Operatie ‘Zwarte Tulp’


Wij zullen hier uitleggen waarom Desi Bouterse, president van Suriname, een “bevriend staatshoofd” is, zoals ook bijvoorbeeld A. Hitler dat tot vlak voor de oorlog is geweest. Waarom Bouterse nog steeds aan de macht is en waarom een gemoderniseerde “Opium Regie 2.0” groeit en bloeit als nooit tevoren.

Een lesje recente geschiedenis.

Het is 10 mei 1940. Het niet meer zo neutrale Nederland wordt definitief betrokken in de Tweede Wereldoorlog. Binnen 4 dagen strijd is het Koninkrijk der Nederlanden opgeheven, vanwege desertie van de Opperbevelhebber der Nederlandsche Strijdkrachten. Met dat opheffen van het Koninkrijk worden ook de Overzeesche Rijksdelen van Nederland losgekoppeld. Nederlands Indië, Suriname en de Antillen worden vanaf dat moment bestuurd door gouverneurs-generaal die de ongrondwettige “Regeering in ballingschap” te Londen vertegenwoordigden. Wij hebben eerder reeds uitgelegd waarom Nederland in 1940 onmogelijk neutraal kon zijn, gezien de economische belangen die op het spel stonden. [LINK] Eén van de economische belangen was de bauxietwinning in Suriname door twee aluminium giganten, het Amerikaanse Alcoa en de Nederlandse Billiton Maatschappij. In beiden had de gedeserteerde majesteit een “aanmerkelijk belang”. Nederland had wel degelijk buiten de oorlog kunnen blijven, ware het niet dat Nederland daar niets over had te vertellen en ware het niet dat Wilhelmina ook wel wist dat er aan oorlog meer is te verdienen dan neutraliteit.

Suriname werd door de Amerikanen vrij snel bezet. De reden was, dat Frans Guyana nu onder de Vichy-regering viel. Vichy was een bondgenoot van nazi Duitsland en dat betekende dat Frans Guyana een uitvalsbasis zou kunnen worden voor de As mogendheden en op die manier Suriname zou kunnen worden aangevallen. Gezien de ervaringen met het gammele Nederlandse legert, namen de Amerikanen het zekere voor het onzekere, uiteraard met de volledige instemming van de onwettige ballingenregering (lees: Wilhelmina) in Londen.

Zonder de bauxietmijnen in Suriname had de luchtoorlog tegen Duitsland en Japan door de geallieerden niet gevoerd kunnen worden. Suriname heeft gedurende de oorlog maar liefst 60% van alle aluminium voor de geallieerde luchtmachten geleverd. Het bleek voor Alcoa en Billiton Maatschappij een goudmijn. De winsten zijn echter nimmer in het land zelf aangewend. De kolonie deed dienst waar het voor was bestemd: leeg halen ten behoeve van de westerse beschaving. Het was voor de oorlog al bekend dat minister-president Hendrik Colijn adviseerde er maar een paar meter water op te zetten. Voor de ondernemingen was het dan wel een goudmijn, voor de belastingbetaler een blok aan het been.

In 1975 gloorde onafhankelijkheid. Suriname werd een heus land, zelfstandig en los van het moederland, de Nederlandse vlag werd gestreken op 24 november 1975. De toenmalige vorstin en staatshoofd Juliana sprak tijdens het tekenen van het soevereiniteitsverdrag de gedenkwaardige en nogal beladen woorden: “Ieder volk heeft recht op zijn onafhankelijkheid”. (Opvallend: Voor de Zuid Molukkers was dat dé aanleiding om direct daarna in Wijster maar eens een trein te kapen). Nederland hief per die datum ook het “TRIS” op, de Nederlandse Troepenmacht In Suriname was niet meer. Er werden echter nog wel Nederlandse adviseurs aan het nieuwe Surinaamse leger toegevoegd en er was in Paramaribo op de Nederlandse ambassade een militair attaché gestationeerd. Zoals verwacht kon het nieuwe land niet zo goed met de hen opgelegde “democratische waarden” omgaan en maakten ze er zoals eveneens verwacht, binnen enkele jaren een spreekwoordelijke puinhoop van. Het was tijd om het oude plan “Zwarte Tulp” uit de bureaulade van de militaire attaché te halen.

