Het ‘Slagveld Europa’

Voor de onderhandelingen met Engeland om Artikel 50 en Brexit te regelen, heeft Brussel de meest geschikte en fanatieke idioot opgetrommeld: Guy Verhofstad uit Dendermonde.

verhofzak_2

Vandaag werd bekend dat de Britten hun lidmaatschap kunnen afkopen met het overmaken van € 600 miljard schadeloosstelling. Rancuneus als deze EU-Belg is, meent hij dat uittreders op geen enkele wijze meer mogen profiteren van voordelen die de EU eventueel zou bieden op basis van nieuwe afspraken. Nee, alles of niets is het credo. Dat de Brusselse dorpsgek nog tijd heeft om te onderhandelen met de Britten wekt verbazing als we weten dat hij talloze commissariaten uitoefent, welke hem jaarlijks een kleine € 3 ton opleveren. Een politicus met commissariaten, een zeer onwenselijke combinatie, doch het past naadloos in het neo-fascistische EU-model. Wat er zoal in zijn hersenen omgaat komt het beste tot uiting in zijn handtekening….:

signature_of_guy_verhofstadt

Iets zegt ons dat deze onderhandelingen op niets uitlopen. Groot-Brittannië is en was netto betaler. Nederland is dat ook en wij dienen te geloven dat dit talloze voordelen oplevert. Wij dienen voorbij te gaan aan het feit dat we die zogenaamde voordelen al een paar keer hebben betaald.

Als de autocraten in Brussel blijven vasthouden aan dit soort absurde randvoorwaarden om een heel volk aan de ketting te houden, dan is onderhandelen geen oplossing. Het beste kan dan gezorgd worden voor de totale vernietiging van de onwettig tot stand gekomen Europese Unie.

En we begrijpen een randfiguurtje als Mark Rutte, dat “wij als Nederland niet zonder de EU kunnen, omdat we zelf niet voor onze veiligheid kunnen zorgen en omdat we onze torenhoge welvaart willen behouden”.  Het wordt namelijk pas echt onveilig als de Britten hun kernarsenaal op scherp zeggen en de dorpsidioot van Dendermonde een telegram sturen met de inhoud: “€ 600 miljard?? Mooi bedrag, doe geen moeite om het te onderbouwen. Kom het maar halen!” Einde EU, gemakkelijker kunnen we het niet maken, de toekomst des te mooier. NEXIT, FREXIT, AUXIT, etc.

Het Slagveld Europa

Het heeft er alle schijn van dat Europa weer tot het slagveld der grootmachten moet worden gemaakt. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn alle oorlogen buiten de deur gehouden en als zodanig tot een succesvol exportproduct gemaakt. Succesvol en lucratief, immers slechts oorlogen en oplopende spanningen leveren dividend op. Een “vredesdividend” bestaat niet, of het zouden wederopbouw leningen moeten zijn. De geldmiddelen bereiken de lener nooit, die worden doorgaans rechtstreeks aan de multinationals overgemaakt die het gebombardeerde weer herstellen. Om ervoor te zorgen dat landen als Irak, Libië en Afghanistan aan hun toekomstige verplichtingen kunnen voldoen, worden bodemschatten in onderpand genomen, lees: gestolen.

Door de Brexit-perikelen lijkt het alsof de EU op het punt staat te barsten en als gevolg daarvan uit elkaar te vallen. Onze stelling luidt zoals altijd: “Er gebeurt NIETS wat aan het toeval is overgelaten”. Met andere woorden, de EU wordt met grof geweld bij elkaar gehouden of optisch gesplitst in ontvangende en donateursstaten. Het wordt problematischer als de NATO scheuren gaat vertonen. Dit gebeurt niet, want de NATO is de bindende factor van het neo-fascisische keizerrijk. Zoals de Romeinse legioenen 2000 jaar geleden. De symboliek is veelzeggend. Het zegt ook iets over hoe wij als mensdom zijn geëvolueerd in die 2000 jaar. Het mensdom wordt consequent voorgehouden dat wat er wordt waargenomen, iets anders is dan het lijkt. Het verleden is een antieke relikwie en hoort in de vergetelheid thuis. Maar wij zien een duidelijk verschil tussen de duif en de adelaar….. Wij dienen een vredesduif waar te nemen, maar de werkelijkheid is van een geheel andere orde:

vrede-op-aarde

new-world-order

De door NATO bijeen gehouden roedenbundel ziet er vertrouwd uit, er is niets nieuws onder de zon:

bronze-fasces-detail

600_119985772

De roeden vertegenwoordigen de verschillende onderdelen van de uitvoerende macht op deze aardbol, meer bepaald de monopolisten onderverdeeld in (recht)banken, politiek, media en drugsimperium. De militaire tak houdt de bundel bij elkaar. De ingebonden bijl wijst op de werkelijke macht. Niet de woordvoerder van Corporate D.C. oefent de macht uit, er zijn geheel andere machten aan het werk. De fasces stond symbool voor het Romeinse Rijk en is door Musolini gekopieëerd. Wat moeten wij denken van een belangrijke “democratie” als de verenigde staten van Turtle Island, waar een “president” onder schot wordt gehouden door de scherpte van de bijl? Of dienen wij iets heel anders waar te nemen in plaats van te zien wat we observeren? Dat kan maar op één manier: de verstandsknop uitschakelen en de reli-kwab stimuleren. Want “het leven is immers al zo gecompliceerd” en “nu moet je links en rechts wifi ook al betalen”. Met andere woorden: er zijn wel gewichtiger zaken waar we ons mee bezig moeten houden……

Hoe dat misleiden en listige afleiden precies werkt maken we duidelijk met het volgende voorbeeld. Als er een raket de ruimte in wordt geschoten, dan moet je in onze beleving recht omhoog. Maar wat we waarnemen is heel iets anders, met als logische vraag: “Waar gaat dat ding eigenlijk heen??” Nee, wat we behoren te zien is dat hij recht omhoog gaat. Punt.

