Racisme op het voetbalveld


Een nabeschouwing…. en een voorbeschouwing

Een geweldige consternatie maakte zich van de massamedia meester als gevolg van racistische uitingen in het voetbalstadion van Den Bosch door supporters van de gelijknamige club. Het was gericht tegen een Nederlandse staatsburger met een andere huidskleur dan degenen op de tribune.

Vervolgens is de massale verontwaardiging niet van de lucht. Iedereen buitelt over elkaar heen, dat het zo niet langer kan, dat het niet de eerste keer is en dat het afgelopen moet zijn. Allerlei symbolisch aandoende solidariteitsverklaringen doen de ronde, tot en met het Nederlandse elftal, die in een cirkeltje gaan staan, zwart, wit en getint door elkaar. We zijn allemaal Nederlanders. De “Koninklijke” Nederlandse Voetbal Bond loopt voorop en gaat met alle partijen overleggen hoe dit fenomeen te stoppen. In het bijzonder zwarte Nederlandse voetballers komen in beeld om het voortouw te nemen. Want uiteindelijk wordt de voetballerij in haar voortbestaan bedreigd als racisten en andere extremisten een voetbalstadion gaan zien als een uitgelezen plek om hun vrijheid van meningsuiting te praktiseren.

Er zal vast een lijvig rapport van een of andere werkloze ex-minister worden gepresenteerd. Dat gaat natuurlijk nog even een poosje duren, het moet goed worden uitgezocht. Een mooi voorbeeld is het rapport van Klaas de Vries over de intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in de sport, vooral de zwemsport en meer bepaald kindermisbruik, enkele jaren geleden. De factor tijd is in het voordeel van de daders. De mens is nu eenmaal geneigd de tijd alle wonden te laten helen. De eenling die het niet kan en wil accepteren, wordt paria en zal het met zijn of haar sportieve leven betalen. Ook dat hebben wij eerder gezien. Het slachtoffer wordt steevast ingetekend in een daderprofiel en wordt domweg gediscrimineerd door de meute.

U weet vast al wat het resultaat van al dat onderzoek, al die discussies en werkgroepen en al die Kamervragen zal zijn: er gebeurt weinig tot niets. En gaat over tot de orde van de dag.

Dat moet beter kunnen.

In de republiek is vrijheid van meningsuiting toegestaan. Je mag ook discrimineren als de theorie door de harde werkelijkheid wordt ingehaald. Je kunt nu eenmaal geen blinde een fotofinish laten analyseren. In het aannemen van functionarissen moet je zelfs discrimineren, op vaardigheid, op kennis of op beide. Maar wat je niet mag doen is als beide kandidaten exact dezelfde vaardigheid en kennis hebben, discrimineren op huidskleur, seksuele geaardheid, kortom alle menselijke, aangeboren eigenschappen. Het wordt al een beetje lastiger als je ook niet mag selecteren op geloof of politieke voorkeur. Maar het is toch nagenoeg ondenkbaar dat een moslim koster kan worden in de gereformeerde kerk, maar misschien breekt nood wetten. Het weigeren van communisten in overheidsfuncties was de aanleiding om Artikel 1 Grondwet aan te passen. Deze anti-discriminatie clausule is dus pas in 1983, toen de Koude Oorlog nog in volle gang was, onderdeel van de grondwet geworden. Maar of er alsnog communisten bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD nu AIVD) terecht zijn gekomen waag ik te betwijfelen.

Ook is er steeds discussie over het recht om iemand te beledigen of niet. Zelden wordt stilgestaan bij het feit dat als iemand zich beledigd voelt, dit inderdaad een keuzevrijheid is, een gevoelskwestie. Als we van oprechte mening zijn dat God niet bestaat, dan kiezen christenen (en wellicht ook Joden en moslims)  er voor zich beledigd te voelen. Het staat iemand vrij om zich beledigd te voelen, maar men kan de ander niet verbieden zijn oprechte mening te ventileren. Het wordt anders als een hele groep gelovigen of anders geaarden zich beledigd voelt, omdat iemand van mening is dat “alle moslims homoseksueel zijn”. Die groep maakt de keus om zich beledigd of gekwetst te voelen, maar dit gaat verder. De bewering moet ergens op zijn gestoeld, er moet aanleiding voor zijn om een hele groep te kwalificeren. Het kan consequenties hebben voor de publieke opinie met als gevolg wel degelijk discriminatie op eigenschappen waar niet voor is gekozen. Dan wordt het kwestie van het verleggen van de bewijslast en kan via de rechter een geding worden aangespannen, waarin de beklaagde zijn controversiële mening zal moeten staven met bewijs.

