PAUS FRANSISCUS KWEZELT ER OP LOS

De Argentijnse bisschop van Rome heeft zijn nieuwjaarspraatje ook weer de wereld ingeslingerd.Uiteraard was de dader van de aanslag op een nachtclub  vol buitenlanders in Istanbul bewapend met een AK-47 Kalashnikov, sprak hij Arabisch, gilde duidelijk verstaanbaar “Allahu Akbar!!” en….. is uiteraard spoorloos. Het zoeken is nog even naar zijn paspoort – wordt aan gewerkt….. En waarom Istanbul? Omdat Turkije, Iran en Rusland bezig zijn met het in het pak steken van een tri-partite overeenkomst met betrekking tot Syrië?

Pal na de aanslag in het door het Neo-Ottomaanse sultanaat  sinds 1253 bezette Constantinopel sprak Frans I de kwezelende tekst:

‘Vrede wordt bereikt indien men “neen” zegt tegen haat en geweld en “ja” tegen broederlijkheid en verzoening.’

De rooms-katholieke kerk is het morele kompas van de goegemeente. Goed voorbeeld doet goed volgen, de paus en zijn voorgangers vertellen ons hoe het moet. En ook:

‘God moge iedereen steunen, die wat onderneemt tegen het kwaad van de terreur en het bloedvergieten, dat de wereld in zijn greep houdt.’

Wie is “God”? Toch niet de opperbaas van de rooms-katholieken? Die “God” is een naijverig en haatdragende, wraakzuchtige “God”. Althans, dat hebben de rooms-gelovigen er van gemaakt, dat kwam waarschijnlijk beter in hun kraam te pas. Dreigen en angst aanjagen, hel en verdoemenis is altijd het motto geweest en de kurk waar reliegies op drijven.

De schijnheilig man met mijter houdt de goedgelovigen een spiegel voor met de bewering dat ze zelf schuld zijn aan dit kwaad:

‘Ik waarschuw voor egoïsme en spirituele verlatenheid. Die verlatenheid komt tot stand in een narcistisch hart, dat enkel op zichzelf en de eigen belangen is gericht. Die houding is een kankergezwel dat de ziel aantast en bederft. In een versnipperde en verdeelde cultuur en met het verlies van familiale banden zal het gevoel van verweesdheid en grote leegte en eenzaamheid alleen maar toenemen.’

We worden als gevolg van ons egoïsme eenzaam en verlaten, daardoor versnipperen culturen en worden familieverbanden verbroken. Eigen schuld, dikke bult, dan moet je maar rooms-katholiek worden, nietwaar?

Popie Frans I vergeet voor het gemak maar even dat hij aan het hoofd staat van de meest dood en verderf zaaiende, alles- en iedereen door haat verterende gewelddadige rooms-katholieke religie? Natuurlijk is hij dat niet vergeten. Alleen denkt hij dat het hybride mensdom inmiddels voldoende is geprogrammeerd om zijn geleuter serieus te nemen.

Het “bloedvergieten dat de wereld in haar greep houdt” heeft zo haar oorzaken. De belangrijkste oorzaak is de niets en niemand ontziende haat van de rooms-katholieke kerk tegen alles en iedereen die iets anders meent te moeten geloven of te volgen. Het verlaten van de moederkerk door protestanten en orthodoxen zal ten koste van alles ongedaan moeten worden gemaakt. De minste moeite heeft deze organisatie overigens met moslims en mensen die helemaal niets geloven en atheïst zijn.

In de verenigde staten van Turtle Island worden door het rooms-katholieke management honderden miljoenen aan schadeclaims wegens kindermisbruik betaald. Hoe erg het is heeft iemand eens in een boek vervat:  “There could be as many as 1,668,960 victims of child molestation by Catholic priests in the United States.” Edward Hendrie p.159. Het leger pedofielen binnen de rooms-katholieke “geestelijkheid” telt maar liefst 8.000 man, dit zijn de woorden van Frans I zelf [LINK]

Ook Frans I de Schijnheilige heeft hoegenaamd niets ondernomen tegen de alom ingekankerde pedofilie epidemie in zijn geloofsgemeenschap. Als er al een priester wordt betrapt is zijn ergste straf overplaatsing naar een nieuwe parochie, barstensvol met nieuwe onwetende kinderen en hun sufgewiegde ouders. De enige vermaning die de priester mee krijgt is dat hij zich niet nog een keer moet laten betrappen en zijn zaakjes beter moet organiseren. Weet Zijne Schijnheilige Argentijn dan niet hoe je misdaden moet straffen? Is hij de inquisitie vergeten?

Voor de meest barbaarse martelpraktijken kun je nog altijd het best terecht bij de rooms-katholieke kerk, dunkt mij…..

