Immigratie en stikstofruimte


Direct na de Tweede Wereldoorlog was de nood hoog, er ontbrak van alles en nog wat. Het hoogst was wel de woningnood. Er was veel kapot en de babyboom kwam er al aangestormd. Bovendien was het Rode Gevaar niet denkbeeldig, althans dat wilde men de mensen laten geloven. Angst is nu eenmaal een probaat middel om een kudde een bepaalde richting op te duwen.

Ook het “staatshoofd” deed een duit in het zakje. De “Troonrede”, van 1950 werd door haar voorgelezen, met onder meer de schokkende mededeling, dat ons land 70 geleden al onleefbaar was geworden.

Krachtige bevordering van emigratie en voortzetting van landaanwinning en inpoldering

Nederland was altijd al een handelsnatie, nu ging het ondernemende werkvolk in de aanbieding. Er emigreerden vele honderdduizenden. Als we dat herrekenen naar het nageslacht, dan spreken we over bijna 4 miljoen mensen die we hier nu niet hebben. Mocht u nu denken, dat de immigratie is gestopt, dan bent u op het verkeerde been gezet. Dat ging namelijk gewoon door, de (ex-)koloniën nog niet eens meegerekend. In 1950 telde ons land 10 miljoen inwoners. Dat was ondanks de oorlog al een verdubbeling in 50 jaar tijd. In 1900 woonden er namelijk nog maar 5,1 miljoen mensen in dit land. Een ongekende bevolkingsexplosie, in tegenstelling tot de landen om ons heen, die de Eerste Wereldoorlog hebben uitgevochten.

In de “Troonrede” van 1979 – de bevolking was in 30 jaar gegroeid naar 14 miljoen – werd het door de grootaandeelhouder van een van de meest vervuilende multinationals ter wereld, nog eens herhaald:

Ons land is vol, ten dele overvol. Dat had voornamelijk met de overbelaste infrastructuur als gevolg van de bevolkingsdruk te maken. De schaarse landbouwgrond moet tegen een fooitje kunnen worden overgenomen.

Ook toen al: Een deel van de welvaart inleveren om ons leefmilieu te verbeteren. Dat geldt niet voor majesteiten en hun voetvolk. Dat moet uit de grote massa komen.

Inmiddels zijn we 40 jaar verder. Nederland telt al 17 miljoen inwoners. Het door de emigranten achtergelaten gat van 4 miljoen is ruimschoots aangevuld door immigratie. Wij hebben even opgeteld wat er na de “Troonrede” van 1950 tot nu toe is gebeurd.

De periode 1950 – 1960 is het enige decennium waarin sprake is geweest van een emigratie-overschot. 650.000 emigranten tegen 250.000 immigranten. De 225.000 immigranten vanuit de (ex-)koloniën in die periode rekenen wij niet mee, gezien de historische claim die er op het moederland ligt. Vanaf 1961 tot heden is er jaar na jaar sprake geweest van een immigratie-overschot. Ondernemend en geschoold Nederland werd systematisch uitgedund, dit is gecompenseerd met iets minder ondernemende buitenlanders, waarvan een groot deel niet geschoold waren. Op de keper beschouwd groeit de originele Nederlandse bevolking al 20 jaar niet of nauwelijks meer.

De grote drijfveer achter de immigratie is het aanzuiveren van het werkvolk om de AOW miljarden op te hoesten. Het absurde omslagstelsel van onze welvaartsstaat is een van de oorzaken van de import van nieuw, goedkoop werkvolk. Het onderwijs is er op aangepast. De facto is de woningnood nooit opgelost. Er is nog steeds gebrek aan ruimte en er moeten nog steeds miljoenen woningen worden bijgebouwd.

De stadstaat Nederland in wording.

Beton, stenen en asfalt afgewisseld met strookjes “natuurgebieden”. De boerenstand zit in de weg en er wordt van alles uit de kast gehaald om die te liquideren. Wij zeggen hier wat de boeren inmiddels al weten, maar waar de staatsomroep en de gelijkgeschakelde pers het nooit over zullen hebben.

De natuurgebieden worden als wapen tegen onze voedselvoorziening gebruikt. Zoals de natuurreservaten in Afrika stuk voor stuk zijn gevestigd op grondstofrijke gebieden. Natuurreservaten zijn goudmijnen voor de elite, in stand gehouden door onder anderen het Wereld Natuur Fonds en andere activistische groeperingen. En om de wereld marktprijzen overeind te houden.

