OP 6 APRIL KAN DE ONTMANTELING VAN DE EU BEGINNEN


Wij kunnen vandaag, 06-04-2016 het startschot lossen voor het opheffen van de onwettige, opgedrongen Europese Unie.

Deze voortzetting van het Derde Rijk is immers ondemocratisch tot stand gekomen.

Niemand is iets gevraagd toen het Verdrag van Rome – een verdrag van 180 lege bladzijden – in 1957 is getekend. Dus wát er nu precies is getekend, hebben we ook nooit geweten, aangezien het originele verdrag nog niet gereed was:

BNDeStem-Mar23-2007-page7s1

Het referendum op 6 april 2016 kunnen we zien als het begin van het terug draaien van alle afspraken, wetgeving, regelementen, verdragen en herenakkoorden sinds 1945. Om meer precies te zijn: na de aanvullende bepalingen van de capitulatie van de Wehrmacht op 4 mei 1945. Het formele gezag over Nederland is op 5 mei 1945 door het Duitse leger overgedragen aan de Canadese Opperbevelhebber in ‘bevrijd’ Nederland, de Generaal Foulkes. Sindsdien zijn de Nederlanders onder het regime van The Crown te London gebracht, ongeacht het feit dat de honneurs worden waargenomen door de gedeserteerde Opperbevelhebber van de Nederlandsche Krijgsmacht, Paulien de Ranitz, ook wel bekend onder haar pseudoniem “koningin Wilhelmina, Moeder van het Verzet”. Deze gepriviligeerde positie is er een van een zetbaas en blijft gehandhaafd zolang er gehoorzaam opdrachten worden uitgevoerd.

Het is een typisch Nederlands verschijnsel, een notoir verraderlijke deserteur enkele jaren later weer binnenhalen als verzetsheld(in). Het is onbekend waar die collectieve genetische afwijking aan is te wijten, of het zou de beruchte Hollandse Koopmansgeest moeten zijn.

Met het afkeuren van het Associatieverdrag met Oekraïne kan een punt worden gezet achter een jarenlange onwettige praktijk, wat de EU in feite is. De pogingen om Nederland als deelstaat van een utopisch nieuw rijk te brengen zijn historisch onwettig, omdat er niet over is gestemd. Als de Nederlanders voor de keus worden gesteld is het antwoord categorisch NEE of TEGEN. Ook in 2005 is dit het geval geweest en op 6 april zal dat weer zo zijn.

Luister naar het aangrijpende pleidooi van een Oekraïener:

I AM UKRAINIAN

De bangmakerij is zoals gebruikelijk in volle gang, maar nog niet echt op stoom, zo lijkt het. Met de aanslagen in Brussel nog vers in het geheugen hebben “autoriteiten” en de media wel wat anders aan hun hoofd. Maar met de meerkeuzevraag: “Wie profiteert?” kunnen we direct het antwoord “De Burger” wegstrepen. De burger is in dit soort gevallen het slachtoffer van de aanslagen en – vooral ook – de resultaten als gevolg van overheidsmaatregelen ervan. Wij behoeven ons geen zorgen te maken. Per dag worden duizenden CCTV camera’s geïnstalleerd. Zoals op het Brusselse vliegveld komen de beelden altijd van pas. En altijd achteraf. Ook worden er in alle hoeken en gaten van het land zend- en ontvangmasten geïnstalleerd, WIFI-systemen in gebouwen aangelegd en slimme meters op afstand bediend. Plus …. waar we niet eens weet van hebben.  Op de vraag of al die onzichtbare hoogfrequente straling wel gezond is voor mensen, flora en fauna is het antwoord: “Je ontkomt er niet aan en het is niet bewezen dat het schadelijk is, dat weten we pas als we een paar generaties verder zijn.” Ondertussen worden in Canada bij wet alle WIFI-installaties in scholen ontmanteld. [LINK] Uiteraard wordt door belanghebbenden de zaak omgedraaid: “U moet bewijzen dat het schadelijk is….”

Voor het geval u nog twijfelt over wat we met Oekraïne binnen onze onwettige landsgrenzen zullen halen, hier nog een gepaste herinnering:

NAZI’S IN OEKRAÏNE BEDREIGEN DE NEDERLANDSE BURGER

Ter zake….

Na 6 april 2016

eu-collapse

Het post-EU tijdperk begint met het stoppen van alle betalingen aan Brussel.

Nergens is vastgelegd dat Nederlanders verplicht zijn geld over te maken om zichzelf in al hun vrijheden te laten beperken. Het herstelde Heilige Roomse Rijk is wars van iedere democratische eigenschap en stopt te functioneren op het moment dat het ultieme democratische recht wordt uitgeoefend: een beslissend referendum.