spacex-falcon-9-ses-9-satellite

Bang dat ze ergens tegenaan botsen? De ruimte is toch van oneindige afmetingen? Honderd jaar geleden zag de ruimte er boven Antarctica nog uit alsof er een gigantisch dak boven zat…:

antarctica_1

Deze foto is in 1920 door ene George Rayner genomen in de buurt van South Georgia, een eiland bezet door Groot Brittannië en bewaard gebleven in het museum van Victoria, Australië. Hoe het er precies uitziet kunnen we niet controleren, Antarctica en omgeving is in 1948 tot militair gebied verklaard en is strikt verboden terrein voor al te nieuwsgierige onderzoekers die niet door de betrokken natie-staten worden afgevaardigd.

Het beste is om de verstandsknop dan maar af te koppelen en de reli-kwab alle ruimte binnen ons hersensysteem te geven die het nodig heeft om te verklaren waarom recht krom is. Alleen dan horen we er bij, worden we geaccepteerd, doen we er toe en worden we niet in de hoek van de “systeem-haters” getrapt. Domweg ontkennen wat er gebeurt is blijkbaar carriere-garantie en hoort bij een “beschaafd en intelligent ontwikkeld volk”.

Ondertussen wordt alles in gereedheid gebracht om zoveel mogelijk rotzooi te schoppen en het mensdom steeds verder in verwarring te brengen. Blijkbaar moet dus zoals gezegd van Europa wederom een slagveld worden gemaakt. De nieuw geselecteerde president van Corporate D.C. doet net alsof hij goede banden met Rusland wil onderhouden en dit wordt bevestigd door de agressieve toon die tegen China wordt aangeslagen. Nu dienen wij blijkbaar ook al te moeten vergeten dat China door het Westen als sinds de Opium Oorlogen wordt gecontroleerd, ook al lijkt dat niet zo. Het militaire apparaat van de werkelijke macht (Corporate D.C.) valt echter nooit een staat aan, die militair en economisch weerstand kan bieden. Dat vereist een lange aanloop van sancties, handelsembargo’s, binnenbrandjes en schermutselingen in de randgebieden. Het boycotten van Rusland door de EU is daar het meest recente voorbeeld van. De handel tussen Rusland met Corporate D.C. is ten koste van de EU staten echter tot verdere bloei gekomen. China wordt tot nu toe niet geboycot en met goede redenen. Iedere actie dienaangaande zou een schot in eigen voet betekenen, omdat het Westen de Chinese economie in de greep heeft door een kennistransfer van tientallen jaren. De verdovende werking van opium op de Chinezen is overgenomen door het even geestdodende middel: de gecontroleerde media. Mocht iemand van gedachte zijn dat de Chinezen heus hun eigen boontjes wel kunnen doppen, dan is het wellicht verrassend dat het nog steeds communistische land de Centrale Bank heeft laten optuigen door oude bekenden:

china-rothschild-central-banking-24-02-1994

Vooral de laatste zin uit dat artikeltje uit 1994, waarin “Sir” Evelyn de Rothschild aan het woord is, maakt veel duidelijk:

“The Chinese are pragmatic people, they know that in the long run they have got to have foreign capital.”

Met andere woorden, het buitenland gaat het geld drukken voor China, ze moeten niet proberen dat zelf te doen. Meer een dreigement dan een voorspelling. Het lijkt er op dat enkele onderknuppels in Corporate D.C. de kachel met de Chinezen aan willen maken, ondanks het feit dat Amerikanen alleen veel kleinere staatjes aanvallen, óf als het slachtoffer door economische wurgmaatregelen al is geveld, c.q. wordt geprovoceerd zoals in 1941 Japan. D.J. Trump is een van degenen die gedonder met China uit groot-zakelijk oogpunt wel ziet zitten en zijn “adviseurs” roffelen al op de oorlogstrom.

Steve Bannon is één van de belangrijkste adviseurs van D.J. Trump. Eens even kijken hoe deze man in elkaar zit en hoe dat tot uiting komt. In het kader van zoveel mogelijk rotzooi schoppen doet Steve een duit in het zakje van de werkelijke macht:

“We’re going to war in the South China Sea in five to 10 years, aren’t we? There’s no doubt about that. They’re taking their sandbars and making basically stationary aircraft carriers and putting missiles on those. They come here to the United States in front of our face and say it’s an ancient territorial sea.”

Drie keer raden waar en door wie hij is afgericht: https://en.wikipedia.org/wiki/Georgetown_University

De hele entourage rond D.J. is afgericht volk. Zelfs D.J. zelf is afgericht op hetzelfde instituut. Zijn kinderen bezochten ook al deze onderwijsinstelling.

Different assholes…. same shit.

Hoe lang blijven de Russen de massamoordenaars in Kiev nog gedogen? D.J. is amper geïnstalleerd of de bombardementen op woonwijken in Donetzk beginnen weer. De kunst is om Rusland zodanig te provoceren, dat er klappen gaan vallen. Met name dat Rusland de eerste klap uitdeelt. De doorzichtige pogingen om Rusland uit de tent te lokken zijn legio. Een vermoorde Russische ambassadeur in Ankara, een vermoorde Russische top-diplomaat in Moskou, troepenconcentraties van de NATO aan de grens met Rusland, het neerhalen van een vliegtuig boven de Zwarte Zee, blijven drammen over het manipuleren van de Amerikaanse verkiezingen door Rusland, erg doorzichtig allemaal. Echter voor de gelovigen is het allemaal zo duidelijk als wat: het gevaar is Rusland. Een agressieve Russische beer die heel Europa in wil palmen, kan het niet linksom, dan maar rechtsom. Het Westen kan niet wachten op een Russische uitglijder en bezaait de weg met bananenschillen.

