PALESTINA EN BRITSE BELOFTEN


Het bestaansrecht van het nepstaatje Israël is onderhevig aan talloze discussies, studies en fabeltjes.

In Nederland is een boekwerkje verschenen, waarin 150 argumenten voor de Palestijnse zaak worden bestudeerd en naar het rijk der fabelen verwezen.

Het mag duidelijk zijn dat deze variant op de Middeleeuwse “esopet” is uitgegeven door degenen die aanspraak maken op dit gebied rond Tel Aviv op basis van een veel oudere fabeltjesbundel. Er wordt geen rekening gehouden met de situatie dat er naast joden ook andere mensen wonen en dat die andere inwoners in feite de straf van de Holocaust dienen te ondergaan, waar men part noch deel aan had. Het “Beloofde Land” der Israëlieten had men beter kunnen vestigen in Sleeswijk-Holstein. De Duitsers zouden dan zijn gestraft voor hun genocide en aan water zou geen gebrek zijn, zodat je dat niet van de buren hoeft te stelen….. Per slot van rekening zou het de grondlegger van het zionisme Theodor Herzl (“anti-semitism is the Jew’s best friend!”) niets hebben uitgemaakt, omdat hij ook geen problemen had met de vestiging van het “Beloofde Land” in de destijds Britse kolonie Oeganda.

Veel aandacht wordt gegeven aan de zogenaamde Balfour Declaration uit 1917, midden in de 1e Wereldoorlog. De Britse minister van buitenlandse zaken zegt toe, het gebied Palestina na de verovering op het Ottomaanse Rijk, te doen reserveren voor Europese Joden uit de diaspora. Hij doet deze toezegging aan Lord Rothschild, de financier van het Briste Imperium en de Bitse oorlogsinspanningen. Buitengewoon onsmakelijk allemaal. Men kan zich toch niet voorstellen, dat men stukken van Nederland aan Polen toezegt, nadat het door de Amerikanen is bezet? Omdat de Polen zo slecht zijn behanmdeld door de Soviet Unie? Zonder de lokale bewonders te informeren? En als die lokale bewoners tegen die gang van zaken protesteren, worden ze geëlimineerd door ze te deporteren naar Duitsland, zonder proces op te sluiten, cllectief de benen te breken of per ongeluk overhoop te schieten. Rechtmatig eigendom is plotseling terrorisme geworden, je moet er maar op komen!

Anderzijds wordt er weinig tot geen aandacht gegeven aan gebeurtenissen die zich een aantal jaren vóór de beruchte Balfour Declaration hebben afgespeeld.

In het boekje, volgeschreven met Palestijnse fabeltjes worden gemakshalve naast dicutabele Palestijnse beweringen ook geschiedkundige feiten afgedaan als een fabeltje en daarme is het boekwerkje als geheel van tot een obscuur propagandabundeltje voor reli-fanaten verworden, rijp voor de brandstapel.

De geallieerden, met name de Britten, wilden de Wereldoorlog uitbreiden naar het Midden Oosten. Het Ottomaanse Rijk had de kant van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije gekozen en de Britten onder leiding van “Sir” Lawrence of Arabia stookten links en rechts lokale vuurtjes op, om uiteindelijk de door interne strubbelingen verzwakte Turken uit de olierijke gebieden te verdrijven. Daar had men uiteraard de hulp van de lokale bevolking voor nodig en werden er contacten gelegd met bedoeïenenvorsten, emirs, sheiks én de moslim geestelijkheid om hun belangen bij volmacht uit te voeren.

E’n van die lokale heersers was Sharif Hussein ibn Ali van de Hashemite familie, die beweerde rechtstreeks afstammeling van de profeet Mohammed te zijn. Er is correspondentie bewaard gebleven tussen hem en de Britse Hoge Commissaris van Egypte, Sir Henry McMahon, waarin afspraken worden gemaakt omtrent de verdeling van met name het westelijke gebied, waartoe ook Palestina behoorde.

Sharif_Husayn_cropped

Henry_McMahon_cropped.JPG

Uit deze correspondentie van 1915 blijkt, da, teneinde de Britse agenda door te drukken, aan vrijwel alle eisen van de lokale potentaten werd voldaan. Met uitzondering van westelijk Syrië – wat onder de Franse invloedssfeer viel – en het gebied rond beiru (Libanon), wat aan het Vaticaan was beloofd als thuisland voor “christenen”, was het geen discussie dat de rest van de Ottomaanse provincies zou worden verdeeld onder de Arabieren. Door dit soort toezeggingen te doen verzekerden de Britten zich van de steun van de Arabische vorsten.

