Vrijmetselaars in Israël: “Padvindersclub voor grote mensen”


Mensen willen graag ergens bij horen. Hoor je nergens bij, dan ben je een buitenbeentje. Je vereenzaamt en blijft hulpeloos achter en je wordt vertrapt door de maatschappij. Mensen willen dat niet, zelfs als je bepaalde principes moet verloochenen. Mensen zoeken een soort van bescherming door erkenning.

Je kunt dan lid worden van een voetbalclub, van een zangkoortje of van een genootschap. De definitie van een genootschap is veelzeggend: “Het is een vereniging wiens leden (eed)genoten genoemd worden. Elk lid verbindt vrijwillig zijn lot met dat van andere deel- of lotsgenoten aan het wel en wee van de vereniging. Een synoniem is gezelschap.” De Vrijmetselarij is zo’n eedgenootschap. Het belangrijkste kenmerk is een combinatie van geheime rituelen, sociale pikorde en grensoverschrijdende saamhorigheid. Deze wereldwijde organisatie profileert zich als vredelievend en filantropisch aan de basis, maar door de gradatie en rangorde concentreert zich de echte wetenschap naar de top. Van wie de top de orders aanpakt zal later duidelijk worden. Een ander kenmerk is, dat de vrijmetselarij steeds leden uit de hoogste maatschappelijke kringen aantrekt en kan beïnvloeden c.q. aansturen.

In 1717 werd in Londen de eerste zogenoemde loge opgericht, hoewel de Schotten claimen dat de oudste loge die van Edinburgh is, daterend uit 1599. Ze schoten als paddenstoelen uit de grond, de belangrijkste eerste loges. Na Engeland achtereenvolgens de satelliet-loges van Ierland (1725), Frankrijk (1728), Brits Amerika (1730) en Schotland (1736). De eerste loge in Duitstalig gebied werd in Hamburg, in 1740 ook onder auspiciën van de loge in Londen opgericht. Frederik de Grote, koning van Pruisen zou de grote stimulator van de vrijmetselarij in Duitsland worden. In 1754 waren in het Duitstalige gebied 19 loges actief. Vandaag zijn dat er 500 met 16.000 leden, ondanks de grote moeite die de Nazi’s hebben gedaan om de vrijmetselarij uit te roeien. Adolf Hitler c.s. was beducht voor hun grensoverschrijdende netwerk, zijn tegenstanders Roosevelt, Truman en Churchill waren immers ook vrijmetselaars…..

In Nederland werd in Den Haag in 1734 door een Franse chef-kok de eerste loge opgericht. Leden waren voornamelijk gerekruteerd uit de elitaire hofkringen rond Stadhouder Willem IV.

In België waren het ook Britten en Fransen die het loge netwerk hebben opgezet. Uiteindelijk was het koning Leopold die er structuur in aan heeft gebracht. In het ultra-katholieke België hadden de vrijmetselaren de bijnaam “papenvreters”.

Aldus breidde het netwerk zich wereldwijd, ook via de koloniën langzaam maar zeker uit. In Nederlands Indië werden op het hoogtepunt meer dan 30 loges in stand gehouden. Na de onafhankelijkheid vaardigde president Soekarno een verbod uit, omdat hij meende, dat dit soort genootschappen hun loyaliteit en oorsprong in het buitenland hebben en daarmee de natiestaat ondermijnen. Dat decreet is bewaard gebleven. {Presidentieel decreet van Sukarno, houdende een verbod van de Vrijmetselarij, de Morele Herbewapening en de Rozenkruizersbeweging; met bijlage. 1961.}

Een ander voorbeeld is Egypte, waar de moslim Broederschap is ontsproten uit de vrijmetselarij. De vrouw onvriendelijkheid schept een band.

Niet alleen in oude Britse en Nederlandse koloniën kwam deze genootschap tot grote bloei. Ook in een nieuwe kolonie als Israël na 1948 zijn inmiddels 50 loges met een internationaal ledenbestand actief. Lokale bladen steken niet onder stoelen of banken dat dit genootschap fantastisch functioneert in de onwettige zionisten enclave. Het wordt afgedaan als een “padvindersclub voor grote mensen” en dat het “geen occulte club is, maar een vereniging met geheimpjes”. Meer niet….. Klik op de link hieronder en trek uw conclusies waarom de voormalige Tempeliers zo aanwezig zijn in de nepstaat tussen Dode Zee en Méditerranée.