Om de zaak kracht bij te zetten kan er nog eens een Bloedbruiloft en een Bartolomeusnacht worden georganiseerd, zoals in 1572. De Hugenoten in Frankrijk waren de door de Albigenzen kruistochten uitgemoorde erfgenamen van de Katharen. De Katharen wensten niet te geloven dat “de paus” onfeilbaar was en dat komt je duur te staan als Kathaar, waar het woord “ketter” van is afgeleid. Er worden met grote regelmaat bloedbruiloften georganiseerd, daarover later meer. Men denke aan de genocide der Armeniërs in 1917 of de volkerenmoord in Rwanda in de negentiger jaren van de vorige eeuw – je hoeft niet eens zo ver terug in de tijd…..

De Inquisitie heeft al eeuwen geleden uitgevonden wat niemand is vergeten, behalve de paus, zijn geloofsbroeders en betrapte priesters.

De rijkste multinational van de wereld is de door de jezuïetensecte beheerde op goud gefundeerde rooms-katholieke kerk, die ALLE banken onder controle heeft en daarmee de gehele wereldeconomie. Deze zelfbenoemde oppergod kan ons maken en breken. Men kiest voor breken, zoveel is duidelijk. Anders zouden we er als wereldburger heel wat florissanter bijzitten. Natuurlijk doet Frans niets aan de misstanden in de kerk, want daar is het systeem op gebaseerd.

Deze kwezelaar staat voor een wereldomvattende organisatie die aan misstanden niets doet en blijft leven van negatieve energie. Terreur, crises, oorlogen, hel en verdoemenis, daar leeft men van. Wat door de bisschop van Rome wordt gepredikt moeten we 180 graden omdraaien. “Vrede” is een toestand van constante oorlog volgens het Vaticaanse concept. “God” is een onzichtbare entiteit die te pas en te onpas wordt misbruikt voor het doel wat alle middelen heiligt. In de krant staat het zo:

Paus Franciscus lanceert oproep voor een wereld zonder haat

Maar bedoeld wordt iets heel anders en dat gaat zo:

“Vrede” wordt bereikt als wij, hybride mensen elkaar blijft haten en uitmoorden.Wij dienen “neen” te zeggen tegen verbroedering en verzoening, dat is beter voor de gelddrukpersen van het bankenkartel. Moge “God” een ieder vervloeken die iets onderneemt tegen terreur en geweld, dat de wereld in haar greep houdt. Laat het gevoel van leegte en vereenzaming onder onze schaapjes alleen maar toenemen, opdat ze afhankelijk en dociel uitvoeren wat de oppergod hen opdraagt.”

Het is triest, maar het verleden heeft het bewezen. Het verleden is als het aan de oppergod ligt een keiharde garantie voor de toekomst.

In de Republiek is er een strikte scheiding van religie een landsbestuur. Een logisch gevolg is dan ook dat religie een geestelijke gesteldheid is, die niet behandelbaar is, maar waar verder ook niemand last van heeft, want “evangeliseren” en “missionarisgedrag” is bij wet verboden.

Herstel de Republiek

21 gedachtes over “PAUS FRANSISCUS KWEZELT ER OP LOS

 1. Pingback: PAUS FRANSISCUS KWEZELT ER OP LOS | Silvia's Boinnk!!!

 2. Tja … verleden en heden hebben de zelfde toekomst, mits men dit zelf wilt veranderen.
  Dat kan als de mensheid in gaan zien, dat wij geen leiders nodig hebben.
  Als ieder mens een leider is, zullen zij alle mensen moeten afschieten, immers is dat niet te doen.
  Daar zit de macht, in ons zelf, door geen leider te kiezen, wand dat is nou de zwakke schakelt
  Kijkt maar de geschiedenis, de leider werdt afgeschoten en de mensheid schreeuwt om een
  om een nieuwe leider.
  Wij hebben hún niet nodig, zij hebben ons nodig!
  Dat weten zij maar al te goed, daarom hadden zich benoemd als spreker namens god.
  Hebben de boeken geschreven om de mensheid te misleiden, bah
  De werkelijke God vindt je niet in een boek(ken) die vindt je in natuur, in onze moeder aarde
  de blauwe parel zo noemt ik haar. Alles gezegt zit God in alles wat leeft.
  Daarom mag wat mijn betreft, mag dat hele kerkelijke babylonnse stysteem uit elkaar vallen.

  Like

 3. Dit schijnt de laatste paus te zijn.Hij hintte zelf al op zijn ziekte en dat dit de laatste kerst zou worden. Ik denk dat hij teruggaat naar zijn land…….
  En wat dan weer ? Naast al die verkiezingstrammelant ook nog een conclaaf? Alleen als schaapherder kun je misschien het komend jaar overleven. Maar wij hebben geen hei meer, alleen maar asfalt en beton.