Maar de nieuwe D.J. van Corporate D.C. is al binnen 14 dagen vervallen in de geijkte retoriek namens zijn opperheren. Als Iran een raketje afschiet bij wijze van proefneming, wordt direct een lijn in het zand getrokken, precies zoals Barry Soetoro dat placht te doen. In Yemen gaan de aanvallen op burgerdoelen door de Saudische bondgenoten gewoon door. De bevoorrading van het IS-kalifaat in Irak door Amerikaanse Chinook helicopters gaat ook gewoon door. IS-kopstukken worden door Amerikanen uit de gevechtszones gehaald.Het nieuws komt uit Iran, logisch dat dan een reden wordt gezocht om terug te slaan. https://southfront.org/us-helicopter-lands-in-isis-controlled-part-of-iraq-reports/ Iran wordt direct de wacht aangezegd. Bibi in Tel Aviv kan tevreden zijn. “The worst deal ever” kan nog dit jaar de schroothoop op. Een Israëlische onderzeeër (made in Germany) kan om de zaak wat te bespoedigen in de Perzische Golf een Amerikaans vrachtschip naar de kelder jagen. Hopelijk lukt het dan nu wel, de USS Liberty wilde maar niet zinken ondanks de inspanningen van de Israëlische luchtmacht. Reken er maar niet op dat D.J. het deksel van die doofpot gaat lichten – http://www.wrmea.org/uss-liberty-archive.html

Het is simpel. De tijd schrijdt voort, er verandert niets. Nieuwe kopstukken zingen hetzelfde oude liedje. Misleiding en bedrog, verdeel en heers, waar orde heerst moet chaos worden gecreëerd. Zo was het en zo is het nog steeds. Met dit verschil, dat velen met ons dit doorzichtige gemanipuleer door hebben en er over schrijven.

Islamisme aanpakken

D.J. Trump heeft vluchtelingen uit 7 moslim staten de toegang tot de verenigde staten ontzegd. Terrorisme is het sleutelwoord. D.J vergeet gemakshalve wie eindverantwoordelijk is voor het wereldwijd verbreide terrorisme/islamisme. ISIS is AL-CIA-da en nog steeds worden die koppensnellers dagelijks bevoorraad met wapens, voedsel en gifgassen door de verenigde staten van Corporate D.C. D.J. doet net alsof hij dat niet weet, beter nog: hij moet het accepteren, anders zetten ze hem in een open limousine….. De gehele wereld valt over hem heen, ook in de EU is men er niet over te spreken. Doet iedereen nu net alsof men niet weet dat deze Executive Order (decreet, oekaze) door Barry Soetoro als was klaargelegd? Bovendien: we missen nogal wat staten op die lijst, Saudi Arabië  om maar een voorbeeld te noemen. Over de nepstaat aan de Middellandse Zee zullen we het maar niet hebben op deze mooie zondag in februari…. Daarnaast hebben we hier al eens aangetoond, dat moslims in de verenigde staten van Turtle Island vrij weinig schade aanrichten. Wie plegen dan wél de meeste terreur aanslagen? De D.J. van Corporate D.C. had even zijn eigen FBI moeten bellen voor een update van onderstaande gegevens van enkele jaren geleden:

terror-in-usa

De grootste boosdoeners zijn dus de Latino’s, dat zou kunnen verklaren waarom D.J. een muur aan de zuidgrens wil optrekken op kosten van Mexico. Slechts 25% van de Amerikanen heeft op D.J. gestemd, hij trekt dus wel een veel te grote broek aan gezien zijn achterban. Met in het achterhoofd de uitspraak van een rechter in Washington State, die de immigratie-stop onwettig heeft verklaard, kan hij dichtgooien van de grenzen wel op zijn buik schrijven. Mexico kan opgelucht adem halen en de drugs-cartels hebben weer vrij spel. Trump of Obama, Bush of Clinton, het gaat helemaal nergens over. Of het zou moeten zijn de vraag waarom “christen-terrorisme” nooit wordt meegeteld in de cijfers. Lees de site van Dr. Juan Cole en verbaas u over het arrogante Westerse ontkenningsgedrag: http://www.juancole.com/2013/04/terrorism-other-religions.html

