DE BATAAFSE BANK

Waar draait onze westerse economie eigenlijk op?

Op schulden.

Alle mooie theorieën van in de economische wetenschap doorgeleerde dames en heren ten spijt, alles draait op schulden in combinatie met het niet in staat zijn ze ooit af te lossen, anders dan door crimineel handelen.

Zolang overheden, bedrijven en consumenten geld tegen rente blijven lenen bij particuliere banken, draait een economie. De particuliere banken op hun beurt lenen geld bij Centrale Banken, die geld creëren door op hun beurt weer een vordering te creëren op de particuliere banken tegen een gunstige rente, of soms helemaal geen rente.

Het drukken van geld is reeds een achterhaalde methode. Er wordt gewoon een post in een computersysteem opgevoerd, waar geen papier en inkt meer aan te pas komt. Dat is meteen ook de voornaamste reden waarom er een zware lobby aan de gang is om kasgeld af te schaffen, zelfs wettelijk te verbieden.

Dit oneigenlijk fabriceren van schulden is niets anders dan een criminele handeling: valsemunterij. Iets leveren tegen een waarde waar vrijwel niets tegenover gesteld wordt. Daarom wordt alle geld in circulatie gebracht door lange termijn schulden. In de praktijk wordt iedere euro spaargeld 33 keer uitgeleend. Met andere woorden, iedere euro die een bank uitleent is slechts voor 3% gedekt, mits deze niet door de spaarder wordt opgeëist.  Het is voor banken dus onmogelijk om iedere hypotheek of zakelijk krediet in kasgeld te leveren. Om een lening te krijgen van deze valsemunters, dient de schuldenaar onderpand in de vorm van vastgoed, voorraden, winsten of salarissen te verstrekken. Overheden doen dat in de vorm van verpanding van hun staatsburgers en afroming van hun inkomsten, welke via belastingen worden geïncasseerd.

Banken zijn niet alleen overbodig, maar zelfs contra-productief, omdat er rente moet worden betaald over niet bestaand geld. Uiteindelijk zal de rente altijd moeten worden opgebracht door het aangaan van meer schuld. Rente is de motor van geldontwaarding, geldontwaarding is de vlucht naar voren – richting een “crash”.

In Zwitserland wordt een referendum voorbereid, waarin van banken wordt geëist, dat leningen 100% worden afgedekt door goud. Een goed begin, behalve het gegeven dat ook de goudprijs wordt gemanipuleerd. De goudprijs is het referentiepunt voor alle waarde op deze wereld. De goudprijs wordt echter sinds jaar en dag kunstmatig laag gehouden en dekt bij lange na de geldhoeveelheid niet meer.

Naar een Volksbank

debataafsebank_vlag

In de nieuwe republiek is er slechts één wet: de grondwet. Alle andere wetten zijn reglementen daarvan afgeleid. In de grondwet wordt ook geregeld, dat de Bataafse Gulden een door de Bataafse Bank uitgegeven soevereine munteenheid is. De waardering moet geschieden op slechts één factor: menselijke arbeid. Ofwel: de factor TIJD.

Als de mens gemiddeld 80 jaar oud wordt, dan moet de mens zich in de kracht van zijn of haar leven “terug hebben verdiend”. De gemiddelde burger zal zijn tijd zelf indelen, hieronder een voorbeeld om tot een waardering van de Bataafse Gulden te komen.

Leren      – Het recht om te leren. We gaan 18 jaar naar school.

Dienen   – Sociale/militaire dienstplicht. We dienen de republiek 2 jaar.

Werken  – Uitsluitend voor eigen rekening. We werken 30 jaar.

Rusten    – Pensioen en zorg. We rusten tenslotte 30 jaar.

Van de 80 jaar zijn we 30 jaar “rendabel” en moeten we een inkomen genereren in een verhouding van 3 : 1.

