Landbouwcollectief sleept minister voor de rechter


Nederland zou een democratische rechtsstaat zijn, maar het begint er steeds meer op te lijken dat Thierry Baudet gelijk krijgt met zijn “kastocratie”.

Kastocratie is het systeem, dat belangrijke bestuurlijke beslissingen worden overgelaten aan de “onafhankelijke” rechtspraak. Het omzeilt feitelijk de democratie, althans wat daar voor door moet gaan. In dit land doet dat de Raad van State of de Hoge Raad een uitspraak, maar ook kantonrechters nemen beslissingen die de democratie overstijgen. Zo kan het gebeuren dat de Hoge Raad schijnbaar de regering op het matje roept met een uitspraak in het voordeel van “Urgenda” een non-gouvernementele organisatie, aangestuurd door de klimaatagenda. De klimaatagenda is het verdienmodel van de heersende kaste, nu het privatiseringsmodel wel zo ongeveer is uitgewerkt.

De zogenaamde deskundigen lopen hier weg met het fenomeen “trias politica”, de scheiding der machten. Het is weer het zoveelste voorbeeld, dat “trias politica” in feite een volstrekt andere, zelfs tegenovergestelde betekenis heeft. De beste vertaling zou moeten zijn het “samensmelten der machten”. De schoffering van de burger is volledig. Een mooi voorbeeld is de Sociaal Economische Raad (SER), een adviserend orgaan bestaande uit leden uit allerlei geledingen, overheid, vakbonden, werkgevers, etc. Maar de mooiste politiek correcte functie is die van het door de Kroon (de overheid) aangestelde “onafhankelijke kroonlid”. Kroonleden kunnen niet onafhankelijk zijn. Het beste bewijs daarvoor is het grootste gevaar voor de boerenstand, Louise Fresco, opperhoofd van de Universiteit Wageningen. Lid van de Trilaterale Commissie, lid van de Bilderberg groep, lid van allerlei voorname commissies, allemaal benoemde functies uit hoofde van 100% afhankelijkheid. Had mevrouw geweigerd naar het occulte clubje van Bilderberg te gaan, dan hadden wij nooit meer wat over mevrouw gehoord. Had mevrouw zich voor een of andere functie verkiesbaar gesteld, niemand had ooit van mevrouw gehoord.

Het Landbouw collectief sleept dus Carola Schouten, de christen-minister van landbouw en Visserij voor de rechter. Want de verenigde boeren willen hun recht halen, omdat deze minister naar het idee van de agrarische sector de zaken bewust door elkaar haalt. Men wil oude afspraken over warme sanering in de varkenssector openbreken. In die regeling is het zo, dat als een varkenshouder wordt uitgekocht, het bedrijf moet worden ontmanteld, gesloopt en het terrein een andere bestemming moet krijgen. Ook stikstofrechten vervallen en kunnen niet naar andere bedrijven worden overgeheveld. Dit wil het collectief terug draaien, gezien de benadeling die men ondervindt door dit soort gesubsidieerde overheidsmaatregelen.

Hoe werkt in dit land de “scheiding der machten”?

Perfect voor de machten, absoluut niet voor de burger. Dus ook niet voor de boer. Want hoe werkt “het systeem”?

Een boer stapt naar de rechter, die door de “Kroon” is benoemd en op voorwaarde dat deze een eed aflegt op “koning” en een gemankeerde, jaren geleden al buiten werking gestelde grondwet voor Nederland.

Als je in het domein van de rechtbank verschijnt, ben je voor een rechter niets anders dan een schuldenaar. Op het moment dat die rechter zijn mond open doet, staart iemand met doodse blik vanaf een foto over zijn schouder mee. Dit is om duidelijk te maken, dat alles wat de boer krijgt te horen “in naam des konings” wordt uitgesproken. Wat daar hangt is de dood van de rechtspraak. Niet gekozen. Hoofd van de regering, hoofd Raad van State, benoemt alle rechters, ministers, officieren van justitie. Zelfs de advocaat van de boer heeft trouw gezworen aan het systeem. Doet hij dat niet, dan is hij geen advocaat.

