DePunt_77_1

11 juni 1977 DE MOLUKSE GIJZELINGEN BEËINDIGD

De bevrijdingsactie had veel weg van een soort wraakactie. Als Van Agt eenzijdig de geweldsinstructie heeft aangescherpt werpt zich de vraag op: “Wie heeft hem daarvoor de opdracht gegeven?” Had het iets met de Lockheed affaire te maken soms? Een clandestiene Gladio actie?  We kunnen ons moeilijk voorstellen dat hij iets dergelijks op eigen houtje…