Waarom Nederland DIRECT de Europese Politieke Unie moet verlaten


6 maart 2021

Vanuit de Verenigde Staten komen steeds meer berichten dat gouverneurs opdracht geven de maatregelen tegen het vermeende “coronavirus” te annuleren. Het gaat om 17 staten. Geen lockdowns, geen mondkapjes, alles open en alles weer op orde. De non-elected president/administrateur van de ontbonden Washington D.C. Corporation Joe Biden neemt het hen niet in dankbaarheid af, getuige zijn uitspraak: “Neanderthal thinking to believe that in the meantime, everything is fine, take off your masks.” Het zijn uiteraard 17 republikeinse staten, meneer Biden kan dat dus gemakkelijk zeggen. Blijkbaar houdt het “killer-virus” ook nog eens rekening met staatsgrenzen.

Ondertussen in Europa. De maatregelen blijven hier onverkort van kracht. Allerlei gemuteerde virussen verspreiden zich als de konijnen. Althans volgens hoofd angstaanjager Van Dissel. Blijkbaar heeft nog niemand in de gaten dat Van Dissel er maar wat op los fantaseert, van wetenschap heeft hij geen kaas gegeten. Niet gehinderd door empathie en wetenschappelijke kennis leest hij nog steeds de tekst volgens het draaiboek op. Waarom dan de vals-positieve PCR testen dalen, de ziekenhuizen leeglopen, maar het R-getal verder oploopt is iedereen een raadsel. Van Dissel hoeft nooit iets uit te leggen. Hij straalt een enorme autoriteit uit. In heel West Europa houdt de lockdown en muilkorfjesplicht nog redelijk stand. De meest absurde maatregelen tarten overal de grondwet, maar het is “crisis” dus regeringen kunnen alles en de bevolking moet alles. ALLE maatregelen zijn “killing” voor de weerbaarheid van de mensen. Er zijn in Europa uitzonderingen, maar dan moeten we verder kijken dan de grenzen van West Europa.

In Zweden zien we exact dezelfde “gevallen” en “dodentallen” alsmede “positieve testuitslagen” als in de rest van de wereld. Maar daar is geen sprake van een lockdown en muilkorfjes zijn bijvoorbeeld in scholen verboden. Er wordt nog wel gevaccineerd en de uitbraken in de bejaardenhuizen zijn ook daar aan de orde. Een ander land, geen deel van de EU, Zwitserland is op de dag na het bezoek van president Trump weer langzaam aan het openen. In dat land zijn ook de verschillende vaccinatieprogramma’s al stopgezet in afwachting van realistische testuitslagen. Tsjechië tart Brussel doordat het parlement niet alle macht is afgepakt. Immers, het was het parlement dat daar de maatregelen onwettig verklaarde met als gevolg de annulering van de maatregelen. In opdracht van Brussel werden wel direct de grensovergangen gesloten. De Oostenrijkse deelstaat TIROL overkwam hetzelfde, toen na een “uitbraak” de grenzen door het leger hermetisch werden afgesloten.


In onze mainstream media horen we van dit alles helemaal niets. Slechts jubelende verslagen van een toneelstukje met acteur Biden, die alle maatregelen van Donald Trump terugdraait en tot “beleid” heeft verheven. De meest essentiële Executive Orders heeft hij overigens niet aangeraakt. Dit zijn de EO’s van Trump die de herstelde Amerikaanse republiek legitimeren en de oude Constitution weer herstellen. De massamedia collaboreert op ongekende wijze. Het zal ze duur komen te staan en het corrupte journalistendom zal voor een Tribunaal compleet in de pan worden gehakt.

Het lijkt er dus op dat als Nederland niet meer in de EU zit, het “coronavirus” geen bedreiging meer is. De pensioenpotten zijn geheel verpand aan Brussel, het is dus maar de vraag of we daar ooit nog iets van terug zullen zien. Dit is een goede reden om de pensioenclaims rechtstreeks bij Rutte c.s neer te leggen en conservatoir beslag te leggen op de bij elkaar geroofde rijkdommen van “de koninklijke familie” in binnen- en buitenland. Er is nog een belangrijke reden waarom we liever gisteren dan vandaag uit de EU zouden moeten willen: de immigratie.