De boer staat machteloos en als schuldenaar staat hij eigenlijk in het beklaagdenbankje. Een rechtbank is verre van onafhankelijk en staat onder directe controle van de macht. Er zou een scheiding der machten zijn: de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. In dit land komt er geen wet, als het ongekozen staatshoofd er geen handtekening onder zet. De uitvoerende macht bestaat uit chefs die trouw zweren aan het ongekozen staatshoofd, benoemd door het ongekozen staatshoofd. De rechterlijke macht bestaat uit leden, die allen trouw hebben gezworen aan het ongekozen staatshoofd en benoemd door het ongekozen staatshoofd. Daarbij is dat ongekozen staatshoofd ook nog eens onschendbaar. Dat betekent dat hem alle lusten toekomen en de lasten worden afgeschoven naar onderdanen. Zelfs de minister geniet volledige bescherming.

De boer in de rechtbank is de enige die geen eed van trouw aan het ongekozen staatshoofd heeft afgelegd, de enige die niet door het ongekozen staatshoofd is benoemd. De boer is een totaal vreemde eend in de bijt. Hij is de minste der onderdanen aanwezig.

Een boer wil zijn recht halen.

Ook al wordt de boer in het gelijk gesteld, hij blijft schuldenaar en hij blijft onderdaan. Hij moet vechten tegen de waakhonden van de macht. Hij wordt bijgestaan door een handlanger van het systeem. Op het moment dat hij door de rechtbank in het gelijk wordt gesteld, wil dat niet zeggen dat hem recht zal worden gedaan.

De boer gaat naar zijn schuldeiser om iets terug te vragen. Met de pet in de hand. Iets beleefd terug vragen wat men is ontnomen? Dat is niet de betekenis van het echte verzet. Daarmee is de strijdbijl reeds begraven. Het landbouwcollectief is een instrument van de macht geworden.

16 gedachtes over “Landbouwcollectief sleept minister voor de rechter

 1. Waarom hangt er een portret van de zichzelf tot eigenaar van een land (inclusief bewoners!) benoemde persoon in een rechtbank? Dient recht [spreken] niet onafhankelijk te zijn?
  Indien iemand (zoals een koning, president of paus) zich onschendbaar noemt, dan zit het bij voorbaat al niet goed; en niet een beetje of gedeeltelijk niet, neen, vollédig niet goed.
  Want iemand die van zichzelf weet dat ie eerlijk en rechtvaardig is, heeft het om geen enkele reden nodig om zich onschendbaar te noemen. Het zit dan dus op voorhand al volkómen fout.
  Een koning[in], paus[in], president[e], minister[in] geeft hiermee dus al geheel en al haar/zijn eigen vergaande minderwaardigheid aan!
  En hiermee zit [dus óók] Nederland flink opgescheept.

  Als iemand, met een zwarte toga aan en een wit befje voor (haha), op een rechterstoel plaats neemt, waar een portret van iemand anders boven hangt (het lijkt als het ware wel om toezicht te houden), wat is dat dan voor een persoon (een zogenoemde rechter) die dat accepteert? Is dat iemand die zich überhaupt rechter mág noemen? Hoe dúrf je!

  Zoals de administrator zegt, het zijn allemaal handlangers van het systeem.
  Natuurlijk, dat is allemaal overduidelijk.

  Ter informatie:
  1]
  Nederland is een privé onderneming, kantoor houdend aan het Korte Voorhout 7 te Den Haag
  https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=STATE+OF+THE+NETHERLANDS&owner=exclude&action=getcompany
  Aldus zijn agenten, ministers, rechters, enzovoort eenvoudigweg bedrijfspersoneel en geen ambtenaar.
  Kunnen zij een medemens dwingen?
  Uiteindelijk trachten zij dat te doen middels overmacht:
  handboeien, pepersproei, voltage geweer, nor, …. Eigenlijk dus middels ONMACHT.
  2]
  https://www.youtube.com/watch?v=ZxUnLraYsBg&feature=youtu.be&t=1 (50 min.)
  Jason Liosatos: My talk with Bibi Bacchas Instructor of Natural Law at New Earth University. Bibi explains the system of enslavement from our birth certificate to our death certificate, and how we can break free from it
  (http://www.vrijewereld.org/tag/cestui-que-vie-trust/)
  3]
  Hoewel de touwtjes al héél strak zijn aangehaald, is het nóg niet genoeg? >>>
  “Ook vanuit Brussel zijn vergelijkbare suggesties gehoord over burgers die zich openlijk verzetten tegen de EU. De autoriteiten kunnen sinds 2013 in theorie officieel een beroep doen op OOG, ‘anti-autoritair gedrag’, om tegenstanders van hun beleid ‘legaal’ de mond te snoeren. Het behoeft geen uitleg dat op het moment dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren de fascistische staat een feit zal zijn.”
  https://jdreport.com/ongehoorzaamheid-aan-overheid-officieel-een-psychiatrische-stoornis/ (bericht van januari 2015)