Waardering Bataafse Gulden – een eerste poging

Als we eens uitgaan van een inwisselbare Bataafse Gulden voor een Euro in een bepaalde verhouding. Laten we vervolgens ook eens becijferen wat in het huidige bestel binnen het huidige “koninkrijk” een mensenleven grof geschat aan belastingen opbrengt. Eerdere berekeningen geven aan dat uiteindelijk van iedere euro 85 cent moet worden afgedragen. Van de resterende 15 cent moeten we leven, sparen en onze oude dag veilig stellen. Onze inkomsten worden dus maar liefst 600% opgepompt om de staat de gelegenheid te geven naar believen te handelen. Wij hebben geen enkele invloed op de aanwending van door de staat toegeëigende middelen. Ondanks stem-weggooi-recht in de zogenaamde democratie in een geld-kartel dictatuur, wat een oligarchische monarchie in feite is.

Als we stellen, dat we met niets worden geboren en met niets eindigen, dan zijn we slechts 15% van onze tijd voor ons eigen levensonderhoud bezig. Een deel van het afgedragen inkomen wordt via een omslagstelsel gebruikt voor de zorg en de oude dag. Laten we ervan uitgaan, dat we 60% van de tijd voor derden aan het werk zijn. Laten we er ook eens van uitgaan dat we rond kunnen komen van een modaal inkomen  (€ 35.500,-) en 40 jaar werken. Dit zou betekenen dat we in een mensenleven gemiddeld tussen € 1,2 en € 1,5 miljoen aan inkomen genereren. Dit moet straks echter in 30 jaar worden verdiend, waardoor het modale jaarinkomen € 45.000,-  zal worden [€ 1,35 miljoen / 30 jaar] .De waarde van een uur wordt dan € 27,-. uitgaande van 1.650 arbeidzame uren op jaarbasis. De Bataafse Gulden zou een initiële waarde van € 1,- kunnen vertegenwoordigen.

Dit is alleen mogelijk op een aantal voorwaarden.

 1. Er wordt onder geen enkel beding belasting meer geheven.
 2. Iedere vrije Burger wordt door geboorte aandeelhouder met stemrecht (1 mens, 1 stem) van een coöperatieve volksbank, hierna te noemen “De Bataafse  Bank “.
 3. De Bataafse Bank voorziet 100% in de behoefte van het soevereine ruilmiddel, ook wel “geld” genoemd.
 4. De Bataafse Bank leent geld uit zonder rente met een vaste afspraak betreffende de aflossing gedurende een afgesproken periode. Uitgezette (ruil)middelen moeten immers te allen tijde na bewezen diensten weer worden vernietigd.
 5. De Bataafse Bank wisselt Euro’s in voor Guldens in de verhouding van  1: 1. Met deze voorraad Euro’s kunnen we op termijn vermogensbestanddelen van het “koninkrijk” overnemen voor de juiste prijs in contanten.
 6. De Bataafse Bank geeft uit en doet mede dienst als bewaarplaats voor  (vrijwillig) in bewaring gegeven geboortebewijzen, reisdocumenten, onvervreemdbare spaartegoeden en vervangt daarmee andere banken en gemeentehuizen.
 7. Ieder Gewest richt een gebouw in als Bataafse Bank en kan naar behoefte per Gewest filialen openen en onderhouden.
 8. De Bataafse Bank ressorteert in ieder Gewest onder het Gewestelijk Bestuur en heeft alleen verantwoording aan de aandeelhoudersvergadering af te leggen.

Enzovoorts.

Tenslotte.

Dit zijn belangrijke zaken die moeten worden geregeld om echte vrijheid te verwezenlijken. Maar daar gaat wel iets aan vooraf, om de simpele reden, dat het allemaal niet vanzelf gaat. Er dient kritische massa te komen om die voorwaardenscheppende wens te realiseren. Die kritische massa (voldoende vrouwen en mannen) heeft er voor te zorgen dat:

 1. Er wordt voldaan aan de Herzieningsclausule zoals vastgelegd in de Staatsregeling van 1798;
 2. De Herzieningscommissie voldoende mensen uit de Gewesten representeert.