Zolang dat hen uit kwam.

Britse beloften: je kunt er geen cent voor geven.

Deze McMahon was lid van de Sovereign Military Order of Malta – en daarvan de protestantse tak. Aangestuurd door de Onzichtbare Hand heeft hij bij volmacht de kiem gelegd voor een eeuw doffe ellende in de regio, tot op de huidige dag. In hoeverre zouden Arabieren en meer specifiek de Palestijnen het Westen eigenlijk nog moeten vertrouwen? Twee jaar later werden immers door de Britten doodleuk de gedane beloften aangepast en Palestina beloofd aan de Joden.

De term “Het beloofde Land” krijgt op deze manier een nare bijsmaak.

Nu “de geallieerden” wederom hard bezig zijn grenzen aan te passen en gebruik maken van lokale potentaten – thans zijn dat groeperingen als ISIS, Al-Nusra en Bibi het atoombomgekkie, is wel duidelijk dat de strijd nooit stopt zolang er olie en gas wordt opgepompt.

McMahon

Het voor christenen gereserveerde gebied is gearceerd, zoals we op het kaartje van 1916 kunnen zien. Een jaar later was alles anders. Dat is geen misverstandje of een ongelukje, dat is bewuste politiek van “verdeel en heers”. Zolang de Arabieren nodig waren om het Turkse imperium te ontmantelen, was er geen vuiltje aan de lucht. Toen de Ottomanen uiteindelijk verslagen waren, kon het roer om, wat het Westen betrof. De bombardementen op Arabieren zijn begonnen zodra de “westerse beschaving” kon vliegen en dat is aan de orde tot op de huidige dag: een eeuwenlange orgie van buitensporig geweld. Kenmerkend voor de allesverzengende christelijke haat en onverdraagzaamheid jegens andersdenkenden.

http://historiek.net/150-palestijnse-fabels/55611/

http://www.mideastweb.org/mcmahon.htm

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoessein-McMahoncorrespondentie

Britain walked out on its promise after the conclusion of the war, denying Arabs the promised unified Arab state.

http://www.palestinefacts.org/pf_ww1_british_promises_arabs.php

https://en.wikipedia.org/wiki/Damascus_Protocol

De links zijn vrijwel altijd in het Engels voor verwijzingen naar de onderbouwing. In Nederland verschijnt echter een Nederlandstalig boekje, vol met fabeltjes, zonder enige nuance, geschreven door een buitenstaander, die beroepsmatig alleen “politiek correcte” wartaal uitslaat. Tot mijn verbazing verschijnt er een Nederlandstalige recensie op Historiek.net met enige nuanceringen. Ik besluit dan ook met het volgende citaat om duidelijk te maken dat de werkelijkheid wordt verbasterd naar “een fabeltje” als het maar politiek correct is en kritiekloos de blauwdruk van de Onzichtbare Hand der neurotensekte wordt gevolgd. Maar niet iedereen is zo dom:

Aangezien Libanon (bestemd voor de christenen) en het Britse mandaatgebied Palestina toen deel uitmaakten van Syrië, werden die gebieden overduidelijk niet aan koning Hoessein Ibn Ali beloofd, zo stelt Van Bemmelen.

De interpretatie van Van Bemmelen is incorrect, omdat in de brief gesproken wordt van ‘delen VAN Syrië, ten WESTEN…’ Palestina was inderdaad een deel van Syrië, maar vormde wel het ZUIDELIJK deel van datzelfde Syrië. De geallieerden hebben de Arabieren dus wel degelijk Palestina beloofd, althans: zo kan het op zijn minst geïnterpreteerd worden.

57 gedachtes over “PALESTINA EN BRITSE BELOFTEN

 1. “ZE” de arabieren, kwamen er al gelijk achter wat de toezeggingen en beloftes van blanken inhielden, vreemd is het dan dat er overal “Arabieren” wonen die zich door leugens en op niks gebaseerd zijnde toezeggingen een oor laten aannaaien want is niet het spreekwoord Wie betaald bepaald. Dus doe nou eens voor een keer de juiste handeling in maart volgend jaar want jullie zijn blanken en GEEN arabieren. Of willen jullie ook sterven van armoe of in een oorlog?