De Derde Tempel in aanbouw

In 1773 is de vrijmetselarij geïnfiltreerd door de sekte der Jezuïeten, die dat jaar door de paus is verboden. De bakens werden verzet en alles werd in het werk gesteld om Rome onder controle van de werkelijke macht te brengen. In de vrijmetselarij is de 33e graad het hoogst bereikbare, doch er zijn goede redenen om aan te nemen dat er nog een graadje extra is. Die wordt sinds 1773 ingenomen door de zwarte paus. De Amerikaanse Revolutie, de Franse Revolutie en het Bataafsche Experiment waren de eerste voorbeelden van de gecontroleerde machtsovername ten koste van het papisme zoals wij dat niet meer kennen. De Nieuwe Wereld Orde komt er niet, die is er al.

Onderwereld en bovenwereld sluiten naadloos op elkaar aan. Die wereldorde bestaat uit overkoepelende netwerken, gecontroleerd door de uiteindelijke macht. Oude bloedlijnen bedienen zich van die netwerken om de zaak onder controle te houden. Alle verzamelde goud van de wereld is als het “Albestuurend Opperwezen” van “Lucifer’s netwerk” benoemd. Dat Opperwezen is zelfs in de Bataafsche Grondwet genoemd als lichtend voorbeeld.

Mocht u zich soms wel eens afvragen waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren, dan moet u zich realiseren, dat het mensdom zeer geraffineerd in een virtuele comateuze toestand is gemanipuleerd. Alles wat we horen en zien is anders, dat wat we niet zintuiglijk ervaren is de realiteit. Bewijsvoering is onnodig als het geloof overtuigend is. De hybride mens is omgebouwd tot werktuig van de macht, volledig eigendom van het netwerk. Alles moet volgens plan, wij hebben dus altijd informatie achterstand. In alle hoeken en gaten, kieren en naden heerst een ijzige tocht, we ontkomen er niet aan. Daarom denken velen: “Laat ik maar meedoen, het wordt mij te koud.” Meedoen, desnoods ten koste van gezin of medemens. Vrijmetselaren, de Jezuïetensekte, de Rozenkruizers, de Rotary clubs, de Padvinderij, de Orde van Malta, die van de Kouseband, die van het Gulden Vlies, Bilderberg, Trilaterals, alles onderdeel van een grensoverschrijdend occult netwerk om het mensdom in het gareel te houden. Soekarno had gelijk. Maar…. in 2000 is zijn decreet door een van zijn opvolgers onwettig verklaard en vernietigd. Vanwege de mensenrechten of iets dergelijks.

Dat de colonne meelopers onder aanvoering van politiek Den Haag plotseling de ene na de andere (volgens Rutte lucratieve) crisis over ons heen gooien is geen toeval. Ook hebben ze dat zelf niet bedacht. Er is een agenda en die ligt vast. Als ze een millimeter empathie voor slachtoffers tonen, liggen ze er uit en wordt er een betere slijmbal ingevlogen. Onder toeziend oog van de stadhouder, die vast ook overal lid van is, maar dat moet vooral geheim blijven wegens privacy en zo. Wij willen met deze onderklasse niets te maken hebben.

Hier samen met de erkende pedoprinz Andrew de Laatste Von Saksen-Coburg von Gotha

29 gedachtes over “Vrijmetselaars in Israël: “Padvindersclub voor grote mensen”

 1. Diep in hun hart weten deze padvinders heel goed dat ze qua ‘mens’ niets voorstellen. Hun enige motivatie is inderdaad @Adm “ergens bijhoren” en hun ware motivatie is geld, macht en sadisme. Dit laatste kan ongestraft als je nml geld en macht en minderwaardigheidsgevoel genoeg hebt. Daarom ook hun pedo, homo, sado en perverso gerichtheid.

  Op het gebied van kunst, wetenschap, liefde voor mens en natuur stellen ze niets voor en als ze daar zogenaamd naar kijken dan is het het voor hun image net zoals Prins Pils de eerste van bezet Holland met zijn minimaatje dat ook faked, faked en nog eens faked en dat doen al deze minkukels in hun treurige geheim klupjes!

  Liked by 1 persoon

 2. Deze Luciferische Parasieten hebben tot op de hoogste niveaus van overheidsinstanties en bedrijfsleven onze maatschappijn geparasiteerd. Langzamerhand worden de kuttekoppen met naam en toenaam zichtbaar. Deze voormalige Nederlandse kolonel bijvoorbeeld die van ons Belastinggeld bij de genocide in Srebrenica aanwezig was en nu met een Israëlisch EU pasje als specialist dient binnen het door ons strot geduwde Brusselse Bolwerk. Deze hoge vrijmetselaar kon, nadat hij zich vet heeft laten mesten met EU gelden, zelfs een kasteel kopen in Normandië. Het zal u niet verbazen dat dit kasteel Les Loges heet. Leest u even mee

  https://stadsmuseumalmelo.nl/assets/files/30.pdf

  Liked by 3 people

 3. Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia, de Chazaarse mafia (CM), sekte van het Alziend Oog en Sekte des Doods. Een afgeleide van de Sabbateans is de Chabad beweging. Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

  https://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14833:vrijmetselaars-trump-en-erdogan-voeren-plan-albert-pike-uit&catid=10:buitenland&Itemid=23