Eén Wereld Denkers

Het schimmige één-wereld denken is de oorzaak van veel ellende. Mensen en staten worden tegen elkaar opgezet om dood en verderf te zaaien. Als de kruitdampen zijn opgetrokken, moet de schade hersteld worden en wordt de nieuwe situatie zodanig ingericht, dat er een generatie later wéér een aanleiding is om dood en verderf te zaaien. De werkelijke aanstichters komen er al eeuwen mee weg. De dader ligt op het kerkhof. Alles draait om het toeëigenen van macht en het behouden daarvan. Het centralistische model van de Eén Wereld Denkers is daarvoor noodzakelijk. Het mensdom wordt gezien als een cellen-systeem die van elkaar niet mogen weten wat hun rol is in het systeem. Het “koninkrijk” Nee-derland is een rolmodel voor de nieuwe orde. Sinds het ongedaan maken van de Vrede van Münster door Napoleon is het Grondgebied der Nederlanden onder controle van de zetbazen van “Oranje” namens hun heersers in London/Washington/Rome. Iedereen die denkt dat het anders is, moet zich maar eens afvragen hoe het komt dat vrijwel alle politieke beslissingen tégen de wil van het volk ingaan. Alle politieke beslissingen zijn dwangmaatregelen die slechts schade aan de massa toebrengen en voordeel voor een enkeling opleveren. Ook het volk in “het koninkrijk” ondergaat dat lot inmiddels als willoze lammetjes. We leven in een licentie-systeem van MOETEN en MOGEN. Beide zijn en worden bepaald door vreemde entiteiten, niet de uitvoerende politiek, maar de alles bepalende macht achter de schermen. [1] Het eerste voorbeeld is het heffen van belastingen. Dit is nodig om de rente van particuliere geldverschaffers te betalen. De aardgasopbrengsten zijn allang niet meer toereikend om de rente op staatsschulden te dekken. Staten behoren namens het volk zelfstandig renteloos geld te creëren in plaats van jaarlijks de miljarden te lenen bij particulieren tegen rente. Het houdt ons aan de ketting. Landen die geen staatsschuld meer hebben zijn doelwit van het systeem. Men is dan het meest efficiënte controle mechanisme kwijt: de geldkraan om de bevolking aan de ketting te houden. [2] Een tweede voorbeeld is het organiseren van nationale verkiezingsshows voor de bevolking. Het dogma “Wie niet stemt zet zichzelf buitenspel” is voor velen een angstaanjagend vooruitzicht. Maar wat men doet door te stemmen is het weggeven van zijn stem, zijn mening, zijn inspraak, die wordt door wildvreemden voor de stembusgangers ingevuld. [3} Het derde voorbeeld is GOUD. Er zijn “kritisch denkende goud-adepten”, die menen het systeem te slim af te zijn door geld om te wisselen voor goud. Echter de goudprijs wordt bepaald door het geld-kartel in Londen, twee keer per dag. Het bepalen van prijzen kan rechtstreeks worden vertaald met “manipuleren”. De koper/verkoper kampt altijd met informatie-achterstand. Het doet er niet toe wie het goud in eigendom heeft, maar wie het “bewaart”. De bewaarder is eigenaar.

Het schimmige één-wereld denken is een religieus systeem. Een (georganiseerde) religie wordt verkocht als een “bevrijdend geloof in ….”, maar het is niets anders dan een ordinaire staatsdoctrine. Alle georganiseerde religies zijn afgeleiden van het rooms-katholicisme, een pure staatsdoctrine, stammend uit de Romeinse tijd. Het één-wereld denken is dus niets anders dan een nieuwe religie, aan welke alles en iedereen ondergeschikt moet worden gemaakt. Unam Sanctam. Iedereen die zich niet aan dit systeem conformeert is “systeem-hater”, “complot-denker”, kortom: een “psychisch gestoorde randdebiel”. Van kritisch denken worden wij zelden beschuldigd. De macht zal alles uit de kast blijven halen om informatie-voorsprong te houden. De voor de mensen enige manier om dit te bestrijden is het keihard negeren ervan, c.q. het 180° om te draaien.

Nieuws is geen nieuws, maar propaganda. De Eerste Wereld Oorlog was en is nog altijd een onvoorstelbaar fenomeen. In de aanloop ervan was de (valse) nieuwsvoorziening de allesbepalende factor. De persbureaus Reuters (GB), Havas (F) en Wolff (D) waren in handen van de Rothschilds terecht gekomen. Het doel van deze oorlog was (onder anderen) het opbreken van restanten van de “Drie-keizer Bond”. Dit neutraliteitspact had tot doel Duitsland buiten iedere toekomstige oorlog te houden. De Duiste Kanselier Bismarck was van mening dat Europa een kruitvat was en dat de toenmalige “wereldleiders” al sigaren rokend door munitie opslagplaatsen wandelden. Die waarschuwing is uitgekomen.

3-kaiser-bund

De door Otto von Bismarck slim in elkaar gezette constructie van onpartijdigheid was voor de duistere machten een onwenselijke vorm van vrede, een feitelijke noodtoestand voor de machtselite. De kern van het verbond was, dat als Rusland, Duitsland of Oostenrijk-Hongarije een conflict met een andere staat zou krijgen, de andere twee keizerrijken neutraal zouden blijven. De praktijk was een gigantisch blok wat half Eurasië besloeg, het protestantisme en Oosters-orthodoxisme overheersten en was daardoor niet onder controle van (uiteindelijk) Rome. Er werd dus intern gemorreld (tegen de Kulturkampf) en gestookt in de randgebieden (Kruitvat Balkan), zoals dat nu ook rond Rusland gebeurt Donbass, Tsjetsjenië). Met het aftreden van Bismarck was er van een neutraliteitspact geen sprake meer en kon Europa tot slagveld worden omgebouwd. Rome sloot onder luid protest van Oostenrijk-Hongarije (dat meende Servië te kunnen inlijven als provincie) een concordaat met het Oosters-Orthodoxe Servië, vier dagen later volgde de moord in Serajevo. De Grote Vernietigingsoorlog kon beginnen. Van de drie keizerrijken bleef er geen enkele overeind, mission accomplished. Hoe je het ook wendt of keert:

Het kwartje rolt altijd dezelfde kant op…..

 

U zult denken: er wordt hier van de hak op de tak gesprongen. Dat klopt. En dat komt omdat er enerzijds geen nieuws is en anderzijds iedere gebeurtenis in de context van het notoire Eén-Wereld machtsdenken kan worden geplaatst. Niets is wat het lijkt en alles is anders. Hoe meer rotzooi, hoe beter het is voor de duistere machten. Alles wordt uit de kast gehaald om 7 miljard aardbewoners in het gareel te houden en via media, religie en onderwijs af te richten als een kudde schapen. Alles wordt omgedraaid om de verwarring compleet te maken. Leugens worden waarheden en recht is krom. Rente veroorzaakt inflatie en dat wordt bestreden met nog hogere rente. Zolang de overgrote meerderheid dat gelooft, hoef je aan een simpel rekenvoorbeeld niet eens te beginnen. Politici zijn rijksambtenaren die we betalen om ons af te laten persen. Het heffen van belasting heeft niets te maken met “het nut van het algemeen”, doch met het onder controle houden van de burgerij, die zelf ook nog eens van mening is dat het niet anders kan. Politici praten ons aan dat het lidmaatschap van EU en NATO in ons aller belang is, vanwege de veiligheid en onze enorme welvaart, die we met zijn allen hebben opgebouwd en niet willen afstaan. Als we eisen dat we daar eerst wel eens over willen stemmen, ben je staatsgevaarlijk en zo mogelijk geestelijk gemankeerd en rijp voor een staatsinrichting.

