Boeren tevreden met een kluitje in het riet gestuurd


De minister van landbouw tegen een grasveld vol boeren, gisteren:

“Zolang ik minister ben, komt er géén halvering van de veestapel!”

Zij werd luid toegejuicht, dat wilden de verzamelde boeren horen en dát was nog eens mannentaal. Tevreden vertrokken ze met hun 2200 trekkers weer naar huis.

Met de uitspraak van deze minister kun je twee kanten op.

 1. Ze gaat binnenkort meer tijd aan haar gezin besteden en dat is goed mogelijk met de toelage die ze dan krijgt, of….
 2. De veestapel wordt 49% ingekrompen.

Kamerlid Hiddema, zelf van boerenafkomst, waarschuwde de boeren: “U moet blijven komen, want anders denken deze “betrokken” politici dat het vanzelf overwaait en volgende week iedereen het wel weer is vergeten.” Daar had Hiddema gelijk in, maar dat is dan ook precies wat er gaat gebeuren; het waait wel over. De boeren lijken geen andere keus te hebben door zich met een kluitje in het riet te laten sturen. In de perceptie van de Hollandse binnenstedelingen, het ambtenarendom en de standaard omgekochte politici dragen ze marginaal bij aan de economie, maar zijn het de grootste vervuilers. Niemand had het verder over waar het werkelijk om gaat, namelijk dat er een heel ander probleem speelt dan het “stikstofprobleem”. De boerenstand heeft zichzelf in een onmogelijke positie laten manoeuvreren en krijgen nu de rekening gepresenteerd.

De boeren roepen in koor dat ze ons eten produceren. Dat klopt, zij het slechts ten dele. Nederland is namelijk een wereldspeler op het gebied van de agrarische export. Zuivel, rundvlees, varkens- en pluimveeproducten worden voor tientallen miljarden euro’s in het buitenland verkocht. Ook met (poot)aardappelen en glastuinbouwproducten is Nederland lijstaanvoerder. De 53.000 boeren zorgen voor 600.000 banen en maken een kleine 2% uit van de totale economie.

Waar is het fout gegaan?

Het is fout gegaan met gedwongen schaalvergroting onder druk van de bancaire sector. Daarnaast is het eerder al fout gegaan met het focussen op de export, in plaats van op de lokale voedselvoorziening. En wat structureel fout zit in dit kleine stukje Europa, is de ongebreidelde bevolkingsgroei sinds het einde van de 19e eeuw. We spreken over een verdubbeling in 150 jaar tijd. De laatste landbouwcrisis was die van de 30-er jaren van de vorige eeuw, talloze boeren en boertjes gingen kapot, de meesten door de “Boerenleenbanken”. De landbouwcrisis van de 80-er jaren van de 19e eeuw was zo mogelijk nog funester. De oorzaak was de import van goedkopere graanproducten uit Canada en de Verenigde Staten, waarmee de graanproductie in Nederland de nek is omgedraaid. Tienduizenden boeren raakten hun bedrijf kwijt, emigreerden naar de landen huns onheils (Canada en de VS) of werden ambtenaar. Want ambtenaren waren verschrikkelijk nodig in die tijd, de overheid zat om personeel te springen vanwege de “vooruitgang”.

