DE BATAAFSE REPUBLIEK IS NOOIT OPGEHEVEN

Er zijn twee manieren waarop mensen zouden kunnen denken, dat ze zich belachelijk maken.

Trekken aan een dood paard

Iedereen ziet dat het paard dood is, behalve degene die het paard koste wat kost wil verplaatsen. Op deze site maken we onszelf wijs, dat het dode paard de TV-starende, dociele en hersendode massa is. In werkelijkheid is het dode paard de in 1813 overleden republikeinse geest. Een geluk bij een ongeluk: het valt de massa TV-kijkers niet op, dat er een paar idioten aan een dood paard staan te sjorren, dus die gaan er vrolijk tegen beter weten in mee door, tot ze er bij neervallen.

Verpauperde zwevers met een visie

De kadaver-trekkers worden blij aangemoedigd door mensen die niets meer hebben te verliezen en/of hun heil zijn gaan zoeken in luchtkastelen. Goden, geesten en visioenen die hen wijsmaken, dat er een messias onderweg is en dat je dat overal aan kunt merken. Wat zijn mensen die niets meer hebben te verliezen? We denken dan aan gepensioneerden, gefailleerden, zieken, gehandicapten, werklozen, kortom de handophouders. Mensen die tegen alles aanschoppen en er evenzogoed van afhankelijk zijn. Mensen die alles beter weten, maar vinden dat de “nieuwe generatie” hun armzalige stokje maar moeten overnemen. Dit is een denkfout: er is geen “nieuwe generatie”. We zitten nostalgisch tegen een hele serie verloren generaties aan te kijken. Ik kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vaststellen, dat hier geen carrieremakers in de kracht van hun leven komen kijken of ze ons verder kunnen helpen. Ze kijken wel uit!

Toch  gaan we onverdroten voort, want wij hebben immers niets te verliezen, we hebben alles al ingeleverd, tot en met onze naam en onze toekomstige verdiensten vanaf dag 1..

De profeten en mensen met voorspellende gaven vertellen ons nu al jaren “dat het fout gaat” met de wereld. Zo, hé! Het wil echter maar niet lukken. Maar als je nu lang genoeg blijft zeggen dat we met zijn allen naar de donder gaan, dan komt die droom ooit een keer uit. Dat is geen hogere wiskunde, dat is vervullend dom geleuter.

Andere profeten en anderszins wijze mensen hebben zich van het systeem afgekoppeld – zeggen ze. Ieder maakt daarin keuzes, maar het zet geen zoden aan de dijk. Op een terp gaan zitten kijken hoe anderen verzuipen is dan waar het op neer komt. Niet een echt verheffend schouwspel.

Deftige republikeinen willen de politiek in om dingen van binnenuit, zoals ze dat dan plegen te noemen, “te veranderen”. Zijn dat nou allemaal lui met een bepaalde carrieredrang, die ook niets meer hebben te verliezen? Of willen ze er beter van worden. Want als je één keer binnen bent, kan de rest natuurlijk fijn doodvallen, qua electoraat. Compromissen, politiek, water in de wijn, realsisme, netwerken, carriere en zo.

Tenslotte zijn er mensen die wachten op “de leider”.  Iemand die zijn nek uitsteekt en voor de troepen uit gaat lopen. Of zijn hoofd boven het maaiveld gaat uitsteken. Dat is echter wél de gevaarlijkste situatie waarin een Nederlander terecht kan komen. Er komt geen leider. Leiders staan niet op, maar worden “naar voren geschoven” om een gat te vullen. Het mag duidelijk worden verondersteld, wie “schuift”. Degene die alles te verliezen heeft, dat weet u toch ook al wel?

/xx\

DE BATAAFSE REPUBLIEK op het Grondgebied der Nederlanden

Onderverdeeld in 57 Gewesten met een eigen bestuur.