Operatie Zwarte Tulp

In de archieven van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie vinden het volgende pakket: “Bundel met bevelen en instructies voor operatie Zwarte Tulp, teneinde eventueel zich voordoende ongeregeldheden omstreeks de onafhankelijkheid van Suriname het hoofd te kunnen bieden.” Een interessant dossier, maar waarschijnlijk lang niet compleet. In het bijzonder trekken de aandacht de volgende twee onderdelen:

95. Instructie voor het Hoofd van de Militaire Missie in Suriname kolonel der Grenadiers H. Valk

96. Verslag van het van de Hoofd Militaire Missie Suriname tevens landmacht attaché te Paramaribo, kolonel der Grenadiers H. Valk, betreffende de periode 25 november 1975 – 16 juni 1980

De militaire staatsgreep vond plaats precies 5 jaar na de onafhankelijkheid van Suriname. Door de betrokkenheid van de Kolonel der Grenadiers H. Valk mogen we stellen, dat de kolonie op die dag is “teruggepakt” door het verstoten moederland. De economische belangen wogen te zwaar om een en ander op zijn beloop te laten. Nu lezen we links en rechts, dat deze kolonel Valk op eigen houtje opereerde, want hij liep met zijn ziel onder de arm en was helemaal gefrustreerd door wat daar allemaal gebeurde. U kent het oude trucje: “de lone assassin”, een solistische gek. We kunnen er gevoeglijk vanuit gaan, dat deze ambtenaar – militairen hebben aan iemand trouw gezworen, weet u nog wel? – in opdracht van de Nederlandse staat heeft gehandeld. Of in ieder geval is gedekt door de staat, in het geval dat de orders ergens anders vandaan kwamen – men denke aan de economische belangen in combinatie met de Opium Regie 2.0. Deze dienstklopper, de kolonel Valk had eerst getracht enkele officieren van het KMS (Krijgsmacht Suriname) warm te krijgen voor een coup, maar die durfden dat niet aan. Waarom dat geen consequenties had voor kolonel Valk mag ook wel duidelijk zijn: Nederland betaalde miljarden aan ontwikkelingshulp. Normaal gesproken zou de Nederlandse ambassade door het Surinaamse leger doorgekamd moeten worden. Vervolgens ging de Nederlandse attaché in gesprek met een paar onderofficieren, onder anderen Desi Bouterse. Daar had hij meer succes. Hij zou de mentor van Bouterse worden. Binnen twee maanden na de coup werd hij uit Paramaribo weggehaald en naar de NATO in Brussel worden overgeplaatst. Of hij daarna nog contacten met Bouterse c.s. heeft gehad, weten we niet, evenmin weten wij wat deze kolonel in zijn vrije tijd deed. In 2012 is hij overleden. Het kabinet heeft destijds uitgebreid onderzoek laten doen naar de betrokkenheid van Valk bij de coup. Die zou er niet zijn, werd de Tweede Kamer gemeld. Maar het uitgebreide rapport is nooit openbaar gemaakt. Toenmalig minister Timmermans was ook niet van plan dat alsnog te doen, want: “het zou de privacy van personen kunnen schenden.” En kolonel Hans Valk, mogelijk de enige die het echte verhaal kent, heeft zijn geheim meegenomen in zijn graf. Dit ondanks het feit dat regeringen onwillig zijn om kleur te bekennen en ministers het parlement koejonneren – en vervolgens dat parlement het verder wel best vindt.

Wingewest teruggepakt

Zelfs ondanks het feit dat kranten al begin 80-er jaren open en bloot man en paard noemde, is iedereen steeds weer verrast dat dit stukje geschiedenis pas nu “boven water komt”, ongeacht of er nu 10 jaar dan wel een kwart eeuw na de coup over wordt geschreven. Het wingewest Suriname moest terug in de moederschoot, zoveel is wel duidelijk. Vanaf de onafhankelijkheid was er sprake van een ware leegloop richting Nederland. Er moest iets gebeuren, de regering Arron was onwillig en onkundig om een faillissement van het land af te wenden. Er moest worden ingegrepen, hetgeen geschiedde. Ook na de staatsgreep bleef de ontwikkelingshulp stromen. Het militaire regime heeft met de December moorden afgerekend met tegenstanders. Wij kunnen moeilijk geloven dat deze keiharde episode plotseling uit de lucht is komen vallen. Want ook de Opium Regie 2.0 moest tot uitvoering worden gebracht. Dit wil zeggen dat Suriname als wingewest niet alleen bauxiet, goud, rijst en rietsuiker leverde, maar een cruciale doorvoerhaven voor met name cocaïne naar Europa en Amerika moest worden. Met een dictator is het immers veel makkelijker handelen dan met een parlement, iedere democraat begrijpt dat, zelfs Nederlandse. Bouterse c.s. zijn nog steeds aan de macht. Zonder “back-up” van Nederland had dat nooit gekund. Het gaat nog een aardige machtsstrijd opleveren als Bouterse het veld ruimt. Wij weten de uitslag al: 2-0 voor Nederland.