De boerenstand is de weg volledig kwijtgeraakt. Er wordt 90% van de vleesproductie geëxporteerd, terwijl van de vleesconsumptie in dit land 80% moet worden geïmporteerd, veelal diepgevroren oude rommel uit het gemanipuleerde soja-land Argentinië, waar geen stikstofprobleem is, althans: daar meten ze anders. Het rode biefstukje van de pampa staat hier goedkoper op tafel dan het stukje vlees van de boer om de hoek. Ondertussen wordt sinds jaar en dag 90% van het graan wat we nodig hebben geïmporteerd uit landen als Polen, Oekraïne, Canada en zelfs Frankrijk. Ons areaal pootaardappelen voor de export is zo groot, dat wekelijks tientallen vrachtwagens consumptieaardappelen uit Polen moeten worden aangevoerd, alleen al om de patatproductie (bijna exclusief buitenlands) aan de gang te houden. De veevoederfabrikanten zijn solidair met de boeren. Natuurlijk, maar het krachtvoer wat in de beesten wordt gepropte is de hoofdoorzaak van de stikstofuitstoot. Jaren geleden kwam een controleur van de melkfabriek langs bij boer Kok, die volgens de oude principes van zijn voorvaderen boerde. De controleur was verbaasd over het extreem hoge vet- en eiwitgehalte van de melk. Na veel gepieker opperde boer Kok de mogelijkheid: “Misschien komt het omdat ik ze geen krachtvoer geef?” Zijn weilanden deed hij niets aan, liet de natuur op zijn beloop en de koeien liepen 300 dagen buiten. De oprukkende woonwijken van Amersfoort kostten boer Kok de kop. Klachten over lawaai ’s morgens vroeg, stankoverlast en overwaaiend onkruid in de achtertuintjes waren voldoende grond om een rechtszaak te winnen.

Samengevat komt het op het volgende neer.

De agrarische sector moet worden “gereset” naar 100 jaar geleden. Het moet zo zijn, dat Nederland zelfvoorzienend moet zijn en dat het surplus wordt geëxporteerd. Nu is het zo, dat het surplus op de binnenlandse markt wordt gedumpt en daarmee worden de importprijzen laag gehouden. De hoofdmoot is export, het binnen halen van deviezen. Het is de omgekeerde wereld.

De “reset” heeft nog een andere consequentie, waar men in Den Haag en Brussel niets van wil horen. Als we onze eigen broek moeten gaan ophouden, komen we landbouw areaal tekort. Er moet dus een stop op de nieuwbouw komen. Het landschap wordt volgestampt met magazijnen in de vorm van vierkante dozen. Door de gezinsverkleining en immigratie rukken de woonwijken steeds verder op, alles gaat ten koste van vruchtbare, unieke landbouwgrond. Als we Nederland zelfvoorzienend willen maken, heeft dat enorme consequenties voor de inrichting van het land. We weten allemaal wat het Grote Plan is: Nederland moet worden geliquideerd, de mogendheden om ons heen willen dat al sinds het Geheime Tractaat van Dover in 1672 tussen de Franse en de Britse koning. Holland wordt rompstaat met handelsfunctie, beneden de rivieren gaat naar Frankrijk en de rest naar de Pruisische bisdommen Münster en Keulen. Het is nu niet veel anders. De Hollandsche rompstaat moet de logistieke draaischijf van het Herstelde Roomse Rijk (EU) worden. De buitengewesten worden kaalgeslagen en volgestort met beton en stenen. De zogenaamde Nederlandse regering is al lang haar gezag kwijt met een stadhouder die alleen maar bij het kruisje tekent, dat een Crown Agent heeft gezet.

Het zijn alleen de boeren die er nog wat aan kunnen doen om deze totale ondergang te voorkomen.

Buitenparlementair natuurlijk.

39 gedachtes over “Boeren tevreden met een kluitje in het riet gestuurd

 1. Pingback: Boeren met een kluitje in het riet gestuurd en zijn daarmee tevreden | JDreport.com

  • Nee het is andersom de regering en het parlement zijn de lakeien van de banken.
   Volg de lijn van het geld en hoe je het ook wend of keert je komt elke keer weer bij de zelfde uit
   Namelijk bij de mensen die de geldcreatie in handen hebben

   Citaat van een ouwe Rothschild

   geef mij de geldcreatie in handen en het maakt mij niet uit wie er in de regering zitten

   Makkelijker kaan ik het niet maken !!!!!