  Like

 2. De schrijver heeft helaas niet de reactie onderaan bij Historiek gelezen. Daaruit blijkt zonneklaar dat wat Historiek stelt, niet klopt. Er staat:
  Wat betreft de Britse verklaring uit 1922, het is niet “volgens van Bemmelen” dat die verklaart dat Palestina nooit deel uitmaakte van die belofte, het staat voor iedereen na te lezen in die verklaring. De Engelstalige Wikipedia pagina hierover heeft dit wel opgenomen, in tegenstelling tot de Nederlandse:
  https://en.wikipedia.org/wiki/McMahon%E2%80%93Hussein_Correspondence

  Het toenmalige Palestina lag immers zowel ten zuiden als ten westen van Damascus.

  Like

  • Dus er is wel degelijk een Palestina, vrind?
   Mooi zo, weer een probleem uit de wereld. Kun je het Bibi The Scaremonger ook even melden? Is wel zo netjes. Uitgangspunt is dus dat PALESTINA bestaat en er mensen woonden. Of ben jij nog steeds van mening dat die daar allemaal op doorreis waren?

   In 1922 achteraf iets “verklaren” wat in 1915 niet zou zijn afgesproken is keiharde geschiedvervalsing. Maar dat weten we inmiddels al, als het maar “politiek correct” is.
   Politiek corrigeren is een betere uitleg.

   Like

   • Palestina was een geografische aanduiding. Een staat met die naam heeft nooit bestaan.
    Goed lezen blijft een probleem, want het staat in Wikipedia, niet te missen: al in 2015 schreven de Britten: “Portions of Syria lying to the west of the districts of Damascus, Homs, Hama and Aleppo, cannot be said to be purely Arab, and must on that account be excepted from the proposed limits and boundaries.”

    Like

    • Ik lees het goed, hoor. Ik weet ook hoe Wikipedia tot stand komt.
     Nederland is ook een geografische aanduiding, laag land. Palestina is ook zo’n aanduiding, net als israel dus – waar gaat dit over?
     Maar….
     Er is wel iets aan te doen, uiteraard, gewoon opruimen die hap:
     “400,000 Palestinians had been ethnically cleansed by May 1948 all under the watch of the British”
     Die Britten hadden wat recht te zetten?
     Mensen hebben korte lontjes en minieme geheugencapaciteit.
     Leuke weetjes uit de recente geschiedenis, bijvoorbeeld waar de zionisten het ethnisch ruimen van hebben geleerd, die zetten ze gelijk aan het werk, als geroutineerde kolonisators:

     https://crimesofbritain.com/2016/08/27/the-dynamiting-of-palestine/

     Die deftige British konden er wat van als anderen een bruine kleur hadden:

     British troops even went to the length of forcing Palestinians to demolish their own homes. In the village of Bani Na’im locals were made to carry 200lbs of explosives to the building for its demolition. They then had to watch the explosion as a deterrent measure.

     Enne… het gaat maar door:

     Like

     • Israel is wel een staat, nu en 2.000-3.000 jaar geleden ook.
      Maar u verandert van onderwerp, een bekende truc van Israel-haters wanneer een van hun leugens ontmaskerd is.
      Dat betekent dat u eindelijk niet meer kan beweren dat Likoed het niet goed had – het gebied is niet aan de Arabieren beloofd. Mooi zo.

      Like

      • Ik ben geen israel hater. Ik heb een hekel aan lieden die de geschiedenis verdraaien in eigen voordeel, onfatsoenlijk en onethisch. Ik heb het niet zo op dat soort rommelaars, zoals bijvoorbeeld die Van Bemmelen. Het is allemaal een kwestie van interpretatie. Hoessein gaat niet met de Britten in zee, als die tegen hem hadden gezegd: je moet Palestina voor de joden even van Turken en Arabieren ontdoen, dacht je wel? Dan moet je hem eerst even een worst voor houden, halal, dat wel….