Hopelijk wordt het jaar 2017 een beslissend scharnierjaar, maar helaas: “hoop” is een slap fundament, slapper dan drijfzand. We kopen er niets voor.

 

Is het realistisch om te denken dat Europa wederom een bloedig slagveld wordt? De grootste dreiging voor het roomse Utopia is een verbond tussen Russen en Duitsers (Pruisen). Ten koste van alles moet dat worden voorkomen. Aan de Duitse politici zal het niet liggen. De bevolking is het probleem. De nep-aanslagen zullen niet zijn aan te slepen. Het Grondgebied van de oude Duitse Bond is bezet gebied en verdeeld onder Frankrijk, Engeland, Corporate D.C. en Polen. De staatsgrenzen van 1914 zijn nog steeds intact, zolang er geen volksraadpleging is geweest om dat te veranderen. Alleen de volkswil is wettig, zo simpel is het nu eenmaal. Om een gereviseerde Drie-Keizersbond te voorkomen wordt er een wig gedreven tussen Berlijn en Moskou, van Finland, via de Baltische staten, Polen, Oekraïne. Van de Noordkaap tot de Zwarte Zee. Dit gebied loopt nu vol met NATO-troepen zonder dat ons iets wordt gevraagd. Er zal net zolang geprovoceerd worden in Oekraïne, in Kaliningrad en in de Kaukasus tot Moskou tegenmaatregelen neemt door landen of volkeren te hulp te schieten. Of de gaskranen dicht te draaien. Of hun pulswapen gebruiken om kerncentrales stil te leggen. Dan heeft het Westen de Russen waar men ze wil hebben: de agressor uit het Oosten. Ten aanval!

Voor de Russen komt echter het gevaar steeds van het “Schiereiland Europa”. Vanaf de kruistochten tegen de Orthodox-Russische kerk, tot Polen-Litouwen. Van Napoleon tot de Bolsjewieken, van Hitler tot het hedendaagse “vrije Westen”. Het “koninkrijk” hobbelt braaf mee. Wij hebben onze uitbuiters nodig, naar het schijnt. Wie nog niet dood- en doodziek is van de ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van het grondstofrijke Rusland, is hersendood. Maar Rusland is niet soeverein en kan nog steeds geen zelfstandige beslissingen nemen. Dat kan alleen maar met een eigen munt en een eigen wetgeving – en dat is er niet. Moskou hoeft maar 2 zaken direct te regelen in dit jubeljaar. [1] Het schrijven van een eigen grondwet en het via een referendum goed laten keuren en [2] het daadwerkelijk nationaliseren van de Russische Centrale Bank en een eigen munt uitgeven zonder schulden met het Westen aan te gaan. Wat houdt ze nog tegen?

Bij de totstandkoming van de EU was de conclusie van de grondleggers rond Rothschild: “We hebben het Romeinse Rijk zonder een schot te lossen hersteld”.  Misschien is de tijd aangebroken dat dit alsnog aan de orde komt. Het opbreken ervan gaat op een geheel andere manier. Het roomse Utopia moet en zal er komen, ten koste van veel, het doel heiligt nog steeds alle middelen. Waar orde heerst moet chaos komen, waar chaos heerst, wordt een nieuwe orde gevestigd. In vroeger tijden werd er eerst hongersnood gecreëerd en vervolgens de revolutie opgestookt. Tegenwoordig gaat het wat sluipender: al onze verdiensten uit productie worden opgeslorpt door de heersende kaste en hun waakhonden.

Wij moeten niet wachten tot we wakker worden.

Herstel de Republiek

42 gedachtes over “Het ‘Slagveld Europa’

 1. Ja,inderdaad, geweldig artikel.Maar om dit alles uit te leggen aan een bevolking die reikhalzend uitkijkt naar “Boer zoekt vrouw”of Linda de Mol met haar show. Of nogerger “Blauw bloed”van de EO.
  Gisteren zag ik de laatste aflevering van Genua,het programma van Ilja Pfeiffer.En er overviel mij een enorme moedeloosheid. Arm Italië, arm Europa. En dan die vluchtelingen die nu zelf toegeven: “waren we maar in eigen land gebleven,daar hadden we het beter”Waarom komen ze dan? Bouw aan je eigen land,sukkels! Verkijk je niet op schijnwelvaart van een verloederd Europa.
  En het bootjesgedoe waarbij veel doden door verdrinking,dat zal wel ophouden als nog meer mensen er achter komen dat je de EU binnenkomt met een toeristenvisum,helemaal legaal,en vervolgens blijven,niet langer legaal. Niemand weet waar ze onder dak komen of hoe ze in leven blijven.
  Het enige hoopgevende is nu nog dat Europeanen afkerig worden van EU,euro,Nato. En beginnen door te krijgen dat we in het vijandsbeeld over Rusland worden geïndoctrineerd. l984 is NU.
  Dus, alert blijven. In kleine kring doen wat je kunt.Dat is het dan……..

  Like

  • Attie achter de schermen van het hele politieke spel is er maar 1 entiteit de baas. GEOGE SOROS!!!!! Hij is degene die overal rotzooi trapt. Wel eens de film gezien waar hij verteld dat hij zelf verantwoordelijk is geweest om zijn joodse landgenoten naar de gaskamers te brengen? Hem werd gevraagd of hij er nooit spijt van gehad heeft. Nee hoor, hij heeft er veel van geleerd.