   Like

 2. karola kluitje-in’t riet: zolang ik minister ben geen halveringveestapel etc.
  Heeft ze voorkennis: gaat het kabinet struikelen over de financiën (onder leiding van van Ascher) dan is ze minister af. De onderhandelingen in de Kamer zijn nu aan de gang,komt het zakgeld van Amalia nog ter sprake en de douceurtjes voor de stadhoudersfamilie,die weer zo nadrukkelijk in beeld zijn?Beatrix
  overal en nergens, maxima die geprezen moet worden voor wat? Dat ze mensen aan een lege bankrekening helpt? En Willem bij een buurtfeest,totaal onverwacht. Ja ja, ze zijn prominent aanwezig.

  Like

 3. Foutje. De Nederlandse bevolking is in ca 80 jaar verdubbeld.
  Jaren dertig ca 9 miljoen naar bijna 18 miljoen, gelukkig dank zij de anticonceptie pil anders was
  de bevolking naar ca 30 miljoen gegroeid.
  De wereld bevolking is van ca 2 miljard 19de eeuw naar dik zeven miljard gegroeid.
  .
  En dat in een land waar porno en neuken een taboe is en condooms tot de jaren 60 vorige eeuw niet verkocht mochten worden door een kapper.
  Het wordt tijd om geboorte beperking in te voeren.
  Vliegtuigen produceren ook stikstof en co2.

  Liked by 1 persoon

  • Geboorte beperking, voor wie dan wel? De Nederlander plant zich blijkbaar niet genoeg voort, er moeten de komende jaren miljoenen “hoogbegaafde en cultuur verrijkende” burgers geïmporteerd worden, om “de vergrijzing” tegen te gaan en ons werk over te nemen. En die, inclusief die hier al een paar generaties leven, zullen zich echt niet de les laten lezen over “geboorte beperking”.
   Hun geloof en cultuur staat het niet toe, nog om voorbehoedsmiddelen te gebruiken. Laten we dus eerst eens beginnen met de import te beperken tot hen die hun eigen broek op kunnen houden, en vooral die ook niet hun waarden, normen en cultuur (of het gebrek daaraan) aan ons op komen dringen.

   Like

  • Boer Kok gebruikte absoluut geen kunstmest (stikstof dus, hij beweerde dat je er alles mee kapot maakte, inclusief zijn gezin), maar reed de eigen stront uit over eigen land. Tot ze hem stopten wegens “stankoverlast”. De smurrie die je nu soms ruikt stinkt pas als de hel. Vroeger rook het lekker, koeienstront met stro gemengd. Niks mis mee. Het is maar wat je erin stopt, je vee te vreten geeft, “kracht” voer of gras en hooi en aardappelschillen, etc. enz.

   Like

 4. Herinnering aan Holland (1936) H.Marsman

  Denkend aan Holland zie ik breede rivieren
  traag door oneindig laagland gaan,
  rijen ondenkbaar ijle populieren
  als hooge pluimen aan den einder staan.

  en in de geweldige ruimte verzonken
  de boerderijen verspreid door het land,
  boomgroepen, dorpen, geknotte torens,
  kerken en olmen in een grootsch verband.

  de lucht hangt er laag en de zon wordt er
  langzaam in grijze veelkleurige dampen gesmoord,
  en in alle gewesten wordt de stem van het water,
  met zijn eeuwige rampen gevreesd en gehoord.

  Herinnering aan Holland (2018) Nemesis

  Denkend aan Holland zie ik immense stromen
  immigranten door verloederd laagland gaan.
  Rijen onafzienbare torenflats
  als hoge kolossen aan den einder staan.

  En in de geweldig ruimte verborgen (//verzwegen)
  AZC-en verspreid over het land,
  Snelwegen, asfalt, vervuilde steden, kerk en moskee
  alles in een groots chaotisch verband

  De lucht is er goor en de zon wordt er
  snel in gifgrijze veelkleurige dampen(//cq chemtrails) gesmoord.
  Maar in alle gewesten wordt de stem van de macht met
  zijn eeuwig geweld (//leugens en oorlog) gevreesd en gehoord.