Het kan verder gaan dan bovengenoemde uiting. Er is nog steeds niemand fysiek geweld aangedaan. Artikel 2 van de republikeinse Grondwet moet luiden: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Het toebrengen van fysieke schade is dus altijd strafbaar, ook al wordt de vrijheid van meningsuiting met geweld kracht bijgezet. Maar er is een tussenfase, waar vooral overheidsinstanties schuldig aan zijn. Deze tussenfase, dus voordat tot fysiek geweld wordt over gegaan, is het dreigen met fysiek geweld. Het trekken van een steek- of vuurwapen en het zwaaien met een honkbalknuppel is een directe geweldbedreiging. Maar er is ook nog een andere vorm in de aanloop naar het daadwerkelijk grijpen naar slag-, steek- of vuurwapens. Dit kan bijvoorbeeld zijn het maken van een beweging, waaruit men op kan maken dat de keel wordt doorgesneden. Dit kan worden opgevat als een dreigement in de aanloop naar fysiek geweld. Ook associatief gedrag kan een dreigement zijn, zoals het brengen van de oude Romeinse fascistengroet, onder anderen door de nazi’s geïmiteerd. En nazi’s worden weer geassocieerd met geweld tegen bepaalde groepen. Het uitstoten van bepaalde geluiden en het aanheffen van spreekkoren die refereren naar primitieve omstandigheden kunnen ook bedreigend overkomen.

En precies dat is wat er in het voetbalstadion in Den Bosch gebeurde.

Bovendien was het geen “verwarde man” of een fanatieke eenling die dit dreigement uitte, het was een hele groep die dat deed – tegen één bepaald persoon, zoals kinderen dat ook op een schoolplein of via de “app” kunnen doen. Het individu moet tegen de massa worden beschermd, maar juist het omgekeerde gebeurde in het stadion. Dat maakt het des te bedreigender, ondanks het feit dat er geen fysiek geweld is gebruikt.

Geen lullige strafjes meer uitdelen

Nu is de discussie in het land wat nu een passende straf zou zijn voor dit grondwettelijke vergrijp. Voor de rechter halen als groep en sympathisanten is een mogelijkheid, maar kost veel tijd. De beste mogelijkheid is het straffen van de instantie die ze een podium heeft gegeven. Dit betekent dat de voetbalclub moet worden gestraft door de “Koninklijke” Nederlandse Voetbal Bond. Deze bond is altijd voorzichtig met de strafmaat en daarom zullen wij maar even een voorzetje geven in dit zo schrijnende geval. De straf moet er op zijn gericht, dat het nooit weer zal gebeuren en moet dus zwaar zijn, gezien de ervaring. Voor een club moet geen eer meer zijn te behalen, anders dan sportieve revanche, die mogelijkheid zal altijd blijven bestaan.

 1. FC Den Bosch moet per direct van de ranglijst Eredivisie worden verwijderd en mag pas volgend seizoen in de 2e Divisie weer aantreden.
 2. Alle spelers van de club worden transfervrij gemaakt en mogen elders een goed heenkomen zoeken.
 3. Subsidies aan de club worden 2 jaar gestaakt.
 4. Het is aan de club om te opteren voor de amateurstatus.
 5. Eventuele schulden aan overheidsinstanties dienen omgaande te worden afgelost.
 6. Een nieuw aan te treden bestuur wordt bij notarisakte hoofdelijk aansprakelijk gesteld.

Of een clubje als FC Den Bosch dit overleeft is maar de vraag. Daar worden wij echter warm noch koud van. Het wordt pas leuk als zoiets voorvalt bij een beursgenoteerd bedrijf als Ajax. Dan beginnen er echt financiële belangen te spelen.

