De Islam – waar is het mis gegaan?


In het kader van een vroege uitspraak van een pas voor zichzelf begonnen G. Wilders, leider van de 1-mans partij over de bedreigingen van zijn Joods-christelijke cultuurgoed, namelijk “Er is niks mis met de Islam”. Hij heeft het echt gezegd.

Zoals we inmiddels wel weten is de oorsprong van elke religie altijd een staatsdoctrine. Het Romeinse Rijk is opgegaan de de rooms-katholieke kerk, die allerlei heidense en Joodse gebruiken heeft gekaapt en er dan vervolgens de oorspronkelijke eigenaren om uitgemoord hebben. De balk en de splinter. Het doel van religie is controle door het cultiveren van angst door middel van propaganda en educatie. Onzekerheid moet worden bevredigd door het vullen van spirituele leegten. Mohammed is als profeet opgeleid door de Romeins-universele kerk, die koste wat kost de heilige stad Jeruzalem in bezit wilde nemen. De moslim legers zijn eeuwen aan een stuk tekeer gegaan met als resultaat de verovering van Jeruzalem en tijdens de eerste aanvalsgolf de omsingeling van Rome door de Moren. De tweede aanvalsgolf was de gigantische uitbreiding van het Ottomaanse Rijk tot aan de poorten van Wenen.

Vandaag ervaren we een derde golf, die op een wat subtielere manier wordt georganiseerd, waarbij wonderlijk genoeg de huidige paus een grote rol speelt: “Welkom in het Avondland”. Voor de roomse paus is de islam synoniem aan het christendom.

Ergens is het dus faliekant fout gegaan. We moeten derhalve de klok terug draaien. Om precies te zijn naar het jaar 624 AD, toen Mohammed de Profeet een groot aantal convenanten is overeengekomen met andere geloofsgroepen. Daar willen we alle fanatiekelingen even fijntjes aan herinneren. Moslims weten ongetwijfeld wat de “ACHTINAME van Mohammed” is. Belangrijk detail is natuurlijk wel, dat de enige toen bekende “christenen” de rooms-katholieken waren. Toch heeft Mohammed het ook over de Armeense, Assyrische, Koptische en “alle christenen van de wereld, bekend en onbekend”.

De vertaling van de Achtiname luidt als volgt:

1. Deze brief is uitgevaardigd door Mohammed, de boodschapper van Allah en de beschermheer van de hele wereld. Hij is namens Allah naar de mensen gezonden, om naar al Zijn schepselen om te zien, zodat zij geen pleidooi tegen Allah zullen houden aan het einde van deze wereld. Waarachtig, Allah is machtig en wijs. Deze brief is gericht aan de volgelingen van de Islam en is bedoeld als een positieve belofte aan de christelijke natie, de Nazareners uit het Oosten en het Westen, de Arabieren en de buitenlanders, bekend en onbekend.

Mijn volgelingen die de beloftes en eed, die ik in deze brief zal presenteren, verbreken, vernietigen de belofte van Allah en zullen hierdoor als opstandige tegen het geloof worden beschouwd. Aangezien Allah dit verbiedt, zal de verbreker van mijn eed enkel een vloek waardig zijn, of hij nu de koning zelf is of een arme man.

2. Waarheen de monniken ook zullen reizen – of dit nu naar een berg, heuvel, dorp of op zee of in de woestijn is – ik zal tussen hen instaan als hun beschermer en behoeder. Ik zal hun goederen beschermen met mijn ziel en biedt hen, samen met mijn volgelingen, mijn hulp en bescherming aan. Want de monniken zijn een onderdeel van mijn volk en gaan mij aan het hart.

3. Bovendien beveel ik mijn ambtenaren om geen belasting aan hen te vragen, of welke financiële last dan ook, omdat zij hiertoe niet gedwongen mogen worden.

4. Het is niemand toegestaan om de rechters en bestuurders van de christenen te infiltreren of corrumperen; zij zullen in hun ambt blijven, zonder te worden afgezet.

5. Het is niemand toegestaan om christenen op ongeacht welke wijze te hinderen, terwijl zij op reis zijn.

6. Welke kerken zij ook bezitten, het is niemand toegestaan om hen de kerken te ontnemen.

7. Laat degenen die mijn bovenstaande besluiten overtreden op positieve wijze weten dat zij hiermee Allah zijn verordeningen vernietigen.