  Liked by 3 people

  • Laatse versie aangepast gedicht Marsman gedicht UIT HET HOOFD LEREN a.u.b.

   Doet het altijd goed op gezellige verjaardagen, bijeenkomsten, koffietenten, kroegen en wat dies meer….

   Liked by 2 people

  • Met die van boven georganiseerde immigratie ben ik altijd wat voorzichtig.
   Wat wij, Hollanders, vroeger stalen, komen ze nu weer terug halen.
   Als ik door de vruchtbare Beemster of de weidse groene Schermer rijd, moet ik altijd aan de opium-regie, J.P.Coen en Banda denken. En Atjeh, Bali en Lombok. En Colijn, van Heutsz en allerlei majesteiten ook. Of hoe Indonesië dik na de onafhankelijkheid nog werd uitgemolken door de ondernemende Hollanders, die zich ver verheven voelden boven de “inlanders”.
   Maar dat het zo niet moet, weet ik ook wel. Het kan ook anders.
   Maar dan moeten eerst wat paleizen en gebouwen leeg.

   Liked by 2 people

   • We vergeten dat de “eigen” bevolking in die tijd hard moesten werken voor weinig soms 12 uur lang en dat er ook nog kinderarbeid was en vele gezinnen in bittere armoede leefden.
    De profiteurs waren de rijken kooplieden met buitenhuizen in Wassenaar, Laren en langs de Vecht.
    Het enige wat de “eigen” bevolking stalen was soms een brood omdat ze anders niets te eten hadden, maar zij stalen beslist Indonesië af andere kolonies niet leeg !!!!

    Like

   • Als je in de vorige eeuw in de jaren 50 en 60 in een boerderijtje met waterput en zonder elektriciteit in Drenthe woonde met als enige aanvoerroute een wijk (brede sloot) was je van alle nieuwsgaring afgesloten. Geen radio of telefoon.
    Als het regende verzoop je in de modder en als het vroor kon je de ijzers onderbinden en de familie in de bewoonde wereld bezoeken.
    Zo was het voor mijn grootouders.

    Like

  • Geweldig !!!
   En het trieste is dat het ook nog waar is !!!!
   Vroeger hier in het Westland had iedere tuinder gewoon zijn achterdeur open staan

   Nu zitten er 456 sloten op

   maar schijnbaar leefde ze verkeerd

   maar toen was geluk nog heel gewoon ondanks dat de mensen weinig te makken hadden
   Ik heb daar nog een snippertje van mee gemaakt gelukkig

   Liked by 1 persoon

 5. Wat wij, Hollanders, vroeger stalen, komen ze nu weer terug halen.

  Dat is de omgekeerde methode. Als mijn fiets is gestolen, dan ben ik gerechtigd(????) een andere fiets te rug te stelen.

  Bovendien zit er wel 10, 100, 1000 *) geschiedenis tussen in en andere generaties, andere tijden , andere mores.

  *) vult u zelf maar in

  Like

  • Over die fiets: rechtmatig terug jatten? Dat zou ik nooit suggereren.
   Maar om nou zo maar even de geschiedenis onder dekmantel van “andere tijden, generaties, mores” aan de kant te schuiven, gaat mij te ver.

   Heb ik sinds 2010 nou alles voor niets zitten schrijven hier??

   Like

    • Nee, zeer zeker niet @Adm !!!
     U gaat door, maar wij, lezers ook. We weten het een druppel op een gloeiende plaat, maar vele druppels kunnen veel uitmaken. (tja ik blijf optimistisch).Ja,ja,ja ik weet het moeten wel ontelbaar vele druppels etc… want de plaat is echt loeiend heet.