Meld u dus alstublieft aan:

 

https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/12/10/het-begin-de-vereeniging/

 

HERSTEL DE REPUBLIEK

 

 

 

19 gedachtes over “DE BATAAFSE BANK

 1. Pingback: Eindtijdberichten en ander opmerkelijk nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 2. Denk dat er toch nog wat grondiger nagedacht dient te worden over het functioneren van de Bataafse bank.
  Ben absoluut voor de Bataafse bank zoals admin dat voor zich ziet.
  Echter – centjes dienen beheerd te worden. Er is wat (uiterst) betrouwbaar personeel nodig.
  Om centjes te ontvangen, te administreren, uit te geven en om op te passen.
  Dat personeel dient gewoon een salaris te ontvangen.
  En waaruit wordt dat salaris betaald?
  Wellicht toch uit een kleine rentevergoeding voor uitgeleende centjes?
  Wellicht dat 1% rente over die uitgeleende centjes al voldoende kan zijn om het administratief personeel te betalen?

  Like

 3. Er is veel om overna te denken, ook over het onderhouden en het vernieuwingen van wegen en straten, watervoorziening en woning ziekenhuizen ect
  Andere denk wijze over moeder aarde met betrekking schone energie, milieu enz..

  Like

 4. De nieuwe Bataafse republiek, sinds 1940 lijkt in veel opzichten op de filosofie van Marks en Engels. De maatschappij die op “iedereen is gelijk” was gebaseerd, was in feite de ideale maatschappij. Maar omdat zo’n maatschappij nog nooit had bestaan konden de eerste ‘leiders’ zoals Lenin en Trotski nog niet overzien dat ze iets over het hoofd hadden gezien, namelijk het menselijke karakter! Al snel na het uitroepen van de commune maatschappij kregen de leiders met regeringservaring de touwtjes in handen om die vervolgens naar eigen interest te gebruiken. Tegenstanders werden of geliquideerd, of hadden op tijd de vlucht genomen naar Zuid Amerika of de Verenigde Staten. In Rusland zelf brak een binnenlandse revolutie uit waarbij elke tegenstander en etnische groepen werd uitgeroeid of vele duizenden kilometers verder werden herplaatst. Er ontstond een piramide zoals wij die hier nu ook kennen, aan de top zaten de machtige leiders en vermorzelden iedereen en alles die ze in de weg stonden.
  Nee hoor, dit is geen doem scenario voor de vernieuwde Bataafse republiek, maar het moet wel goed gefundeerd worden opgezet zodat vanaf het eerste begin geen ego’tje ons weer terug leidt naar de situatie zoals hij nu is. Een mens kan niet zichzelf leiden, dat moet volgens strikte humanitaire regels. Elke vorm van overheersing of dictatoriaal gedrag zou wettelijk verboden moeten worden, zonder enige invloed van welke religie dan ook!
  Ik heb veel vertrouwen dat de Vernieuwde Bataafse Republiek een succes zal worden, we hebben immers 200 jaar van onderdrukking achter ons die ervoor zorgde dat we zo verlangen naar verandering en vrijheid. Het huidige politieke systeem met bijbehorende excessen geeft ons het recht en rechtvaardiging voor die veranderingen!
  Ik ben nu op weg naar de 80, dus een actieve rol zit er voor mij niet meer in, maar steunen zal ik het tot mijn laatste snik, we zijn te lang de verkeerde richting opgeduwd.

  Oprechtheid en eerlijkheid brengt ons al een eind op weg, het zal en moet lukken!

  Like

  • Vermeende laatste berichten over de BITCOIN schijnt ook een NWO-streek te zijn?
   Ken een goed bekend ICTer, die vertouwde zijn bitcoins toe aan een gerelateerde zgn. vertrouwde groep, maar kwam bedrogen uit, wat bleek zijn huis twv een ton euro bleek ineens foetsie?
   Dat is nu de crus, wie het beste digitaal kan goochelen komt er het best mee uit?
   Een reden te meer , digitaal bankieren eerst van zijn kinder-ziekten te ontdoen, voordat je eraan begint?

   Like

  • — Auto subprime bubbel —

   Amerikanen kochten de afgelopen jaren massaal auto’s. En maar liefst 86% van deze autokopers hadden daarvoor een lening nodig.

