Het OMT: een onfris belangenclubje

Het Outbreak Management Team is een onwenselijk belangenclubje (1)
Fri, 25 Dec 2020 12:26:29

Sinds het parlement zichzelf heeft afgekoppeld van de macht en slechts wat voor de bühne pruttelt vormt de combinatie Kabinet Rutte en het Outbreak Management Team het nieuwe regime, welke bestuurt bij decreet. Niet gehinderd door democratische principes en verantwoordelijkheden, slechts het invullen van de agenda die hen vorig jaar is opgestuurd: Event 201 en het vervolg erop door de WHO uitgevoerd.

Bijgaand artikel is deel 1 van 3 delen, waarin we aantonen, dat het Outbreak Management Team van A tot en met Z volstrekt fout is samengesteld en daardoor als overbodig lobbygroepje kan worden weggezet.

Het Outbreak Management Team (hierna: OMT) adviseert het regime Rutte over wat er moet gebeuren ten aanzien van de “coronacrisis”.

De adviezen zijn per definitie verdacht en onbetrouwbaar, want ze komen tot stand in geheime vergaderingen en er worden ook geen notulen gepubliceerd. De leden van het OMT worden betaald van belastinggeld.

Alleen uit belastinggeld?

Nou, nee…. Dat is hoogst twijfelachtig. Voordat leden mogen toetreden moeten ze een zogenaamde “belangenverklaring” tekenen, ten bewijze van hun integriteit, gerichte deskundigheid, het algemeen belang dienend en onbevooroordeeld. Dat klinkt mooi, maar er klopt volstrekt niets van. Vrijwel alle leden dienen in de eerste plaats hun eigen belang en daarna het belang van hun betaalmeesters. Voor iedereen is dat dus “de belastingbetalende burger”, voor velen zijn er ook nog andere geldstromen. Dat maakt hun betrokkenheid nog eens extra verdacht en een handtekening onder een “belangenverklaring” niets waard.

Het OMT werkt dus stiekem én voor iemand anders dan de burger. Hetgeen ook wel blijkt op de stuk voor stuk contraproductieve maatregelen die de bevolking worden opgelegd op straffe van wetsovertreding.

De deelnemers

Het OMT bestaat uit een kerngroep die bestaat uit de volgende vaste leden:

Vaste deelnemers

 • Prof professor dr Doctor Jaap van Dissel (voorzitter), Directeur Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , CIb Centrum Infectieziektebestrijding  *
 • Prof. dr. Aura Timen (secretaris), Secretaris OMT, hoofd LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding , Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI *

 • Drs. Masja Loogman, Huisarts / senior wetenschappelijk medewerker NHG Nederlands Huisartsen Genootschap , NHG, Belangenverklaring
 • Dr Doctor Jaap Maas, Bedrijfsarts-epidemioloog, Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum  locatie AMC Academic Medical Center  / Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Belangenverklaring
 • Dr. Emile Schippers, Internist-infectioloog, Haga Ziekenhuis / VIZ Vereniging voor Infectieziekten , Belangenverklaring
 • Dr. Anja Schreijer, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding / LOI Landelijk Overleg Infectieziekten -voorzitter ad interim, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  Amsterdam / LOI, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Annelies Verbon, Internist-infectioloog, Erasmus MC Erasmus University Medical Center  / NVII, Belangenverklaring
 • Dr. Ann Vossen, Arts-microbioloog, LUMC Leids Universitair Medisch Centrum  / NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie , Belangenverklaring
 • Drs. Anne de Vries, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, GGD Kennemerland / LOI, Belangenverklaring

De voorzitter (Jaap van Dissel) en de secretaris (Aura Timen) hebben geen belangenverklaring ingediend. De vraag is waarom niet. Last van teveel belangenverstrengelingen en dus corruptie? Het is waarschijnlijk al te opvallend bij wie ze nog meer op de loonlijst staan. Er gaan geruchten dat Van Dissel miljoenen op zijn bankrekening heeft staan, vraag is waar die vandaan zijn gekomen. Wat we wel weten is, dat Van Dissel prominent prijkt op de Zwarte Lijst van Artsen en in feite allang uit al zijn functies had moeten worden gezet, wegens schending van de Artseneed en integriteitsbreuk. Maar nee, in Nederland word je dan topadviseur en bedenkt maatregelen die het allemaal nog veel erger maken. Deze “infectioloog” moet zichzelf bewijzen en in stand houden met vreemde verzinsels over een “ding” wat iedereen doodt, maar nog nooit is aangetoond. Maar misschien weet het RIVM meer? [LINK]

De secretaris (Aura Timen) is Roemeense van oorsprong. Hopelijk heeft ze het Nederlands goed onder de knie bij het opstellen van de geheime notulen van de OMT vergaderingen.Ook zij heeft geen belangenverklaring ingediend. De vraag is waarom niet. Heeft ook zij last van teveel belangenverstrengelingen en is dus daarmee ook corrupt?

