Wilhelmina: ‘Godsgeschenk voor de Gestapo’


Gerard Aalders heeft een nieuw boek uitgebracht over Paulien de Ranitz, alias “koningin” Wilhelmina.

De ongelooflijke domheid van het mens is door hem samengevat in een citaat, wat er op het eerste gezicht niet om liegt, omdat hij bronnen uit het verzet aanhaalt.

Hij citeert ook bronnen uit het verzet. Die schatten dat het handelen van de vorstin honderden verzetsleden het leven heeft gekost. “Ze had het verzet gecentraliseerd, terwijl ze geen enkel benul had hoe het in elkaar zat. Een godsgeschenk voor de Gestapo.” De verdeeldheid binnen het verzet was volgens de historicus enorm. Die versplinterde groepen centraliseren was daarom riskant.

“Ten eerste weten we niet wat er gebeurd zou zijn als het verzet niet was gecentraliseerd, misschien was het wel veel erger geworden”, zegt journalist Ad van Liempt. “Ten tweede kan je moeilijk zeggen dat Wilhelmina het verzet heeft gecentraliseerd. Bij De Jong gaan er tientallen pagina’s over wat ze met de verzetsgroepen moesten. Het ware eigenwijze groepen. Londen heeft uiteindelijk beslist dat tot eenheid te bewegen.”

Historicus Jan Bank is het met hem eens. Om te zeggen dat Wilhelmina direct verantwoordelijk was voor de dood van die verzetsstrijders, “gaat vele bruggen te ver”.

 

Onlangs hebben we mogen vernemen dat Paulien absoluut niet in staat was zonder de drug “Pervetine” – wat we nu noemen “chrystal meth” – enigszins normaal te functioneren. Door dit “medicijn” te gebruiken werd haar ware karakter onderdrukt. Een verwend nest die haar lompe zin doordreef, egoïstisch en onverantwoordelijk. Deskundigen wijten het aan de bijwerkingen van dit geneesmiddel, dat majesteit zichzelf niet in de hand kon houden en volwassenen als kleine kinderen uitfoeterde. Toneel of echt?

Mevrouw is de geschiedenis ingegaan als “Moeder des Verzets” en Gerard Aalders komt nu met de bewering dat ze het verzet – althans zeker de linkerflank ervan –  door allerlei domme acties de nek om heeft gedraaid. Zo zou het gegaan kunnen zijn en het zou een plausibele reden kunnen zijn geweest. Impulsief en dom, zoals mevrouw bijvoorbeeld als eerste en nota bene nog vóór de Verenigde Staten het Keizerrijk Japan de oorlog verklaarde. In het enige, echte en betrouwbare historische archief duiken steeds weer de volgende krantenknipseltjes op:

Japan

Wat zou de reden daarvan kunnen zijn? Oliebelangen? Bauxietwinning? Het categorisch weigeren om wetten te tekenen (1) als gevolg van “medicijngebruik” of (2) als gevolg van een duivels plannetje samen met beoogd Stadhouder en SS’er Bernhard zur Lippe B. , de mol van Hitler in het “koningshuis”? Of had ze juist te laat haar “medicijnen” ingenomen, waardoor ze allerlei onverwachte gekkigheden uithaalde die niemand ooit zal begrijpen….

Maar dat “centraliseren van het verzet” in bezet Nederland had een gegronde reden. In de eerste plaats was het verzet verdeeld, zoals er altijd verschillende stromingen binnen een land of volk aanwezig zijn. Door een gedeelte van het verzet te negeren en te isoleren, leek het alsof het gehele verzet onder een centraal commando was georganiseerd. Het leek een beetje op de voorgenomen naoorlogse situatie van een parlementloos Nederland, bestuurd door het competente Stadhouderspaar van Duitschen bloed.  Daarom is de gedachte gerechtvaardigd, dat het geen domme actie was, maar juist een geraffineerde truc die verschillende doelen diende:

 1. het uitschakelen van het linkse (de communisten) verzet in Nederland door ze te isoleren van haar welgevallige verzetsgroepen, waaronder de OD (Orde Dienst);
 2. het doordrukken van de benoeming van schoonzoon Bernhard als bevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten, samengesteld uit de juiste verzetsgroepen, met name de OD;
 3. In het naoorlogse herstelde “koninkrijk” kon direct de absolute macht worden uitgeoefend door gebruik te maken van het “gecentraliseerde”, loyale en vooral gewapende verzet, gezuiverd van onwillige elementen ter linkerzijde.

Ze had wel degelijk benul van de situatie in bezet Nederland.

