Stikstofprobleem: bewust op aangestuurd


Plotseling, als door een wesp gestoken, veert Nederland op vanwege het “stikstofprobleem”.

Een leuke bijkomstigheid is, dat het koolzuurgasprobleem even naar de achtergrond wordt gedrongen. En stijgt de zeespiegel ook wat minder snel.

Laten wij bij het begin beginnen. Nederland moet als mooi, vlak land worden omgebouwd tot een Europese Stadstaat, aangeplante natuurperkjes, onafzienbare vlakten volgestouwd met dozen en woonwijken, het kenmerk van het ideale logistieke draaipunt. We hebben dit eerder gememoreerd. Stadstaat Nederland ziet er dan volgens het grote verdwijningsplan als volgt uit (klik op de afbeelding):

De schrik slaat je om het hart, als we ook nog allerlei alarmerende berichten krijgen over de stijging van de zeespiegel. Stikstof, koolzuurgas, overstromingsgevaar en een overvol Nederland, allemaal de schuld van ons en ons nageslacht.

Stikstof, althans het teveel ervan, is niet goed voor het natuurlijke evenwicht, waar alles op is gebaseerd, ook de nieuwe republiek. Alles draait om evenwicht en positieve energie. Om een kleine elite aan het bewind te houden is constante verstoring van dat natuurlijke evenwicht nodig. Daaruit ontstaat negatieve energie en dat is de brandstof van de duistere machten die ons leven willen bepalen.

Stikstof dus. Geen probleem, zolang het geen verbinding met waterstof aangaat, waardoor ammoniak (NH3) ontstaat. Ook niet zolang het niet in de natuur terecht komt als NO2 als gevolg van fossiele brandstoffen. In beide gevallen gebeurt dat dus wel en dat moet worden gereduceerd.

Waar hebben we het over. In de eerste plaats komt 40% van de totale hoeveelheid stikstof uit het buitenland aangewaaid. Waar Nederland goed in is, geldt dus ook voor het probleem: importeren. In de tweede plaats is de agrarische sector voor de volgende 40% verantwoordelijk. Veeteelt 17%, varkenshouderij 10%, pluimveesector 8%, het restant van 5% van andere agrarische activiteiten, zoals bestrijdingsmiddelen, mechanisatie, etc. In de derde plaats is de logistieke sector verantwoordelijk voor 10% en de industrie voor de laatste 10%. Men (D66 en natuurclubs) wil dus letterlijk de koe bij de hoorns vatten (leermomentje: 99% van de beesten is in vroeg stadium reeds pijnlijk onthoornd) en de grootste boosdoener, de veeteeltsector (17%) aanpakken. Maar…. tot 2014 was alles onder controle en hadden we geen stikstofprobleem. Gezien de grootse plannen voor de verwezenlijking van de volgebouwde stadstaat Nederland en daaruit voortvloeiende landhonger, moest echter de landbouw en veeteelt weer tot een probleem gemaakt worden. In 2014 werd het melkquotum afgeschaft en hebben de boeren zich door het bankwezen gek laten maken en hebben hun productie gigantisch opgevoerd, teneinde gelijke tred met hun groeiende schuldpositie te houden. De bedoeling is dat de veeboeren minder moeten gaan produceren, waardoor ze niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Omdat alle land in onderpand bij met name de RABO bank is gegeven, kunnen ze worden onteigend en stilgelegd, waardoor bouwgrond vrij komt. Daarom immers, horen we nu dat in het hele land de bouw aan het stagneren is, omdat bouwprojecten worden stilgelegd. Een bewuste keus om de geesten klaar te stomen voor het opruimen van de veeteelt en het volbouwen van de vruchtbaarste grond ter wereld. Het is precies díe agenda die bepaalt wat die zich stierlijk vervelende meneer Remkes in zijn rapportje opschrijft. Niets anders. Miljarden naar de banken, de boeren mogen met subsidie van de burgerij (niet uit de opbrengst, ben je mal!) naar Oekraïne of Canada – take it or leave it.

De enige juiste oplossing is het verbieden van de ophokplicht van het vee. Het probleem wordt namelijk al meer dan gehalveerd als de beesten 300 dagen buiten lopen. Daar is nog net grond genoeg voor. Het is tijd om na te gaan denken of die enorme export van boter, kaas en eieren wel zo’n verstandig idee is geweest, als we weten dat we zowat alle graan moeten importeren. Het langzamer rijden levert wellicht ook nog 2% op.

Laten we ophouden met klagen en de landbouw resetten naar pakweg 150 jaar geleden, toen er nog geen krachtvoer was, dat overigens nu 80% van het probleem vormt. Toen rook het nog lekker op het land.

Dus laten we besluiten met een satirisch verhaal, waaruit blijkt dat het nog gekker kan.

Nederland is nog lang niet vol!

