Geld – hoe moeilijk kan het zijn!


Laten we een economie eens bekijken vanuit een specifieke vraag en aanbod situatie. Vraag en aanbod van ruilmiddelen, ook wel “geld” genoemd. Geld is een ruilmiddel, geen investering. Arbeid is toegevoegde waarde en de enige factor die kan worden gewaardeerd in geld. Grondstoffen hebben geen waarde, zolang er geen arbeid wordt verricht om ze uit de grond te halen.

We bekijken de economische situatie vanuit drie invalshoeken. Deze modellen laten zien waarom geldproductie (een geheimzinnige toverformule) niet bij “geldscheppende” private banken hoort, maar bij de economische factor Arbeid, de mens en zijn toegevoegde waarde. Niet bij “de staat” maar bij de bevolking. Zelfregulering is onlosmakelijk verbonden met economische welvaart en menselijk welzijn. Er mag geen tussenschakel zijn tussen de factor Arbeid en de factor Kapitaal, zoals nu door middel van het geldmonopolie wél het geval is.  In dat geval kan over “geld” nimmer rente worden gerekend, omdat dit direct geldontwaarding tot gevolg heeft. Geld mag niet worden gebruikt als middel om de economie “te stimuleren” of de groei “te temperen”. De hoeveelheid geld is de resultante van de factor Arbeid.

We beschouwen drie modellen met specifieke kenmerken:

A. Evenwicht –> geen onderbezetting productie, geen overproductie goederen.

B. Aanbod geldmiddelen te hoog -> onderbezetting productie, teveel aan geld.

C. Aanbod geldmiddelen te laag ->overproductie goederen, tekort aan geld.

A. Evenwicht

Het kenmerk van deze situatie is een volkomen evenwicht in productie en geldmiddelen.

Er is een constante stroom van geldmiddelen om de productie te financieren. De verkopers kunnen al hun goederen kwijt tegen constante prijzen. De kopers hebben precies genoeg geld om hun vraag naar goederen in te vullen. Kopers en verkopers zijn een en dezelfde groep. Met het verdiende geld worden aankopen verricht en met de verkochte goederen wordt geld gegenereerd, zodat de verkoper weer koper wordt. Een economische cirkel in volstrekt evenwicht. Het evenwichtsmodel ziet er als volgt uit

Geld1

Kopers kunnen zich hun aankopen precies permitteren en verkopers kunnen hun goederen tegen de juiste prijs kwijt. Welvaart. Geen belastingdruk.

B. Aanbod geldmiddelen te hoog

Het kenmerk van deze situatie is onderbezetting van de productie veroorzaakt door een surplus aan geld.

Laten we nu eens bezien wat er gebeurt als het aanbod van geldmiddelen wordt vergroot. In de economie gaat dus een overschot aan geld circuleren. Een oorzaak kan zijn het heffen van rente (boete) over nog niet bestaand geld, bijvoorbeeld bij een hypotheek. Door het creëren van overaanbod van het ruilmiddel “geld” ontstaat er een evenwichtsprobleem die slechts op één manier kan worden hersteld, namelijk het verhogen van de verkoopprijzen. Dit model ziet er zo uit:

Geld2

Kopers kunnen met het grootste gemak goederen aanschaffen, verkopers kunnen niet alles in voldoende mate leveren en verhogen de prijs. Inflatie. Verarming. Belastingdruk.

C. Aanbod geldmiddelen te laag

Kenmerk is de overproductie van goederen door een krimpend aanbod van geldmiddelen.

In de situatie dat het aanbod van geld wordt verlaagd, ontstaat er economische spanning, welke tegengesteld is aan de vorige situatie. Maar deze situatie heeft een recessie tot gevolg, omdat de vraag stagneert en er dus overproductie ontstaat. Door overproductie ontstaat werkloosheid en daardoor een verminderde koopkracht en dus verarming. Dit model kunnen we als volgt weergeven:

Geld3

Kopers kunnen zich de aangeboden goederen niet permitteren en verkopers willen kostprijzen drukken. Depressie. Verpaupering. Faillissementen. Staatsbankroet.

Het tekort aan geldmiddelen (ruilmiddelen) is een van de voornaamste oorzaken van economische teruggang, recessies, depressies en een rechtstreeks gevolg daarvan: oorlogen. Hoge werkloosheid en verpaupering roepen onvrede op en leiden tot spanningen. Het ongedekt produceren van virtueel geld maakt de zaak alleen maar erger. Er komt niet meer geld in omloop, maar er wordt onverdiend geld in de economie gepompt om te voorkomen dat natiestaten, “systeembanken” en grote ondernemingen te gronde worden gericht door eigen toedoen.

