SLAVERNIJ: de perfecte multiculturele samenleving


Plinius de Oudere (23 – 79 n.Chr.) over de Friezen en Chauken in het onherbergzame Noorden:

Ze hebben geen ander drinkwater dan regenwater dat ze bewaren in kuilen in de voorhof van het huis. En als vandaag de dag deze stammen overwonnen worden door het Romeinse volk, noemen ze dat SLAVERNIJ! Zo is het inderdaad: het lot spaart velen door ze te straffen.

Plinius de Oudere …uit de Naturalis historia:

“Het lot spaart velen door ze te straffen.”

De zekerheden van het slavenbestaan

Het is onbegrijpelijk hoe sommigen in eerbiedige aanbidding het “koningshuis” zien als een door God geschonken zegening voor alle Nederlanders. Verrukt met hun lot, het slavenbestaan, een straf door de Romeinen opgelegd. Nederlanders worden zelfs boos als je erover begint. Dan ben je systeemhater en geestelijk gemankeerd. Je moet hun lot ondergaan: liever slaaf dan dood. In de redenatie van de Romeinse geschiedschrijver Plinius zijn de onderworpen volkeren gestraft met slavernij, waardoor ze zijn gespaard voor een wisse dood. Wat wil je nog meer?

Wij zeggen echter doorgaans waar het op staat. Wij zijn SLAVEN en daar zijn legio bewijzen voor. Slavernij is van alle tijden en treft alle volkeren. Het is voor velen de enige zekerheid. Het is een “multicultureel” verschijnsel in allerlei geraffineerde gedaanten. Bewijzen zat, je moet ze alleen wel willen zien.

Om te beginnen valt hier niets te kiezen, ook geen staatshoofd. Bovendien: wat hier letterlijk rondhobbelt als staatshoofd is in de eerste plaats al geen Nederlander, maar een volgevreten “driekwartsmof”, getrouwd met een duister Argentijns wicht, die heeft gezorgd voor drie volgevreten nakomelingetjes, die op hun 18e een WW-uitkering toucheren van € 1 miljoen of meer. Dit circus kost Nederland per jaar € 340 miljoen plus alles wat we niet weten. Het slavencircus Nederland onderhoudt een slavenfamilie die per ongeluk iets hoger in de Romeinse hiërarchie zijn beland. De eerste Oranje (overl. 1584) kaapte als rooms-katholiek het calvinistisch gedachtegoed, de laatste Oranje (overl. 1702) kaapte de Britse troon, richtte de Bank of England op en heeft de oude 1e Republiek (1581-1702) met zijn oorlogen naar de vernieling geholpen. De 2e Republiek (1702-1795) werd een speeltuin voor grootmachten, waar nep-oranjes, Fransen en Pruisen om de beurt werden binnengehaald als redders van het vaderland. De rompstaat Holland en haar verpauperde buitengewesten lagen op apegapen toen de Patriotten de macht grepen namens de Franse revolutionairen. Daarmee was het lot van een zelfstandig Nederland bezegeld.

Als je de Nederlanders op de man af vraagt of ze een republiek willen is er minimaal 15% die dat zonder voorbehoud willen. Dat zijn een miljoen huishoudens. Het probleem is dat vrijwel niemand er iets aan wil doen of zit te wachten op een ander. Om “die ander” een handje te helpen is deze site opgericht. Het aandragen van argumenten om zonder geweld het land over te nemen, komen blijkbaar niet goed aan. Het liefst zou de overheid hebben dat we hier aansturen op een bloedige staatsgreep, zoals de Oranjes en hun nep-nakomelingen dat 400 jaar lang hebben gedaan. Dat doen wij niet, de argumentatie is al bloederig genoeg. Eerst en vooral het feit hoe wij eigenlijk aan het instituut “monarchie” zijn gekomen. Omdat Napoleon de oorlog had verloren konden de overwinnaars de vrede dicteren. Dat gebeurde tijdens het Congres van Wenen, waar men bedacht dat Nederland en België moesten worden herenigd tot een “Verenigd Koninkrijk”. Een vazalstaat van “The Crown” in London, met als stadhouder/plaatsvervanger de prins van Oranje, zoon van de gedeserteerde stadhouder/sufferd Willem V en voorheen collaborerend met Napoleon Bonaparte. Hij maakte naam als koning-koopman en trad af toen de Nederlandse schatkist hetzelfde tekort vertoonde als zijn bij elkaar gegraaide vermogen.