       De “staat” Israel, bedoel je wat de zogenaamde 12 stammen hebben gestolen van de toenmalige “Palestijnen”? Ja toch, he? Omdat iemand hoog in de lucht zei: “Roei ze maar uit met man en muis, ’t immers jullie huis?” Mooi zo, ook al niet fris dus. En dan het snel “het beloofde land” noemen, omdat het in een boekje staat?
       Het gebied wat niet is gearceerd is NIET aan de joden beloofd. Ja, een stukje onbewoonde woestijn met bedoeienen op doorreis…. 2 jaar later, toen Turkije onderuit was gegaan en de Britten op de olie zaten. Vanaf dat moment zijn ze die Arabieren ook BLIJVEN bombarderen en terroriseren, is goed voor de prijzen.
       Blijfst staan dat de Arabieren aan Britse zijde hebben gestreden met een eigen land in het vooruitzicht, daar zat ook Palestina bij. Lees jij wel goed?

       Like

        • Jij begint over 2000 jaar en meer geleden, dat zijn pas rookgordijnen. Dat theekransje van 1922 ook. De sykes-Picot Agreement idem.
         Het gebied is dus wel degelijk aan de Arabieren beloofd, weliswaar door lieden die daar niet bevoegd toe waren. Twee jaar later deden ze dat weer.
         Ik wil dat de lokale bevolking daar over kan beslissen, hier, daar en overal.
         Dus niet eerst ruimen en importeren, maar van tevoren.
         Enige fout? Het hele boekwerkje is een fout, wat dacht je daarvan. Schandalig dat zoiets uberhaupt geschreven wordt, maar: vrijheid blijheid. Ondertussen de lokale bevolking uitroeien? Wat denken jullie wel wie je bent, de almachtige?
         Schaam u wat!

         Like

    • @Likoed Even los van hoe het precies historisch is gegaan, de HAMvraag is en blijft : Waar bemoeien die Britten zich eigenlijk mee. Zij hebben daar niets te zoeken.. o ja of toch wel olie, Arabische kindjes en militair oefengebied, btw waar dit soort engelse chajes en sadisten, warmongers of hoe je ze ook wil noemen “heerlijk” konden en nog steeds kunnen uitleven.
     Gelukkig krijgen ze steun van andere warmongers, sadisten en pedoos uit de VS, Canada, ja en vooral NEanderland.

     Tis maar een weet, wat je er verder mee doet, moet jij weten… karma weet je wel…

     Like

 3. Overigens was het de Britse toezegging natuurlijk niet rechtsgeldig om tot de oprichting van een Joodse staat te komen. Dat was wel de internationaal volkenrechtelijke uitspraak van de Volkerenbond in 1922, UNANIEM door alle landen besloten, dat het Joodse volk recht had op zelfbeschikking in hun historische thuisland.

  Like

  • FOUT!

   Iedereen was het er dus volgens jou over eens, de mensen in de regio hebben mee beslist? Dat is nog eens nieuws! Waar hebben we het dus eigenlijk over….
   Er is overigens geen “joods volk” er is wel een “joods geloof”. Moet jij als geen ander weten. Of ben je nog nooit “op lokatie” geweest en daar over de Ethiopische joden gestruikeld?

   Like

    • Er is geen joods volk, dat is bedacht: lees ook eens een boek van een ras-zionist, je weet wel wie ik bedoel.
     Er is wel een religie, maar dat is privé en kun je HELEMAAL niets op baseren, wat denken die lui wel niet!
     Stel je eens wat open voor de medemens, het zou je sieren. En dan niet snel beginnen over de jodenvervolging, he! Beetje afgezaagd.

     Like

    • Over lezen gesproken; http://www.360magazine.nl/wetenschap/1581/israel-heeft-ethiopische-vrouwen-stiekem-anticonceptie-gegeven
     Het leuke aan die blanke joden is dat ze ook weten over de ark, dat die naar Ethiopie is gegaan. En ook dat in de Kebra Negast ook al hun lot is bepaald, ze hebben immers haat gezaaid en zullen dat ook gaan oogsten!
     Mijn opa heeft in de 2de W.O. met joodse kinderen s’nachts door de peel gereden om ze naar onderduik adressen te brengen, parels voor de zwijnen!
     Het zijn fascisten pur sang, jankers die alles naar hun hand proberen te zetten, helaas deze ronde gaan ze het niet overleven. De kinderen van Adramis zullen ze zonder er 1 over te laten naar het land waar hun voorvaderen nu zij sturen, nml de hel.
     De enigste oplossing voor de mensheid: elke zionistische aanhanger in de fik steken voordat zij dat bij ons doen! Zij vinden nml dat ze het recht hebben om elke niet zionist als minderwaardig en inferieur te bestempelen en zodoende het recht toe te eigenen om ze als honden af te schieten. Liever zij als eerste af schieten als zij ons! De nucleaire wapens staan al op onze kant gericht!!! T’is maar dat we het weten.