Landbouwgrond was in 1979 dus al “schaars” volgens het staatshoofd. Vervolgens ga je wetten maken om de prijzen te beteugelen en onteigening te versoepelen om die grond goedkoop in handen te krijgen. Dat is niet meer afdoende, het gaat niet hard genoeg, de boerenstand moet nu gewoon worden weggejaagd, ontmanteld, “uitgekocht” en weggepest. Ondertussen krijgen we spotgoedkoop hormoonvlees uit Canada en Mexico en plofkippen van Oekraïense makelij , uiteraard om de concurrentiekracht van onze boeren te versterken…..

De plannen om die schaarse landbouwgrond definitief aan de voedselvoorziening te onttrekken zijn al in een vergevorderd stadium. “We hebben stikstofruimte voor woningen nodig”. Want de minister “ziet met elkaar de urgentie”. Provincie en gemeenten gaan actief pestgedrag promoten om een en ander in werking te zetten. Lees onderstaand bericht maar, gevonden op het Boerenforum:

De bestaande woningbouwplannen zullen de woningtekorten niet oplossen. In plaats daarvan moeten we de weilanden volbouwen met 500.000 woningen, zegt de Nederlandse Vereniging van Projectontwikkelaars. ‘Politiek draagvlak voor dit plan begint eindelijk te groeien’, zegt Jan Fokkema, directeur van de NEPROM. ‘We zullen naast de steden naar grootschalige locaties daarbuiten kijken. Dat zullen met name de landbouwgronden zijn.’ De recente perikelen rond stikstof en PFAS ziet Fokkema niet als een groot obstakel. ‘Dat is het minst grote probleem, namelijk een politiek probleem. We hebben echt stikstofruimte nodig om woningen te kunnen bouwen.’ Volgens Stientje van Veldhoven, minister van Milieu en Wonen, is het plan van de NEPROM om te bouwen op landbouwgrond zeker een optie. ‘We zien met elkaar de urgentie. We moeten kijken welke grond beschikbaar is en waar al een goede ov-verbinding en wegennet aanwezig is. Buitenstedelijk zullen we dus ook moeten bouwen.’ Dinsdagavond schreef de minister al in een brief aan de Kamer dat ze in overleg is met de gemeenten en provincies om ze een actieve rol te laten vervullen.

Bron: BNR Nieuwsradio

Landbouwgronden zijn dus “stikstofruimten”. Een nieuw Van Dale woord anno 2020. De bevolkingsgroei naar 20 miljoen in 20 jaar tijd is al een voldongen feit. Om de winsten veilig te stellen fabriceer je zoiets onnozels als “stikstofruimte”, inclusief een dadergroep en het is prijsschieten.

Onderhandelen is zinloos. De uitkomst is al bekend.

Denken ze…..

21 gedachtes over “Immigratie en stikstofruimte

 1. Het verraad aan alles wat van nature Nederlands is, is in de loop van 70 jaar met harde ongefundeerde hand gefaciliteerd. Ministeriële opmerkingen door de bewindvoerders als “De instroom van immigranten is nodig in verband met het werk dat niet meer door de Nederlanders gedaan wil worden”! Dus niet alleen een goedpratertje voor immigratie, maar gelijktijdig een ergernis – zeg maar afschuivertje – naar de toenmalige Nederlanders.

  Velen gingen liever emigreren naar landen als Australie, Canada, Nieuw Zeeland of de USA. Niet dat ze de plee van een kantoor niet wilden schoonmaken, maar omdat dit werk alleen maar een korter leven garandeerde in plaats van een beter inkomen.
  OK, het is niet iedereen gegeven een nieuw leven te beginnen in een land dat volkomen vreemd voor je is en waarvan je in vele gevallen niet eens de taal sprak. De Duitsers verboden in de tweede wereldoorlog Engelse lessen, precies de taal die in al die emigratielanden wordt gesproken.

  Ruimtelijke ordening is al vele decennia top prioriteit van alle naoorlogse kabinetten, je zag zienderogen alle land worden bebouwd, behalve de Veluwe, die wordt persoonlijk bewaakt door de von Amsbergs en de zur Lippes daarvoor, inclusief het wild dat zo nu en dan wordt afgeschoten. Bij de ingang staat altijd dat blauwe bordje met Artikel 641a Verboden toegang voor onbevoegden. Ze krijgen er alleen maar land bij en zijn dan ook als enigen die nooit een meter hebben moeten inleveren. Over verbondenheid gesproken, dat doe je niet met een schitterend jurkje dat je deels zelf hebt betaald!