Mevrouw wordt thans voor “dom” versleten, een gevaarlijke conclusie die een gevaarlijk sujet vrij pleit. Ze was gericht op slechts één zaak, namelijk dat de “Oranjes” direct na terugkeer weer in de macht werden hersteld. En niets anders dreef haar, mede onder druk van de Duitse SS’er die door te deserteren verzetsheld werd, Bernhard zur Lippe B. en in het belang van haar adoptiedochter Juliana, een notoir fan van de NSB van voor de oorlog. Het ideaal was een hersteld “koninkrijk” met aan het bewind slechts één familie namens The Crown.

Mevrouw had een broertje dood aan het parlement, c.q. de democratie en wilde het opgeheven koninkrijk weer in ere herstellen met haar dochter en schoonzoon als “Stadhouder”. Het zogenaamde Englandspiel heeft daar alles mee te maken gehad. Hoofddoel was om het “ECHTE” verzet met de dapperste kopstukken op te ruimen voordat de beruchte meelstreep in hongerend Nederland zou worden getrokken.

Paulien de Ranitz was als gedeserteerde opperbevelhebber der strijdkrachten absoluut niet de uitgesproken figuur om nationale eenheid te bewerkstelligen, dus dat moest eerst worden “geregeld”. Het einddoel was het vestigen van een fascistische kartelstaat, waarbij enige zeggenschap van het volk volledig werd uitgeschakeld. Dit einddoel heiligde alle middelen, tijdens  en na de oorlog. Mevrouw heeft niet eens een stokje gestoken voor de plannen van een staatsgreep door de totaal door Oranje verblinde advocaat  uit Sneek, Pieter S. Gerbrandy. Nederlands Indië werd ten behoeve van dat fascisten kartel 5 jaar lang in stand gehouden om de economische belangen veilig te stellen. Men kon immers maar moeilijk afscheid nemen van de opium- en oliekolonie in Oost-Azië. Vergeet niet dat Soekarno c.s. miljarden aan herstelbetalingen heeft moeten verrichten om van de gewelddadige bezetting door “het koninkrijk” af te komen.

Gerard Aalders heeft een kundig en goed onderbouwd verhaal het licht laten zien.

Maar het is niet af, bij lange na niet. Zie hoe de dingen hun loop krijgen, niets is toeval. Waarom zouden we beweringen moeten staven als “de andere kant” alles bij elkaar liegt en niets kan bewijzen. Natuurlijk is het mooi dat er bronnen kunnen worden geraadpleegd, maar de meeste getuigen zijn inmiddels begraven en vele getuigenissen door de “koninklijke” papiervernietiger gehaald. Aalders wordt tegengesproken door erkende “historici”, maar dat betekent niets. Historici praten elkaar na en beroepen zich op officiële bronnen. Dit laatste is nu juist het probleem: wie beheert die “officiële bronnen” precies?

In de uitzending van 1Vandaag wordt gerefereerd aan een uitspraak van het huidige onwettige staatshoofd, die soms een kei is in het oplezen van een tekstje van zijn gepensioneerde moeke van Drakensteijn:

Koning Willem-Alexander heeft op 29 november 2013 in een dankwoord bij de ontvangst van de drie biografieën van Koning Willem I, II en III in Amsterdam, het volgende gezegd:

Het belang van gedegen en kritisch historisch onderzoek is evident. In dergelijk onderzoek wordt geprobeerd door gevestigde beelden heen te breken en mensen uit het verleden opnieuw tot leven te brengen.

Dorine Hermans zegt nu: ‘Laat de koning dat dan waarmaken en het Koninklijk Huisarchief opengooien.’

En dat laatste, lieve kijkbuiskinderen, gaat natuurlijk NOOIT gebeuren. Of slechts dán, wanneer de relevante informatie is vernietigd….

Gerard Aalders spreekt over het feit dat mevrouw “zwaar is overschat door de bevolking”. Wij betwijfelen dat, omdat de bevvolking zwaar is ge:indoctrineerd, misleid belogen en bedrogen als het gaat over “de oranjes” en hun lakeiendom. Een ongeïnformeerd volk is gedoemd ten onder te gaan tot meerdere eer en glorie van notoire drugsdealers, wapenhandelaars, vreemdgangers en identiteitsfraudeurs. De journalistiek is decennia geleden overleden en begraven, we hebben nu te maken met professionele propaganda eneen onuitroeibaar sprookjescultus

Bruinwerkende orangisten vragen altijd naar bewijzen. Laat ze eerst eens vragen naar het bewijs dat het huidige staatshoofd grondwettelijk recht heeft op de troon met bijbehorende emolumenten. Zolang dat bewijs niet onomstotelijk kan worden geleverd is Nederland een nepstaat met nepwetten en nepregeringen.  Op 13 mei 1940 persoonlijk opgeheven door Wilhelmina: óók een godsgeschenk voor de Gestapo van Herr Hitler.