Dan staat er ook nog bij Dr. Jaap Maas, die in zijn belangenverklaring heeft vermeld, dat hij bij de vaccinatielobby is betrokken: “Gezondheidsraad Commissie Vaccinaties (COVID-19 vaccinatie advies)”. Dus in het OMT gaan zitten en ondertussen worden ingefluisterd via de “commissie vaccinaties”, door de vaccinatielobby, lees: de farmaceutische industrie. Het maakt deze man chantabel en corrupt, want als je dan tegen vaccinaties gaat ageren, weten de op pad gestuurde helden van de “onderzoeksjournalistiek” je plotseling wel te vinden.

Het lid Dr. Ann Vossen is ook al eens in opspraak gekomen door connecties met leveranciers van testapparatuur in de GGD-teststraten.

Dan is er de groep uitgenodigde experts.

Uitgenodigde experts

 • Drs. Arend Arends, Klinisch geriater, Maasstad Ziekenhuis, Belangenverklaring
 • Dr. Marleen Bakker, Longarts, Erasmuc MC medisch centrum , Belangenverklaring
 • Dr. Chantal Bleeker-Rovers, Internist-infectioloog, Radboud UMC, Belangenverklaring
 • Dr. Marije Bomers, Internist-infectioloog, VU Vrije Universiteit  MC, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Marc Bonten,  Arts-microbioloog, UMC Utrecht, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Martien Borgdorff, Emeritus hoogleraar epidemiologie, Amsterdam UMC, Belangenverklaring
 • Drs. Froukje Bosma, Arts-microbioloog, Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek (LabMicTA), Belangenverklaring
 • Prof. dr. Jako Burgers (vervanger Masja Loogman), Huisarts en medisch strategisch adviseur, NHG, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Bianca Buurman, Hoogleraar acute ouderenzorg, Amsterdam UMC, Belangenverklaring
 • Dr. Sylvia Debast, Arts-microbioloog, Isala ziekenhuis, Belangenverklaring
 • Trudie van Duin, Programmamanager, Ambulancezorg, Belangenverklaring
 • Dr. Menno van der Eerden, Longarts, afdelingshoofd Erasmus MC, Belangenverklaring
 • Dr. Pauline Ellerbroek, Internist-infectioloog, UMC Utrecht / Calamiteitenhospitaal, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Alex Friedrich, Arts-microbioloog, UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen  / Acute Zorg Netwerk Noord Nederland, Belangenverklaring
 • Drs. Emilie Gieling, Ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog, UMC Utrecht, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Diederik Gommers, Internist-intensivist en voorzitter NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum  , Erasmus MC, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Cees Hertogh, Hoogleraar Ouderengeneeskunde en Ethiek van de zorg, Amsterdam UMC, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Christian Hoebe, Hoogleraar Sociale Geneeskunde i.h.b. izb Infectieziektebestrijding  / hoofd afdeling Infectieziekten, Universiteit Maastricht / GGD Zuid Limburg, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Hans van der Hoeven, Hoogleraar Intentive Care, Radboud UMC, Belangenverklaring
 • Patricia Houtman, Deskundige infectiepreventie, Spaarne Gasthuis, Belangenverklaring
 • Drs. Károly Illy, Kinderarts, Ziekenhuis Rivierenland Tiel / NVK Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde  Kindergeneeskunde, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Menno de Jong, Hoofd medische microbiologie, Amsterdam UMC locatie AMC, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Jan Kluytmans, Arts-microbioloog, Microvida locatie Amphia / Netwerk Acute Zorg Brabant, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Marion Koopmans, Viroloog, Erasmus MC / Nationaal Influenza Centrum, Belangenverklaring
 • Drs. Nienke Nieuwenhuizen, Specialist ouderengeneeskunde, Verenso Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters , Belangenverklaring
 • Dr. Astrid Oude Lashof, Internist-infectioloog, MUMC, Belangenverklaring
 • Dr. Tamara Platteel (vervanger vast OMT-lid NHG), NHG, Belangenverklaring
 • Drs. Ariene Rietveld, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, GGD, Belangenverklaring
 • Dr. Lisette Romijn, Huisarts, senior beleidsmedewerker, LHV landelijke huisartsenvereniging , Belangenverklaring
 • Prof. dr. Dirk Ruwaard, Hoogleraar Public Health and Health Care Innovation, UMC Maastricht, Belangenverklaring
 • Drs. Noud Schel, Arts, KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij , Belangenverklaring
 • Dr. Karin Ellen Veldkamp, Arts-microbioloog, hoofd infectiepreventie, LUMC / Netwerk Acute Zorg West, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Theo Verheij, Hoogleraar huisartsgeneeskunde, UMC Utrecht, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Margreet Vos vluchtige organische stoffen , Arts-microbioloog, expert infectiepreventie, Erasmus MC / NVMM-HiP Health Insurance Plan , Belangenverklaring
 • Prof. dr. Andreas Voss, Arts-microbioloog, medisch manager medische microbiologie en infectiepreventie, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Belangenverklaring
 • Drs. Toos Waegemaekers, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, GGD Gelderland-Midden, RAC Regionale Arts Consulenten , RIVM *