De EU Grondwet – waar we ook al tegen hebben gestemd – bevat een eigen ontmantelingsprocedure.

Terugtrekkingsclausule

Artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie voorziet in een werkwijze voor de vrijwillige en eenzijdige terugtrekking van een land uit de Europese Unie (EU).

Een EU-land dat zich wil terugtrekken, moet de Europese Raad in kennis stellen van zijn intentie daartoe. De Europese Raad moet dan richtlijnen verschaffen voor de totstandkoming van een overeenkomst die de maatregelen uiteenzet voor de terugtrekking van dat land.

Die overeenkomst wordt gesloten door de Raad in naam van de Europese Unie (EU), met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, na toestemming van het Europees Parlement.

De EU-verdragen zijn niet meer van toepassing op het land in kwestie vanaf de datum dat de overeenkomst van kracht wordt, of binnen twee jaar na de aankondiging van de terugtrekking. De Raad kan beslissen om die periode te verlengen.

Ieder land dat zich uit de EU heeft teruggetrokken, kan een aanvraag doen om opnieuw toe te treden. Het land wordt dan verzocht de toetredingsprocedure te volgen.

Bovenstaande is uiteraard een verkeerde voorstelling van zaken, omdat NIEMAND in Nederland is gekend in het Verdrag van Rome, het Verdrag van Maastricht en het Verdrag van Lissabon. Hierover had een referendum moeten worden gehouden en dit is niet gebeurd. Om regelrechte oorlog en economische boycotten te voorkomen, is een beroep op Artikel 50 (voorlopig althans) de enige mogelijkheid om van dit ondemocratische misbaksel af te geraken.

En als we dan toch aan de gang gaan:

 

HERSTEL DE (BATAAFSE) REPUBLIEK!

 

 

24 gedachtes over “OP 6 APRIL KAN DE ONTMANTELING VAN DE EU BEGINNEN

 1. Mja, op zich interessant dat je wijst op, laten we zeggen, onregelmatigheden rond 40-45, maar fundamenteel gezien gaat dat allemaal over “het Koninkrijk” met zijn “grondwet voor…”. Zoek maar eens naar een oprichtingsactie of iets in die richting. Het enige dat ik heb kunnen vinden is het Congres van Wenen van 9 juni 1815, waarmee ultimo onder het gezag van het Vaticaan “het Koninkrijk” is opgericht.

  De Bataafse repultiek, echter, is opgericht op het gezag van het Volk en kent dan ook een “grondwet van
  “. En aangezien het Volk deze nooit heeft afgeschaft, bestaat de Bataafse republiek juridisch gezien nog altijd. Het is zeg maar een “slapende BV”.

  Ik heb het e.e.a. geanaliseerd en opgeschreven:

  http://www.tuks.nl/wiki/index.php/Main/BataafseRepubliek

  De vraag is hoe we deze republiek in ere kunnen herstellen. Toen ik dit schreef, dacht ik dat een referendum de geeigende weg was, maar ieder individu is in principe soeverein en vanuit dat principe kunnen een aantal individuen er voor kiezen zich in een staat te verenigen, een staat die als doel heeft de verklaarde rechten van het individu te bewaken.

  Like

 2. Typisch Nederlands,een collectieve genetische afwijking of de koopmansgeest zouden het feestelijk binnenhalen van deserteurs en verraders zoals Paulien ,dochter van een hoveling die zich koningin noemde en Heur Schoonzoon hebben bewerkstelligheid,maar helaas is het nog meer de lafheid en domheid die dit volk kenmerkt. Laf in de oorlog (joodse burgers verraden voor 7 guldens,het toenmalig weekloon) en daarna,alles verzwijgen en verdoezelen onder het mom van wederopbouw,maar ook pure stomheid.Zoals ook weer blijkt uit de opmerkingen van zogenaamde BN-ers,”hoogopgeleid”die niet eens weten waarover het gaat. Altijd een grote mond,vooraan op de tv maar te stom om voor de duvel te dansen. Het is al genoeg om te weten dat de Oekraïne ons nog meer gaat kosten dan Griekenland,maar dat het ook een twijfelachtig volk is , corrupt tot op het bot.Zo fout in de oorlog dat de duitsers liever kampbewakers uit de Oekraïne hadden.Berucht om hun wreedheid. Maar dit terzijde. We moeten vergeven!Maar dat de Navo ook liever daar een raketschild plaatst dan in Polen bijvoorbeeld.Dat weten de BN-ers niet. Die zo verheerlijkt worden. Hun eigen kleine domme wereldje en daar zoveel mogelijk poen uithalen voor de kansen keren.
  En de media spelen hun judasrol met verve.Ze kunnen er niet genoeg van krijgen. Witte voetjes halen in Den Haag en Brussel en je zit altijd goed.