Men moet dus goed oppassen welk soort volk men nog als “supporter” wil toelaten in een stadion.

Waarom zulke draconische, desastreus harde maatregelen nodig zijn?

Welnu, na het incident spraken officials binnen (en dus namens) FC Den Bosch over het slachtoffer als een “zielig mannetje”. Alleen al daarom moeten ze hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Anders leert dit soort figuren het echt nooit.

De wedstrijd had direct moeten worden gestopt en geannuleerd. Dan had het slachtoffer na zijn doelpunt ook niet de weinig verheffende demonstratie behoeven te maken richting de “supporters” om zijn gram te halen. Begrijpelijk, maar niet slim en de leiding had hem daar van moeten weerhouden.

De commentaren na afloop waren gemengd. Supporters zeiden dat ze in andere wedstrijden ook wel kraaiende geluiden maakten naar tegenstanders om hen te intimideren, dat is leuk.

Tenslotte:

Wij dienen van voetbal weer een spelletje te maken. De miljoenen vliegen je om de oren, waar gáát het over…. Het afkraken van de tegenstander moet je aan de gladiatoren te velde overlaten. Supporters worden geacht hun eigen club te ondersteunen en met aanmoedigend gejuich vleugels te geven.

Meer niet.

24 gedachtes over “Racisme op het voetbalveld

 1. Begin maar eens met een drugstest af te nemen bij supporters, weet je gelijk hoe hersenloos de meesten zijn.
  Alleen al het feit dat iemand zich als “zwarte” beledigd voelt?
  Er zijn geen zwarten en ook geen blanken, er zijn mensen die lichtgekleurd of donkergekleurd en alles wat daar tussen zit.
  Het feit dat “zwarten” zich zwart voelen is al discriminatie maar “blanken” toe.
  Discriminatie heeft geen kleur, het zit in je hart. Nog even en iedereen die schoenmaat 42 of hoger heeft is slecht…. het moet niet gekker worden.

  Like

 2. Wat er is gebeurd is “groepspesterij”. Net zoals vroeger op het schoolplein. Met zijn allen tegen één. Tegenwoordig gaat dat via a-sociale media eb de “app”. Zo worden gevechten georganiseerd, maar ook één slachtoffer collectief de grond in geboord, soms met zelfmoord als resultaat.

  Ik vind zoiets meer een bedreiging dan wat ook.Als een groep op de tribune een eenling op de korrel heeft, dan moet die eenling door de groep worden beschermd, dus wegwezen en de wedstrijd annuleren, klaar.

  Laatst mocht ik van een kritisch lezer niet de term “witten” gebruiken, nu is “zwart” ook al fout.

  Koudenhoven-Kalergi krijgt nog gelijk…..

  Like

  • Ik zeg niet dat wit of zwart fout is.
   Ik zeg dat het niets zegt over hoe iemand als mens is.
   Coudenhove kalergie was graaf, elite dus, dat zegt al genoeg, erger nog hij was politicus ook nog eens….. hij behoorde tot de intelligentsia, mensen die denken dat als het hard waait ze naar buiten gaan om te blazen zodat het dan minder hard gaat waaien.
   En inderdaad, bij een groep willen horen is levens gevaarlijk. Jezelf zijn is schijnbaar moeilijk?

   Like

   • ” hij behoorde tot de intelligentsia”
    O, is dergelijk gedachtengoed intelligent?
    Ik vind het eerder erg achterlijk zo over je medemens te denken als die Coudenhove, what’s in a name?; van het koude hof.