Over sommigen is iets meer informatie binnengekomen, waaruit blijkt, dat het OMT eigen belangen en dus industriële belangen laat prevaleren boven onze burgerbelangen. De ergste exponenten hebben we er even uitgelicht om een idee te geven hoe die “top secret vergaderingen achter gesloten deuren” zich afspelen.

Prof. Marc Bonten (hoofd Medische Microbiologie UMCU): Betaald consultant bij de grootfarmaceuten (1) Merck BV en (2) Janssen Vaccines. Plus spreker bij farmaceut (3) Takeda. Ook betrokken bij (4) studie naar COVID-19 vaccin bij Janssen Vaccines (betaald). Betrokken bij (5) BCG-PRIME studie naar COVID-19 (via ZonMw = financieringsorganisatie onderzoek in de gezondheidszorg). (6) Adviseur Janssen Vaccines ten behoeve van de ontwikkeling E.coli vaccin. (7) Adviseur Merck ten aanzien van het pneumokokkenvaccin. (8) Lid pneumokokken vaccinstudie bij Sanofi.

Prof. Menno de Jong (Hoogleraar/hoofd Medische Microbiologie & Infectiepreventie, Amsterdam UMC (AMC & VUmc). (1) Wetenschappelijke adviescommissies m.b.t. nieuwe antivirale middelen tegen influenza (bij de 5 farmaceuten: Janssen, Shionogi, Roche, Atriva en Cidara). (2) Klinische trials antivirale middelen tegen influenza (bij farmaceuten: Janssen, Vertex en GSK). (3) Mede-onderzoeker RECoVER (EU-gefinancierd 2020-2022; Rapid European SARS-CoV-2 Emergency research Response). (4) Hoofdonderzoeker RECoVERED (ZonMw-gefinancierd 2020-2021; Covid cohortstudie). (5) Hoofdonderzoeker Respiratory Viruses in Nursing Homes: impact and prevention (ZonMw-gefinancierd 2021-2025).

Prof. Jan Kluytmans (Arts-microbioloog Amphia Ziekenhuis Breda en ETZ Tilburg). Lid begeleidingscommissie coronamelder App VWS.

Prof. Marion Koopmans (Hoofd afdeling Viroscience, ErasmusMC). (1) Director National Influenza Centre (NIC) for the World Health Organisation WHO (since2014). (2) Director WHO Collaborating Centre for Arbovirus and Haemorrhagic Fever Reference and Research (since2014). (3) Member COVID-19 Advisory Panel to the President of the European Commission (2020). (4) Member of the WHO International Health Regulations Emergency Committee for the COVID-19 outbreak(2020). (5) Chair Steering Committee and Data Monitoring Committee COG-UK (= COVID-19 Genomics UK) Project Hospital Onset COVID19 Infections study (2020). (6) Expert  EMA (= EU-ropean Medicines Agency) vaccines advisory group (2018-now). (7) Member WHO R&D Blueprint Scientific Advisory Group (since 2015): “The R&D Blueprint is a global strategy and preparedness plan that allows the rapid activation of R&D activities during epidemics. Its aim is to fast-track the availability of effective tests, vaccines and medicines.”

Prof. Andreas Voss (Infectiepreventie Radboud UMC & arts-microbioloog CWZ Nijmegen). Lid WHO IPC-expert group for COVID-19. De man die meesmuilend Maurice de Hond enkele kostbare minuten “op persoonlijke titel” te woord wilde staan.


Bovengenoemde leden spannen de kroon als het gaat om overduidelijke bevooroordeeldheid en zijn wars van enige integriteit. Een deel is volkomen klemgestudeerd op de vierkante micrometer, een deel wil er alleen maar beter van worden en misbruikt hun functie, titel en vermeend “natuurlijk gezag” om dat desnoods over lijken te bereiken. Connecties met Big Pharma en de WHO zijn zonder meer uitsluitingsclausules, maar niet bij het OMT. Afhankelijkheid van bakken subsidiegeld via leerstoel en peperdure onderzoeken zou 100% diskwalificatie betekenen.