  Laat het een Nee worden! Ik ga er zelfs een kaars voor opsteken.Licht in de euroduisternis.

  Like

  • Laat zes april het begin zijn van het ontmanteling van Europese Nazi Unie.
   Hopelijk werd ook het begin van het aftreden van de criminele maffia regering die keer op keer
   het volk verraden even als het nep koningshuis.

   Attie, ik steek ook een kaars op, dat het licht de duisternis verdrijft.
   Gr Margaret .

   Like

  • Dat de EU een voortzetting van het 3e rijk is, geloof ik niet. Dat dit referendum iets gaat opleveren evenmin. Hooguit een ander jasje, had die Hitler maar gewonnen, beter als die Rat Churchill. Trouwens gebruiken wij nog steeds het door het Nazi-bewind ingevoerde staats-rechterlijke bestel. Durf verder te kijken, durf de verkeerde vragen te stellen, weet dat wij vaker met de Engelsen, als met de Duitsers oorlog gevoerd hebben, vandaar dat de Rotschilds ook een Hollander cq. Duitser op de Engelse troon hebben gezet, die zieligerds snappen dat niet eens! Nederland heeft de hele wereld in zn zak, gelukkig begint verrotting altijd van onder uit. Nee was duidelijk vandaag, nou mag die Farage wat terug doen!

   Like

   • “Durf verder te kijken”:

    Sinds 1566 is ons taalgebied in oorlog met Vaticaanse agentschappen. Het Habsburgse Heilige Roomse Rijk, The Crown Temple, Parijs-Versailles, Corporate D.C. en soms zelfs de Pruisische beschermers van een Romeinse neurotensekte, Frederik de Grote en de NAZI’s. Sinds “Wenen” is dit land volledig onder controle van het agentschap in London/Washington, de overdracht naar Brussel is het herstellen van de status quo van voor de Beeldenstorm in 1566.

    “Durf verder terug te kijken”.

    Like

 3. Er zijn zoveel tegenacties geweest en zoveel leugens geponeerd vanuit kamp Mark Rutte
  Dat dat kamp wel moet denken dat Nederland slechts bestaat uit debielen.
  Hopelijk gaat het hele kamp Rutte vandaag op hun bek.

  Like

 4. Berichten in de media geven aan dat de opkomst zwaar tegen valt.
  Beïnvloeding.
  Dit soort berichtgeving zou verboden moeten zijn, als we serieus zouden worden genomen. In andere landen is dat al zo. Je vraagt je af waarom hier de verkiezingen c.q. referenda niet worden gecontroleerd door buitenlandse instanties….

  “HET VOLK ADVISEERT; DE ONGEKOZEN ELITE REGEERT.”

  De wereld op zijn kop.

  DUS… NU GAAN WIJ DAT OOK MAAR DOEN!

  http://slavyangrad.org/2016/04/06/i-am-ukrainian-a-message-from-a-ukrainian-to-the-dutch/

  Like

 5. Pingback: Eindtijdberichten en ander opvallend nieuws, verzameld door: ArieGoedhart | Silvia's Boinnk!!!

 6. Uitslag:

  De opkomst lag na het tellen van alle stemmen op 32,2 procent.

  61,1 procent heeft tegen het verdrag gestemd en 38,1 procent stemde voor. 0,8 procent bracht een blanco stem uit.

  Like

 7. Gefeliciteerd, luiden! vanmorgen een 2de biscuitje bij de koffie genomen.
  Toch nog niet helemaal in jubel stemming. voordat de de uitslag definitief is vastgesteld, en de kiesdrempel gehaald.

  Een waar gezegde: ‘wie de stemmen telt, bepaalt de uitslag’…….
  (heel goed mogelijk, dat het opkomstcijfer nog naar beneneden wordt gemanipuleerd).
  n.b. Kysia Hekstra nam hier al een voorschot op? ‘foutmarge’ zou 3% zijn. Zij rekende voor: ‘bij opkomst 30% kan het 33% blijken, maar ook 27% . . . . . . De geoefende media volger begrijpt dan wel wat daarvan de bedoeling is.

  Waar heeft de Regering niet over gelogen?!! Invoering €, HRA, krimp economie begin deze eeuw, IRT, Bijlmerramp, Enschede, WMD Irak, demoniseren Khadaffi (die zijn land uit de armoede getild heeft), Demmink, Teeven deal, vermeend gifgas Syrië, Euro-Maidan, MH17, Cyprus-blauwdruk, en veel meer. Dagelijkse praktijk, tegenwoordig.