  Like

 2. Stukje uit een column van “Melkvee”:

  Vogelaar versus Wollaars

  Kers op de taart was het interview – nou ja, discussie is meer op zijn plaats, denk ik – tussen Jan Cees Vogelaar en journalist Jeroen Wollaars van Nieuwsuur. De vooringenomenheid van Wollaars droop er vanaf. Waar Jan Cees met argumenten onderbouwde antwoorden gaf, verzandde Wollaars in zijn eigen onmacht. Als journalist hoor je vragen te stellen. Het liefst kritische. En dan getuigt het van respect om ook naar de antwoorden te luisteren. De antwoorden bevielen Wollaars duidelijk niet, waardoor hij emotioneel werd en Jan Cees niet meer liet uitpraten. De vraag die bij mij overblijft, is waarom nodig je Jan Cees uit als je toch niet wil luisteren naar zijn antwoorden?

  Antwoord:

  Omdat dat ventje een godsgruwelijke hekel aan boeren heeft. Zelf kan hij absoluut niet tegen kritiek, bijvoorbeeld op Twitter. Dan gaat hij over lijken om criticasters te blokken. Hij deugt niet, dat liet hij met regelmaat al zien toen hij nog “reporter” in Berlijn was. Hij verstaat zijn vak voor geen meter, dat bewijst hij steeds weer. Een soort Peter RdeV, maar dan van de Staatsomroep.

  Like

  • @Yvonne En ook deze reportage liegt er niet om.
   Iedereen zou deze niet EVEN moeten zien/volgen maar MEERDERE, VELE en VELE keren!!!!

   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

   Mensen wakker worden!!!!!!!!
   1) Flikker die/uw(?) TV het raam uit of zet hem alleen
   aan om u flink te ergeren danwel op de hoogte te
   blijven van de meest gore troep, indoctrinatie en
   hersenspoel programma’s , ZODAT u aan uw KINDEREN
   en KLEINKINDEREN kan uitleggen wat hier allemaal
   niet deugt! Kijk dan doet u nog iets …

   2) Steun de boeren in woord en daad. B.v. door met
   uw stikstof-autootje naar een boer te rijden die melk,
   eieren, kaas en vlees DIRECTvanaf de “BOERDERIJ” verkoopt!
   Betaalt u zelfs minder dan de veel duurdere en goor bewerkte
   verpakte (excuse le mot) rotzooi pardon producten van de
   supermarkt(en) …. U weet wel welke ik bedoel.

   p.s. Neem meteen ook wat mee voor uw buurman of buurvrouw die
   alleen is ziek of geen auto heeft. Dus 2 , 3, etc vliegen in één klap !!!
   🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

   Like

 3. “Stikstofruimte”, een paar eeuwen geleden hadden ze het gewoon hekserij genoemd en waren over gegaan tot de orde van de dag, levend villen en op de brandstapel met die ketterse boeren.
  Tegenwoordig zijn er iets subtielere methoden nodig om het gepeupel te bespelen cq de boel voor elkaar te krijgen maar de essentie is hetzelfde.

  Like

 4. Het heeft helemaal niets met al het bovenstaande te maken, en toch…..?
  Vandaag in de Nederlandse – trouw aan de leiband lopende – kranten die publiceren wat ze wordt opgedragen door de AIVD op straffe van, ja van wat eigenlijk(?), plaatjes van een gezin dat op onze kosten een zéér luxueuze vakantie geniet, vollediig door ons betaald! Elke keer dat ik dit lees en zie in die linkse media, denk ‘what the F*ck is wrong with the people of the Netherlands?’ Wonen hier dan in meerderheid idioten die maar een beperkt denkvermogen hebben? Ook hun moet het toch zijn opgevallen dat kapitein Iglo zo nu en dan eens een lint doorknipt of de jofele peer uithangt zonder echt leuk te zijn, en snel erna weer linea recta richting Bariloche vliegt zonder kroost maar met wipkip? Journalisten zijn absoluut niet te vertrouwen, gaan ze tegen de media code in, dan is dat einde aan een (voor hun dan) tijdperk van journalist mogen zijn. De Nederlandse pers is niet meer, het is nog slechts een kwestie van opschrijven wat wordt gedicteerd, daarvan afwijken is vragen om de toorn van hen die de toko hier werkelijk runnen. Eerdaags is het weer geldverspillings… eh koningsdag, en dat gaan we de komende tijd weer merken. Even Bariloche vergeten dan maar de flink geridderde ZKH Iglo.

  Like

  • Media als wapen (en zo wordt het ook gebruikt) heeft meer macht dan geweld. Je kunt dan ook spreken van de macht van de media, want met/via de media kun je mensen omvormen hun mening, hun geloof beinvloeden, hen hersenspoelen, maar met fysiek geweld kun je misschien wel de mens doden maar niet zijn of haar (ja niks transgender dus) overtuiging!
   Dit is iets wat de macht en de Macht achter de macht, de werkelijke machthebbers dus, heel goed weten.
   Inderdaad mensen: de totalitaire maatschappij à la George Orwell’s “1984” is niet ver meer!