     Like

     • Theodor Herzl, de grondlegger van het zionisme (een aftakking van het jezuïtisch geïnspireerde marxisme) jankte ook om hulp:

      “Anti-Semites will become our surest friends, anti-Semitic countries our allies.”

      Wedden dat Bibi N., de atoombomgek het daar liever maar niet over heeft? Ik bedoel: je zou haast denken dat de pogroms een “geschenk uit den hemel” zijn geweest.

      Like

  • Heeft de Volkerenbond ook toestemming gegeven om Palestijnen de vermoorden? Ik komt dat nergens tegen in het verdrag. Ook niet om ze hun eigen territotium uit te zetten goedschiks of kwaadschiks. Het was/is geen oplossing maar een mentaliteitskwestie!

   Like

 4. Pingback: Eindtijdsignalen en ander nieuws verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 5. Jammer, dat men nog steeds er in trapt in het gene dat geloof leiders, zich uit spreken als vertegenwoordiger van God woord.
  Deze zijn in mijn ogen niks anders dan oplichters,criminele,pedo,s en volks moordenaars.
  Zij zijn de gene die de grootste rijkdom en macht en belasting styteem hebben toegeeigend
  en slavenij om andere landen kapot te maken als zij niet mee werken.

  Like

 6. Door de Volkenbond werd in 1922 Palestina als Staat erkend binnen vastgestelde grenzen. Aan Groot Brittannië werd een tijdelijk Mandaat gegeven om de bestaande bevolking ervan voor te bereiden op hun zelfstandigheid, waar zij nog immer recht op HEBBEN. Tot het eenzijdig uitroepen van een staat Israël, heette het gebied ook officieel Palestina, Zo stond het op alle kaarten vanaf 1922. Er zijn nog tal van landen die Israël terecht nog steeds niet erkennen. Ook onder Romeins bestuur ruim 2000 jaar geleden heette het gebied Palestina. De benaming Israël komt in die tijd nergens voor. Jezus was dus een Palestijn.. Staatsvorming was toen en ook nog voor die tijd een onbekend begrip. Israël heeft als staat nooit bestaan De zogenaamde stammen van Israël leefden zelfs ten tijde van Salomon nog in tenten. Tot het bouwen van tempels of andere grote gebouwen waren zij zelfs nog niet in staat, de gevestigde volkeren van Kanaän echter wel. Hun ontwikkeling was oneindig veel hoger.

  Paul. .

  Like

 7. Jerusalem en Haifa zijn toch door Rothschilds Frankfurt / london etc gekocht? Khazaria lag heel wat Noordelijker vroeger . Ukraine /Crime. Isis Ra El had toch n heel andere betekenis?

  Like

  • Eén van de mariniers en zijn groep, had drie Molukkers onder schot, maar volgde zijn beroepscode: ontwapenen, op de grond leggen en ter plekke arresteren.
   De andere groep volgde de illegale order van Oberbefehlshaber Von Agt: geen gevangenen.
   In zulk soort gevallen mag je NOOIT naar een amateur-commandant luisteren.

   Like

 8. http://www.ad.nl/nieuws/executie-molukse-treinkapers-voor-de-rechter~af7cc9a8/

  Verantwoording
  Terwijl de actievoerders weerloos op de grond laggen, hebben ze een kogel in de rug en het achterhoofd gekregen.” De zaak gaat niet over de motieven achter de gijzeling, de strijd voor een vrije Zuid-Molukse republiek (RMS). Papilaja: ,,We accepteren dat ze willens en wetens het risico hebben genomen dat ze konden sterven voor hun ideaal. Onze zaak is gericht op de manier waarop. Wij zijn ervan overtuigd dat de Nederlandse staat heeft gemoord. Daarvoor moet ze zich verantwoorden.”

  De staat wijst aansprakelijkheid af. Na archiefonderzoek concludeert de overheid dat het geweld niet onrechtmatig en buitensporig is geweest. Het viel ‘binnen de grenzen die door de staat waren voorzien en aanvaard’. Ook zouden geen kapers opzettelijk zijn doodgeschoten. De rechter zal zich straks eerst buigen over de verjaringstermijn. ,,De staat voert aan dat we te laat zijn met deze zaak. Maar toen hadden we niet de informatie die we nu hebben”, zegt Papilaja.