    Ik heb niks met voetbal, 22 volwassen geachte lieden die achter één bal aanrennen, en als ze deze eenmaal hebben bemachtigd weer weggeven, en dat 90 minuten aan een stuk.
    Net zoals een andere sport die ik niet goed bevatten kan, nl. golf, een klein balletje een eind weg slaan, dan dat balletje gaan zoeken en eenmaal gevonden diezelfde stommiteit herhalen, tsja, als dat dan ook nog door leden van die zogenaamde intelligentsia beoefend wordt weten we eigenlijk alweer meer dan genoeg.
    Want waar draait die hele sportwereld op? Yep, wederom om poen, macht en mensen tegen elkaar opzetten.
    Immers de grootste angst van de poppenspelers is hun macht kwijt te raken, dus is het zaak dat te voorkomen.
    Hoe? Wel door angst en verdeeldheid te zaaien, en zie, het is de wereld waar wij nu in trachten te over-leven.
    Antwoord?
    Get together, want wij zijn tenslotte met velen.
    Weet ook dat de meeste mensen deugen.

    Fijne maan-dag, Nooitgedacht.

    Like

 3. Bij een verachtelijk simpel spelletje ( wég met betaald voetbal, enkel amateurvoetbal) waar straatjochies worden verkocht voor honderden miljoenen omdat ze heel goed tegen een bal kunnen schoppen (!!!!!!) horen gehersenspoelde simpele mensen die meebetalen aan de miljonairsstatus van de eerder genoemde straatjochies. En meer is het niet.

  Liked by 2 people

 4. Iemand op basis van huidskleur de meest verachtelijke aantijgingen naar het hoofd slingeren blijft een schandelijke vertoning! Daar is iedereen het wel mee eens.

  Terecht werd het racistische gedrag van supporters afgelopen weekend tegenover Excelsior-speler Mendes Moreira massaal veroordeeld. De media deed er echter weer op selectieve wijze uitgebreid verslag van. De andere kant van het verhaal hoor je niet.

  Dat dit indirect het gevolg is van linkse identiteits-politiek en de media, die inmiddels al een aantal jaren KOZP’ers dagelijks een platform geven rondom Sinterklaastijd, is een gotspe! De grote meerderheid wordt de mond gesnoerd.

  Mensen die hun kinderen verdedigen tegen anti-zwarte-piet-racisten tijdens de Sinterklaasintocht worden uitgescholden voor racist, Nazi’s en slaventijdsverheerlijkers. Omringd door een peloton politie en ME’ers!…Om je dood te schamen!!

  Het voetbalstadion werd opnieuw een afspiegeling van wat er leeft, waarin een onschuldige voetballer keihard werd bejegend. Mensen worden de mond gesnoerd door media en politiek. Dan krijg je dit soort exessen. Dit is de trieste werkelijkheid in ons huidige politieke klimaat.

  En dan hebben we het nog niet over antisemitisme, homohaat of Booslims die zich elk jaar weer geschoffeerd voelen door alles wat met joods/christelijke tradities of Kerst te maken heeft.

  Deze ellende zat er al lang aan te komen, doordat de zogenaamde “deugmensen” of zij die zichzelf in een slachtofferrol wanen teveel ruimte gekregen hebben. Dit is in wezen al niet meer te overzien. Het zo ongeveer heilig verklaren van de opgelegde/afgedwongen slachtoffermodus, leidt uiteindelijk tot het omgekeerde van wat ze willen bereiken.

  Al dat gezeik en de ziekelijke afkeer van Hollandse tradities of normen en waarden leidt alleen maar tot intolerantie, dat men uiteindelijk op zichzélf afroept en waar bovendien ook hun eigen bloedverwanten (zoals in voornoemd geval) de dupe van worden.

  Het is een groot schandaal dat men zwijgt over het feit dat multimiljardair George Soros de man is die de anti-Zwarte Piet-beweging KOZP financiert via de stichting “Open Society Foundation”…Meerdere geldschieters, já zelfs het Stedelijk Museum en de gemeente Amsterdam doen daar aan mee!…Schande!!

  Het doel is blijkbaar het land te destabiliseren. Dat klinkt ongelofelijk, maar als je de resultaten ziet de laatste jaren, zet dat wel tot nadenken. Het ophitsen van mensen tegenover elkaar is blijkbaar de doelstelling. Daar werkt de (gewetenloze) politiek en media hard aan mee.

  De geschiedenis herhaalt zich opnieuw in deze bewust georkestreerde Verdeel-en-Heers-Strategie.

