Revolutie


In Nieuwe Republiek der Nederlanden gaat bij grondwet geregeld de macht uit van het volk.

Er kan niets zijn tussen de vrije mens en zijn oorsprong, dit is ook bij grondwet geregeld. Wat de oorsprong is, weet niemand. Een vrije mens kan niets boven zich stellen, en niemand kan zich boven de vrije mens stellen, ook niet op uitdrukkelijk verzoek.

De vrije mens wordt op het land geboren, vrij van enige schuld en vrij van enige vrijheidbeperkende belemmeringen. Bij geboorte ontvangt zij of hij een geboortebewijs, welke tot het 18e jaar door de ouders wordt bewaard, c.q. in bewaring wordt gegeven bij het gewestelijk filiaal van de nieuw op te richten Bataafse Wisselbank.

Met het bewijs van geboorte wordt de levende mens niet omgezet in een papieren omhulsel, maar blijft zijn of haar onvervreemdbare eigendom.

Het bewijs van geboorte is tevens het bewijs van aandeelhouderschap van 1 (één)  aandeel van De Bataafse Wisselbank. Dit aandeel is onvervreemdbaar en is alleen bedoeld om stemrecht uit te oefenen.

Een vrije mens kan doen en laten wat hem of haar goeddunkt, kan zeggen wat hem of haar goeddunkt en kan denken wat hem of haar goeddunkt, met dien verstande dat er geen fysieke schade bij de medemens wordt aangericht.

Om de volledige vrijheid in de Republiek tot stand te brengen is verandering nodig en om die volledige vrijheid in stand te houden is een volksmunt nodig: de Bataafse Gulden

B.f

Deze volksmunt is gebaseerd op de factor arbeid als toegevoegde waarde en zal rentevrij zijn. Omdat alleen de toegevoegde waarde kan worden verzilverd, is geld van geen belang. De prijs van bijvoorbeeld olie of gas wordt aan een eenheid (m³) toegekend als toegevoegde waarde. De waarde van olie of gas is nul (0) zolang het in onze bodem zit en niet wordt aangeroerd. Dat geldt ook voor water, voor zout, aardwarmte, alles is vrij van waarde mits onaangeroerd door mensenhanden.

De grond waarop wij worden geboren en waarop wij gaan en staan en waarop wij arbeid verrichten is van nul en generlei waarde. De grond is van het volk, van ons allemaal, dus van niemand. Wij kopen geen grond, want wij hebben het al in ons bezit. Wij kunnen niet iets kopen wat al van ons is. In het geval, zoals in het “koninkrijk”, dat wij grond van iemand moeten kopen om er een huis op te bouwen, kan ervan worden uitgegaan, dat wij ons alsdan schuldig maken aan heling, omdat die grond gestolen is door bezetting, veelal met (dodelijk) geweld afgedwongen. In de nieuwe Republiek behoeven wij niet te onteigenen, omdat wij automatisch al eigenaar zijn.

In de Republiek wordt geen belasting geheven op ongeacht welke activiteit. Als het volk middelen nodig heeft om projecten te realiseren, dan worden die middelen naar behoefte vrij van rente ter beschikking gesteld door het volk zelf, via de Bataafse Wisselbank. Omdat die middelen hun waarde moeten behouden, zal het volledig in termijnen moeten worden terug betaald, zoals een lening binnen een bepaalde periode moet worden afgelost.

Rente is de motor van de inflatie. Er moet voor rente extra geld worden geleverd voor iets wat geen enkele waarde heeft. Daarom is het heffen van rente op beschikbaar gestelde middelen niet toegestaan. Het heffen van rente op geldleningen door derden, zoals bankleningen of obligaties, wordt niet verboden. Het aangaan van leningen moet rechtens worden vastgelegd bij de Bataafsche Wisselbank en als kadastraal stuk worden gearchiveerd.

In de Republiek zullen verzekeringsmaatschappijen worden omgezet naar zorgcoöperaties. Dit zijn samenwerkingsverbanden zonder winstoogmerk en niet deels of geheel verhandelbaar op beurzen of andere instellingen met winstoogmerk. Deze zorgcoöperaties hebben tot doel te zorgen voor het welzijn van de leden. Welzijn bestaat uit geluk, gezondheid, werkzaamheid afgewisseld met ontspanning en levenskwaliteit op alle leeftijden.

De Republiek moet een zelfvoorzienende werk- en natuurstaat worden. Alle primaire levensbehoeften moeten van eigen bodem komen. De voedselproductie is bedoeld om de bevolking te voeden, niet om te exporteren, mits op basis van ruilmethode. Tekorten moeten worden geïmporteerd op zodanige wijze dat de vraagbehoefte van de handelspartner kan worden gecompenseerd met geplande binnenlandse overproductie. Het is zaak om de handelsbalans in alle opzichten in evenwicht te houden.