   Bijna bij alles wat er in de wereld gebeurt zit Dart Soros.

   Like

   • Jammer Ezra was het maar zo eenvoudig.
    En wat als Soros de pijp uitgaat is dan alles over? Komt dan het 100jarig vrederijk? Krijgen we dan Utopia?
    En ook die gaskamers moet je nog maar eens goed bekijken, ik zou zeggen zoek ze op!
    Macht! Uienschil(je blijft pellen), konijnenhol(how deep is the rabbitthole)….etc etc etc…

    Like

 2. Klopt Admin,

  Niet wachten, niet meer wachten.
  Maar toch heeft die herhalende geschiedenis dat ook laten zien.
  Vandaar dat er niets veranderd.
  Men weigert dan ook vaak om wakker te blijven.
  En de poppenspelers weten dat maar al te goed.
  Gooi ze zand in de ogen en ze steken de kop in de grond, in de aarde.
  En dan wordt het ingewikkeld.
  Want dan worden de strijders voor de waarheid tot leugenaars gemaakt, of complot denkers, verwarde mens, negatieveling, asociaal en egoist.
  What if war and nobody went? John Lennon.
  Ook met roken gestopt, zonder open limousine.

  Blijf wakker dus.

  NG

  Like

 3. Dank admin voor dit geweldige artikel.

  Toe ik dit artikel las kwam alles in hevigheid boven borrelen.

  [Alles wordt uit de kast gehaald om 7 miljard aardbewoners in het gareel te houden en via media, religie en onderwijs af te richten als een kudde schapen.]

  Ja en omdat wij daar tegen strijden en onze kinderen NIET dom willen houden en ZELF de regie over ze willen behouden krijgen we nu woensdag de kinderbescherming op bezoek. Aanklacht gedaan door Herr Director van de school. Je mag de aanklacht niet zelf lezen maar hij wordt “voorgelezen”. Hoofdoorzaak van de klacht is dat wij ons kind de hulp onthouden die hij nodig heeft. De 180° doctrine geldt hier ook weer. ZIJ hebben niets gedaan. Wij zijn aan de kant gezet. Het onderwijzend personeel ligt aan de ketting en een andere school is ons de pas afgesneden. We hebben een klacht ingediend bij een hoge instantie en gaan vrijdag in gesprek omdat ze de klacht van tafel willen hebben. Denken ze nu heus dat we gek zijn? We laten ze hangen!!!, de gebroeders in het kwaad. Maar het zet wél je leven op z’n kop.

  De macht zit altijd aan één kant. Wij “gewone” mensen zijn hersenloos en hebben nergens verstand van…
  Ze zullen weten wie we zijn. Als er maar 1 leugen in die aanklacht staat dan maken we er melding van bij de politie wegens smaad. We hebben gelukkig alle bewijzen in handen en hoeveel hebben zij?
  Het is net een politiek spelletje wat zich in het klein afspeelt.

  Like

  • @Ezra70, graag wil ik je een goede raad geven!
   Als die club op visite komt, geef ze dan geen energie! Toon zo min mogelijk belangstelling of beleefdheid, zorg dat ze zich niet belangrijk kunnen voelen! Biedt ze bijv. geen stoel aan. Doe alsof je ze niet begrijpt. Laat ze steeds herhalen wat ze zeggen. Observeer en hou jezelf er (emotioneel) zoveel mogelijk buiten. Spreek dit met jezelf en elkaar af…je zult zien dat dit wonderlijke effecten heeft! Ze tasten je nl. af en bouwen daarop hun verdere (machts) beleid, Ben correkt, maar ook niet meer dan dat en probeer het aan de voordeur af te werken. Kijk goed naar hun reaktie en draai alles wat ze zeggen om (de 180gr van Adm)!

   @Adm. wederom een uitstekend artikel zoals we gewend zijn van je… Dank!

   Like

   • Prima advies en niet alleen voor die instantie. Ook andere overheidsslaven reageren er “prima” op. Afstand is key. Als ze vragen of ze even mogen gaan zitten is het antwoord “natuurlijk” maar blijf zelf staan. Afstand wederom.

    Like

    • Honden zijn het, nog erger, dus ook zo behandelen conform de taal der hondachtigen.

     ( Relaterend naar het begrip ”hondetaal’ ik heb zelf honden)

     NG

     Like

     • NG honden zijn me zo dierbaar maar ik begrijp wat je bedoelt. Onze oudste is bijna 16 jaar en die gaat mee wandelen in de fietskar en op zijn lievelingsplekjes gaat hij er uit. Hij is zo goed als blind en zakt af en toe door een pootje. Vandaar de fietskar. Hij ligt altijd bij me.
      Onze advocaat vertelde gisteravond dat ze bijna niemand voor dit werk kunnen krijgen. Alleen jonge mensen. En die hebben meestal geen kinderen en dus ook geen echt begrip wat een kind betekent.

      Like

   • Dank Johanna voor je advies. We hebben al voorwerk gedaan. Ze hebben de belangrijkste papieren gekregen over het verzuim van de school. We vragen ze slechts of er nog meer vragen zijn. En ook vragen we naar waar het in de wet staat dat we dat die tenlastelegging niet mogen hebben. De dr. v. d. school himself heeft het ondertekend. Ik heb vele medestanders op school en die vinden dat we erg sterk zijn. Dat doet ons goed. Maar je moet je verantwoorden of je wel goed genoeg voor je eigen kinderen bent. En dat doet pijn. Ik ben iemand die graag luistert en de zaak overziet. Dan opeens kom ik met een vraag die erg veel inhoudt en waar ze geen antwoord op kunnen geven.