  Like

     • Zowel Administrator als Jan S hebben hier een punt. Ja geld is “the mother of all evil”, toch als domme werkende Nederlander hebben ze me al meer dan genoeg bestolen. Als nu, hypothetisch want de “grootgraaiers” gaan dit nooit toestaan, het geld afgeschaft wordt dan ben ik dat kleine spaarpotje wat ik aan een leven lang geploeter over heb gehouden ook nog eens kwijt. Echter voorzie ik dat dit binnen onafzienbare tijd toch wel gaat gebeuren, het hele westerse kapitalistische systeem staat op klappen. De schuldenlast is al astronomisch, de rente in de min en geld uit lucht blijven maken, de uitgelezen ingrediënten om de economie in vrije val de afgrond in te laten storten. Vervolgens worden we gek gemaakt met crypto geld om ons zo klaar te stomen voor een cashloze maatschappij, de harde werkelijkheid is dan dat je echt niets meer hebt dan een bankrekening bestaande uit gebakken lucht. Als de stroom uitvalt heb je dat zelfs niet meer. Volgens sommige financiële goeroe’s is dit het moment om zoveel mogelijk geld in goud of andere edelmetalen om te zetten, om de schade nog een beetje binnen te perken te houden. T.o.v. geld zal dat volgens hun redenatie altijd een bepaalde waarde blijven vertegenwoordigen, dat is juist maar ik zie mezelf nog niet in de supermarkt met een klompje goud afrekenen. Omzetten naar geld is in een cashloze maatschappij ook niet meer mogelijk, je moet het dan toch weer binnen het systeem brengen dat je alles al afgepakt heeft.
      Is er nog iemand die een licht puntje aan het eind van de tunnel ziet? Ik in ieder geval niet, of we moeten nu bereid zijn om massaal anarchie uit te laten breken. De koning met zijn regering, het gehele overheids apparaat, ze hebben geen enkel bestaansrecht. Behalve de burgerbevolking afpersen middels maffia praktijken doen ze helemaal niets, ze kunnen en willen ons nergens tegen beschermen nog verdedigen. Het is onze natuurlijke plicht om het recht op (over)leven in eigen hand te nemen.
      Wie bang is voor de consequenties, moedwillig zijn kop in zijn reet blijft steken, die verdient dan ook de rampspoed die hem zal overkomen.

      Like

 5. Was inderdaad een ”zielig mannetje” (dat hadden ze namelijk ook gezegd als slachtoffer blank was geweest), want het gekraai had niets met zijn kleur te maken, de tegenstander zoekt gewoon een slachtoffer, zwart of wit.

  Like

 6. Er werd gekraaid in Den Bosch, blijkbaar maken kraaien daar chimpansee geluiden. En dan… Excelsior Rotterdam heeft een jaarlijkse begroting van 4.5 miljoen waarvan de gehele club van moet worden gerund, inclusief de salarissen van 25 contractspelers. De gemiddelde speler daar verdient €80.000.- per jaar, dat is tweemaal modaal. Dus miljonairs lopen daar niet tussen. Overigens vindt ik discriminatie verderfelijk, dus ook die organisatie KOZP!

  Like

 7. Sorry hoor maar het gejank wordt steeds erger in dit landje. Wat scandeerde het plebs ( want dat is het ) naar van Gaal toen zijn vrouw kanker had, of Wouters? Een beetje eelt op de ziel. Maar ja, we zijn een verwijfde samenleving, persoonlijk zou ik ( als ik zwart was ) me kapot lachen om zoveel frustratie wetend dat het zelfde witte volk morgen weer in de fabriek staat.

  Maar ja dat ben ik. Waar ik wel op kan leeglopen is Irene die een pad laat sluiten. Maar dat is een ander topic.

  Like

  • Ze doen maar, inderdaad….

   Maar over een straf hoor ik niet veel. De KNVB moet ingrijpen, maar doet per saldo niets. Men moet durven zeggen: “Tegen die club spelen wij niet meer, donder maar op, met je “supporters” erbij.”

   Zolang je de koe bij de staart pakt…..

   Like

Uw bijdrage

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.