De samenstelling van een verzameling wereldvreemde “wetenschappers” en belangenbehartigers is ongekend eenzijdig. Wat er in het geheim wordt bekonkeld heeft alles te maken met het planmatig uitvoeren van opdrachten en afstemmen hoe het moet worden gebracht. Men stuurt een kabinet aan, die uiteraard dezelfde agenda voor zich heeft liggen, maar die het verhaal moet verkopen. Een weinig bespraakte Van Dissel moet men niet te vaak in het voetlicht zetten, gezien zijn consequent warrige standpunten.

In een gewoon, fatsoenlijk en democratisch land, wordt aan de belangen van iedere burger gedacht.

In dat geval zou er een heel andere samenstelling van dat OMT zijn.

En dan hebben we ook nog een verrassing voor u onder de kerstboom:

“Van de huidige leden zou er NIEMAND zitting in hebben, lijkt ons volstrekt logisch in landsbelang.”


De foute samenstelling van het OMT


Het Outbreak Management Team is een onwenselijk belangenclubje (2)
26 Dec 2020

Nu volgt deel 2 van de analyse van het clubje belangenbehartigers van zichzelf, het Outbreak Management Team. In deel 1 hebben we al laten zien hoezeer de onafhankelijkheid van de OMT leden onder druk van belangenverstrengeling staat, in dit deel is het zo mogelijk nog veel erger.

De Corona Soap kent twee fasen voor dit belangenclubje, de (1) lont en vervolgens het (2) kruitvat. Ofwel het (1) ontwerp van de RT-PCR test en de (2) erop volgende instandhouding van een fake pandemie door middel van vals-positieve uitslagen te benoemen als “besmettingen”. .

In het gewone bedrijfsleven zou je dan als bedrijfsspion worden ontmaskerd en op staande voet ontslagen. In een oorlog van staat tegen staat zou je als speciale eenheid achter de linies worden ontdekt en geëxecuteerd.

In de oorlog waar de burgerbevolking tegen wil en dank in is gejaagd, worden de spionnen, verraders en moordenaars verheven tot “redders des volks”. Tot een soort middeleeuwse duiveluitdrijvers en medicijnmannen.De afdeling “virologen” spant de kroon met fantastische doemscenario’s, waar hele volksstammen intrappen.

In het OMT kennen we dus de vaste kerngroep onder leiding van Van Dissel en Timen, daarnaast is er een grote groep die op basis van hun “expertise”(?) zijn uitgenodigd aan het geheime overleg deel te nemen. Een derde groep bestaat exclusief uit medewerkers van het RIVM. Niemand van deze deelnemers heeft een persoonlijke belangenverklaring getekend. Allemaal worden ze betaald van uw afgedragen belastinggeld. We weten niet wat er wordt bijgeklust.

Deelnemers van het RIVM *

 • Dr. Susan van den Hof, Hoofd Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten, RIVM, CIb, EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten 
 • Prof. dr. Jacco Wallinga, Hoofd Modellering van Infectieziekten / Professor modellering van Infectieziekten, RIVM, CIb, EPI / LUMC
 • Dr. Chantal Reusken, Viroloog, RIVM, CIb, IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance 
 • Drs. Rob Riesmeijer, Hoofd Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s, RIVM, DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s 
 • Drs. Sabine Bantjes, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • Dr. Helma Ruijs, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • Dr. Corien Swaan, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • Dr. Fiona van der klis, Afdelingshoofd immuunsurveillance, projectleider PIENTER 2 en 3 en PIENTER Corona, RIVM, CIb
 • Dr. Wim van der Hoek, Epidemioloog, hoofd afdeling Respiratoire Infecties, RIVM, CIb, EPI
 • Dr. Nynke Rots, Klinisch Immunoloog, RIVM, LCI
 • Prof. Dr. Lieke Sanders, Kinderarts-infectioloog/immunoloog, RIVM
 • Dr. Albert-Jan van Hoek, Gezondheidseconoom, RIVM, EPI
 • Dr. Adam Meijer, Viroloog, hoofd Respiratoire Virussen Groep, RIVM, IDS
 • Dr. Daan Notermans, Arts-microbioloog, RIVM, IDS
 • Dr. Bettie Voordouw, Arts-microbioloog, RIVM, IDS
 • Peter Molenaar, Deskundige infectiepreventie, RIVM, LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid 
 • Dr. Albert Vollaard, Internist-infectioloog, RIVM, LCI
 • Drs. Marieke Timmer, Senior communicatieadviseur, RIVM, CIb, Communicatie
 • Dr. Kevin Kosterman, Senior communicatieadviseur, RIVM, CIb, Communicatie
 • Harald Wychgel, Persvoorlichter, senior communicatieadviseur, RIVM, Communicatie
 • Ton Oomen (verslag), Adviseur Infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • Dr. Manon Haverkate (verslag), Adviseur Infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • Dr. Madelief Mollers (verslag), Adviseur Infectieziektebestrijding RIVM, CIb, LCI
 • Drs. Imke Schreuder (verslag), Adviseur Infectieziektebestrijding RIVM, CIb, LCI
 • Willemijn Marsman (verslag), Adviseur Infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI

