Amerikanen in Syrië in de pan gehakt


De Roofstaat aan de Noordzee, besmeurd met bloed, besmet met apathie, geplaagd door geheugenverlies….

De Hollandsche Rompstaat met Buitengewesten zal eens weer De Bataafsche Republiek heten. Het vazallenstaatje aan de Noordzee leidt een onwaardig en nutteloos bestaan zolang het een “koninkrijk” is. Wij zullen de boel overnemen en de zaken rechttrekken.

Zover is het nog niet, eerst moeten we weer leren zelf te denken, zelf te beslissen en over onze eigen geest en lichaam te heersen in plaats van lieden die zichzelf wijs maken dat ze voor GOD kunnen spelen. Om te beginnen moeten we het geloven van het nieuws afschaffen en overgaan tot het opnemen van een feitenrelaas. Nieuws wordt nu gebracht als propaganda voor ons leuke bestaan. Het doodmaken van onze bekwaamheid tot oordelen is onze eigen schuld. Gemakzucht en volgzaamheid, groepsdwang en dreigementen houden ons in het gareel.

Voor wie eigenlijk?

https://debataafschecourant.wordpress.com/2017/09/21/tv-nieuws-amerikanen-in-syrie-in-de-pan-gehakt/