  Verontrustend, dat bij dit referendum kennelijk geen buitenlandse waarnemers zijn geweest.

  M.i. is het nu de tijd om de overheid te vervolgen voor de manipulaties van de opkomst en het stemgedrag.
  1. drastisch beperken van het aantal stembussen, stemlokalen, en zelfs de stemgerechtigden
  (naar verluid is het voorgekomen dat stemgerechtigde immigranten geen stembewijs hebben ontvangen)
  2. de onderdrukking door de omroepen en dagbladen van de kosten, schade, risico’s en overige nadelen
  3. de bevreemde tekst opmaak van het stemformulier – een vakje, in een vak, wat heel wel verwarring kon opleveren.
  4. tal van gemeenten manipuleerden het stemgedrag met een bedrieglijke bijsluiter.
  5. de belangverstrengeling cq. fraude/corruptie van diverse politici en Kabinetsleden
  ‘VN’ Ploumen die intiem omgaat met oligarchen, Pechtold die in bed ligt met een koffiebrander in Oekraïne, Rutte en Unilever zitten vuistdiep in de coup van 2014. De Koning uit-de-aard eveneens. Heel de coup, en MH17 zijn begonnen om de concessie van sHELL – leegvegen van de rechtmatige grondeigenaren en lokale bevolking; 1 van de condities bedongen in de concessie.

  In Duitsland is er tenminste een constitutioneel hof.
  Zo niet in het Laagste Land. VOC-here to stay!?

  Like

  • Nee, geen buitenlandse waarnemers in dit top-democratische land!

   Overigens: waar moeten wij heen om deze “regering” (koning + ministers) te vervolgen?
   “In naam des….”

   Like

 8. Ja er is absoluut geknoeid.Veel te weinig stemhokjes,soms maar de helft van normaal.En veel mensen die hun stembiljetten niet op tijd hadden.De gemeenten kunnen zich ook nog verschuilen achter de falende post.Dat wordt ook al een ellende dankzij Rutte’s bezuinigingen.Soms ligt het bij de buren of is het zeker een dag of tien na dagtekening.Dan hebben de Paasdagen het weer gedaan.
  Aan de serie over Frankrijk (zondagavond) zie ik datNooitgedacht geen woord te veel heeft gezegd. Het is daar ook een trieste puinhoop.De boeren die hun familiebedrijf willen voortzetten kunnen het ook wel schudden.Zien zich zelf al als de toekomstige Euroslaven van Euro-elite.Zoals een boer opmerkte, dan zijn we weer terug in de situatie van voor de Revolutie. Koningen en arbeiders……….

  Het is april 2016 ! De schoolkinderen moeten zich voorbereiden op “koningsdag” .Wat een brutaliteit om kinderen en onderwijzers in zo’n achterhaald keurslijf te dwingen.
  Betaalt en smeert Moe Max de boterhammetjes?

  Like

  • @ Attie Betaalt en smeert Moe Max de boterhammetjes?
   Welnee!Attie!
   “Samen feestelijk ontbijten! Ook dit jaar kunnen alle kinderen van de deelnemende basisscholen genieten van een feestelijk Koningsontbijt”.
   Dit gratis ontbijt wordt wederom verzorgd door Jumbo supermarkten en haar leveranciers.

   Like

  • Boeren worden gepaaid door de multinationals
   Om koeien permanent binnen te houden i.p.v; op de weides waar ze thuis horen.
   Zo worden de weide’s omgeploegd om Monsanto gewassen te verbouwen, voor een deel als dierenvoeder(!) en voor de produktie van ‘biobrandstof’.
   De dieren worden preventief gevaccineerd, krijgen medicijnen en antibiotica. De groeihormonen komen via het Monsantovoeder binnen en komt via de melk, kaas en boter bij de mensen terecht.
   De koeien worden aan een automatisch computersysteem gekoppeld via een Wifi opstelling, als ze te weinig produceren gaan ze naar het slachthuis.
   Kalveren worden in zo’n melkfabriek de eerste dag van hun leven van de moederkoe gescheiden, en apart opgefokt op poedermelk van Monsanto e.d. om mooi wit kalfsvlees te verkrijgen.
   Dat ma en kalf een week naar elkaar staan te loeien doet de ‘boer’ weinig tot niets, hij dient de bank te betalen, anders is hij alles (wat hij feitelijk toch al niet heeft) kwijt.
   En zo zal het het mensendom ook vergaan, tenzij……

   Anno 2016, geestelijke armoede, geestelijke honger, devolutie.
   De uitbuiting voor geldelijk gewin van mens, dier en plant in de hoogste versnelling.
   En Moeder Aarde huilt om haar verdwaalde kinderen, wij.

   NG

   Like

Uw bijdrage

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.