   Like

 5. HEt stikstof probleem : dat de boeren de schuld zijn is FALIKANTE ONZIN ! Dat weten wij nu wel. Lees het nog maar eens na:
  https://www.boerenbusiness.nl/opinies/boerenbusiness/opinie/10884388/stikstof-de-meesterroof-van-de-overheid

  OPLOSSING (mogelijke).

  B.B. (Beste Burger),

  U koopt melk, kaas, biefstuk, karbonade, spruitjes, bloemkool, prei, etc etc etc, meestal bij de/uw plaatselijke supermarkt.
  Allemaal van de BOER!!!
  Met het huidige beleid dictaat van deze autoritaire en totalitaire regering gaat de Hollandse boer verdwijnen!
  Daarvoor in de plaats komen: huizen, huizen, huizen en nog eens huizen. Of beter zeg maar woonblokken, woontorens en wegen (w.w.w.) fabrieken, magazijnen, militaire opslagplaatsen etc etc etc….eindeloos. veel.

  Kortom geen boeren meer door de “verstikkende” , “leugenachtige” maatregelen van de R-overheid betekent : Geen melk, kaas enz meer voor Uw kinderen danwel giga prijsverhogingen. Of mogelijk gewoon plofmelk, plofkaas etc uit de Oekraine, Canada of waar dan ook.

  Behalve de R-overheid steelt ook de supermarkt ook flink mee. Een pak melk kost bij daar varierend ca 1,50. Hoeveel denkt u dat de boer krijgt voor zijn melk?
  Inderdaad nog geen 1/3. Meer dan 66% gaat naar de tussenhandel en de R-overheid(BTW 9%!!! !!! !!!).
  En hoe lossen we dat op? Precies de prijs voor de boer verhogen en van de supermarkt verlagen. Gaat dat gebeuren? Nee dus?
  Met z’n allen(18 miljoen — 1,8 miljoen is ook al voldoende) naar het Binnenhof om daar even ‘de deur in te trappen’?
  Nee, gaat ook niet gebeuren, tenzij het beleid van de R-overheid de SPUIGATEN uitloopt, wat al niet veel meer scheelt trouwens.

  Wat dan?
  Dan moeten we met z’n ALLEN maar zelf “DE BOER” op en het ter plekke bij de boer kopen. Betaal je nog niet de helft van de supermarkt inferieurmarkt!!! 🙂 🙂 🙂 🙂

  Liked by 1 persoon

 6. een ding is zeker bos ,vis en landbouw word overgenomen door al die zg milieupartijen. kijk de site interessante tijden,,, van RIJPKE, ) en vooral bleu.Tiger studio… volgens mij nog onafhankelijk, ( en Sven Hulleman oorlog nooit verloren) KOST WAT TIJD ,MAAR DAN HEB IE OOK WAT

  Like

 7. Even tussendoor:

  Jettje Klavertje (zonder BRIL [ 🙂 🙂 ]) op de TV over het “vluchtelingenprobleem”!
  ps Laten ze bij herhaling dat ene geënsceneerde bootje met ‘vluchtelingen'(de meeste zwart want komt het goed aan vanwege de Zwarte Piet discussie [ 🙂 🙂 ]) waar vlak voor de boeg in het water wordt geschoten [haha] zien, om de wereld(lees: de schapenkudde) in shock-stand te zetten!

  Jettje neemt alvast een voor-schot [ 🙂 🙂 🙂 ] op het komende premierschap (lees: rovershoofdbende) door te zeggen dat er vanwege het gigantische vluchtelingenprobleem er een vluchtelingen kamp a la Turkije bij Nijmegen MOET komen!!!!
  De NEanderlander pikt dat natuurlijk niet direct zonder slag of stoot dus zegt hij dit NU alvast om dit IN TE LATEN WEKEN, en na 3 a 4 maanden onafgebroken discussie en reclame op de TV van zinkende bootjes en overvolle kampementen, is de wil en het verzet van de paar overgebleven Neanderthalers Neanderlanders wel gebroken!
  Waarvan akte: Zegt het voort ……zegt het voort….
  Zo werkt dat nou ! SNAPPU?

  Like

   • Jawel, en de slimmerikken gaan U vertellen dat ze het fijn vinden om belasting te betalen want daar worden de wegen van onderhouden.
    Zo loer ik ook wel eens op een Franse site voor Nederlanders.
    En dan lees je een berichtje van zo’n muts uit Oud Zuid die een beetje Vincent van Gogh gaat spelen in de Provence, en die vraagt dan waar je in La Douce moet zijn om je belastingen te betalen.
    Dus, ja Admin, wacht maar beter af…

    Nooitgedacht.

    Like

Uw bijdrage

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.