De immigratie van niet westerse economische asielzoekers naar ons land was een verplicht nummer. Ondanks het feit dat koningin Juliana in de 60-er jaren al beweerde dat Nederland OVERVOL was. Sinds 1995 over een periode van 25 jaar zien we een enorme instroom van immigranten. Maar we zien ook, dat de oorspronkelijk Nederlandse bevolking sinds 1995 niet meer groeit. De Nederlandse bevolking telt al 25 jaar 13 miljoen mensen. In een rapport wat onlangs verscheen wordt aangegeven dat 24% van de 17,4 miljoen inwoners 1e en 2e generatie immigranten is. Dat cijfer van 13 miljoen is uit de gegevens van het CBS te halen. De kosten van deze etnische operatie zijn maar liefst € 400 miljard. Ieder jaar schenken we ook nog eens netto € 8 miljard aan Brussel. We werden verplicht mee te doen aan een “Coronafonds” en zijn daarmee onze pensioenen inmiddels kwijt. Hoe zouden we er voor staan als we als land niet bij het herstelde heilige Roomse Rijk van de EU zouden horen en onze gasbaten sinds 1960 in een GASFONDS hadden opgespaard?

De vraag is alleen: hoeveel ellende moeten de Nederlanders nog hun hoofden krijgen uitgestort, voordat naar de wapens wordt gegrepen? Het antwoord op die vraag is gemakkelijk te geven. Nederlanders zijn geneigd rustig af te wachten tot de situatie weer is genormaliseerd. Vervolgens gaat men dan via de stembus orde op zaken stellen. Om er dan achter te komen dat je een vaccinatiepaspoort dient over te leggen als je je stem uit wilt brengen. Voor de zekerheid gemuilkorfd, want “mutanten” en slecht gedrag is een dodelijke combinatie.

Heeft u de “stempas” al toegezonden gekregen? Afgezien dat uw stem een bijdrage aan het systeem levert, weet in ieder geval dan waarop u dan precies stemt: een failliete boedel.

30 gedachtes over “Waarom Nederland DIRECT de Europese Politieke Unie moet verlaten

 1. In een medische dictatuur MOET je NIET gaan stemmen.
  Zo de wind waait,………waait mij jasje.

  • Exact, maar er lopen nog steeds naïevelingen rond die denken dat ze een dictatuur weg kunnen stemmen door een ander poppetje de kans te geven. Mensen zijn nou éénmaal hardleers en denken dat een ander hun kastanjes uit het vuur gaan halen. Allemaal één pot nat. GA NIET MEER STEMMEN!!!

 2. Sterker nog, wat we al langer wisten is nu een feit (volgens de msm). De griep is totaal verdwenen. HOERA! En jawel, dankzij de corona maatregelen. Hoe is het mogelijk dat ineens een ziekte (griep) die al decennia onder ons is totaal lijkt verdwenen? We mogen ons dankbaar prijzen dat we opgescheept zitten met een stelletje Haagse niksnutten die het zo goed met ons voor hebben. Dat de griep gewoon is omgetoverd tot corona met een zooitje overheids-/mediapaniek om de angst erin te houden zullen we dan voor het gemak maar even vergeten. BLIJF VOORAL STEMMEN, GEGARANDEERD MEER VAN HETZELFDE! (dictatuur)

  https://nos.nl/artikel/2371427-deze-winter-officieel-nog-geen-enkel-griepgeval-gevonden.html

 3. Stemmen is instemmen met het beleid. Niet stemmen is dus het enige wat we kunnen doen.

  Daarnaast zijn deze verkiezingen nutteloos. Stemmen voor de failliete BV Nederland, maar dat is een ander verhaal.

 4. De enveloppe met stemkaart zit nog dicht, ik vraag mij af of terugsturen iets uitmaakt.
  Ook kwam ik een actie van Jordy Zwarts tegen om ze aan de beloftes te houden: https://bondoverheidszaken.nl/stemmen-onder-voorwaarden.html

  Stemmen doe ik sinds balkenellende niet meer op de keer na dat die Wilders beloofde van de aow leeftijd af te blijven en het als eerste heeft laten vallen.
  Van die Baudet verwacht ik niet anders.
  Het liefst had ik het organisatie vermogen om een landelijke stembriefjesverbranding voor alle gemeentehuizen te organiseren.

  • Onderstaande foto van Administrator laat duidelijk zien wat ik met mijn stempas heb gedaan.

 5. De allerdomste opmerking vind ik nog steeds het vermelden waard: “Als je niet stemt heb je geen recht van spreken meer…”

  Hier is de nieuwste stembus, ingevoerd sinds Dominion en Smartmatic uw stemmen gaan “optellen”.

  • Degene die wel stemmen hebben geen recht van spreken meer. Ze geven hun volmacht weg aan een niksnut die hun belangen zegt te behartigen, maar ondertussen een eigen agenda uitvoert. Zoals bekend lopen ze net voor de verkiezingen te smeken om een aalmoes (je stem) en mooie praatjes te verkopen, maar zodra je volmacht binnen is dan hebben ze maling aan jouw mening. “Tot over 4 jaar als we je zieltje weer nodig hebben!” Verder ben je als stemvee uitgepraat en doet jouw mening er niet meer toe; je invloed is uitgekakt. Het spelletje is inmiddels bekend. Nogmaals: NIET MEER STEMMEN!!!