   Auto loans reach an all-time high
   http://www.cnbc.com/2015/11/04/auto-loans-reach-an-all-time-high.html

   En dat zal onherroepelijk leiden tot … lees zelf maar wat deze insider “Jack” uit de beurswereld daarover heeft te vertellen. Echter de schrijver Jack speelt hier wel op in om zijn eigen zakken te vullen, net zoals ex-RTL Z Willem Middelkoop op dezelfde wijze zijn hele leven al speculeert op beurzen en het VOC bedrijfsleven. Tevens wordt hiermee weer in de dagelijkse praktijk bewezen dat de huidige wereld economie en de beurzen zijn gebaseerd op casino kapitalisme.

   Speciaal Rapport – Nieuwe subprime crisis!
   http://www.stocktradingnieuws.com/nieuwe-subprime-crisis/speciaal-rapport-nieuwe-subprime-crisis.html

   Like

 5. Ik weet niet wie je bent, Admin, maar enige genialiteit is niet de laatste indruk of het laatste begrip wat mij opkomt als ik je stukjes lees. Ben jij een groep van intellectuelen of wat? Kijk, jij noemde de belastingdruk 85%. Dat las ik niet veel vaker. En qua recht ben je ook al geen doetje. Maar ja. Weet je. Als je de Liefde werkelijk liefhebt dan heb je Hem aan je zijde. Hè?
  Maar ja. Ik bedoelde dus dat werkelijke betrokkenheid IMMER geestelijk ondersteund dient te worden. Vlees is de helft. Geest is een tweede. En liefde. De derde.
  Laten we er tegen aan gaan! Btw ik ben nergens tegen, das wat dom. Ik ben enkel voor het goede. En ik bid dat er gezegende geesten hun licht verspreiden over de duisternis in aanbidding van het goede.

  Like

  • Kees tegen Jantje: “Moeten jullie ook altijd bidden voor het eten?”
   Jantje: “Nee, mijn moeder kan goed koken.”

   Bidden en/of hopen doe je op het kleinste kamertje. Je moet iets kwijt wat geen toegevoegde waarde meer heeft… 🙂 Als je iemand haat of niet begrijpt, dan dicht je hem doodeenvoudig een afwijking toe. Het vragen naar onderbouwing eveneens. Soms wordt “intelligentie” ook gezien als een afwijking.

   Als – zoals bij atheïsten – de religieuze ontvankelijkheid ontbreekt, dan mis je iets.

   Iemand die belijdend lid van de Bewijskerk is, mist iets, heeft een afwijking, je moet maar durven.