    Laatst op school ook een “exitgesprek” gehad. Ik luisterde wat ze te vertellen hadden en boem! daar kwam de eerste. Het had niet gehoeven dat we hier over in gesprek moeten. Er kwam geen waarom niet of wat dan ook. Even later toen ze weer begonnen te kwekken zei ik: zeg, kennen jullie dat jochie wel? Nee, was het antwoord, eigenlijk niet. Waar hebben we het dan over? En tegen de juf: heb je wel eens een gesprek met hem gehad zo na de les? Ik?? Nee. Goh, zei ik, dat moet je eens doen. Je zult verbaasd zijn over hoe slim hij is. Het is nog niet gebeurd.

    Ik heb jaren voor de klas gestaan met handenarbeid. Nog nooit 1 probleem gehad. Het was gezellig en de kinderen mochten met elkaar praten omdat kletsen en overleggen met elkaar verbindt. Ik spande macramé touwen door de klas heen en nam kralen en ander soort spullen mee waar ze misschien iets mee konden doen. Ik had de 3 hoogste klassen.

    Kinderen mogen geen kind meer zijn op school en zéker geen eigen initiatieven tonen. Op die manier gaat de fantasie bij kinderen weg. Fantasie is één van de belangrijkste dingen die een mens heeft.

    Die jongste van ons doet dat dus wél en als hij netjes moet kleuren binnen de lijntjes met de voorgeschreven
    kleuren dan zegt hij gewoon dat zijn hoofd dat niet wil en hij het liever zijn eigen tekeningen maakt. Hij voegt er aan toe dat dan al zijn gedachten weggaan. Wie is hier slim? Thuisgekomen met de tekeningen en plaksels vraag ik uitleg en op die manier dan ontstaat er dan een interessant gesprek.

    Ons krijgen ze niet klein!

    Like

    • Stel je van dat hele onderwijs niet te veel voor.
     Just get get it over with.
     Tussen mijn 6e en 16e heb ik wel leren knokken, dat dan weer wel.
     De rest pikte ik buiten school wel op.

     Like

     • Het stelt inderdaad niet veel voor. Kinderen leren buiten de school veel meer dan binnen de gevangenis daar. Thuis krijgen ze alle ruimte en op school wordt hen dat ontnomen. De jongste komt strijk en zet naar buiten hollen met een kreet Omaaaaaah! Ja, zeg ik vaak met een big smile, hij is losgebroken.

      Like

      • Ezra, ben voorzichtig met het tonen van informatie.
       De kans dat de poppenspelers meelzen is groot, dat was de hele bedoeling namelijk van het internet, om alles transparant te maken, iedereen dus, en er tevens voor te zorgen dat men zijn denken en doen vrijwillig ten toon spreid.
       Jeugdzorg is 1 van de crimineelste organisaties in Nederland.
       Ik heb er mee van doen gehad en het was toen goed dat ik de kogels voor mijn wapens immer op een andere plek bewaar.
       Vraag het anders Arend Zeevat maar eens.
       Hou je haaks en geef ze GEEN ruimte.
       Ik zou zelfs jou willen adviseren ze niet thuis, jullie huis, te ontvangen maar op een neutrale plek.
       Zaak is dat soort gasten uit hun rollenpatronen te houden, zodat jij makkelijker bij jezelf kunt blijven.
       Enne, houd de kids er buiten want ze zijn geraffineerd genoeg het via hun aanwezigheid op jouw emoties omtrent hen te spelen.
       Ik denk trouwens niet dat Vernederland nog een land voor weldenkende en welvoelende mensen is.
       Wat het ooit wel was.
       Ik heb het hier al eerder geschreven, ik ben blij dat ik er weg ben

       NG, Nederlander zonder land…….

       Like

       • Hoi NG, we hebben het overleefd en zijn gewoon ons zelf gebleven. Er was ook een maatschappelijk werkster van het wijkteam bij. Die doorzag de hele toestand en heeft erg goed geholpen. We hebben ze vriendelijk ontvangen met een kopje koffie zoals ik dat meestal doe. Het is hier het Noord Oosten van het land en is nog een beetje gemoedelijk. De belangrijkste punten zijn besproken en het komt er op neer dat wij niets gedaan hebben wat verkeerd is maar dat de school zéér ernstig in gebreken gebleven is.

        We zijn nu nog in shock van Herr Direktor ons van beticht. We zijn een vreemd gezin dat zelfgebakken brood eet, geen contacten heeft, geen schoolfruit wil en een eigen mening heeft .. Zoiets als een vreemde sekte werden we neergezet.

        Zowel moeder als oma beschermen hun kinderen tegen in hun ogen ongezonde zaken als: ongeschild fruit, water, niet zelfgebakken brood en WIFI-straling.
        (Wij geven de kinderen als pauzehapje een boterham met pindakaas mee.)

        Andere ouders worden ongevraagd geïnformeerd over het standpunt van oma, dat overvliegende vliegtuigen gezonden zijn door de CIA om opnames te maken en dat door te geven. (leugen)
        Hij heeft me meerdere dagen gestalkt en gesprekken opgevangen die ik met een vriend op het schoolplein had en daar zijn conclusies uit getrokken. We hadden het over het weer e de wereldsituatie.

        De school maakt zich zorgen over de (besloten) opvoedingssituatie, wat vooral berust op de bijzondere uitspraken van oma.

        Vanochtend hebben we uitgelegd dat we alleen biologisch eten en dus onbespoten groente en fruit eten. Vonden de dames niets mis mee. Ook drinken we water uit een waterfilter. Koffie was lekker vonden ze.

        We zijn er nog niet maar door eerlijk te zijn gaan we het vast redden. Nu vrijdag nog een gesprek met Herr Direktor, zijn baas en de advocaten. Het wordt vast moeilijk maar ik ga in gedachten die heren een bloemetjes jurk aan trekken en een hoedje opzetten. We blijven sterk.