In een natuurstaat moet de economie zo zijn ingericht dat alle neveneffecten van activiteiten worden geëlimineerd. Kostprijzen zijn altijd gebaseerd op de gehele productie-cyclus. Als we geen weg weten met radio-actief afval moet de productie ervan met onmiddellijke ingang worden gestopt. Als we een mestoverschot hebben dienen de producenten daarvan te worden ingekrompen. Als we daardoor een tekort hebben gecreëerd aan melk of varkensvlees, moeten er andere bronnen voor de voedselvoorziening worden aangeboord. Het kan ook andersom, door het mestoverschot om te ruilen tegen vlees en melk uit een land of regio, waar een tekort aan mest bestaat.

In een Volksrepubliek gaat de macht uit van het volk, waarbij de individuele mens volstrekt vrij is en blijft.

 

Burgerbestuur

Regeringscoalities bestaan niet meer want er is geen “regering” nodig over een vrij volk met eigen verregaande bevoegdheden. Er is een Nationale Vergadering van Afgevaardigden, die verantwoordelijk zal zijn voor het landsbestuur. Er is geen regering, maar een Hoog College van Secretarissen-Generaal die de door de Nationale Vergadering uitgevaardigde orders uitvoert.  Het Hoog College van S.-G.’s is een uitvoerend orgaan zonder beleidsbevoegdheden. Ieder wetsvoorstel komt vanuit de Nationale Vergadering of de Gewesten. Er zijn nog maar een paar Departementen op nationaal niveau nodig, te weten (1) Buitenlandse Handel en Diplomatieke Betrekkingen, (2)  Landsverdediging, (3) Infrastructuur en  (4) Nationaal Grondbezit en Energievoorziening. De afzonderlijke Gewesten zijn verantwoordelijk voor onderwijs, rechtspraak, etc.

Alle wetten moeten via een volksraadpleging worden geratificeerd.

Alle openbare functies zijn verkiesbaar, procedurele benoemingen zijn verboden.

Het Hoog College van S.- G.’s wordt gecontroleerd door de Nationale Vergadering.

Procedures worden gecontroleerd door het Grondwettelijk Hof, een raad van toezicht aangaande het naleven van de door het volk geratificeerde wetten.

De Nationale Rekenkamer controleert Het Hoog College en de Nationale Vergadering met betrekking tot het aanwenden van middelen volgens de geratificeerde wetten.

De Revolutie moet geruisloos en zonder geweld worden uitgevoerd.

Nederland moet zo snel mogelijk een republiek worden, waar iedereen vrij van schulden de handen uit de mouwen kan steken, om er een leefbare werk- en natuurstaat van te maken.

 

8 gedachtes over “Revolutie

 1. Ja, zo zou het dienen te zijn.
  Maar dan dient dat volk wel hetzelfde gedachtegoed bewust te hebben, maar door jarenlange indoctrinatie is men de leugens omtrent haar bestaan gaan geloven, en is het weten ondergeschikt gemaakt.
  Dus wat ons dan rest is dat wat je wel bewust met ingang van NU toe te gaan passen in je eigen leven, want eenieder is immers verantwoordelijk voor zijn/haar eigen Vrijheid.
  Zolang een ander dat kan zijn, is er geen sprake van enige Vrijheid.
  Enne ja admin, ik heb Nederland verlaten, al lang geleden, het is namelijk niet prettig te vertoeven in een Nazi-staat.
  Het land is van iedereen, dus landsgrenzen bestaan dan toch ook niet meer?
  Want die impliceren dat dat stuk land iemand of iets toebehoort.
  Net zo min als het stuk land van de boerderij aan mij zou toebehoren.
  Ook dat land, ondanks begrenst, is niet van mij, het is van iedereen.
  Maar mensen kijken je vreemd aan als je hen uitlegt dat alles van iedereen is, dat geen van de oude culturen een woord voor bezit in hun taal hadden, gewoonweg omdat zij in een geheel ander bewustzijn verkeerden.
  In een samenleving waar in geen idee van bezit bestaat, draagt namelijk iedereen zorg voor alles, want alles is van ons, en niet meer van mij of jou.
  Dus hebben we nog een lange weg te gaan, ik ook, want wat doe ik als iemand onze auto komt halen?………..

  Groet,
  NG

  Like

 2. Heden is het pas ‘in’ wie de meeste schulden kunnen maken en spinnen er tot mijn verbazing nog garen bij?
  Gauw exit en terug naar een standaard munt die niet zulke mogelijkheden schept als die verdomde euro!

  Like

 3. Waar kan ik me aanmelden om de revolutie voor te bereiden en te starten? Ben alleen bang dat we met niet meer dan 200 man/vrouw zullen zijn (v/d 17 miljoen).

  Like

  • Dag Markus,

   Ik denk dat de enige r-evolutie die kan werken, een revolutie in de mens’s bewustzijn is.
   Dat het van binnenuit ge-waar wordt.
   Oren dienen immers van binnenuit open te gaan.
   En dus, als antwoord op jouw vraag, begint het wederom bij ons zelf.

   Groet,
   NG

   Like

 4. Zolang dat namaak koningshuis en deze namaak Democratie en namaak parlementen blijven en die namaak Partijen deze toneelstukken blijven spelen,zal de bevolking massaal moeten reageren door hun wat nu nog kan het stemgedrag wat niet zoals de laatste keer gebeurde gemanipuleerd word en met een zeer strenge controle.
  .

  Like

Uw bijdrage

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.