BVD en Zuid-Molukkers


De terreur-acties van de Molukkers nu 40 jaar en langer geleden kwamen niet uit de lucht vallen. Er waren voldoende aanwijzingen om er van uit te gaan, dat de hoge mate van frustratie en onvrede binnen die kleine gemeenschap vroeg of laat zouden leiden tot een uitbarsting.

In de eerste plaats vanwege de wrok jegens de staat der Nederlanden, die na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië 12.500 Molukkers onder druk heeft gezet om een keus te maken. Toen uiteindelijk die “keus” (demobiliseren in Nederland) werd gemaakt heette het dat ze “vrijwillig” naar Nederland zijn gekomen. Om ze vervolgens op de loopplank in Nederland uit de dienst te ontslaan. De eerste stap op de kille Nederlandse bodem hebben ze gezet als stateloos burger, zonder stemrecht, zonder onderkomen en zonder inkomen.

 

In de tweede plaats werd de Molukse gemeenschap nauwlettend door onder anderen de Binnenlandse Veiligheidsdienst (B.V.D.) in het oog gehouden, zeker nadat er een complot om toenmalig staatshoofd Juliana te ontvoeren/gijzelen werd verijdeld na een tip uit de onderwereld. Maar of er altijd op de juiste manier met de informatie is omgesprongen door politici, mag worden betwijfeld.

Er heeft ooit een artikeltje op het internet gecirculeerd, waarin uit de doeken wordt gedaan dat veiligheidsdiensten soms letterlijk door de regering worden gedwarsboomd. Met name als het gaat om telefoons af te tappen of om huiszoekingen te doen. Dit artikeltje is verdwenen, dus daarom plaatsen wij het maar weer. Wat precies de oorsprong is geweest binnen de B.V.D. is ons nog steeds niet bekend.

Citaat uit dit artikel:

Heel opmerkelijk is ook dat de Israëlische radio en televisie enige uren vóór de Nederlandse actie tegen trein en school er al melding van maakten.

Als enige in de wereld.

 

Op zijn minst zeer opmerkelijk. Men kan zich afvragen wie er eigenlijk NIET van hebben geweten. Vaak plegen “veiligheidsdiensten” immers misdaden van de hoogste orde om hun bestaansrecht in stand te houden. Het laten gebeuren van aanslagen staat gelijk aan het plegen ervan. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dit hier het geval was, zeker als men het artikeltje leest, waaruit zou moeten blijken dat men in Den Haag in verband met de verkiezingscampagne wel wat anders aan het hoofd had.

Hieronder het “zoekgeraakte” artikel. Een gijzeling die 3 weken duurde en 9 doden heeft gekost is het gevolg geweest van laksheid of het is het moedwillig laten gebeuren van een ramp. Niet ongebruikelijk gezien de geschiedenis van het staatsgerelateerde terrorisme. De Molukkers vonden zichzelf vrijheidsstrijders en hebben zich beroepen op toezeggingen die nimmer zijn nagekomen. Of de gijzelaars daar nou medeschuldig aan waren, zij het indirect, valt nog te bezien. Dat de Staat der Nederlanden daar schuldig aan was, is zeker. De Molukkers redeneerden vanuit dat perspectief, want wie onderhoudt de Staat der Nederlanden? De kiezers wellicht? De stateloze Molukkers daarentegen hadden geen stemrecht. De optelsom is simpel: 1+1=2…..

___________________________________________________

Den Haag, maandag

De Nederlandse opsporings- en veiligheidsdiensten wisten, dat er onder de Zuid-Molukkers en met name in de Zuid-Molukse wijk in Bovensmilde plannen voor een
nieuwe terreuractie werden uitgebroed. Maar belemmeringen in hun opsporingsmogelijkheden door het ministerie van Justitie, zoals de herhaalde weigering van verzoeken om huiszoekingen te mogen verrichten of telefoons te mogen aftappen, beletten de opsporingsambtenaren de juiste tijd en plaats van de beraamde terreuractie te ontdekken. Basis van het standpunt van minister van Justitie mr. A.A.M. van Agt bleef, dat Nederland géén politiestaat mocht worden en dat tegenover de Zuid-Molukse bevolkingsgroep niet mocht worden “gediscrimineerd”. Sommige politiefunctionarissen menen, dat Den Haag de rapporten, volgens welke er onder de Zuid-Molukkers weer wat broeide te weinig serieus heeft genomen.