  Benieuwd, hoe dit gaat aflopen……

  Like

 9. Wat in de wereld van vandaag de dag gebeurt is, is onvergeeflijk.
  Miljoenen mensen rond de Middellandse Zee zijn in de misère en armoede gestort.
  Om maar te zwijgen van de zovele burgers die huis, haard en geliefden verloren hebben.
  En waarom?
  Om zoiets als Soros, Rothschild, TokkiesHuistenBosch van heel veel olie, geld en heroïne te voorzien
  Om potentaten zoals die Turkse vreemde vent van meer macht te voorzien.
  Onvergeeflijk voor degenen die dit op hun geweten hebben.
  Clowns als Mark Rutte, de drokaard Jean-Claude Juncker en ga zo maar door – zijn nutteloze entiteiten.
  Wij Nederlanders en wij, burgers van de EU landen en van alle landen ter wereld.
  Wij zijn bezig een eind te maken aan die gekkigheid.
  Brexit is een teken aan de wand, Donald Trump in de US ook.
  Wij Nederlanders hebben behoefte aan een eerlijke vent op de belangrijkste post van het land.
  En komen gaat hij.
  Vervolgens vervolging van alle Nederlandse clowns die alleen maar ten nadele van ons hebben gehandeld..

  Like

 10. Pauletta je hebt gelijk hoor.Dries van Agt is een enge roomse schurk. Het enige wat ik met hem gemeen heb is,dat ik meteen totaal van de wereld ben bij perfekt uitgevoerde gregoriaanse gezangen.Daar kun je heel goed bij mediteren.In deze krankzinnige dolgedraaide idiote getatoueerde absurde volgevreten (hier en daar dan) wereld.
  Maar nu even off topic. En toch niet helemaal. Ik zou me nu meer richten op de Balkan en omstreken,de Navo,de VS. Want WO3 begint niet in Syrie,dat is het voorspel.Maar in Europa en de vluchtelingen zijn een handzame afleiding.Zoals Nostradamus ook al wist.
  Ik kwam echter ook terecht dankzij Yvonne op de YouTube filmpjes van Myra.Sommige kende ik al maar op deze regenachtige zondag kon ik nu eens een paar andere beluisteren.
  Wat ik niet begrijp,waarom al die mensen die veel weten van de gore strapatsen van bepaalde bekende lieden allemaal ruzie met elkaar hebben.Kat met Dankbaar en die misschien weer met Vrijland en die misschien weer met Mauritz.En dan zijn er nog zo veel anderen! Frides Lameris,Vervloesem bijvoorbeeld.
  Vervloesem,jaren geleden zag ik een toen nog jongeman die al spartelend door belgische agenten uitzijn huis werd gesleurd en vertwijfeld tegen de vele omstanders riep: denk er om,als ik dood word gevonden, dan is het geen zelfmoord!
  We weten inmiddels wat die man is aangedaan in de gevangenis,nog steeds onder bewaking is etc.Hij schreef een boek over kindermisbruik (in vlaams maar toch) hoe de werkgroep Morkhoven alles secuur registreert,altijd bedacht op overval door Justitie en al hoor je nu weinig, beslist niet hier mee gestopt.
  Maar juist door al die mensen die een deel van het onderzoek naar pedofielen weten of zelfs heel veel elkaar allemaal vliegen zitten af te vangen en ruzie te maken, blijft het deksel op de doofpot.
  Wat kan het schelen of iemand rooms is of joods of atheïst,bundel toch die krachten en gooi de hele boel op een grote berg en breng het naar buiten! Nu,meteen.Laat je niet “zelfmoorden”, er moet een mogelijkheid zijn om met bewijs te komen,met heel veel mensen tegelijk.
  Het is toch wel opmerkelijk dat het internationaal onderzoek juist in Belgie/Nederland gestopt wordt. De grote Donner,geen spoor van bewijs! Ja ja.
  Als er nu eindelijk eens wat aan het licht komt,dan luidt dat de val van Rutte en zijn companen in. Op een ongelegen momentvoor velen, maar land zonder regering gaat het veel beter dan met. Kijk maar naar Spanje en kijk naar Engeland.
  Als goede mensen hun krachten bundelen en over kleine meningsverschillen heen stappen,dan is het mogelijk.
  Amen.