   • We zijn vanaf dag 3 van ons leven gedegradeerd tot STEMPERSOON. Een dood element, waar ze dus geen rekening mee hoeven te houden. Het parlement is een PERSONEELS-vereniging, gefaciliteerd door de mega-corporatie STAAT der NEDERLANDEN. Net zoals in het bedrijfsleven organiseert die PV zo nu en dan iets voor het PERSONEEL, de STEMPERSOON. Eén van die personeelsfeestjes is het verkiezingscircus.

    • Lang geleden heb ik al eens een parallel getrokken tussen de structuur van het politieke bedrijf en een ondernemingsraad enerzijds, en de staat als bedrijf anderzijds. Dan is het dus eenvoudig te verklaren waarom de menselijke maat steeds verder te zoeken is, de mens is niet meer dan een stuk gereedschap om het bedrijf / de staat draaiende te houden door geld te genereren. Onvoorstelbaar dat hele volksstammen in de westerse wereld nog steeds menen in vrijheid te leven.

 6. Niet meer stemmen is het afschaffen van een dictatuur. De macht terug naar het volk is democratie. Je snapt het nog steeds niet.

 7. Er is geen enkele partij die het criminele geldstelsel op de kaart zet of eist dat de zaak Demmink en trawanten nu eens echt goed, door een buitenlandse niet corrupte rechter, wordt onderzocht. Zegt al alles….

 8. ‘One study calls this phenomenon carbon dioxide (CO2) fertilization, which is far more accurate than calling it CO2 “pollution” as many in the mainstream media continue to do.

  By the year 2100, all this greening will offset 17 years’ worth of anthropogenic CO2 emissions, rendering all this “pollution” as if it never even happened. In other words, there will be only benefits and no drawbacks from all this “global warming” that is taking place.’

  ‘Een studie noemt dit fenomeen koolstofdioxide (CO2) bemesting , wat veel nauwkeuriger is dan het noemen van CO2 “vervuiling”, zoals velen in de reguliere media nog steeds doen.

  Tegen het jaar 2100 zal al deze vergroening de antropogene CO2-uitstoot van 17 jaar compenseren, waardoor al deze “vervuiling” lijkt alsof het nooit heeft plaatsgevonden. Met andere woorden, er zullen alleen voordelen en geen nadelen zijn van al deze “opwarming van de aarde” die plaatsvindt.’

  https://www.newstarget.com/2021-03-04-nasa-satellite-data-carbon-dioxide-greening-earth.html

  Ik pikte ‘ergens’ op – was het de oprichter van het OMT, tijdens een interview bij Cafe Weltschmerz ? – dat er van de 100% mensjes zo’n 20% ‘wakker’ is slash geïnformeerd d.m.v. het zich willen/kunnen/durven permitteren zich buiten de gebaande – lees gecontroleerde – paden te begeven. Een andere 20% is absoluut volger van hetgeen hen wordt voorgeschreven van ‘hogerhand’ en de overige 60% ‘weet het niet’.

  Die 60% die ‘het niet weet’ is zoals we weten geen statisch, inert, geheel.
  Het voelt voor mijzelf ondertussen als water naar de zee dragen; roepen in een woestijn; praten tegen dovemansoren; de put dempen wanneer het kalf verdronken is. Om die reden kan ik wel respect opbrengen voor degenen die zich opwerpen om als Don Quixote tegen de windmolens te strijden. Maar het zijn wel heel veel windmolens ondertussen en de overmacht is meer dan gigantisch. Daar kan geen enkele politieke partij tegenop. Ik herinner me een aantal woorden van Nanninga – FvD – nadat ze was beëdigd en welke ze uitsprak tijdens een FvD bijeenkomst. Dit ongeveer was de strekking: ‘Het gaat er allemaal heel vreemd aan toe … ik kan jullie er niets over vertellen … Vanwege de geheimhoudingsplicht … Maar het ging er echt allemaal heel vreemd aan toe … Wanneer iemand van jullie in de toekomst beëdigd zal worden … zal je begrijpen waarover ik het heb … ‘

  Nou was ik al nooit een fan van Nanninga, maar toen ik Baudet en Hiddema, net na de verkiezingen van vier jaren geleden, bij een of andere gelegenheid met een keppeltje op de kop zag staan, wist ik dat dat de laatste keer zou zijn dat ik ooit nog mijn stem voor welke politieke partij dan ook zou schenken. Er is geen enkele partij – noch groep of ploeg – waar ik me VOLLEDIG bij thuis voel, dus dat hoofdstuk kan ik sluiten.