        Like

 4. Geweldig top beschreven, administrator.

  De mensheid manupileren is een onzichtbare ultime wapens, en dat weten zij.
  Er zijn mensen die het door gaan hebben en als dat zaadje eenmaal gegroeit is
  zullen zij alles met andere ogen bezien en is er geen weg meer terug.

  Like

  • Kan niet anders zeggen, dat de belofte van Rutte om 4,5 miljard in de zorg te injecteren wel erg overdreven doorzichtig is?
   Doen ons denken aan, heel veel beloven en weinig geven doen de dwazen in vreugde leven?

   Like

 5. Als men er achter komt dat: we inderdaad een glazen dak hebben (water daarboven) met daaronder een zon (goudkleur) en maan (zilverkleur) op minder dan 10.000 km afstand, de aarde plane is (not planet), dat wat op een melkwegstelsel lijkt de herstelde scheur is van de great flood (“glas” ligt in Libie), dat de poolster altijd en oneindig recht boven de “magnetische berg (noordpool) staat, dat sterren slechts hemelversierende lichtjes zijn, dat de zuidpool een zuidring betreft (hoge ijswanden houden het water op de platte plaat bijeen), dat de VN (met lucifer trust, later lucis trust) om de enkele reden is opgericht om dit geheim (aarde = atlantis) te bewaken (lees voor zichzelf te houden), en dat rusland tm china dit geheim ook bewaken (ondanks de gespeelde conflicten tussen bijv. USA en Rusland), dat Nasa (vanuit hebreeuws vertaald “to deceive/om te misleiden) slechts fictie fabriceert, dat zwaartekracht bullshit is, dat de evolutietheorie bullshit is, dat onweer een echo heeft doordat het glazen dak het geluid weerkaatst, dat pythagoras/columbus/newton/galileo/copernicus/einstein/… allen vrijmetselende leugenaars waren onder het mom van “having a ball” (de massa uitlachen met het bekende balletje in de hand), dat sattelieten feitelijk drones zijn, dat reuzen hebben bestaan, dat dinosaurussen niet hebben bestaan, en ga zo maar even door, dan kunnen we stellen dat deze club satanische parasitaire Hollywoodspelers hun acteercarriere sneller zal zijn beeindigd dan de tijd tussen het overhalen van de trekker door de roofsniper en het treffen van de kogel in het hoofd van onze geliefde Pim Fortuyn. Flath earth = key. Flat earth ontkracht alle leugens namelijk in 1 keer. Grootste geheim van deze wereld die tevens het makkelijkst aan te tonen is, is de platte aarde met het glazen dak (dit is Atlantis). Daarom zit de mindfuck ook aan de voorkant (vanaf je eerste schooldag duwen ze het wereldbolletje in jouw bolletje), zodat je het onderwerp uberhaupt niet durft aan te raken, want als je het onderwerp eenmaal aanraakt is de kans 99,99% dat je tot de conclusie komt dat het waar is. Red hot chillipeppers “space may be the final frontier, but it’s made in a Hollywood basement”. Check op youtube “Eric Dubay 200 proofs the earth is flat” en u kunt La La Land definitief vaarwel zeggen.

  Like

   • Verre van Nemesis, verdiep je er maar eens een aantal uur in (gezien je reactie roep je wat zonder het onderwerp onderzocht te hebben, aldus zit je nog vast in programmering die jij in werkelijkheid niet bent). Vrijmetselaar Neil deGrasse Tyson heeft de bal recent nog aangepast naar een peer, kinderlijk lachwekkend gewoon. In de jaren 60/70 durfden ze nog wel naar de maan, door de slechte beeldkwaliteit van de tv viel het mensen niet snel op dat ze werden genaaid, maar sindsdien zijn ze nooit meer op de maan geweest. Op de maan kun je uberhaupt niet landen, maar het faken met de huidige beeldkwaliteit van een tv, dat durven ze niet meer. Check ook de foto’s van Nasa (cgi images) die zogezegd de aarde moeten voorstellen, kijk naar de grootte van Noord Amerika op de verschillende foto’s, bovendien is de aarde ineens een peervorm geworden, deze foto’s laten rondjes zien. Er is zo veel bewijs dat de aarde plat is, dat je je er echt in moet verdiepen, het verschilt per persoon hoeveel bewijzen er nodig zijn om de programmering te verbreken, ik had 100 uur en een paar honderd bewijzen nodig, maar daarna volledig overtuigd. Dat geldt voor 99,99% die zich verdiept.

    Like

  • Het geeft ook aan dat het ze niet lukt om nieuwe mensen/nieuw bloed (met de juiste corrupte competenties) aan te trekken bij hun verderfelijke psychopatische club, want ze selecteren steeds uit een kleinere cirkel van reeds aantoonbaar gecorrumpeerd gespuis, die allen dus reeds door de mand zijn gevallen (ik zag zelfs Bakellende nog voorbij komen). Ik zie dit als positief teken, de fase waarin ze zitten is “zeer dicht bij het moment dat het hele corrupte bolwerk instort”.

   Liked by 1 persoon

   • @Puppet (nomen est omen?) Ik weet niet wie je bent, maar ik vind je verdacht. Het ene moment klets je flagrante onzin : iets over een “platte Aarde“, het volgende moment hier dus over Krukke, krakke nou ja Krikke (hoe zo nomen est omen?) die mee gaat draaien in het corrupte wereldje (lees: Achterkamertje) van Den Haag.

    Like

    • @puppet m. De maanlandingen waren inderdaad vals, hersenspoelpropaganda bedoeld om honderden miljarden (waardeloze dollars) over te \hevelen naar het militair industrieel complex.

     Like

 6. Pingback: Eindtijdsignalen en ander opvallend nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

Uw bijdrage

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s