  2 citaten uit:
  https://www.nieuwetijdskind.com/de-kunst-van-het-onaangepast-zijn-in-de-maatschappij/?utm_source=Nieuwetijdskind+Magazine+Nieuwsbrief&utm_campaign=998e378601-EMAIL_CAMPAIGN_2017_13_7&utm_medium=email&utm_term=0_e02bc3e900-998e378601-428743233&goal=0_e02bc3e900-998e378601-428743233&mc_cid=998e378601&mc_eid=131d66311a

  >
  a]
  “Het is geen maatstaf voor gezondheid om goed aangepast te zijn aan een ernstig zieke maatschappij”. – J. Krishnamurti
  b]
  “En jij, jij bent uitermate goed in jezelf zijn. En dat is waar je leven ook over kan gaan, over jou. Over zelf-actualisatie, over het realiseren van jouw vermogens en het in vorm omzetten van jouw potentie.”

  Maar dan wél in harmonie, in samenwerking met elk-ander.
  En niet zoals de “overheid” doet: in oppositie met elkander, middels onderdrukking, vrijheidsberoving …

  Laat we ons dus door de handlangers van het systeem niet bang maken, noch in de stress jagen.
  Om mee te beginnen!

  Met mijn dank aan de administrator voor telkens weer een nieuw, helder én kernachtig artikel.
  Het doet ons telkens opnieuw beseffen dat we niet angst en stress ons de baas moeten laten zijn, maar dat we bewust ruimte willen scheppen voor menswaardigheid. Recht en fier overeind onze vrijheid némend (en er zéker niet om gaan smeken).

  Dus boeren, …….

  Liked by 4 people

 2. De doorluchtige door niemand gekozen zelfbenoemde bovendaan, een zekere von Amsberg, heeft zoals zijn moeder (drakenvrouwtje) B. zur Lippe Biesterfeldt voorheen, een nietszeggend kerstpraatje gehouden dat zonder meer prietpraat genoemd kan worden. In principe was het allemaal lariekoek, en om er iets zinnigs uit te filteren is nog een heel karwei. Ergens had de bolleboos het over ‘een arm om iemands schouder leggen’ als die persoon daar behoefte aan heeft. Grotere onzinnige flauwekul kun je niet verzinnen. Stel, ik zie hem ergens lopen en krijg de onbedwingbare neiging een arm rond zijn schouder te planten, dat is op zich niet mogelijk omdat deze vader des vaderlands (Bariloche?) altijd wordt waargenomen ingesloten tussen enkele honderden politie agenten (ze zijn er dus wel) en tientallen figuren met oortjes in die constant tegen zichzelf lopen te praten. Een arm leggen om deze eikel zijn schouder staat gelijk aan minimaal een flinke gevangenisstraf of veel erger.
  Ik kon het, net als verleden jaar niet opbrengen om zijn gezeik aan te horen, las het op internet! Iedereen die ik vandaag sprak heeft het niet bekeken of gehoord. Maar één ding staat al vast, volgens de RVD hebben we allemaal kwijlend naar de TV zitten gluren met tranen van trots in onze ogen. Ra ra…?