Zolang sommigen Suriname nog steeds als wingewest leeg kunnen roven, zal er geen onafhankelijkheid zijn en kan de Surinaamse vlag continu halfstok.

Klik op het plaatje (Bron1)
Klik op het plaatje (Bron2)

Of dacht u nou werkelijk dat het puur toeval is, dat uw “koningin” de familie Bouterse goed kent? Denk eens na!

Er is overigens ooit nog eens een Operatie Zwarte Tulp geweest – daarover later meer in de afdeling: “Een lesje geschiedenis”. Want Nederland in combinatie met een banaan is een beschamende vertoning. Want, om met de historicus Ad van Liempt te spreken:

“Elke keer als je denkt dat je iets van het verleden begint te begrijpen, blijkt dat toch weer op een misverstand te berusten.”

16 gedachtes over “Operatie ‘Zwarte Tulp’

 1. over cocaïne en oorlog, liefde en wraak, gebaseerd op ware feiten.

  Conny Braam

  DE HANDELSREIZIGER VAN
  DE NEDERLANDSE COCAÏNE FABRIEK

  http://connybraam.nl/de%20handelsreiziger%20van%20de%20nederlandsche%20coca%C3%AFne%20fabriek.html

  Gaven godverdomme beiden partijen cocaïne in hun eten dan vechten ze zo lekker fel

  Dat was Nederland !!!

  En nog geen steek veranderd nu

  Heb wel eens in een eerdere reactie gezegd

  Je heb nu eenmaal een paspoort nodig in je leven maar ik ben nu niet bepaald trots op mijn Nederlandse paspoort in tegendeel zelfs

  Blijft nog maar een ding over voor mij en dat is een

  BIERTJE !!!!!!!!!

  Wat een kankerzooi hier !!!!!!!!!!

  Like

  • Wat een kankerzooi hier !!!!!!!!!!
   Dat is de understatement van het jaar.
   BIERTJE !!!!!!!!! Stap over op whisky, veel effectiever.
   Tip: Lees ook eens de “Abraham trilogie” van Braam, tenzij je van de drank af wilt.
   Het ontstaan en de geschiedenis van IJmuiden en het Noordzee Kanaal t/m W.O.2
   Ook de “Velser affaire” zit er in verwerkt.

   Like

   • Je hebt wel humor beste Blackpeat !!!!

    Stap over op whisky, veel effectiever.

    Nee joh dat vind ik niet te zuipen man !!!

    En voor de rest best Blackpeat

    Ik ken mijn geschiedenis

    Ben er niet echt trots op dat ik een Nederlander ben !!!!!!!

    Nu weer een Grolsch Kanon !!!!

    Werkt ook vrij effectief moet ik je mede delen

    Groet vanuit het Westland de glazen stad

    maar toen was geluk nog heel gewoon

    Nu heeft iedereen 381 sloten op de deur

    Proost beste Blackpeat

    Like

   • Tip: Lees ook eens de “Abraham trilogie” van Braam, tenzij je van de drank af wilt.
    Het ontstaan en de geschiedenis van IJmuiden en het Noordzee Kanaal t/m W.O.2
    Ook de “Velser affaire” zit er in verwerkt.

    Ga ik zeker lezen na jouw tip

    Bedankt

    Maar van de drank af ga jouw niet lukken !!!