*Belangenverklaring Rijksambtenaren

Een Rijksambtenaar is gebonden aan gedragsregels waarbij door het afleggen van de eed of belofte, hij zweert of belooft dat hij deze regels nakomt. Daarnaast zijn er integriteitsnormen waar ambtenaren zich aan moeten houden.

De RT PCR test – ontwerp en misbruik

Een staaltje baggerwetenschap, nog zelden vertoond.

In de groep “genodigden” zit onder anderen mevrouw “Professor” Marion Koopmans. Samen met “Professor” Christian Drosten en anderen was zij verantwoordelijk voor het ontwerp van de PCR testmethode, de basis van de huidige ellende, maar volstrekt foutief in elkaar geprutst. De test is eind november al door wetenschappers van Team 22 naar de schroothoop verwezen. [LINK] Voorzitter Jaap van Dissel noemt dit wetenschappelijk onderzoek “fake nieuws”. [LINK] Hij kan het weten, hij verspreidt niet anders dan echt, origineel en onvervalst fake nieuws. Dat zegt hij namelijk zelf…. [LINK]

Onderstaande overzichtjes zijn van het “Corman-Drosten Paper” overgenomen.

De samenstelling van de PCR test ontwerpgroep

Als we goed kijken, zijn daar van het Erasmus MC behalve Koopmans bij betrokken Richard Molenkamp, Daphne Mulders en Bart Haagmans. In het OMT zitten ook nogal wat medewerkers van het Erasmus MC, daarnaast is Ernst Kuipers, die met regelmaat paniek verspreidt, welke door leegstaande ziekenhuizen weer wordt ontkracht, directeur bij het Erasmus MC. Tenslotte is Erasmus MC het episch centrum van patenten die direct of indirect hebben te maken met de “pandemie” en werkt daar nog altijd een idioot als Ron Foucher. Een idioot, maar wel één die een virus kan isoleren, overigens en daar prachtige kleurenplaatjes van heeft gepresenteerd. [LINK] U zult na lezing van de link begrijpen waarom wij figuren als Foucher idioten noemen, die zo snel mogelijk van hun stupide toverkunsten dienen te worden afgetrokken en in levenslange quarantaine moeten.

Als we er nog eens naar kijken, dan zien we ook nogal wat namen van RIVM medewerkers voorbij komen: Adam Meijer, Bas van der Veer, Sharon van den Brink, Lisa Wijsman, Gabriel Goderski en Chantal Reusken. De prutstest van Drosten is mede tot stand gekomen door een Nederlandse oververtegenwoordiging. De Nederlandse belastingbetaler is ongewild medeverantwoordelijk voor dit tot biologische wapen omgekatte PCR test. Van de 24 betrokkenen komen 10 (+40%!) uit Nederland.

En dan gaan we nu een kruisverband aanleggen om te laten zien hoe diep de belangenverstrengeling is doorgewoekerd in het OMT. Want de namen van betrokkenen bij de gammele PCR testmethode die we zowel in het OMT als in het Corman-Drosten Paper tegenkomen is opvallend, zo niet verbijsterend:

 1. Marion Koopmans (Erasmus MC)
 2. Chantal Reusken (RIVM)
 3. Adam Meijer (RIVM)

Maar het kan nog erger.

Het PCR test ontwerp is binnen een dag door Eurosurveillance “goedgekeurd” en door de WHO overgenomen als de “gouden standaard”. Zonder peer-review, een buitengewoon ongebruikelijke en zeer onbetrouwbare procedure, in feite is er op gigantische schaal mee gesjoemeld. Door wie?

Om dat te weten te komen dienen we te kijken wie er betrokken zijn geweest bij de “validatie” van deze testmethode. Dat gebeurt door leden van de Editorial Board. Zitting in die Editorial Board hebben onder anderen:

 1. Christian Drosten
 2. Chantal Reusken

En als adviseur Barbara Schimmer (RIVM).