  Like

 11. Van Agt was ook degene die een monnik (pater of broeder) een wapen liet smokkelen onder zijn habijt,regelrecht een gevangenis in! Wat waren dat voor fratsen.
  En zijn gemene truc tijdens de verkiezingen Joop den Uyl te linken aan een literair Russisch blad.Dat zijn roomse streken.
  Rooms,overal goed voor.De Mutti von Bernhard Lippe werd dat ook. Dan kon ze via de pauselijke nuntius,is roomse ambassadeur van de Heilige Stoel (toen Pius 12,der Stellvertreter) de stadhoudersbrief en eventuele kopieën door nuntius Giobbe naar Rome brengen. De biechtvader van Mutti was een patertje Bot.Ook een zeer bekende naam.We hebben ook een minister gehad die Bot heette.

  Old sins have long shadows………………

  Like

  • Ik ga over mijn nek van die gezangen. Ik heb het gevoel dat ik dan in de hel beland ben.
   Wat ze van mozart, Bach, Beethoven en niet te vergeten Joseph Haydn vertellen zal best waar zijn. Hun muziek laat mij echter een hoop narigheid vergeten. Vooral Bach laat je weer in je eigen ritme terug komen.
   Om even terug te komen op van Agt was het alleen maar de bedoeling dat ik niemand anders weet dan hem of Gretta Duisenberg. Ik heb die man nog nooit gemogen inderdaad om zijn roomse streken.

   Nog zo’n roomse Moeder Teresa. Als je dat leest …Grrr:

   Pope Francis to canonize Mother Teresa at Vatican ceremony
   https://dublinsmickdotcom.wordpress.com/2016/09/04/pope-francis-to-canonize-mother-teresa-at-vatican-ceremony/

   Like

 12. Met andere woorden. Als ik een huis leen van iemand, dan mag ik dat huis aan een derde persoon GEVEN???!!!!!

  De Britten hadden een MANDAAT. Niets meer en niets minder. Het was géén Brits grondgebied.
  De Zionisten zorgden ervoor dat de V.S. bij W.O.I werd betrokken door een valse vlag operatie (Lusitana) en daar de Duitsers de schuld van te geven.

  Enkel en alleen dit feit (en de bijbehorende Zionistische propaganda) heeft er voor gezorgd dat de Geallieerden W.O.I wonnen. Als dank daarvoor werd de Balfour declaratie getekend, hetgeen inhield dat Groot-Brittannië Palestina aan de Zionisten (Rothschild) heeft geschonken.

  Hoe kun je iets “schenken” dat niet eens van jezelf is?
  Benjamin Freedman, een Joods Zakenman, heeft dit alles in 1961 allemaal in een speech vastgelegd.
  Het is een echte eye opener, die hier valt te beluisteren…

  Like

 13. Pauletta ja,wij hebben een hele afdeling gregoriaans.Ook bandopnamen van oude tijden toen Marijke Ferguson (anthroposofe) nog haar programma had: de schoonheid van het gregoriaans. Tot de tijdgeest daar een eind aan maakte. En we alleen nog oorverdovend geschreeuw van reclame en vreselijke songs daarvoor in de plaats kregen.
  Behalve de monniken van Silos,Spanje,de Slavonische koren,uit Egmond: nu de avond daalt ,is er nog veel te genieten. Ezra het is geen hellemuziek hoor, het is STILTE,maar Bach,Haydn,Beethoven,Schubert,alles ook muziek die de eeuwen overleeft. Ik wist niet dat Gretta rooms was.Ze had wel een Italiaanse edelman aan de haak geslagen en bedong bij de scheiding dat ze haar titel mocht houden.
  Maar om op de Bohnenkaffee voor Mutti terug te komen: toen werkte ze al als spionne voor Admiral Canaris.Na de mislukte moordaanslag op Hitler moest ze natuurlijk voorwenden dat ze geen banden met die man had. En op de achtergrond blijven. Was in l945 niet meer gewenst in Duitsland,waarna Lippe een kasteeltje kocht voor haar en haar minnaar.Warmelo. Daar heeft Benno nog lekker op verdiend,toen ze stierf.

  Met nederlandsche onderdanen zit je gebeiteld. Ze trappen overal in.
  Toen en nu nog!

  Like

Uw bijdrage

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.