Vragen

In dit verband heeft de fractievoorzitter van de VVD, de heer Hans Wiegel, gisteren onmiddellijk vragen aan de regering gesteld. Hij wil weten welke voorzorgsmaatregelen de regering heeft genomen om het risico van het uitbreken van deze acties tot een minimum te beperken. Ook vraagt hij of de regering over de komende acties was geïnformeerd. De heer Wiegel verklaarde, dat hij deze vragen na afloop van de gijzeling pas heeft gesteld, omdat hij de regering de afgelopen weken niet voor de voeten wilde lopen.
Het zijn 3 diensten die zich met terreurbestrijding bezighouden. Voor het internationale terrorisme in het algemeen en in dit geval voor de buitenlandse contacten van de
Zuid-molukkers is er de Binnenlandse Veiligheidsdienst BVD. Voor wat de Zuidmolukkers onder elkaar beramen is er vooral de Centrale Recherche Informatiedienst CRI van het Landelijk Bijstandsteam Terreurbestrijding LBT. Met te weing mensen en beperkte opsporingsmogelijkheden (zoals de herhaalde weigering huiszoekingen te verrichten en telefoons af te tappen) hebben deze diensten toch het nodige weten te ontdekken. Zo werd vrijwel volledig bekend, welke contacten de extreme Zuidmolukkers in het buitenland hadden. Niet alleen kwam vast te staan, op grond van aanwijzingen uit de Bondsrepubliek, dat bepaalde Zuidmolukkers contact hadden gekregen met kringen o.a. Baader Meinhof-bende.
Ontdekt werden ook– na een tip van de Israëlische inlichtingendienst, maar ook langs andere kanalen – welke contacten de Zuidmolukkers aan het opbouwen waren met extreme Palestijnen. De namen van de delegatie die naar Zuid-Yemen is gegaan voor training in een van de kampen waar ook Palestijnse terroristen werden opgeleid en waar ook een Zuidmolukker bij was, waren al bekend toen deze delegatie ons land voor dat bezoek verliet. Verleden najaar reeds bracht de Israëlische veiligheidsdienst haar Nederlandse collega’s op de hoogte van het feit dat Nederlandse Molukkers in Palestijnse kringen in Libanon waren gesignaleerd. Datzelfde was ook het geval in trainingskampen in Zuid-Yemen. Bovendien had de Nederlandse terroriste Lidwina Jansen verteld, dat zij bij de Palestijnen herhaaldelijk had kennisgemaakt met Nederlandse Zuidmolukkers.

Jabari

De Israëlische veiligheidsdienst liet weten dat bepaalde Zuidmolukkers contacten onderhouden met een zekere majoor Jabari. Dat is de grote en gevreesde militaire coördinator van internationale terroristische acties en activiteiten. Hij onderhoudt de verbindingen met vele terroristische groeperingen over de gehele wereld, opdat deze elkaar wederzijds kunnen steunen. Omdat zij er akelig nauw bij betrokken is, is er geen land ter wereld beter op de hoogte van terroristische activiteiten dan juist Israël.

Opmerkelijk

Heel opmerkelijk is ook dat de Israëlische radio en televisie enige uren vóór de Nederlandse actie tegen trein en school er al melding van maakten. Als enige in de wereld. Afgezien van deze bronnen heeft de Nederlandse regering meer signalen van buiten gekregen over de op handen zijde terroristische acties van Molukkers. Op vrijdag 20 mei j.l., drie dagen vóór de gijzelingen, werd de VVD -fractie in de Tweede Kamer benaderd door een tipgever van de BVD. Hij had de plaatsvervangend secretaris-generaal mr. A.J. Fonteijn “ingeseind” over grote illegale wapenaankopen door Molukkers en over militaire oefeningen die duidelijk wezen op aanstaande acties.