Handig, in het kader “slager keurt zijn eigen vlees”. Geen wonder dat deze PCR test er binnen 24 uur door is gejast. Met dank aan het een bonte verzameling Nederlandse “wetenschappers” die het allemaal wel best vonden. In het OMT zitten de sleutelfiguren, die deze PCR test tot stand hebben gebracht en met alle mogelijke middelen zullen verdedigen. Puur uit…. eigenbelang, uit industrieel belang en uit staatsbelang – NIET het volksbelang.

Het ALLERERGSTE hebben we voor het laatst bewaard.

Daarover meer in deel 3, tevens het laatste deel.

Het Outbreak Management Team is een onwenselijk belangenclubje (3)
Sun, 27 Dec 2020 07:00:00

Wij hebben in beide vorige afleveringen kunnen zien dat het Outbreak Management Team de regering dicteert vanuit belangenverstrengeling. Ieder tegengeluid, hoe zachtjes en timide ook wordt door voorzitter Jaap van Dissel (RIVM) afgedaan als “fake nieuws”. De Agenda is duidelijk: er is een virus, die een dodelijke ziekte veroorzaakt en omdat de kapot bezuinigde ziekenhuizen leeg moeten blijven, wordt een gezonde bevolking opgesloten en daar waar mogelijk de economie vernield. Toekomstige generaties mogen de puinhopen opruimen…. als we ze hun gang laten gaan.

De krakkemikkige PCR testmethode

Deze methode is al door tallozen afgeschoten als vals en onwetenschappelijk. Toch dendert de PCR trein maar door. De positieve testen worden “besmettingen” genoemd en zullen blijven stijgen, totdat het verlossende en vooral winstgevende, want ongeteste vaccin ons allen immuun maakt. Daarna worden de verzonnen duizenden “besmettingen” langzaam maar zeker terug gemanipuleerd.

Zoals we hebben gezien, hebben bepaalde leden van dat OMT volop meegewerkt aan het krakkemikkige ontwerp van de PCR test fraude. Ook Erasmus MC en het RIVM hebben vele medewerkers aan dat ontwerp laten werken. Het Erasmus MC heeft geheel toevallig allerlei patenten in haar bezit. Dat kost geld. Belastinggeld, maar ons is nooit wat gevraagd. Wie patenteert nou virussen? Daar zitten alleen maar kwade bedoelingen achter, flinke vent die het tegendeel kan bewijzen.

Maar dat was nog tot daar aan toe. Sommige leden hebben ook invloed gehad op het binnen een etmaal goedkeuren van de PCR testmethode, het Corman-Drosten Paper. Eén lid van het OMT – Chantal Reusken – zit in die goedkeuringscommissie, zodat die samen met ontwerper “Professor” Drosten de boel redelijk snel over de bühne heeft gekregen: de slager die zijn eigen vlees keurt.

Het gevolg is een totale ontwrichting van de wereldwijde samenleving als gevolg van dit wetenschappelijke gepruts, gefraudeer en corruptie. Want corrupter kan haast niet.

Nee?

Totdat we zien hoe dat ongecontroleerde werkje van Koopmans, Drosten en Reusken de facto tot stand is gekomen. Ze zetten het er nota bene zelf in: “Het SARS-CoV-2 isolaat was (even) niet voorhanden….” Het staat gewoon zwart op wit in het door deze geleerden geproduceerde non-peer-reviewed paper:

Achtergrond: “De uitbraak van het nieuw opgedoken nieuwe coronavirus (2019-nCoV) stelt ons voor grote problemen, aangezien het virus isolaat niet beschikbaar is, terwijl er toch steeds meer bewijs is, dat de uitbraak sneller verspreidt, dan eerst werd gedacht.”

Het wordt steeds erger:

“In het onderhavige geval van het verschijnsel 1019-nCoV, zijn er tot dusverre nog geen beschikbare virus-isolaten of afgenomen monsters van patiënten beschikbaar voor de internationale medische wetenschap. Wij rapporteren hier aan de hand van de vastgestelde en gevalideerde diagnostische “workflow” (werkmethode) om te screenen op 2019-nCoV en specifieke bevestiging daarvan, ontworpen bij gebrek aan beschikbaarheid van virus isolaten of originele monsters van patiënten. “

Kort door de bocht: er is geen virus aangetoond, we gaan uit van een klinische diagnose en bestempelen die dan als gevalideerd. Detectie op zicht dus. Wat vorig jaar nog griep of longontsteking was, wordt nu COVID-19.