8. Ook degenen die stil en afgelegen hun leven leiden in de bergen hoeven geen hoofdgeld of andere belastingvorm te betalen, noch zal geen enkele moslim deel hebben aan hetgeen zij bezitten, aangezien zij slechts werken om zichzelf te onderhouden.

10. Wanneer het tijd is om de gewassen van de aarde te oogsten, zullen de inwoners van de aarde verplicht zijn om iedereen in de opbrengsten te laten delen.

11. Het is in tijden van oorlog niet toegestaan om christenen uit hun woonverblijven te halen, hen te dwingen om aan de oorlog mee te doen of hen zelfs maar financiële bijdragen te vragen.

12. Wat ik in de voorgaande elf hoofdstukken schreef en wat ik in de komende zeven hoofdstukken zal schrijven, geldt niet alleen voor de monniken, maar voor alle christenen.

13. De christenen die wel in ons midden wonen, en de middelen hebben om belasting te betalen, zullen niet meer dan twaalf drachmen hoeven te betalen.

14. Op deze verplichte bijdrage na, mag aan hen niets gevraagd worden. Dit vanwege het nadrukkelijke bevel van Allah: “Val degenen niet lastig die de boeken van God vereren, maar schenk hen met een vrolijk hart uw goede dingen, converseer met hen en belemmer iedereen die hen lastig wil vallen (Soera 29:46).”

15. Mocht het gebeuren dat een christelijke vrouw met een moslimman trouwt, dan is het de man niet toegestaan om haar gewoontes in de weg te staan, haar haar kerkgang en gebeden te verbieden en haar het praktiseren van haar religie te weigeren.

16. Het is niemand toegestaan om de monniken te belemmeren bij het repareren van hun kerkgebouwen.

17. Wie tegen mijn wensen handelt, of iets aanmoedigt wat tegen mijn wensen is, zal een waarlijk afvallige van Allah en zijn apostel zijn, want de bescherming die ik de christenen met deze brief biedt is bij deze een belofte.

18. Niemand zal de wapens tegen christenen opnemen. Integendeel: de moslims zullen oorlog voor hen voeren.

19. Bij deze beveel ik dat iedere volgeling van mij zich aan mijn beloften zal houden, tot aan het einde van de wereld is gekomen.

Tot zover de belofte van Mohammed, door zijn handdruk bezegeld.

Waar is mis gegaan. Wat is er gebeurd met de tolerantie van de Profeet? Dit moeten we de moslims maar vragen. Iemand heeft die beloften verbroken door Jeruzalem niet aan de paus te overhandigen, toen de moslims in plaats daarvan de Al Aqsa Moskee hebben gebouwd. Er zijn allerlei geloofsrichtingen binnen de Islam ontstaan, die we nu beschouwen als onze gezworen vijanden. Salafisten, takfiri, wahabieten, allemaal stromingen binnen het soennisme. Om niets zijn ooit de Sjiieten ontstaan, waarschijnlijk door toedoen van de eeuwig en altijd stokende jezuïeten, die aan de basis van Tehran hebben gestaan. “Verdeel en heers”. We willen dit graag uitgelegd hebben, meneer Wilders had beter zijn kostbare tijd in deze discussie kunnen steken.

De bal ligt nu in de tuin van Mohammed.

24 gedachtes over “De Islam – waar is het mis gegaan?

 1. http://www.vrijewereld.org/2017/12/12/islam-is-een-creatie-van-het-vaticaan/
  De enigste echte vorm van islam kun je vinden in Ethiopië waar zij als broers en zussen leven samen met de christenen.
  Vandaar ook dat men al eeuwen lang die vorm van christendom en islam probeert te vernietigen.
  De kruisridders hebben het geprobeerd, de jezuiten, de paus himself olv mussolini en nu via de multinationals.
  Gelukkig zullen eerlijkheid en rechtvaardigheid overwinnen en zullen degenen die hun broers en zussen hebben vernederd en gekneveld als kaf van het koren gescheiden worden.
  Er is nog nooit niemand geweest die een citroen pitje in de grond heeft gestopt en er peren van geoogst heeft.
  Evil prevails when good people do nothing.