  Like

 3. Beste lezers,

  Zowel Nooitgedacht als vele anderen zijn het er dik mee eens dat het zo niet verder kan.
  Ik vind dat Admin & Co meestal prachtige en duidelijke artikelen schrijven die straight forward tonen in wat voor een gekkenhuis wij terecht zijn gekomen.
  Besef dat dat slechts mogelijk is omdat wij er zelf aan meedoen, zo gaat dat nu eenmaal.
  Besef tevens dat de grootste angst van wie dan okk die macht dent te hebben over anderen, steevast zelf in de angst leeft die macht op een dag te verliezen.
  Achilles wist daar meer van.
  Een kat in het nauw (angst), maakt rare sprongen.
  Een signaal dat dingen op hun retour zijn.
  En dan laat Achilles zich weer zien, de zwakke plek.
  Ik ben van mening dat wat reeds meer dan één jaar in Frankenland plaatsvindt een teken aan de muur is, georganiseerd of niet, de mensen laten duidelijk zien dat ze het meer dan zat zijn.
  Antwoord van de angstige poppenspelers is geweld.
  Dit zegt iets van hun intellect, namelijk dat het hen daar aan ontbreekt.
  Wij zijn met velen, ‘zij’ niet.
  En dat is onze kracht.
  En zoals ik al eens eerder schreef, het begint bij ons zelf.
  Kijk om je heen.
  Wat kan jij ten goede keren?
  Er is meer dan genoeg misére, hoe draaien wij dat om?
  Denk aan de 180° endoctrine, tis aan ons nu.

  Like

  • “Zowel Nooitgedacht als vele anderen zijn het er dik mee eens dat het zo niet verder kan.”
   “En Besef dat dat slechts mogelijk is omdat wij er zelf aan meedoen, zo gaat dat nu eenmaal.”

   Beste Nooitgedacht, We werken niet echt mee, maar zijn verplicht ons mee te laten voeren door de huidige systemen in het koninkrijk der Nederlanden en ook in Douce France.
   Wij republikeinen – maar dan op de Bataafse manier – zijn als een gekooide leeuw, we willen wel, maar die vermaledijde tralies houdt ons tegen. Zoals die leeuw zouden wij ook weleens orde op zaken willen stellen buiten onze tralies. Helaas heb je daar de buitenstaanders van de kooi voor nodig. Het is een feit dat die kooi de laatste decennia niet goed wordt onderhouden en is flink aan het roesten, eerdaags vallen er wegens gebrek aan onderhoud enkele tralies weg en is het de beurt aan de leeuw! De wraak zal zoet zijn, want altijd geboeid rondwaren in een beperkte levensruimte eist zijn mentale tol. Ja ik weet het, het is slechts een metafoor, maar die tijd komt eraan , een niet te vermijden werkelijkheid!
   Hoop is een woord voor de toekomst!

   Like

 4. Als kolonie van de VS zal het hier niet veel beter zijn.

  “Nederland zou een democratische rechtsstaat zijn, maar het begint er steeds meer op te lijken dat Thierry Baudet gelijk krijgt met zijn “kastocratie”.”
  Dan zou zijn maatje Hiddema als oude rot perfect moeten weten hoe de hazen met de witte befjes hier lopen.

  Like

 5. We zijn verbaasd, hoe ons regering door en door slecht is gegroeid….
  Door de omvolking is de regering raar gaat doen… ook nep koning is onnodig voor Nederland, vooral maxima, zijn we erg boos, omdat zij zegt, dat Nederland niet bestaat!
  Voor ons bestaat Maxima ook nooit!
  Zij is maar een illusie!
  Niemand is onschendbaar! Ze gaan ook toch dood, alsof ze eeuwig leven op aarde zijn??
  We zijn een voor allen, allen zijn we een!
  We zeggen altijd; De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar nooit voor ieders hebzucht…
  Goed, dat boeren een waardeloze minister voor de rechter slepen, maar zijn de rechters van D’66 goed of juist slecht????
  We zijn wel bezorgd….

  Liked by 1 persoon

  • Boeren zijn meestal wel nuchter en realistisch! Reken maar.

   Doch ze hebben vaak niet in de gaten hoe de achterliggende agenda er uit ziet. Überhaupt beseffen ze al niet dát er een achterliggende agenda (deep state) is.
   Politici maken daartoe immers gebruik van psychologen die zich voor dat duivelse karretje laten spannen, in ruil voor een stukje gouden kalf (ikke-ikke-ikke-geld-geld-geld).

   Het is alles slechts een SPEL. Maar wél een oneerlijk spel; dát willen we niet meer. Reken maar.

   Boeren ….. kijk even iets verder dan datgene wat vlak voor je neus ligt! (En je bent een grote stap [naar bevrijding] verder!)

   Álles gaat ont maskerd worden! Kost even tijd, maar ….. dat gaat absoluut gebeuren! Reken maar.

   (O.a. deze site draagt hiertoe krachtig bij! Nu de boeren nog. Reken maar?)

   Like

Laat een reactie achter op gjdevries Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.