BEWIJS! COVID-19 is Influenza A of Influenza B – ook wel: GRIEP genoemd


Onderzoek van 7 Amerikaanse Universiteiten heeft uitgewezen, dat de hele wereld in de houdgreep van een flagrante leugen zit. Amerikaanse onderzoekers hebben uit laten zoeken wat nu eigenlijk de ware doodsoorzaak is geweest van de officieel aan COVID-19 gestorven mensen.

De uitkomsten zijn zo drastisch, dat men het Amerikaanse RIVM (CDC) alvast een megaclaim in het vooruitzicht heeft gesteld.

De volgende reactie kregen we binnen (dank voor de vertaling!) en dit moet echt direct op grote schaal worden verspreid. De claim die RIVM tegemoet kan zien is gigantisch. het best is om er maar direct de stekker uit te trekken.

Aan het woord is Joe Rizoli – die ook niet weet waar het vandaan komt. Iemand anders heeft er dus een fake verhaal van gemaakt door het een extremistische COVID-19 propagandist te laten vertellen:

I’m a clinical lab scientist
 
I have a PhD in virology and immunology. I’m a clinical lab scientist and have
tested 1500 “supposed” positive Covid 19 samples collected here in S.
California. When my lab team and I did the testing through Koch’s postulates
and observation under a SEM (scanning electron microscope), we found NO Covid
in any of the 1500 samples.
 
What we found was that all of the 1500 samples were mostly Influenza A and some
were influenza B, but not a single case of Covid, and we did not use the B.S.
PCR test. We then sent the remainder of the samples to Stanford, Cornell, and a
few of the University of California labs and they found the same results as we
did, NO COVID. They found influenza A and B. All of us then spoke to the CDC
and asked for viable samples of COVID, which CDC said they could not provide as
they did not have any samples. We have now come to the firm conclusion through
all our research and lab work, that the COVID 19 was imaginary and fictitious.
 
The flu was called Covid and most of the 225,000 dead were dead through
co-morbidities such as heart disease, cancer, diabetes, emphysema etc. and they
then got the flu which further weakened their immune system and they died. I
have yet to find a single viable sample of Covid 19 to work with. We at the 7
universities that did the lab tests on these 1500 samples are now suing the CDC
for Covid 19 fraud. the CDC has yet to send us a single viable, isolated and
purifed sample of Covid 19. If they can’t or won’t send us a viable sample, I
say there is no Covid 19, it is fictitious. The four research papers that do
describe the genomic extracts of the Covid 19 virus never were successful in
isolating and purifying the samples. All the four papers written on Covid 19
only describe small bits of RNA which were only 37 to 40 base pairs long which
is NOT A VIRUS. A viral genome is typically 30,000 to 40,000 base pairs.
 
With as bad as Covid is supposed to be all over the place, how come no one in
any lab world wide has ever isolated and purified this virus in its entirety?
That’s because they’ve never really found the virus, all they’ve ever found was
small pieces of RNA which were never identified as the virus anyway.
 
So what we’re dealing with is just another flu strain like every year, COVID 19
does not exist and is fictitious. I believe China and the globalists
orchestrated this COVID hoax (the flu disguised as a novel virus) to bring in
global tyranny and a worldwide police totalitarian surveillance state, and this
plot included massive election fraud to overthrow Trump.

https://joerizoliopinions.onlinegroups.net/groups/joe-rizoliopinions/messages/topic/5TCwkDUfl9Q9h0OpKZKf0E

“Ik heb een doctoraat in virologie en immunologie. Ik ben een klinische laboratoriumwetenschapper en heb 1500 “veronderstelde” positieve Covid 19-monsters getest die hier in S. Californië zijn verzameld. Toen mijn labteam en ik de tests uitvoerden via Koch’s postulaten en observatie onder een SEM (scanning elektronenmicroscoop), vonden we GEEN Covid in een van de 1500 monsters. Wat we wel ontdekten was dat alle 1500 monsters voornamelijk influenza A waren en sommige influenza B, maar geen enkel geval van Covid, daarbij gebruikten wij de B.S. PCR-test. Vervolgens stuurden we de rest van de monsters naar Stanford, Cornell en enkele laboratoria van de University of California en zij vonden dezelfde resultaten als wij, GEEN COVID. Ze vonden influenza A en B. We hebben toen allemaal contact opgenomen met de CDC en hen gevraagd om haalbare monsters van COVID te leveren. Monsters waarvan de CDC zei dat ze die niet konden verstrekken omdat ze simpelweg geen monsters hadden.