In Nederland maken we elkaar wijs, dat “de koning” geen macht heeft en het eigenlijk maar een ceremonieel gebeuren is om het volk bij elkaar te houden. Een bindende factor, die saamhorigheid (onderdanigheid) stimuleert en ons slavenbestaan als ultieme zegening aanprijst. Waar een leeghoofd die wijsheid vandaan haalt, mag een raadsel heten. Dat het staatshoofd zelf een luxe slavenbestaan leidt, wordt ook duidelijk door zijn propaganda voor “Europa”, het herstelde Heilige Roomse Rijk van keizer Karel V, oprichter van de Raad van State, een geheime “bloedraad”. Die vreemde familie van import-Duitsers en (al of niet) aangetrouwde legkippen c.q. dekhengsten hebben om talloze redenen geen recht op “de troon”.

 • Ze voldoen niet aan de grondwettelijke eis met betrekking tot afstamming in rechte lijn van koning Willem I; het zijn geen Oranjes, maar identiteitsfraudeurs met dubbele paspoorten.
 • Op 13 mei 1940 heeft toenmalig “koningin” Wilhelmina als Opperbevelhebber der Nederlandsche Strijdkrachten in het heetst van de strijd het “koninkrijk” laten opheffen door te deserteren naar Engeland. Nederland was weer De Bataafsche Republiek, bezet door Nazi-Duitsland onder civiel bestuur. Bij terugkomst uit “ballingschap” werd gedaan of er niets aan de hand was en was er plotseling weer het “koninkrijk”.
 • Niemand in dit land heeft ooit zijn stem uit kunnen brengen, waaruit is gebleken dat deze lieden uit hoofde van een volksmandaat mogen “regeren”. Nederlanders leggen zich daarbij neer, alsof het niet anders kan. Men doet net alsof “wij dit willen, met zijn allen”. We spreken blijkbaar graag voor een ander.
 • Er worden geen eisen gesteld aan intellectuele inhoud en geestelijke vermogens van degene die “de troon” bestijgt; het gaat vanzelf, wegens de combinatie baarmoeder en grondwet. Deze slimme contructie kost ons miljarden en houdt ons slavenbestaan zorgvuldig in stand onder het mom “democratische verworvenheden”.

“Het lot spaart velen door ze te straffen”. Het is een 2000 jaar oude formule, die ons doet geloven dat we verguld moeten zijn met onze onderhorigheid en dienstbaarheid. Zoals zo mooi tot uitdrukking komt op de “gouden koets”, door het slavenvolk aan de opperslaaf geschonken. Voor een paar miljoen wordt deze koets wat opgepoetst en ook daar zijn we blijkbaar blij mee. Men hoeft het ons niet eens te vragen, het spreekt toch voor zich!

Het wapen van “Oranje-Nassau”

Bovendien zijn deze parasieten (organisme of virus dat zich ten koste van een ander organisme waarmee hij samenleeft in stand houdt en vermenigvuldigt. De schade aan de gastheer is niet zo groot dat deze aan de relatie ten onder gaat) onschendbaar, hetgeen betekent dat je ze met geen mogelijkheid kunt beledigen, ook al zouden ze dat zelf willen. Mocht je het echter in je hoofd krijgen om als eenvoudige slaaf het staatshoofd voor debiel te verklaren, dan is de minister-president beledigd. Gekker kunnen we het niet maken. De rechtsstaat is zo ingericht, dat “de koning” het juiste doet en zijn minister er een puinhoop van maakt. Zoiets als de oude koningstruc: “De winsten voor de koning, de verliezen voor de schatkist”. Iedere kuur om de parasiet te liquideren is “illegaal”.