  Like

  • Nou, van mij mag hij héél snel gaan, zijn we snel verlost van hem, moge er nog veel van zijn soort
   genoten mee gaan, uiteraad in een zelf gemaakte sinaskistjes en de fikt erin.

   Like

 4. De Paus te Rome met de hele katholieke organisatie
  Heeft slechts 1 doel en dat is goed zorgen voor Paus en alle geestelijken.
  Vanaf de start is het leven van een katholieke geestelijke met geld geregeld.
  Altijd een presentabel onderkomen met bedienden.
  Contacten op hoog niveau wat anders nooit bereikt zou zijn.
  Al het crimineels van geestelijken wordt onder elk tapijt geveegd.
  Als bisschop al wonend in een bisschoppelijk paleis
  Als kardinaal nog meer kunstschatten om je heen
  Als Paus een heel paleis met kunstschatten
  Privéjet, privévliegtuig, privé helikopter en giga buitenverblijf
  Die hele katholieke organisatie is gewoon een zakelijke onderneming voor homo’s en pedo’s

  Like

 5. Op de lagere school waren wij mis-dienaartjes.
  Elke dinsdagavond samenkomst bij de kapelaan, Harry de Bruin, was zo’n aardige man.
  Het viel me op dat hij gedurende die avonden vaak even weg was met 1 van mijn vrienden, die later lijk wit terugkeerden en niets meer te zeggen hadden.
  Harrie werd na enige jaren overgeplaatst,
  Ik spreek over Tilburg, jaren ’70, waar ook ene Willem de avonturen van zijn beste vriend serieuzer nam enzo voor nogal wat nakomelingen zorgde, waar hij later natuurlijk niet de vaderlijke zorg voor opnam.
  Huize nNazareth in de Nazarethstraat stond ook bekend als lustoord van paterkes en ander ‘heilig’ tuig, iedereen in de buurt wist er van, maar niemand deed iets.
  In Brabant was het de gewoonte, nouja, gewoon, dat als een pas getrouwd stel na een jaar nog geen kleine had, mijnheer pastoor overdag even langskwam, als de man des huizens op God’s akkers ploeterde voor een paar grijpstuivers.
  ‘Ga heen en vermenigvuldig U’ werd door al die ‘heilige’ klootzakken nogal serieus genomen.
  Elke katholieke middelbare school had een soort van peeskamertje.
  Ik kan nog even doorgaan, maar ach, wat schieten we ermee op?
  Badluck heeft meer dan gelijk, het volk is tot op het bot verrot, want geen hond die er iets aan doet.
  Ze zouden eigenlijk allemaal aan de kloten opgehangen moeten worden, dat heilige tuig.
  De maffia is er niets bij.Of juist wel?????

  NG

  Like

  • Verbeter de wereld, begin bij je zelf, heb u naaste lief zo als u zelf. Praat niet over het heilige tuig, gebruik andere woorden, daar mee, schiet je net de plank mis, en dat is nu net NIET de bedoeling toch???

   Like

  • @NG Precies de lafheid, de kuddegeest, de verblinding van de gewone man is schier eindeloos.
   Misschien kan ik als verzachtende omstandigheid aanvoeren, dat angst, angs en angst en vooral de hersenspoel van de religie en nu daarbij nog de tv, krant en smartphone daar bij komt.

   De armzalige priestertjes moesten het nog ‘netjes’ (quod non) doen, maar de vicaris en de bisschop konden en mochten al meer doen! Wat te denken van de kardinaal? En tenslotte de zwarte, de witte, de gele en welke stinkende kleur paus dan ook? Kindermoord was nog maar het begin.
   Lees: Het hout van Jeroen Brouwer en nog gruwelijker en totale realiteit: In de naam van Ishmael van Giuseppe Genna maar.
   Waarschuwing: Laatste boek alleen voor degenen die daar tegen kunnen, manieheus eigenlijk voor iedereen: VERPLICHT

   Like

 6. Nemesis,ja, het hout van Brouwers heb ik in gedeelten gelezen.Dat was al heel gruwelijk. Maar je hoeft niet speciaal priester of zo iets te zijn.Denk eens aan Demmink en zijn vriendjes.En aan de kleine Manuel Schadwald.En aan de ouderloze kindertjes uit de jeugdinstellingen die fris gewassen moesten worden geleverd als stagiaires aan het Hof. Nimmer kwamen zij weerom.En dat dat ook nog besproken is in EENVANDAAG door een direkteur van zo’n instelling ! Ik zal nooit zijn verbaasde gezicht vergeten toen hij opmerkte: “het lijkt wel alsof ze worden opgegeten daar”.Geen woord in de pers daarna !!!!!!!!!

  Liked by 1 persoon

Uw bijdrage

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s