We zijn nu door al ons onderzoek en laboratoriumwerk tot de vaste conclusie gekomen dat COVID 19 denkbeeldig en fictief was en is. De griep heette in 2020 opeens Covid en de meeste van de 225.000 doden zijn overleden aan comorbiditeiten zoals hartaandoeningen, kanker, diabetes, emfyseem enz. Deze al verzwakte en soms doodzieke patiënten kregen de griep die hun immuunsysteem verder verzwakte en ze door complicaties stierven.

Ik moet nog steeds een monster (virusisolaat) van Covid 19 vinden waarmee ik aan de slag kan…..

Wij van de 7 universiteiten die de laboratoriumtests op deze 1500 monsters hebben uitgevoerd, klagen de CDC nu aan voor Covid 19-fraude. De CDC moet ons nog steeds een enkel levensvatbaar, geïsoleerd en gezuiverd monster van Covid 19 sturen. Als ze ons geen levensvatbaar monster kunnen of willen sturen, zeg ik dat er geen Covid 19 is en dat het hele verhaal dus fictief, verzonnen is. De vier onderzoeksdocumenten die de genomische extracten van het Covid 19-virus beschrijven, meldden geen van allen het isoleren en zuiveren van de monsters. Alle vier de artikelen die over Covid 19 zijn geschreven, beschrijven alleen kleine stukjes RNA die slechts 37 tot 40 basenparen lang waren, wat GEEN VIRUS is. Een viraal genoom is doorgaans 30.000 tot 40.000 basenparen. Hoe erg het ook is dat Covid overal ter wereld is opgedoken als dodelijke ziekte, het is schokkend om te constateren dat niemand in een laboratorium ter wereld ooit dit virus in zijn geheel heeft geïsoleerd en gezuiverd. Hoe kan dat?

Dat komt omdat ze het virus nooit echt hebben gevonden, alles wat ze ooit hebben gevonden, waren kleine stukjes RNA die toch nooit als het virus zijn geïdentificeerd.

Dus waar we mee te maken hebben, is gewoon weer een griepsoort zoals elk jaar, COVID 19 bestaat niet en is fictief. Ik geloof dat China en de globalisten deze COVID-hoax (de griep vermomd als een nieuw virus) hebben georkestreerd om mondiale tirannie en een wereldwijde totalitaire politietoezichtstaat teweeg te brengen, en dit complot omvatte ook de massale verkiezingsfraude tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen.”

Hier het verhaal van de “clinical lab scientist”, niet te zien wie het is, het lijkt wel een hologram. Noemt Celia Farber. Iemand schrijft ook nog:

Though if your mobile cannot get thru to link, try your desktop using same link. Enjoy  
We really need to find out who this person is!!

We moeten alleen nog even op zoek naar de beweerde schadeclaim naar CDC.

Welke Universiteit gaat hier eens aan de slag met de isolatie van de griep…. ehh… “COVID-huppelepup”?

23 gedachtes over “BEWIJS! COVID-19 is Influenza A of Influenza B – ook wel: GRIEP genoemd

  • Leg maar uit dan! Hier heb je niks aan.
   Trouwens de bewijzen liggen voor het oprapen, zelfs het RIVM weet geen raad met het Covid geneuzel.
   Dus weet jij ook wie het virus heeft geïsoleerd.
   Ben benieuwd. Pseuso….

    • Bij mij sloeg helemaal niks over.
     Want het is al vanaf begin vorig jaar bekend en hier gepubliceerd dat er nooit een virus is gevonden. Ook in het PCR validatie paper van Drosten Koopmans wordt dat gewoon opgeschreven. Het CDC heeft het bevestigd. Ook de Britse en Ierse RIVM’s konden ons niet helpen: het was er eenvoudig niet.
     Het verhaal van deze kale meneer – die zijn naam dus ook niet zegt – bevestigt het nog maar eens.

     Die echte Dr. Oswald is van het type Osterhaus in New York. Met gezag want geen dierenarts. Om dan die naam er boven te zetten is slim. Dat doet Facebook dus. Een militaire organisatie. Wij niet. Wij doen maar wat. Alles wat ons geloof bevestigt publiceren we. Ik kan trouwens geen fatsoenlijk artikel vinden waarin nu eens nauwkeurig wordt beschreven hoe op basis van de postulaten van Koch (ook een oplichter trouwens) dat SARS-CoV-2 virus is geïsoleerd.

     • “Bij mij sloeg helemaal niks over.”