Door deze onschendbaarheid is het dus volstrekt onmogelijk het staatshoofd en/of zijn familie te beledigen. Het bataljon juristen wat dagelijks voor deze leeghoofden in de weer is, heeft daar iets slims op gevonden. De wet op majesteitsschennis wordt afgeschaft….

http://www.lc.nl/friesland/De-koning-mag-weer-gorilla-heten-23056731.html

Het wapen van Nederland Slavenland met de holle frase “Je maintiendrai” kan dan ook bij het grof vuil. Het nieuwe wapen gaat zonder tekst, het oranje-bruin gekleurde plaatje zegt voldoende.

De slavenstaat is geen samen-leving maar een maatschappij, een onderneming, een productiefaciliteit, gebaseerd op winstgevendheid. Laat u niet wijsmaken, dat u in een samen-leving verkeert, alles is misleiding, bedrog en propaganda. Het slavenbestaan heeft niets te maken met wat echte saamhorigheid zou behoren te zijn. Het heeft alles te maken met controle met alle beschikbare middelen. Alle lijnen gaan terug naar de oude bloedlijnen van zelfbenoemde “albesturende opperwezens”. Zelfbenoemd, vanwege de door de eeuwen heen geperfectioneerde aangeleerde hulpeloosheid van de massa, georganiseerd in de slavenstaat. We zitten in de kooi, fluiten ons hoogste lied, de deur staat wagenwijd open, maar we denken dat daar buiten de gevangenis, de onderdrukking, het slavenbestaan is en hier binnen de vrijheid.

“Vrijheid” wordt vandaag de dag verward met “zekerheid”. Probeer de invuloefening maar eens door het woord vrijheid te vervangen met zekerheid. En vervang dat dan maar eens door het woord “slavernij, slavenbestaan”. Dan heb je je nieuwe grondwet, de geperfectioneerde handleiding voor een slavenvolk in een slavenstaat, voor een “Albesturend Opperwezen” overzichtelijk geheel, voor ons totaal niet eens meer zichtbaar. Zekerheden zijn ingekaderde, gelimiteerde regels door anderen opgesteld en dat noemen ze dan “vrijheid”of “recht”. Vrijheid en rechten krijg je niet, die koop je niet, die erf je niet, die neem je.

11 gedachtes over “SLAVERNIJ: de perfecte multiculturele samenleving

 1. Heb weer last van een te hoge bloeddruk, niet van dit artikel, maar de situatie die het beschrijft.
  We zijn volkomen monddood gemaakt met allerlei wetten WOB Wet Openbaarheid van Bestuur en de Mediawet die alle artikelen die over de huidige illegale monarchie gaan verbiedt!
  Hoofdschuldige van onze onvrijheid is de grondwet die juist het tegenover gestelde zou moeten zijn, namelijk het beschermen van de inwoners van de Nederlandse staat. Maar omdat het politieke systeem een ‘Parlementaire democratie’ wordt genoemd in plaats van een ‘Democratie’ zijn we gevangenen van diezelfde
  Hoe verzin je het: Artikel 24 Hoofdstuk 1, Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettelijke opvolgers van Koning Willem 1 prins van Oranje-Nassau.
  En daarmee zijn alle andere hoofdstukken en artikelen plus rechten totaal overbodig, want die opvolger is daarmee de alleenheerser.
  In de meeste democratische landen wordt dit een dictator genoemd. Het sluit elke andere benoeming voor het staatshoofd uit. Als je dit geen onrechtvaardigheid gevoel geeft, dan ben je een verrader van de rest van het Nederlandse volk. Ook als je in een hogere macht geloofd die deze lieden zou hebben aangesteld.