De ingehuurde politici doen niets anders dan het probleem aan het electoraat te “verkopen’. Men dreigt met nog meer malaise door het systeem overeind te houden met oneigenlijke middelen. Eén dreigement is steeds het weer presenteren van een doemscenario als de Euro valt: de gitzwarte periode van de Middeleeuwen is ons deel.

De enige manier om dit soort bewust gefabriceerde crises eens en voor altijd uit te bannen is uiterst simpel, maar vereist moed, inzicht en draagvlak.

Hoe minder doorgestudeerde conformistische “wetenschappers” er bij worden betrokken hoe sneller het proces zal gaan.

Een voorwaarde is ook, dat politici 100% buiten dit proces dienen te worden gehouden.

 

9 gedachtes over “Geld – hoe moeilijk kan het zijn!

 1. En dan is er nog factor D, de menselijke kant van het verhaal:
  Er heerst hoogconjunctuur en producenten willen meer produceren, maar hebben door schaarste op de arbeidsmarkt daar geen personeel voor. De oplossing is gastarbeiders binnen halen, dat zou het probleem op (kunnen) lossen. Als voorbeeld haalde een textielbedrijf 100 arbeidskrachten uit Turkije. Helaas voor de textiel producent was na 3 maanden nog slechts 7 arbeiders aan het werk. De anderen waren of ziek thuis of hadden WAO aangevraagd, waardoor opdrachten te laat of helemaal niet konden worden geleverd. Wel verschenen er in Antalya aan de Turkse zuidkust nieuwe hotels. De arbeiders van onze textielmagnaat waren een coöperatie van beleggers begonnen die de hotels financierde. Deze gang van zaken had natuurlijk wel gevolgen, de textielfabriek ging failliet en de Turken werden alsmaar rijker van de aanloop van Nederlandse vakantievierders, mede omdat het in Turkije goedkoop vakantie vieren was.
  Ondertussen zijn we jaren verder, maar geleerd heeft het bedrijfsleven er niet van. Nu zijn het de polen, Antillianen en Surinamers plus nog wat EU buren uit het oosten die zich bij het ondertussen ingerichte UVW meldde, dat de enorme aanloop van zieke werknemers niet kan/kon verwerken. Komt het UVW geld tekort? Tijd om er extra op te bezuinigen waardoor niemand meer in staat is zijn werk naar behoren uit te voeren. Maar dit staat allemaal los van de kapitalisten en grootaandeelhouders, die lijden geen centje pijn omdat hun stromannen/vrouwen in het parlement gewillige uitvoerders zijn van hetgeen ze is opgedragen.

  Liked by 1 persoon

 2. Zo mooi had ons leven moeten zijn, zo lelijk is het leven dat we moeten lijden.
  En inderdaad niks “doorgestudeerds” aan, enkel een beetje gezond, eerlijk, rechtschapen, boerenverstand. Vooral ook de bereidheid tot “samen te leven”, op voet van gelijkheid. Ja en toen is het ergens mis gegaan met de menselijke soort. Het is al beschamend om er toe te behoren, je zal dan ook nog Nederlander zijn.

  Liked by 2 people

 3. Tja, ger de vries, je oogst wat je gezaaid hebt. Als mensen blijven stemmen ( hun stem weggeven) zal dit door jou geschetste gebeuren blijven doorgaan. Lees het boek van LARKEN ROSE, “het meest gevaarlijke bijgeloof” en keer je volledig af van de zgn “staat die je verzorgt van de wieg tot het graf”….De enige die jou kan verzorgen ben JIJ zelf en wij allemaal. Die staat vult enkel de eigen zakken door die van ons leeg te halen.

  Liked by 1 persoon

 4. De economie heeft baat bij kopen en nog eens kopen, je zure verdiende geld inflateert waardoor je weer het idee krijgt dat je voor de gek gehouden wordt!
  Geld is in enkele jaren enorm in waarde verminderd ddoor enkele en alleen de migratie crisis?
  Burger betaalt dit gelag wat ze, de elite, je met oorlogvoering afpakt?

  Like

 5. Heb met verbazing dit verslag gelezen,en geconstateerd dat oorlogen nooit nodig geweest zijn maar uit eigenbelang gecreeerd worden door het ,,systeem,,en ook de crisis hoort daarbij,dus banken zoals de Rothschilds zijn de Uitbuiters.

  Like

 6. Ik wou, dat we zonder geld kunnen leven, want we hebben elkaar om te geven of te ontvangen……
  Want eerste mensen: Adam en Eva hebben ook vroeger geen geld nodig of nog niet uitgevonden……
  Later door het handelen met geld worden we langzamerhand vijandig!
  Nooit meer vredelievende, want meeste worden hebzuchtigen…..
  Helaas is de geld erg gevaarlijk voor de mensheid!!
  Geld afschaffen: onmogelijk!!

  Like

Uw bijdrage

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.