Bandje

Hij had zijn verhaal bij het ministerie van Justitie ingesproken op een bandje en kreeg niet de indruk dat hij serieus werd genomen. Daarom hing hij aan de bel bij de fractie, maar die was op dat moment “onbezet” vanwege de verkiezingen. Maandag was het al te laat.”
_______________________________________________________
Tot zover dit artikel.
.
De enige die we  het nog hadden kunnen vragen is de heer A.J. Fonteijn, die in het artikel wordt aangehaald, als zijnde de ondersecretaris-generaal van het Ministerie van Justitie. Ware het niet dat deze in december 1977 is overleden. Het was Fonteijn die toestemming gaf “hollow point” munitie te gebruiken tijdens de bevrijdingsactie in de trein bij De Punt op 11 juni 1977. Het was Fonteijn die met kapers meereisde naar Caïro om ze over te dragen. Het was Fonteijn die als redacteur van de verzetskrant Vrij Nederland via het Oranje Hotel in Scheveningen op transport naar werkkampen in Duitsland werd gezet en het overleefde. Meer aanknopingspunten zijn er niet, behalve de Mossad – en die zal weinig betrouwbare informatie loslaten.
.
Extra leesvoer:

10 gedachtes over “BVD en Zuid-Molukkers

 1. Gezien zijn kijk op de Palestijnse kwestie kan ik moeilijk geloven dat hij hier voor opdracht gegeven heeft, of is het eerste juist een christelijk goedpratertje ?

  Like

 2. dries van agt zou NU eens eindelijk zijn mond open moeten doen, bij de zgn “koninklijken” en bij de paus, als rooms katholiek. NU gaat hij tekeer tegen ISRA-HEL ivm de Palestijnen maar hij heeft zelf boter op zijn hoofd……

  Liked by 2 people

 3. Op 9 juni 1977 bracht mevrouw Soumokil een bezoek aan de treinkapers. Op 10 juni 1977 gooiden die de deur met de onderhandelaars definitief dicht met de woorden: “Het wordt een vliegtuig of de dood!” Na 3 weken nog zo vastberaden, hoe kan dat?

  Na de bevrijdingsactie werd het bewijs voor hun starre opstelling gevonden en een citaat uit de onderzoeksarchieven luidt:

  Briefje van mevrouw Soumokil
  De vasthoudende opstelling van de gijzelnemers op 10 juni zou verklaard kunnen worden door een gegeven dat eerst na beëindiging van de gijzeling bij het sporenonderzoek in de trein bekend werd. In de kleding van een van de gijzelnemerswerd toen een briefje aangetroffen dat door mevrouw Soumokil tijdens haar tweede bezoek op 9 juni aan de gijzelnemers in de trein was overhandigd. Dat briefje hield onder meer in een oproep om vol te houden en aan de eisen vast te houden en de mededeling dat Vietnam en Jemen niet, maar Benin wel alle gijzelnemers zou willen ontvangen en dat de 21 gevangenen met hun mee wilden.

  Like

 4. Molukkers werden onder valse beloftes naar Nederland gehaald. Onder druk van de Nederlandse regering, die op hun beurt weer onder druk stond van de VS, werden beloftes gedaan aan de Molukkers die nooit waar gemaakt konden worden, n.l. de vrije repunliek ‘Moluku Salatan. Joseph Luns was de asbak die namens de Nederlandse regering die belofte deed! Olie belangen zoals we ondertussen weten. De nep oranjes zwemmen in de opbrengsten ervan!

  Like

 5. Natuurlijk heeft van Agt kilo’s boter op het roomse hoofd. Maar archaïsch zwetsen, tot iedereen afhaakt. En dan gaat hij gregoriaans zingen in de H.Landstichting. In geur van heiligheid …….

  Hij past eigenlijk goed bij Rutte, die kan ook zo goed praten en praten tot iedereen kennelijk murw is.

  Like

  • ‘Deze mensen’ maakten deel uit van het KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) en waren zeer Oranjegezind. Dat is wat Administrator bedoelt met ‘uit de dienst ontslaan’. Stel je voor dat de staat hen nog een militair pensioen zou moeten uitbetalen, nee dat kost geld! tZou me niets verbazen als dat de reden was om ze statenloos te maken. Alles draait om geld, al moeten ze een hele bevolkingsgroep een mes in de rug steken. Terreuracties zijn nooit goed te praten maar het leek meer op een wanhoopsactie. Zeer, zeer triest.

   Like

Uw bijdrage

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.