Wanneer je de bevolkingsdichtheid van de welvarende stadstaat Macau toepast op Nederland, kun je doorgroeien tot 485 miljoen inwoners, net zoveel als er op dit moment in de hele Europese Unie wonen. En ongeveer net zoveel als in de Romeinse tijd op de gehele aarde woonden. Daarvoor zijn wel maatregelen nodig:

 • De landbouwgrond verdwijnt en wordt volgebouwd. We importeren alle voedingswaren. Check: we zijn al op de goede weg, er wordt al 90% van onze dagelijkse behoefte aan graan geïmporteerd.
 • De Hoge Veluwe wordt een stadspark, het IJsselmeer een stadsvijver, de rest bouwen we vol, geen grenzen aan de hoogbouw, ook. Check: dan gaan we het nooit meer over een “stikstofprobleem” hebben, want wie maakt ons dan nog wat.
 • We bouwen een derde Maasvlakte waardoor Rotterdam een tophaven en logistiek draaipunt blijft. Check: en Schiphol wordt tot 10x zo groot uitgebouwd, gezien onze ambities qua “logistiek draaipunt” etc.

Stadstaten als Monaco en Singapore zijn welvarend. De inwoners klagen niet over de drukte. Een voller Nederland zou kunnen uitgroeien tot een economische en politieke grootmacht. Met een eigen geldpers, vanwege weinig export en veel import. Om aan die 485 miljoen op termijn te komen gaan we paspoorten verkopen.

Bovendien kunnen we het moderne Hollandsche verdienmodel met schaalvergroting perfectioneren. Dat verdienmodel waar ze het hier tegenwoordig over hebben is heel simpel: het rondpompen van belastinginkomsten. Als nu al 85% van ons inkomen wordt gebruikt om het rond te pompen, dan kunnen we vaststellen dat minimaal 85% van het BNP bestaat uit staatsgerelateerde activiteiten. Voor staat moeten we dan lezen: de gefuseerde multinationals en overheden. Dus een volgebouwde stadstaat, aangestuurd door een fascistisch regime, want “democratie” werkt natuurlijk met zoveel mensen echt niet meer.

Om een tevreden bevolking zonder zeggenschap te bewerkstelligen moet de levende mens van vlees en bloed volledig wordt gerobotiseerd, geautomatiseerd. Dat kan met een alomtegenwoordig netwerk van elektromagnetische communicatielijnen en miljoenen camera’s, vaak in de vorm van “smart lamp posts”, slimme lantaarnpalen. Want alles moet wel blijven functioneren en daarom wordt iedere beweging en handeling geregistreerd en gedocumenteerd. Ook nu al zien we, dat zodra er een storing in dat netwerk is, de reeds gerobotiseerde mens zijn omgeving lastig gaat vallen met vragen: “Hoe moet dit, hoe moet dat, gaat dat niet automatisch dan?” Contactloos betalen, kentekenregistratie in parkeergarages, smart meters in je meterkast, zelfrijdende auto’s, automatische incasso’s, geen kasgeld meer, gemak dient de mens.

We zouden als Nederlanders moeten staan te popelen om goedschiks of kwaadschiks de republiek uit te roepen. Dan wordt de mens weer een levend wezen en moet hij nadenken over iedere handeling. Dan wordt weer alle graan in de polder verbouwd en lopen de koeien 300 dagen buiten om het “stikstofprobleem” te bestrijden. Dan ruimen we met plezier de rotzooi van onze voorouders op.

Dan zijn we blij, want wij zijn vrij!

21 gedachtes over “Stikstofprobleem: bewust op aangestuurd

 1. Even voor degenen die niet weten wat lucht is:

  Lucht is niets anders dan een mengsel van allerlei gassen. Het bestaat voor 78% uit stikstof en voor 20% uit zuurstof, dat mensen nodig hebben om te kunnen blijven leven. Het hele kleine deel dat nog overblijft (1%) bestaat uit CO2 (koolstofdioixde), waterdamp en hele kleine hoeveelheden argon, neon etcetera.

  Kortom lucht bestaat alvoor meer dan driekwart uit stikstof, Nederland is pietluttig klein landje (met de nadruk op PIETLUTTIG) dus waar praten we over?! Kan dat beetje van de veeteelt etc etc etc nog wel bij. Waait meteen naar ENGland en Duitsland en soms bij wat Zuidenwind naar Scandinavie.
  🙂 🙂 🙂

  Like

 2. Met het bovenstaande kan ik geheel instemmen, omdat ik het letterlijk en figuurlijk benauwd krijg in dit overvolle, kolere land. Zodra ik fysiek in staat ben, neem ik de kuierlatten.
  Hartelijke groet, Jema

  Like

 3. Slechte Regering en nep koningschap spelen met geld….
  Ze zijn bankiers, geen regeerders!
  We leven via lucht om te ademen en voedsel om te groeien van ons geliefde aarde!
  Aarde is van ons allemaal, niet alleen voor de slechte regering of nep koningschap….
  Stel je voor, dat wij als voetgangers moeten betalen, het is toch onzin!
  Hetzelfde met klimaatcrisis….
  We hoeven niet met zoveel rijkdom leven, maar belangrijk, dat we goed leven hebben..
  Overbevolking is niet verstandig…..dan raakt ons aarde uitgeput…
  Mensen fokken kinderen zonder liefde…..
  Ze zijn dus als robotjes geboren…..bah, geen zelfstandige wezens meer….
  Denk ook aan UFO en ze stoppen UFO in doofpot….
  Enzovoorts…..