      Bij mij wel. Toen ik las over die megaclaim. Als dat was gebeurt dan zou het hele covid verhaal als een kaartenhuis in elkaar zijn gestort. Dan was de waarheid niet langer tegen te houden.
      We weten hoe het zit, we weten de waarheid, we weten zelfs wie er achter zit en waarom. Dat is allemaal niet zo moeilijk te achterhalen.
      Het punt is dit:
      Er gebeurt geen ene fuck. Het circus draait door met alle gevolgen van dien. De neerwaartse spiraal waar we met z’n allen in zitten wordt dieper en dieper. ‘Ze’ gaan door met maatregelen en er is niemand die ‘ze’ tegen houdt. Niemand. Kijk naar de in een nieuw jasje gegoten avondklok. Die geldt inmiddels 24/7 notabene. Ondanks al het bewijs, ondanks alle tegenberichten van zelfs artsen, moleculair biologen, virologen enzovoort gaat men gewoon door.
      Hoe vecht je tegen zoiets? De msm, de regering. Alles wordt manipulatief één kant opgestuurd. En het gros van de Nederlandse bevolking slikt het voor zoete koek, Het wordt ze niet eens door de strot geduwd. En dan heb ik het alleen nog maar over Nederland.

      • Een lid van Team Borger. Zelfs deze lui worden afgeschoten om de zaak maar aan de pruttel te houden.

       “Experts” say #SARSCoV2 is an evil alien that must be eliminated by any means, even if this destroys half of humanity as collateral damage. Scientists and doctors know that #SARSCoV2 is a beta-corona common cold virus which cannot be eliminated & wants to cooperate with humanity. https://t.co/bAbhXbCcq5

       — Dr. Thomas Binder, MD (@Thomas_Binder) January 18, 2021

      • Dan vrees ik dat je alleen staat. Als je er over durft te kijken en je ziet iemand met een hooivork in de hand de barricades van den haag bestormen….. dan ben ik dat 🙂

 1. Sorry, maar volgens mij klopt dit niet.. De persoon op de video is volgens mij niet Dr Oswalsd de viroloog
  Dit is de echte:
  https://www.vet.cornell.edu/research/faculty/robert-oswald-phd en factcheck link:
  https://www.snopes.com/fact-check/rob-oswald-covid-hoax/

  We moeten oppassen dat we niet naar de andere kant doorslaan. Hoewel ik niet geloof in de hoax die covid heet, moeten we niet met fake Dr’s gaan posten. Er zijn heel veel trollen die misinformatie geven, dit gebeurt in beide kampen, maar vooral door de elite om verwarring te zaaien. Hierdoor kunnen mensen niet meer logisch nadenken en wordt alles op de hoop van complotgekkies gegooid, ook al kom je met feiten die wel klopppen.

  Shalom!

  • Tja, wat is de waarheid he. Snopes?
   Je kunt alles wel kapot checken, ondertussen trollen ze wel door, wie het ook maar zijn.
   Niemand die dus uitzoekt waar het dan wel vandaan komt. Snopes? Je moet het Borger eens vragen.

   Alleen die claim naar CDC kan ik niet vinden. Maar ik ben dan ook niet zo goed in checken en zoeken. Bovendien worden dat soort zaken doorgaans 100% gecensureerd. Ik ga niet naar de States om het uit te zoeken, want dan moet ik een pampertje op in het vliegtuig.

   Voor de goede orde heb ik de originele tekst er maar snel even op gezet. Daar worden geen namen genoemd. Wie die kale meneer dus is: niemand die het weet.

   Dan gaat het trollenapparaat dus geraffineerd te werk door er de naam van een bekende boven te zetten, het viraal te laten gaan, zodat iedereen het af kan schieten. Slim. Maar het verhaal komt toch ergens vandaan, wellicht van een insider die uit de buurt van de camera wil blijven?

   PS: Complotgekkies zitten meestal in Den Haag, het Erasmus en het RIVM. Het artikel laat ik dus staan.

   • @Admin..
    Snap het, alleen lijkt het er sterk op dat het verhaal zelf gewoon niet waar is. Als mensen dit verhaal lezen, worden ze dus in een verkeerde richting geleid….. ik zou er iig voor kiezen om erbij te vermelden dat je niet zeker bent dat dit klopt, of dat je niet zeker bent van de bronnen…….

    Het is van mijn kant ook absoluut geen aanval op u als admin, ik probeer gewoon mijn steentje bij te dragen. Sorry als het anders over komt. Wij (als patriotten noem ik ons dan maar even) moeten juist zorgen dat wij de juiste informatie en de correcte feiten openbaar maken. Wanneer wij dan ook met foute claims aankomen, dan worden ook wij niet meer serieus genomen door mensen die ons juist zo hard nodig hebben.