“Ontwerp [van de PCR test methode] en validatie was mogelijk, vanwege de nauwe genetische gerelateerdheid aan het oude 2003 SARS-CoV [1] virus en met behulp van de synthetische ‘nucleic acid’ technologie.

Dus omdat het zoveel weg had van het SARS virus uit 2003, qua klinische diagnose, deed men maar alsof het virus daar heel erg op leek, zonder dat men wist hoe het er uitzag, wat de kenmerken waren, etc. Tenslotte is er met chemische methoden een punt aan gedraaid en kwam het “Eureka” momentje van deze keldergeleerden vol in de schijnwerpers te staan. En had het virologische leven weer enigszins nut…. Dergelijke kermiswetenschap is het fundament van de vernieling van de economie, etc.


Het OMT dicteert in dit land alles op basis van bovenomschreven gepruts.

Leden van het OMT hebben deze PCR test in elkaar geflanst, zonder dat er een virus is gedetecteerd. Dit weten ze en maakt hen strafbaar tot in de hoogste graad. PCR testen tonen niets aan en iedereen die positief wordt getest mankeert in 98,5% van de gevallen niets. Men laat de griep binnen een week in maart verdwijnen en men noteert ieder overlijdensgeval waar mogelijk als “COVID-19”.

Door deze vervalsing worden maatregelen afgekondigd die de gezondheid van de mensen degenereren omdat de weerstand afneemt.

De door het OMT geadviseerde maatregelen om “het absolute niets” te bestrijden werken ziektes in de hand. Stress veroorzakende bangmakerij, ondersteund door de overheid en een gelijkgeschakelde pers, is een van de hoofdoorzaken van de teruglopende weerbaarheid van de bevolking. Iedere maatregel die het OMT heeft bedacht werkt averechts en hakt er ook bij de gezonde bevolking in. Het hele plan draait om massale vaccinatie, ongetest en volgens een nieuw bedenksel, tegen “het niets” en het eindschot voor velen, vooralsnog ouderen.

Tenslotte: het moeten wel bijna allemaal rasechte kinderhaters zijn, deze OMT leden. Het is de jeugd die de toekomst wordt afgepakt. Scholieren en studenten, krijgen consequent de schuld van hun “wangedrag”. Dat zijn huftermethoden van een kwalijk niveau. De meesten moeten wel haast kinderloos zijn, er is totaal geen empathie met de jeugd. Waarom zou dat zijn…. weer frustratie?

De eindconclusie van dit drieluik kan niet anders zijn, dan dat het OMT zo snel mogelijk met man en muis moet worden afgezonken, willen we nog iets van dit land en de kinderen en hun toekomst heel houden. ALLE maatregelen per direct opheffen en de kopstukken met de grootste waffel op TV een verklaring laten afleggen over wie hen opdracht gaf, hoe ze de kluit belazerden, wat hun privé vermogen is en hoe ze hun straf uitgevoerd zouden willen zien.

En als we dan toch bezig zijn…..


21 gedachtes over “Het OMT: een onfris belangenclubje

 1. Jammer dat er nog steeds mensen in de politiek geloven. Er bestaat helemaal geen democratie. Het is allemaal nep. Net als de PVV of FvD. Trap daar nu niet in. Bedankt voor dit goede artikel. Ik heb het al op T gedeeld.

  • Precies, zoals ik zo vaak zeg is dat de politiek/elite moet verdwijnen. Dat zijn de nutteloze meeëters waar de NWO op doelt. Helaas staan veel mensen niet zo sterk in hun schoenen en denken dat anderen hun kastanjes uit het vuur gaan halen. Dat politici een grote bijdrage leveren/hebben geleverd aan een zieke maatschappij vergeten ze gemakshalve maar even. Zolang ze hun potje bier maar hebben is alles wel goed.

 2. En die medische maffia wordt ook nog eens door de belastingbetaler vorstelijk betaald.
  Hoe zot kan het zijn?

  • Net zo zot als al diegenen die ermee instemmen………
   Stop het monster te voeden wat jou opvreet en het monster zal omkomen van de honger.

 3. Weet iemand hier hoe ver kamerleden van elkaar af zitten(te slapen)?

  (Ja sorry hoor, effe een gedachte)

 4. De rechtsstaat ontmaskerd

  Ook met een klein beetje tirannie is er geen rechtsstaat

  De verwachting dat de bevolking zich ook in dat geval blijft onderwerpen aan onrechtmatige maatregelen, is het eisen van gehoorzaamheid aan een tiranniek regime. Daarbij is het niet van belang of er slechts een klein beetje, of in meerdere opzichten sprake is van een dictatuur. Zodra de overheid zich niet aan de eigen spelregels van de rechtsstaat houdt en ook de rechterlijke macht niet meer naar behoren functioneert, is er sprake van een afglijdende schaal. Elke dictatuur komt tot stand door stapje voor stapje vrijheden af te nemen en mensen tot wanhoop te drijven, om hen zo te onderwerpen.