  Like

 2. Zal Geert (W.) hier ooit op reageren?
  Ten enen en anderen male: nooit …

  Geert (W.)? Hij daagt ons uit om zijn onjuiste, valse voorstelling van zaken te ontmaskeren.
  Dat lukt al behoorlijk!
  Daarmee heeft Geert zijn rol uitgespeeld.
  Hij is inmiddels totaal overbodig.
  Maar welke politicus niet???

  Een volkomen nieuwe ontwikkeling: https://www.youtube.com/watch?v=MuaADOdo4Pc (51 min.)
  De sprong voorwaarts in bewustzijnsontwikkeling, door velen voorspeld, is m.i. duidelijk gaande!
  Administrator dezer site heeft de moed (!) om telkens opnieuw scherp op de duistere, onzuivere gang van zaken in onze huidige samenleving te wijzen.
  Opdat (ópdat) wij helderheid over onze huidige staat van ZIJN verkrijgen. Massaal en collectief! Zodat wij ons kunnen oriënteren óp ons [onze manier van] ZIJN!

  Gaan wij nu immers niet een Nieuwe Orde tegemoet?
  Nee, uiteraard niet die van de beruchte NWO.
  Maar een nieuwe orde …. van bewustzijn?
  Een hogere trilling?
  Natuurlijk!
  Mede (of júist) dankzij de inzet van sommigen om telkens opnieuw de poging van een kleine groep (ook wel “cabal” e.d. genoemd) te ontkrachten.

  Ja, Mark[us], het duister is in geen enkel opzicht opgewassen tegen het LICHT (bewustwording)!
  Het “kost” alleen wat tijd. (Maar wat is tijd?)
  Lees bijvoorbeeld Gurdjieff of Aurobindo of Joanne Klink er maar eens op na.

  Maar Geert (W.) zal nóóit reageren.
  Dat verwachten wij ook niet, vanwege óns ei-gen [= bron-code] inzicht in de duisternis!

  Like

 3. De oorspronkelike christenen werden door de romeinen al voor de leeuwen gegooid voordat Constantinus met zijn romeins-katholieke gedrocht op de proppen kwam,

  “Another problem was the true Christians in North Africa who preached the gospel. Roman Catholicism was growing in power, but would not tolerate opposition. Somehow the Vatican had to create a weapon to eliminate both the Jews and the true Christian believers who refused to accept Roman Catholicism. Lookng to North Africa, they saw the multitudes of Arabs as a source of manpower to do their dirty work.”

  http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html

  Like

 4. Als ik het goed heb is de Ashtiname tijdens een Ottomaanse oorlog gevonden in een Egyptie’s christelijk klooster en ook geschreven door de monniken. Ik weet van geen enkel artikel dat het door Mohammed geschreven of gedicteerd zou zijn. Een hand op een document is geen bewijs dat het de hand van Mohammed zou zijn. Wel is bekent dat Mohammed eerst erg op de christenen en joden gesteld was maar na de verovering van Mekka en de moord op de mensen in Medina langzaam en zeker van toon veranderde. Dit is terug te vinden als de hoofdstukken van de Koran in de chronologische volgorde worden gezet. Steeds weer worden de eerdere ideeën opzij gezet en vervangen door meer hatelijkheden. Allah was dus echt niet zo wijs als hij of Mohammed zegt.

  Like

  • En, waar is je bewijs dat Allah niet zo wijs is? Dan moet je ook eerst aantonen dat hij bestaat.

   Inderdaad is het altijd zo, dat wat niet bij iemand in de kraam te pas komt, er wordt gezegd dat het vervalsingen zijn.

   Ook goed. Maar ik zei dus, dat de bal in de tuin van Mohammed ligt. Een goed verstaander reageert dus op gepaste wijze. Wat jij doet is nog meer stront over de schutting gooien. Niet zo netjes, voor je beurt praten.

   Like

   • Iemand die zegt dat als je iets niet weet dan moet je het aan de mensen van het Boek vragen, dus aan Joden en christenen. Als hij even later zegt dat zelfs de rotsen moeten gaan roepen dat er een Jood achter zit om te vermoorden dan twijfel ik echt aan het gezonde verstand van dat wezen. Mohammed heeft zelf het voorbeeld gegeven dat je andersdenkenden moet vermoorden. Of Allah bestaat of niet weet ik niet maar iemand met stemmetjes in zijn hoofd en 2 miljard andere mensen geloven dat hij bestaat.