    Proost Blackbeat

    Like

 2. Een van degenen die goed op de hoogte was van de rol van de Nederlandse officieren, het handelen van het Nederlandse ministerie van Defensie en van de regering in Den Haag, was de ambassade-medewerker Peter Meyer die in buitenlandse dienst van Defensie naar Paramaribo was uitgezonden. En hij wist ook alles over ‘Operatie Zwarte Tulp’. Nadat Peter Meyer in het najaar van 1981 in Nederland was teruggekeerd werd hij constant geschaduwd door de Militaire inlichtingendienst, werd zijn telefoon afgetapt en probeerde men hem op allerlei manieren dwars te zitten. Saillant detail is dat de in opspraak geraakte Joris Demmink – voordat hij in 1982 naar Justitie overging – destijds Suriname-coördinator op het ministerie van Defensie was. Kort nadat de Peter Meyer in 1983 had verklaard dat Nederlandse officieren een leidende rol hadden gespeeld bij de coup-Bouterse stierf hij 15 juni van dat jaar, bij wat de politie een ‘eenzijdig ongeval’ noemde. De nieuwe Volkswagen van Peter zou op de Westlandseweg in Delft plotseling stuurloos zijn geraakt. Hij werd 33 jaar. Vlak voor zijn dood had hij nog tegen zijn broer Hans gezegd het gevoel te hebben dat hem iets zou overkomen: “Ik ben mijn leven niet meer zeker. De Nederlandse staat zou er heel wat voor over hebben als mij een ongeluk zou overkomen. Ze zijn hier nog erger dan de KGB”. Ondanks dat er al meer getwijfeld werd over de oorzaak van het ongeval maakte het ministerie van Defensie bekend “geen enkele aanleiding te zien nader onderzoek te gelasten naar de achtergronden van de dood van Meyer”.

  https://gerard1945.wordpress.com/2015/10/03/operatie-zwarte-tulp-de-nederlandse-betrokkenheid-bij-de-staatsgreep-van-bouterse/ nu weten we gelijk waarom demmink staats secretaris MOEST worden, ondanks dat men weet had, van zijn kindervoorliefde!

  Like

 3. Beste lezers van Herstel de Republiek

  Wel niet helemaal ter zake doende sorry maar ik wilde het jullie niet onthouden

  Waar ligt eigenlijk onze grens wat betreft destructief gedrag vanuit de ‘top’ van de maatschappij?

  Geschreven door Michiel – http://www.roest-in-goud.nl

  http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14357:een-nieuwe-aflevering-van-zombie-nederland&catid=30:bewustzijn&Itemid=43

  Welkom op aarde !!!!!!

  Like

 4. Bedankt weer voor een verhelderend stuk history. Hiermee is tevens de vraag beantwoord die mij altijd bezighield, hoe kan het bestaan dat een onbeduidend sergeantje en drugscrimineel als Desi Bouterse nog steeds onaantastbaar rondloopt. En zich dan ook nog president van Suriname mag noemen. Surinamers mogen zich rustig onder de zelfde steen als wij gaan zitten schamen, voor wat ze allemaal toestaan en mede mogelijk maken.

  Like

    • Sommige van die antennes zijn behoorlijk agressief en crimineel blackpiet, wat zou je zeggen van het gsm5 netwerk?
     Ik verdenk het ervan om de coke handel te dirigeren d.m.v. dat netwerk.

     Like

     • En dan te bedenken dat deze criminelen bezig zijn in China (en straks ook hier in NUL (Neander-Uitprobeer Land ) al een 6G (GSM-6) netwerk uit te rollen!

      PURE Magnetronstraling in de Open Lucht zogezegd.

      Hoezo de Neanderlandse bevolking bestaat uit varkens?
      P.s. Soms lijkt/is *) het ook zo.

      *) Doorhalen wat gewenst en
      zegt het voort…. zegt het voort…..

      Like

 5. Pingback: Tip voor ‘Nieuwsuur’ | HERSTEL DE REPUBLIEK

 6. Dit is op HERSTEL DE REPUBLIEK herblogden reageerde:

  Bouterse door de krijgsraad veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op 15 tegenstanders. Valt reuze mee.
  Hij is in China op staatsbezoek met zijn land in de aanbieding. Hopen ze nu dat hij weg blijft en ergens asiel aanvraagt?

  Mits hij is afgedankt door zijn voormalige steunpilaren in Nederland en de USA. Dan kan er een premie op zijn hoofd en de jacht op de voortvluchtige worden geopend.

  Like

 7. Als na de coup van Bouterse er in Nederland een wens was om in te grijpen, dan had één peloton mariniers voldoende geweest. Die vraag speelde bij velen vlak na de ‘politieke moorden’ in Nederland. Maar dat was helemaal niet de intentie van de Nederlandse regering. Die lui leven en beslissen in een geheel andere wereld dan de rest van de bevolking.

  Like

Uw bijdrage

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.