  Maar zoals Boudewijn de Groot het zo mooi verwoordde in Testament: ‘Wie het eens proberen wil, die mag.’

 9. Maar als je stemt, dan stem je in met “hun regels”. En dat zijn de regels van een dictatuur, waar jij dan vrijwillig mee akkoord gaat.
  De mensen in Den Haag hebben het niet voor het zeggen in dit land, daar zitten andere machten achter.
  En zo lang iedereen daar braaf in mee gaat, kunnen die andere machten erachter met ons doen wat ze willen. We gaan er immers mee akkoord….

  • Anoukio.Inderdaad,achter bijna iedere regering zit een schaduwregering (de werkelijke machthebbers) In nederland en europa zijn dat de (nazi) bilderberg groep,politici worden omgekocht of gechanteerd en voeren braaf de communistische N.W.O. agenda uit.

 10. Op 02 maart heeft de Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie (BPOC 2020) o.l.v. Pieter & Jade Kuit hun tussenrapport uitgebracht: https://bpoc2020.nl/tussenrapport-conclusie. Dit rapport is intussen gedeeld met de Duits-Britse jurist dr. Reiner Fuelmich, die sinds juli 2020 met andere juristen en wetenschappers van diverse pluimage bezig is de Duitse Bondsregering aan te klagen voor de buitensporige maatregelen, die aan de bevolking zijn opgelegd a.g.v. de plandemie.
  Geen enkele minister of parlementariër heeft de moeite genomen zich te laten ondervragen.
  Een paar weken geleden heeft de NOS (Novus Ordo Seclorum) bericht over de druk, die de Bondsregering heeft uitgeoefend op de Duitse RIVM, het Robert Koch Institut om het aantal ‘besmettingen’ op te voeren om de legitimiteit van de vrijheidsbeperkende maatregelen te kunnen handhaven.
  Het valt mij op dat MSM/ Mockingbird-pers als de Telegraaf en Volkskrant heel voorzichtig kritische berichten beginnen te publiceren over het (r)overheidsbeleid m.b.t. ‘corona’.
  De toespraak van ‘koningin’ Juliana (1909 – 2004) over de bevolkingsgroei hield ze tijdens de viering van 25 jaar ‘bevrijding’ in de Rotterdamse Grote of Sint-Laurenskerk op 05 mei 1970; op dat moment telde Nederland 13 miljoen inwoners. Begin twintigste eeuw telde België meer inwoners dan Nederland en België telt nu ruim 11 miljoen inwoners.

  • België heeft in WO1 volop in de vuurlinie gelegen. Niet meer te boven gekomen.

 11. In 2005 heeft 63% van de nederlanders tegen de E.U. grondwet gestemd (ook de fransen)In 2007 heeft bilderberg rat bakellende nederland via het verdrag van lissabon alsnog in de E.U. gerommeld.

  • En blijkbaar vond iedereen het wel welletjes, vandaar de shit waar wij nu in verzuipen.
   In een bak vol ellende.
   En wat nu?

  • Wat wederom bewijst dat Uw stem totaal geen waarde heeft.
   Wanneer gaat men onderhand eens iets leren?

  • @ronjaspers, Balkenende is een 33ste graad vrijmetselaar en hij was zo vriendelijk het in het torentje hangende beeld van Baphomet (half bok, half vrouw/man) over te dragen aan vrijmetselaar en Ur Loge -Pan Europa-lid Rutte over te dragen.

   • Ron Swart.Ik wist van die psychopaat rutte dat hij een vrijmetselaar is,en ook een bilderberger.Van die ur loge-Pan Europa had ik nog nooit gehoord,bedankt voor de info.

 12. De hele verkiezingen hebben geen enkele betekenis voor de vrijheid van de mens, beter is om er voor te zorgen dat de verkiezingen niet doorgaan, en dan tijdelijk een integer mens als lijder des volks aan te stellen.

 13. Alleen willen we Corona een halt toeroepen….
  Want we willen ons vrijheid terug..
  Politici is niet waardig om een goede politici te zijn!
  Waarom zijn ze als schapen voor de (slappe) machtigen gehoorzamen…
  Denk aan kinderen en kleinkinderen, ze mogen niet de dupe worden door de duivelsgebroed….
  Doodgaan maakt ons niet bang, wat ons bang maakt, is leven in een wereld die wordt gerund door slechte mensen… die het lot van onze kinderen bepalen…

Reacties zijn gesloten.