    Like

 5. Mohammed is als profeet opgeleid door de Romeins-universele kerk, die koste wat kost de heilige stad Jeruzalem in bezit wilde nemen…

  gedurfde quote, ik neem aan dat je je stelling ook kunt onderbouwen met bewijs.
  Kijk uit naar je onderbouwing (of naar de stilte)

  Like

  • Geen bewijs, uiteraard niet, allemaal van horen zeggen en geschriften van anderen.
   Maar als het over geloof gaat, hoef je niets te bewijzen of te onderbouwen, dacht ik zo. Het zien van “het licht” is ruim voldoende.
   Dus zo “gedurfd” is die quote niet.

   Liked by 2 people

  • Dat Mohammed opgeleid zou zijn door de roomse kerk klopt niet. 600 jaar na Christus was er een paus in Rome maar ook in Alexandrië en Damascus. Het kan zijn dat er ook pausen waren in Somalië en Goa in India. Logisch is dat de Paus van Alexandrië veel meer invloed had in Arabië Ze heette toen Patriarchen en hadden ieder hun eigen opvattingen over de leer van Christus. De Paus in Rome werd alleen maar belangrijk omdat Keizer Constantijn het tot staatsgodsdienst verhief, zijn zetel verhuisde naar Constantinopel en Rome overliet aan de Paus onder voorwaarde de de Romein en Apostel Paulus in het geloof naar voren werd gehaald. Zo kreeg het Chistendom ook een romeins randje. (Petrus was de Patriarch in Rome en Petrus en Paulus konden elkaars bloed wel drinken)

   Like

   • Hier gaat iets fout, in verband met de kip en het ei.

    De Here Jezus Christus en het christendom is driehonderd jaar na zijn dood uitgevonden. Concilie van Nicea 325 AD.
    Het handboek staatsdoctrine, beter bekend als het Nieuwe Testament is doordrenkt met “aan de keizer was des keizers is”. Pay your taxes!
    Dus ja, ’t is maar weer wat je wilt geloven. Daarom moet dit soort vreemde tradities achter de voordeur worden ‘gevierd’.

    Like

 6. De koran was toch een visioen neergepend door een analfabeet in een grot?
  Zo moeten we het tenminste “geloven”.
  Welke organisatie heeft sinds jaar en dag het patent op visioenen?

  “The ‘Birmingham Koran’ fragment that could shake Islam after carbon-dating suggests it is OLDER than the Prophet Muhammad”

  https://www.dailymail.co.uk/news/article-3216627/Koran-Birmingham-thought-oldest-world-predate-Prophet-Muhammad-scholars-say.html

  Like

 7. De meest vooruitspringende , strevende eigenschappen van natuurmens worden gelijk op nul gezet, desnoods teruggezet, nier voor niks blijven ze in de Middeleeuwen hangen?

  Like

 8. Islam denkt eigenwijs, dat islam de beste is van de wereld…..
  Toch willen we nooit omvolking van islam, brrrrr……
  Denk aan sharia wet….
  Volgens ons is de aarde van ons allemaal,
  We hebben geen geloof nodig,
  maar wel elkaarsverbinding; voelen we goed aan…….
  Een aarde, een volk, hetzelfde lucht die wij inademen, voedsel uit dezelfde aarde……dieren leven ook op aarde, we drinken hetzelfde water….
  Enzovoorts…!
  UFO zal later verschijnen, vroeg of laat, het zal in de toekomst veel veranderen…. Dan hebben we islamieten, christenen en joden niet nodig…??

  Like

 9. Na miljoenen jaren duikt slechts naar verhouding enkele religies op met allerlei doctrines.
  Het zijn instituten met een doodscultuur op machtsbasis.De aanbedenen zijn verzonnen .
  Geboorterecht is gebaseerd op welvaart, comfort en geluk.
  Zolang de bekeerden zich verheven voelen komt er niets van terecht.
  Meer respect voor natuurvolkeren rest is bullshit.
  Amen

  Like

Uw bijdrage

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.