  Overigens, dit artikel is waard om als collegestuk te worden gebruikt bijvoorbeeld op MBO’s en HBO’s! Want nu wordt ons onderwijs systeem streng gecontroleerd door bewakingsdienst RVD!

  Liked by 1 persoon

  • Het is inderdaad de “Grondwet voor Nederland”. Dat betekent niets anders dan “Richtlijnen” waar de inwoners zich aan hebben te houden, mits, tenzij,onder voorbehoud van, etc.

   De Republiek doet dat anders, want straks heet het:

   “DE GRONDWET VAN DE NEDERLANDERS”.

   Dus dan maken wij, de inwoners onze eigen regels en overheden en instellingen hebben zich daar aan te houden. De enige beperking die we onszelf opleggen is bescherming van lichamelijke en geestelijke integriteit. Doe een ander niet wat u niet wilt dat u geschiedt.

   Lekker simpel allemaal, niet?
   Dat is dan gelijk ook het “probleem” voor de chaoten van regering en opperwezens. Hoe ingewikkelder, hoe beter, verdeel en heers. Mark Twain zei het al:

   “Een volk zonder regering is als een vis zonder fiets”.

   Hoe kóm je er op….

   Liked by 1 persoon

  • NEE, wij zijn de meerderheid en kunnen door samenwerking heel fantastisch leven zoals we willen, zonder beperking maar met een hoge moraal. En DIE is nu volledig zoek omdat WIJ dat toestaan. WIJ betalen mee aan moord en doodslag en onderdrukking en accepteren de walgelijke leefwijze van een handvol psychopaten zónder enige vorm van verzet. Dát is het meest verbijsterend voor mij als bijna 70 jarige die er niet meer aan mee doet. In 2019 gaan nog meer mensen WAKKER worden, net als ik en trekken dan hun conclusies.

   Like

 2. “Vrijheid” – 2
  Vrijheid om te kunnen en mogen leven zoals we dat zelf willen is in de huidige maatschappij en “samenleving” een, door de huidige machthebbers, voorgespiegelde Illusie onder de politieke leugen van “democratie”.
  De realiteit leert ons dat we niet meer mogen zeggen en schrijven wat we echt denken en zouden willen veranderen, waar we tegen en waar we voor zijn,… want onder de 2e huidige politieke leugen, het zgn. “politiek-correct” zijn wordt elk tegen geluid en tegenstanders van het huidige politieke beleid als “extreem-rechts”, “discrimminatie” en “fascisme” bestempeld.
  Verder leert de realiteit dat we met z’n allen slaven van de grote banken, multinationals en de bedrijven zijn omdat we daar onze hypotheken, verzekeringen en lonen vandaan hebben.
  We zijn een slaaf van onze eigen zgn. “welstand” & “luxe” … tot aan onze dood.

  Like

 3. Mooi artikel. Gelukkig was daar de OPPT Filing die op 25 dec 2012 alle mensen wereldwijd bevrijdde uit de Slavernij… en de elite 5 jaar de tijd gaf om hun macht over te dragen aan de Mensheid. Zij verzuimden dat. Dachten dat ze er wel onderuit konden komen. 😀
  Maar onherroepelijk was daar op 21 dec 2017 de EO 13818!!!! De Beste EO van de laatste 6000 jaar!! ❤
  (Zie Qmap.pub, linkerzijde menu bij EO’s 20 dec 2017)
  Noodtoestand werd uitgeroepen mbt. Slavernij, oftewel ernstige schendingen mensenrechten en corruptie…. denk de gigantische kinderhandel en mensenhandel voor seks en bloed… en organen etc. #Adrenochrome (ja microsoft bracht behalve het programma Chrome… ook nog een programma Adreno uit :-0 )
  Dan wordt begrijpelijk waarom en wie allemaal zo tegen President Trump (en de Alliantie oa. Putin en XI) zijn die zegt :
  “Not on my watch” en #ItEndsNow. ❤

  Like

Uw bijdrage

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.