  Like

 4. Alleen de rijken mogen digitaal geld maken op de computer en uitlenen tegen rente. Elke echte Euro wordt 25 maal uitgeleend tegen rente!
  Als je daarin niet ziet hoe de banken met steun van de staat ons leegrooft en de staat nog steeds weet te verdedigen, dan ben je een statist, een sektelid, totaal gehersenspoeld.

  Liked by 2 people

  • Op school leer je van jongsaf maar één ding: de “overheid” is van en voor ons.
   Iedere dag hoor je wel iemand zeggen dat “de overheid in moet grijpen” of: “dat is een taak voor de overheid”.

   Like

   • Buiten de valse indoctrinatie van het onderwijs, het pertinent weigeren om zelf ook maar ergens verantwoording voor te nemen is één van de vele kwalijke menselijke eigenschappen. Dat het je vrijheid kost door je leven in de handen van anderen te leggen wil men dan ook niet zien.

    Like

  • Een wereld op zijn kop, direct krijg je bij lenen, of hypotheek sluiten nog geld toe, dan kun je helemaal achteroverleunen? Moet gauw stoppen want in Denemarken bestaat dit al? !

   Like

 5. Boven de 33e graad bestaan nog 36 Ultrageheime transnationale Superloges…de Ur-Loges.
  Stijgen op de politieke ladder is onmogelijk zonder deel uit te maken van één of meerdere van deze super-loges, waarvan zelfs vrijmetselaren van de hoogste graden geen kennis hebben.De Ur-loges hebben de invloed van de gewone vrijmetselarij ver overschreden.

  Aldus Robin de Ruiter.

  Like

 6. Alle wegen leiden naar Rome…..Vaticaan, geldsysteem, de Zwitsers, het zogenaamd onafhankelijk zijn, notabene zit de BIS in Zwitserland de BIS bank van waaruit alle politieke moorden gepleegd worden, zonder bonnetje, cash betaald….

  Like

 7. nazisme was ook opgezet door de metselaars.
  al die bewegingen zijn schijnbewegingen.
  verdeel en heers.
  de media en politiek zijn in handen van 1 globalistenclub
  iedere beweging die in de media komt, hoort bij die club
  voor de buitenwereld lijken het “vijanden” en andersdenkenden
  maar schij bedriegt: alles wat media aandacht krijgt is same same

  Like

 8. Bellingcat ! Voor al uw nepnieuws over nepnieuws!

  haha voor Nepnieuws en andere pulp moet je bij “Bellingcat” wezen en natuurlijk op de NOS (neanderlandse oplichters stichting) danwel bij de NPO (neanderlandse pulp omroep)! (zie paar dagen terug prog gemist hahaha U mist echt niets hoor. 🙂 🙂 🙂
  Bellingcat. Anders gezegd de Gecontroleerde Oppositie Omroep.
  Al het nieuws, van belang Neanderland en de rest van de wereld betreffende komt uit 1 (zegge één) koker t.w. Reuters opgericht door Baruch, Baruch en co ergens rond 1851.
  De rest van alle programma’s is pure verloedering, slap geouwehoer danwel prietpraat in de marge, door eindeloos dezelfde mensen als veertig jaar geleden(hebben ze niets anders meer?). Hier en daar net nog geen porno, ofwel?!
  Wie hier nog naar kijkt, moet zich diep schamen en onmiddellijk zichzelf laten nakijken door professionele SPychologen of de wat duurdere oplichter ookwel SPychiator geheten ( 🙂 🙂 )!!!
  Soms, heel soms dan een keer is er wel een relatief onschuldig en leuk programma zonder verborgen symbolen, indoctrinatie (regenboog logo tiktatuur), mensen tegen elkaar opzetten in kook, spring en bler (zeer onterecht zang geheten) wedstrijden etc. Sport??? Laat me niet lachen….vult U zelf maar in!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Waarom ik kijk? Gewoon om op de hoogte te blijven hoe diep we al gezonken zijn en misschien, heeeeel misschien in de wellicht ijdele hoop nog een tegenwicht een stuk bewustzijn en echt menszijn in te kunnen brengen.

  Zegt het voort…….

  Like

Uw bijdrage

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.