Wilhelmina lacht Nederland uit

Waar de geschiedenis consequent is en nog steeds wordt vervalst door geïndoctrineerde figuren als De Jong, Fasseur, Mak, Van der Zijl, Van Ditshuizen en Van Rossum c.s. past slechts grote minachting voor deze met lintjes versierde okseldiepe bruinwerkerskliek. Wie met droge ogen beweert (Fasseur) dat een aan de drugs verslaafde deserteur het imago van Nederland in de oorlog heeft GERED, verdient zeker een lintje en een professorentitel; maar wat ons betreft een paar jaar heropvoedingskamp volgens de “oranje-methode”. Zie Erwin Lensink, twee jaar opsluiten zonder proces en weer loslaten en doen alsof het niet is gebeurd.

De “Oranjes” zijn geen Oranjes. Wat hier nu € 300 miljoen per jaar kost en als vruchtgebruikers van de  in 2 eeuwen tijd voor honderden miljarden geroofde eigendommen van de Nederlanders én de gekoloniseerde “Rijksgenoten”,  is het residu van de Zur Lippe B. dynastie, onderhorig aan The Crown. Zeer minderwaardig volk, ook al doen ze zich nog zo belangrijk en voornaam voor, het is een ondersoort die moeten worden ontdaan van al hun gestolen privileges. Waarna veroordeling tot het strafkamp volgt, waar smartengeld terug kan worden verdiend tot de dood er op volgt. De hele inteelt clan tot het 4e geslacht dient te worden gezuiverd uit de maatschappij.

27 april a.s. is voorlopig De Dag van de Republiek. Hang die dag gerust uw oude, sleetse  dweil halfstok en bewaar het rood-wit-blauw voor het echte, nieuwe Nederland.

Bronnen:

https://gerard1945.wordpress.com/tag/bs/

https://www.ad.nl/binnenland/historicus-kraakt-wilhelmina-een-godsgeschenk-voor-de-gestapo~aa81fd80/

https://eenvandaag.avrotros.nl/binnenland/item/drugsgebruik-wilhelmina-had-invloed-op-regeerstijl/

12 gedachtes over “Wilhelmina: ‘Godsgeschenk voor de Gestapo’

 1. Pingback: Diverse nagekomen Nieuwsfeiten, verzameld door: Nico Talma | Silvia's Boinnk!!!

 2. Helaas, sinds de dame die “Houdt stand” in de radio Oranje microfoon schreeuwde, is er wat die illegale monarchale familie betreft geen enkele malle moer veranderd. Een Vandaag heeft een onderzoek gehouden naar de populariteit van WA von Amsberg, en wat blijkt? Hij wordt alsmaar populairder(?). De RVD heeft, net als de BVD voorheen, precies hetzelfde gedaan namelijk, de cijfers gemanipuleerd. We kunnen de lange neus van lakei Mark Rutte niet los zien van dit alles. SHELL en Unilever hebben dezelfde groot aandeelhouder, de familie von Amsberg. En daarmee is de cirkel sinds Wilhelmina weer helemaal rond. De kleine super- elite die dat zooitje in stand houdt zit er nog steeds!

  Like

 3. Op Internet gaat het verhaal dat de oranjes na de vlucht uit Nederland geen recht meer op de troon hebben? Dit buiten het feit dat hun dna niet meer zou matchen met dat van de oranjes?

  Like

  • Die vreemde import-Duitsers hebben om talloze redenen geen recht op “de troon”. Ik noem de meest in het oog springende:
   1. ze voldoen niet aan de grondwettelijke eis met betrekking tot afstamming in rechte lijn van Willem I; het zijn geen Oranjes.
   2. op 13 mei 1940 heeft toenmalig “koningin” Wilhelmina het “koninkrijk” doen opheffen door te deserteren; Nederland was weer De Bataafsche Republiek, bezet door Nazi-Duitsland
   3. niemand in dit land heeft ooit zijn stem uit kunnen brengen, waaruit is gebleken dat deze lieden uit hoofde van een volksmandaat mogen “regeren”.
   4. er worden geen eisen gesteld aan intellectuele inhoud en geestelijke vermogens van degene die “de troon” bestijgt; het gaat vanzelf, wegens de combinatie baarmoeder en grondwet.

   Bovendien zijn ze onschendbaar, hetgeen betekent dat je ze met geen mogelijkheid kunt beledigen, ook al zouden ze dat zelf willen. Daarom schaffen ze de wet op majesteitsschennis af….
   http://www.lc.nl/friesland/De-koning-mag-weer-gorilla-heten-23056731.html
   Kortom: wat een land, wat een land dat “Nee-derland”.

   Like

Uw bijdrage

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.