    Shalom!

    • Correcte feiten? Dat doen we hier al meer dan een jaar over dit onderwerp. Waren we daar maar nooit aan begonnen.
     De claim is niet fout, iemand heeft er een verkeerde naam boven gezet, heel slim.
     Nu moet alleen die schadeclaim voor CDC nog even boven water komen. Ik vrees dat je dan lang kan zoeken, ook al zou het waar zijn.

     • Covid…het is niet afdoende 😉

      Ebola werkt ook niet… dus
      De pest komt weer op 😂
      Je zou er een bult van krijgen…
      Wat een plaag-geesten 👻
      Uitroken die handel met sage
      De Natuur helpt wel een handje mee…

 2. Ik denk dat ik het origineel van deze post heb gevonden: https://web.archive.org/web/20210213014002/https://www.globalresearch.ca/clinical-lab-scientist-covid-19-fake-wake-up-america/5737013

  Dr. Knauss heeft ook een website: https://stillnessinthestorm.com/2020/05/covid-fact-check-essential-questions-and-facts-about-the-plandemic-to-share-with-friends-and-family/

  Kleine noot: in de vertaling hoort te staan dat er GEEN gebruik is gemaakt van de pcr test

 3. by benjamin fullford:

  proof has been sent to the world’s military and intelligence agencies that the entire “Covid-19” plandemic is a fraud designed to trick the global population into being injected with experimental gene therapy “vaccines” that will alter their DNA in order to permanently enslave them.

  For example, the peer-reviewed scientific report sent to us by British and French intelligence says:

  “According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) on August 23, 2020, ‘For 6% of the deaths, COVID-19 was the only cause mentioned. For deaths with conditions or causes in addition to COVID-19, on average, there were 2.6 additional conditions or causes per death.’”

  (Science, Public Health Policy and the Law Volume 2:4 October 12,2020)

  Klik om toegang te krijgen tot adf864_165a103206974fdbb14ada6bf8af1541.pdf

  The report goes on to say the CDC then illegally contradicted its own findings, which essentially admit Covid-19 is at most a seasonal cold or flu, to illegally shutdown society and impose an agenda to vaccinate people with gene-altering CRISPR technology.

 4. PEOPLE…consider signing an online petition no to mandatory vaccination for corona virus..links lifepetitions.com lifesitenews.com and on fakebook.its a worldwide petition it can be signed and reshared from ANY country in the world including holland…if you do sign it? its vital that you reshare it with as many people as you possibly can and ask each one to sign it as well as resharing it ewith as many people as they possibly can and so on the idea is to get it continualy signed and reshared

 5. Er zijn toch ernstige gevallen van deze zg Covid-19 ziekte in het ziekenhuis. Zelfs een ver familie lid. die op serven na door is. WAT heeft deze persoon dan voor ziekte? toch zijn er dus nog veel mensen die sterven aan een onbekend griepvirus? Dit Snap ik dus niet. Ik word ook spreekwoordelijk doodziek van iedereen die zich zo maar laat testen “zonder” enige vorm van klachten! en “áls” ze dan zijn getest blijken ze “positief” te zijn. Maar dat wil toch niet zeggen dát ze ziek zijn!

  ik ben ervan overtuigd dat als NIEMAND zich meer laat testen die ook géén klachten heeft de testgrafiek als een verticale lijn naar bededen daalt en is er géén besmetting meer. Maar dat willen ze natuurlijk niet Dus blijven ze promoten dat je je moet laten testen.

  Mijn echtgenote had lichte klachten (smaak- en reukverlies) moest dus van de huisarts meteen worden getest. Uitslag positief. Maar verder géén klachten meer gehad en niet ziek geworden. Ook ik moest er toen aan geloven óók een test doen. Uitslag positief, maar ik had NERGENS last van en ook nooit gehad. we moesten beiden in Qarantaine……! nou sorry hoor er moesten ook boodschappen worden gedaan. en gelukkig hebben we nog steeds nergens last van. Van alles wat ik tot nu toe heb gelezen, geloof ik nergens wat van. tot slot heb ik 41 en 1/2 jaar in het OV gereden als tram- bus e metro bestuurder. en ook nog BOA in WP. ik ben bespetterd, bespuugd etc. In de spits stonden ze in mijn nek te hoesten en te proesten. te zweten etc. Bij storm en wind de wind door de voordeur tijdens halteren. En ik ben NOOIT echt ziek geweest. Lichte griepje per jaar. Dus deze hele Covid is inderdaad één hele grote farce! ofwel een “GREAT WORLD RESET”.

Reacties zijn gesloten.