  Scene uit de film ‘They live’ waarbij vertegenwoordigers van ‘het systeem’ en verborgen boodschappen ontmaskerd worden. Deze boodschappen zijn onder andere: “gehoorzaam”, “conformeer”, “onderwerp je”, “kijk tv”, “conformeer” en “twijfel niet aan autoriteit”.

  Ironisch genoeg is het doel van de Internationale gezondheidsregeling van de WHO (IGR) en de Wet publieke gezondheid erop gericht te voorkomen dat samenlevingen ontwricht worden door een virusziekte. Onze beleidsmakers nemen maatregelen die juist wél de samenleving ontwrichten. Waarbij de rechtsstaat door de overheid zelf om zeep wordt geholpen, door internationale rechten en mensenrechten bij het grof vuil te zetten…

  • En hoe sluw die Rat Rutte werkt hoor je in die PESTCONFERENTIE hem zeggen:
   “bla bla bla ...’en dat wat ik met de burger heb afgesproken’ ...bla bla bla”!

   Ik jij, hij, zij, WIJ hebben HELEMAAL niets met mieneer rutte afgesproken!!!
   Helemaal NIETS mienier ruttig!!!

   Hoe komt die vent erbij om dat te zeggen? Nou dat heet NLP mind-fuck programming. Een soort hypnose. Onbewust gaan de mensen denken: ‘ik moet dus luisteren en al die maatregelen in acht nemen, want ik heb dus een afspraak met hem’. NEE DUS!

   Mensen, TUIN ER NIET IN!

   P.s. Helaas de domme, de achtelozen, de gelovigen en de braven trappen er wel met open ogen en opgestroopte mouwen in. Triest.

 5. Groot respect voor het onderzoek werk dat voor dit artikel is verricht. En dan volgens mij de belangrijkste zin uit het eye opener artikel :”Toekomstige generaties mogen de puinhopen opruimen…. als we ze hun gang laten gaan”. Dus,…

  • ‘Children are no longer exempt from coronavirus vaccine trials.

   The Oxford Vaccine Group is looking for children aged 6 to 17 to take part in a coronavirus vaccine study. This marks the first time a coronavirus vaccine would be tested on anyone younger than 12 years old.

   “We have a new COVID-19 study open for recruitment. If your child is aged 6-17 years and in good health they may be eligible to participate,” the group tweeted on Feb. 13.

   The study seeks to assess the safety and effectiveness of the Oxford/AstraZeneca coronavirus vaccine, also known as ChAdOx1 nCoV-19. It would enroll 300 participants – up to 240 would be injected with the experimental coronavirus vaccine while the rest, as a control group, would be receiving a licensed vaccine for Meningitis B (MenB, Bexsero).

   The phase 2 trial funded by the National Institute for Health Research (NIHR) and AstraZeneca would show if kids have a good immune response to the shot. Previous trials of the vaccine have shown that it is safe.

   Pfizer, Moderna and Johnson & Johnson are expected to start trials for younger age groups in the spring.’

   https://www.newstarget.com/2021-02-23-children-recruited-for-coronavirus-vaccine-trial.html

 6. Hulde aan het onderzoek team wat meedogenloos belangenverstrengeling en vermeende banden met hebben vastgelegd. Het is onbegrijpelijk dat alles nog gewoon doordraait zoals het draait, want dit is een ongezonde berg volk wat allemaal meeloopt in het gareel en daar ongetwijfeld meer dan goed voor worden betaald van ons belastinggeld. De ellende is dat de massa het niet interesseert, dus geen onderzoek doet en de MSM een zeer belangrijk onderdeel is van het bedrog wat hier gewoon plaatsvind.
  We moeten vrezen dat er eerst een doordringend lijden moet gaan plaatsvinden voordat de mens zijn kop uit het zand haalt.. Er is sinds de laatste wereld oorlog helemaal niets veranderd, want alles herhaald zich en zelfs erger. Er is voor de wakkeren maar 1 weg en dat is niet toegeven, hoe moeilijk dat ook is !

 7. Pingback: De pandemie in cijfers (11) | De Binnenlandsche Bataafsche Courant

 8. Pingback: OMT LEUGENS houden aan: “Ziekenhuizen vallen om” volgens vaccinpusher Bonten. | De Binnenlandsche Bataafsche Courant

 9. Pingback: Vrije mensen kunnen en mogen zelf keuzes maken >

Reacties zijn gesloten.