     Ook mijn dank is en blijft groot 🙂

     Like

   • Vanaf de eerste klas lagere school liep ik al met een “unheimisch” gevoel rond, dat er iets niet helemaal klopte aan de wereld waar ik ongevraagd op getrapt was, nog aan wat me allemaal opgedrongen werd. Die wereld werd met het verstrijken der jaren net als dat beklemmende gevoel en opstandige gedrag, steeds groter. Toen ik Herstel de Republiek ontdekte was dat een echte openbaring, eindelijk iemand die schrijft en vooral bevestigd wat ik altijd al wist en/of vermoede, maar vanwege gebrek aan kennis, niet overal precies de vinger op wist te leggen. Administrator je werk hier is wat mij betreft van onschatbare waarde, je hebt dus niet helemaal voor niets al die jaren zitten schrijven. Dank zij die opgedane kennis ben ik nu wel medeplichtig gemaakt aan alle door de staat der Nederlanden gepleegde criminele feiten, zowel in het verleden als het heden. Of ik daar ook blij mee ben? Met een handje vol “einzelgängers” zijn we totaal machteloos, de broodnodige massa heult met de zittende macht voor een kruimel en pist op jou en mij. Dus hoogste tijd voor een goed glas “levenswater”.

    Liked by 1 persoon

 6. Het was te verwachten dat alles weer met een “sisser” af zou lopen, ook dat leert de geschiedenis ons dat het nooit anders is geweest. De Nederlander laat zich graag met een kluitje het riet in sturen, daarom zijn altijd alle acties gedoemd te mislukken. De dagelijkse beslommeringen roepen, dus “bullshit as usual”. Acties tegen de fusie Aegon / Optas in het langslepende havenpensioen conflict, idem dito. FNV neemt zijn leden nog maar eens flink in de aars, en een groep havenwerkers met steun van CNV / LBV gaan de juridische strijd aan tegen het besluit van DNB en Aegon / Optas. Wederom een staaltje van het systeem bestrijden met zijn eigen spelregels. Kansloos.

  Like

 7. ‘Denkend aan Holland zie ik breede rivieren enz.’ Marsman was een dromer en dichter. Poetisch ben ik niet op mijn best, maar dit gedicht ken ik uit mijn hoofd omdat ik eind 50er jaren van de vorige eeuw via de Maastunnel van en naar mijn werkgever Swartouw Stuwadoors reed, op de fiets natuurlijk. Dat gedicht stond bij de roltrappen naar beneden aan de kant van het park Hoboken. Onderweg naar de Merwedehaven was het een grote open vlakte die je op het laatst niet meer zag, behalve als het waaide, vooral met windkracht 7 en meer tegen, dan was het echt aanpoten om op tijd te zijn. Wat dit met het boerenprotest te maken heeft? Alleen de frustratie die ik voelde bij wind tegen. Dan ben ik nu dus weer aangeland bij de boeren opstand en hun frustraties over lieden, landverraders van meschogge partijen als D66 en GL die al tijden bezig zijn ons land naar een zachte dood te leiden. Een geweten hebben de idioten niet want ze doen alles in opdracht van…. Tja, wij pikken toch alles van dat Haagse schorem, niettan? Noudan?

  Like

 8. RABO; Ruimt Alle Boeren Op.
  In 1945 waren er nog 2.500.000 (zegge:twee miljoen vijfhonderd duizend) boeren in Nederland die zich over het algemeen nog bewust waren van het edele werk dat ze verrichtten namelijk behoud van de vruchtbaarheid van de hun land. De meesten daarvan, groot en klein hadden een gesloten bedrijfsvoering hetgeen inhield dat alles binnen het boerenbedrijf geproduceerd werd.
  De gecomposteerde stalmest ging terug naar het land. De biodiversiteit werd hoog in het vaandel gehouden, de boer werd gezien als de priester van de Aarde hij zorgde immers voor zijn moeder Gaia.
  Vandaag de dag worden boeren de één na de ander de nek omgedraaid, of ze doen het uiteindelijk zelf.
  Thans zijn de boeren van weleer getransformeerd tot land vernietegers die met aangeleverd gif die vruchtbare Aarde vernietigd heeft tot een neutraal medium waar geen leven meer in mogelijk is.
  Kostbare landbouwgronden waar voedsel voor mens en dier kan worden verbouwd, worden verkwanseld voor gewassen voor de brandstofindustrie, Shell helpt ten-slotte……..
  Trieste toestand want er moet geld bij, het kost meer om te produceren dan wat het opbrengt, maar daar hebben de bandieten dan weer de subsidies voor bedacht, gestolen geld van Jan met de pet die zo dan weer minstens 2x betaald voor die rotethanol benzines en biodiesels.
  Het hangt allemaal van schofterij aan elkaar, gewoon omdat het kan, omdat we er allemaal aan mee blijven doen.
  En zolang die franc niet in het collectieve bewustzijn valt, zie ik het somber in…….