  Like

 4. Pingback: Stikstofprobleem: bewust op aangestuurd | JDreport.com

  • Nee hoor, O2 kan best, net als H2O damp en eventueel kan men van de N-K-P mestserie voor plantjes nog de Kalium en Fosforverbindingen ervan belasten
   De globalisten gaan vol gas, men schaamt zich nergens voor dus je kunt allerlei bullshit verwachten.

   Like

  • Aan het teveel aan O2 wordt hard gewerkt, zie de massale bomenkap over de ganse planeet.
   Dus verhoogd dat tevens de CO2 dan ook niet? Zoals we allemaal braafjes op de lagere school hebben geleerd?
   Knap lastig die Alzheimers……….

   Like

 5. Stikstof is geen probleem. Het stiksstofprobleem is gecreeerd om het doel (minder landbouwhuisdieren) te bereiken. Maar zelfs al zou stikstof een probleem zijn dan is Nederland natuurlijk weer het braafste jongetje van de klas. In Duitsland mag de uitstoot 70 mol/ha op een Natura 2000 gebied zijn. In Nederland 0,05mol/ha. Op deze manier kun je dus je eigen probleem net zo groot of klein maken als je zelf wilt. Kennelijk willen ze een groot probleem, om Nederland grootschalig te renoveren.
  En jullie als burgers mogen straks in een stadsstaat wonen, met hier en daar een park met wat brandnetels en distels en een natuurreservaat a la de Oostvaardersplassen. Met andere woorden wie nu niet solidair is met de boeren en ze laat slachten, mag straks zelf in een beton gegoten tiny house/appartement wonen. Het is nu de tijd om solidair met elkaar te zijn. Van de politiek hebben we alleen maar rottigheid te wachten. Ik zit niet te wachten op een groen concentratiekamp van Jesse Klaver op communistische/fascistische leest geschoeid.

  Liked by 2 people

  • De boeren mogen vanaf nu geen centimeter meer toegeven. En eigenlijk areaal terug pakken. Resetten dus. Coöperatief grond bij blokken in eigendom nemen, weg bij de RABO bank, die het straks aan projectontwikkelaars “met een plan” gaat verpatsen. Zo werken banken: alleen bij faillissementen lopen ze binnen, omdat ze alles (vooral de grond) in onderpand hebben. De belastingbetaler moet het verdommen om de boeren “uit te kopen”.

   Like

   • Ik zie het triest in Admin, want de meeste ‘boeren’ hebben reeds hun ziel verkocht, en daarmee het land, de dieren, de bomen etc.
    De mens dient op het land te leven, met het la,d en al haar bewoners, balance…
    Wij, de mensen, dienen dus terug te gaan,naar ons land, de oorsprong, onze oorsprong.
    Back to the real life.
    Njente koninkrijk(koningkarm), njente republiek, tenzij de voorstellen hier gewaardeerd worden..
    Op-recht-heid.
    Life.

    Like

   • Ben ik niet met je eens. De boeren zijn de voorlopers. Ze beginnen langzamerhand echt te beseffen dat ze van de politiek helemaal niets meer te verwachten hebben. Het probleem is en blijft de kudde twijfelaar die door wishfull thinking de kop nog graag even in het zand houden (conitieve dissonantie). Ze zijn te veel gehersenspoeld en blijven dus ondanks dat ze zeer ontevreden zijn achter de LTO (= grootste boeren “belangen” organisatie) staan. PvdA-er Marc Calon, bekent het frauderen en overde balk smijten van mijoenen euro’s in het Blauwe Stad debakel en het in Maseraties laten rijden van woningbouwcorperatie directeuren, is daar directeur. Hij levert ons boeren met huid en haar aan banksters hun project Tristatecity. Het besef dat hij dat doet daalt langzaam maar zeker in. Ze durven het aantal leden wat LTO nog heeft niet eens meer vrij te geven.
    Dus geef niet af op boeren maar voed ze met informatie. Geen cynische informatie, maar bewijsstukken door middel van beleidsstukken over de plannen, en over fraudeleus handelen, welke poppetje waar aan de touwtjes trekken etc. Boeren zitten vooral op Het Prikkebord en op het Veeteeltforum.
    Als de burgers de boeren niet steunen in hun acties dan kunnen we het voorlopig wel even weer vergeten. Zij hebben tratoren, die soms het verschil kunnen maken. Dat maakt meer inpact als 100.000 burgers die protesteren (zie Gele Hesjes in Frankrijk)
    We moeten het samen doen of accepteren dat het nooit gebeurd.

    Like

Uw bijdrage

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.