   Like

 6. Mijn positie over de Verenigde Naties is – sinds de uitspraak van Piet Hein Donner in 2006 “Voer sharia in als meerderheid dat wil” waarvan de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders de uitspraken van Donner hoog op nam en kamervragen stelde over zijn uitlatingen. Volgens Wilders heeft een Nederlandse minister de plicht ‘zich te allen tijde met kracht te verzetten tegen de invoering van de barbaarse sharia in Nederland.’ – dat de Nederlandse Wet hoger staat dan de Grondwet en de Grondwet hoger dan (internationale) verdragen.
  Ik ben (daarom) tegen toetsing door de Rechter van de Wet aan de Grondwet omdat de Grondwet naast de inrichting van de Staat slechts de inperking van de macht van de Staat jegens de burgers omvat.
  De Wet regelt in biezondere gevallen nader wat er in de Grondwet is bepaald maar verder alle andere zaken die niet raken aan de Grondwet.
  De Wet staat hoger omdat hier slechts een eenvoudige meerderheid voor nodig is en daarom het dichtst bij de politieke wil van de bevolking staat.
  De Grondwet is rigide in de zin dat deze met tweederde in de Tweede Kamer en daarna met tweederde in de Eerste Kamer aangenomen moet zijn om dan nogmaals in de Tweede en Eerste Kamer ter stemming gebracht te worden nadat er een nieuwe regering is aangetreden.
  Ik ben tegen rigide stemming bij Grondwetswijziging.
  Ik ben voor bindende referenda maar alleen bij aangelegenheden die de Staat overstijgen zoals internationale verdragen.
  Ik ben tegen het Nederlandse lidmaatschap van internationale politieke instellingen zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie omdat de wetten waarmee zij zich legitimeren en waarmee zij besturen in mijn opvatting ondergeschikt zijn aan de Nederlandse Grondwet die weer ondergeschikt is aan de Nederlandse Wet.
  Ik ben ook tegen de VN omdat de Organisation of the Islamic Conference die bestaat uit 57 islamitische staten o.l.v de islamitische staat Saudie Arabië die allen weer de sharia rechtspleging hebben ingevoerd en waarbij de sharia onverenigbaar is met de westerse rechtsprincipes, de democratische besluitvorming en de seculiere scheiding van de staat en de O.I.C in de VN inmiddels een overheersende invloed heeft gekregen.
  Ik ben tegen de VN en de EU omdat deze bestuursgremia geen gekozen regering kennen en beide organen de facto geregeerd worden door ambtenaren en financiële lobbyisten en de lidstaten of naties verschillende talen, economische cultuur historie hebben.
  Zowel de VN als de EU streven onmiskenbaar naar een wereldregering of europese regering zonder voorafgaande verkiezing.
  Ik ben voor de Republiek der Nederlanden waar de Nederlanders – waarin elke republiek zich kenmerkt – hun eigen wetten maken in een internationale gemeenschap van soevereine republieken.
  Ik ben voor burgerrechten in de Grondwet die de invloed van de Staat over de burger beperken en ik ben tegen (individuele) mensenrechten die de staat tot allerlei diensten verplicht jegens de burger.
  Ik ben tegen rechten voor minderheden zoals religieuze groepen of seksuele geaardheid.
  Ieder is voor de Wet gelijk maar voor mij is niemand buiten de Wet gelijk.
  Als iedereen buiten de Wet gelijk is in geestelijke capaciteit zoals onder het regiem van het post modernisme, cultuur relativisme en nihilisme, het multiculturalisme en redistributionisme is er m.i geen intellectuele vooruitgang mogelijk.
  Aanhangers van religies of ideologische groeperingen die zich als uitverkoren beschouwen reken ik niet tot werkelijk intellectueel ongelijk zoals hierboven bedoelt maar louter tot idealisten en deze zelfverklaarde uitverkorenen op basis van een religie of ideologie staan op gespannen voet met het gelijkheidsbeginsel voor de Wet.
  Ik ben voor (deductieve en inductieve) dialectiek om door tegenstellingen tot de waarheid te komen en tegen dualisme zoals in de islam waar zowel de waarheid als de leugen waarheid zijn als deze de invoering van de sharia rechtspleging bevordert.
  Ik ben voor het (filosofisch) materialisme dat alle fenomenen als oneindig verklaart en deze baseert op stoffelijkheid, kenbaarheid en deeltjes natuur en als kennis alleen empirisch falsifieerbaar bewijs erkent en dat diametraal tegenover het idealisme staat.
  Ik ben tegen het idealisme dat als waarheid alleen het geloof (b.v in een opperwezen met een onzichtbare hogere morele autoriteit) aanvaardt en wetenschappelijk bewijs en alle kenbaarheid verwerpt (zie George Berkeley – subjectief idealisme).
  Ik ben jarenlang lid geweest van het Nederlandse republikeins genootschap maar heb mij recent afgemeld omdat het huidige republikeinse genootschap in Nederland een volksrepubliek voorstaat welke gebaseerd is op het democratisch centralisme van de communistische partij van Lenin welke erop neerkomt dat na een meerderheidsbesluit de lagere echelons van de partij daarover verantwoording schuldig zijn aan de hogere in plaats van andersom zoals in een democratie juist de bestuurders verantwoording verschuldigt zijn aan de bevolking.

  Like

  • Had of heeft het RG enig soort van ideologie dan? Is mij nooit opgevallen. Bovendien: dit nogal elitaire “genootschap” selecteert leden, je kunt daar zomaar geen lid van worden (staat in hun statuten).

   Like

 7. Pingback: DE BATAAFSE BANK | Parlement, Politiek en Voorz...

 8. Pingback: OLIE EN IMMIGRANTEN – DE NAAKTE WAARHEID | HERSTEL DE REPUBLIEK

Reacties zijn gesloten.