  Stay Human,
  Groet van Nooitgedacht,
  Zelfstandig en onafhankelijk boerke in het Franse land.

  Like

 9. er is geen enkele sprake van een geboorte-explosie, integendeel. Als je veel reist zie je overal giga grote LEGE gebieden waar miljarden mensen kunnen wonen, leven en eten. Die zgn overbevolking wordt ons door de strot geduwd omdat ZIJ, die zgn “elite” ofwel de paar procent super-rijken, een wereld bevolking van , laat zeggen 50 miljard of meer, niet meer kan controleren. Als alles eerlijk verdeeld wordt en vooral KLEINschalig wordt, is er voor niemand meer een reden om weg te gaan uit het gebied waar hij/zij leeft. Het zijn de smerige oorlogen van die rijken die het (destabilisering!!!!) probleem van vluchtelingen veroorzaken. En nogmaals: STOP met belasting betalen in welke vorm dan ook en met de hypotheek/huur en de zgn “zorg”verzekering. Als je dit blijft doen , doe je mee met de vernietiging van deze planeet want met DAT geld wordt al die rotzooi gefinancierd.

  Liked by 1 persoon

  • Klopt Jeanine, ter vergelijking de situatie in la France;
   Een land 17x Vernederland, met ca. 65 miljoen inwoners, waarvan 85% in de steden woont, dus een zesde deel , ca 11 miljoen in een land 17x NL, da’s wel heftig overbevolkt niet?
   Mensen worden ‘aangemoedigd, lees; gedwongen met enige zachte hand om het land te verlaten.
   Dit wordt in de hand gewerkt door de sluiting van dorpsscholen waardoor de kinderen dagelijks meer tijd in de schoolbus doorbrengen dan op school of thuis.
   Als de jeugd weg is in een dorp, is het met de rest ook snel gedaan.

   Kleine boeren worden via wetten de nek omgedraaid.
   Grote landvernietigers worden rijkelijk beloond voor hun wandaden tegen de natuur.
   Alles moet en zal naar de kloten worden geholpen.
   Zo is het ook gesteld met die stinkmest waar Admin eerder over schrijft.
   Ik sprak twee Nederlandse vrachtwagenchauffeers die in Vernederland bij kippenfokkerijen en megalegbatterijen het afval ophalen, want in kikkerland wordt dat als chemisch afval bestemeld en dien de producenten daarvan dus zwaar te dokken om er vanaf te komen.
   Gezien de giftige samenstelling mag het namelijk niet op het land worden gebruikt.
   De Nederlandse handelsgeest van die 2 truckers zorgt ervoor dat thans het Franse land ermee wordt vergiftigd, ze verkopen het namelijk aan de landslopers alhier.
   In Frankrijk mag het gewoon gebruikt worden, ons dorp zit dan 4 weken in een onmetelijke stank.
   Geen hond die er iets aan doet, de afnemer ervan zit in de gemeenteraad en de burgemeester is zijn stroman. It’s all the same……..

   Nooitgedacht.

   Like

  • belasting, be-last,
   ironisch dat zovelen er gehoor aan geven,
   doofheid,
   Al ziende blind……
   Al horende, doof…
   Al denkend, dom.
   Al,
   We’re lost…..
   Sad.

   Nooitgedacht, sorry

   Like

Laat een reactie achter op Harry Vos Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.