57 Afgevaardigden in de Nationale Vergadering als hoogste (wetgevend) orgaan.

College van Secretarissen-Generaal als hoogste (uitvoerend) orgaan.

\xx/

Nieuwe Gewesten Bataafse Republiek_SR1798

Hoofdgewesten en Gewesten:

25 gewesten Nieuw Nederland

Het enige waar we ons nog aan vast kunnen houden is – behalve ons eigen lichaam een geest – “De Bataafse Republiek”. Deze is namelijk nooit opgeheven. Het “Koninkrijk” is door de werkelijke macht NAAST de Bataafse Republiek geïnstalleerd en heeft alles aan- en opgevreten, als een volwaardig parasiet. Maar daarmee is de bodem onder de Bataafse Republiek niet weggeslagen.

De kunst is om de Bataafse Republiek weer leven in te blazen en het te ontdoen van de occult-katholieke “Jacobijnen-rituelen” zoals die destijds door de Fransen zijn geïntroduceerd. Geniepig uiterlijk vertoon als phrygische mutsen en “vrijheid van godsdienst”. De Bataafse Republiek is bij machte de bodem onder dat onwettige koninkrijk weg te slaan. Door “EU-Nederlander” te blijven en daarnaast de Bataafse Nationaliteit aan te nemen, is er een begin gemaakt: de parallelstaat.  Maar geen parallelstaat zonder parallelmunt: de Bataafse Gulden.

Er is ooit vastgesteld dat 15% van alle Nederlanders liever een democratische republiek wil. Dat zijn 1,2 miljoen gezinshoofden. Als ieder republikeins gezind gezinshoofd – als voorbeeld –  € 10,- inlegt, hebben we een startkapitaal voor een eigen Volksbank van € 12 miljoen. Een prachtig begin om de nieuwe Gulden in circulatie te brengen.

Logo Wisselbank

Het herstellen van de Bataafse Republiek is dus slechts een formaliteit. Wij, Nederlanders, zijn volledig eigenaar van de Bataafse Republiek. Daarentegen is “het koninkrijk” een multinational met een directie en aandeelhouder, die de Nederlanders zien als menselijk materiaal, een asset, verpand aan het bankenkartel. We zijn voor die lieden een rekensom, meer niet.

Maar we kunnen zelf wel rekenen

“DE BATAAFSE REPUBLIEK op het Grondgebied der Nederlanden”

Zo luidt de officiële tenaamstelling.

We moeten ook realist blijven. De tegenstander met zijn eigen wapens volgens zijn spelregels bestrijden is verloren energie. Een bloedbad is geen aantrekkelijk alternatief voor relatieve zekerheden als gas/water/licht en de TV en de politie en/of de kerk.

Onze mooie taak is om de lege huls van de Bataafse Republiek te vullen met een samen-leving, met mensen van vlees en bloed, geen BSN nummertje maar met een naam in bloot eigendom. Daar kunnen we direct mee beginnen. De draaischijf moet de Volksbank zijn, iets anders hebben we niet.

Zolang internet nog relatief vrij is kunnen we het virtueel houden, maar er komt een moment dat er nieuwe regels worden opgelegd, waardoor het beter is alle virtuele communicatiemiddelen binnen de Bataafse Republiek af te schaffen.

Totdat we het zelf onder controle hebben.

31 gedachtes over “DE BATAAFSE REPUBLIEK IS NOOIT OPGEHEVEN

 1. Sinterklaar en Kersttijd – tijd dat de waarzeggers tevoorschijn komen.
  Bij koning Willem I was het niet zo moeilijk om de Bataafse Republiek terzijde te schuiven.
  Nederlanders van toen hadden nog een groot vertrouwen in adel en koninklijke personen.
  Nederlanders van toen dachten dat adel en koninklijke personen het altijd beter zouden weten
  En het goed zouden voor hebben met de Nederlanders.
  Een grote denkfout die de mensen van die tijd niet kwalijk te nemen is.
  Vandaag de dag – en dankzij internet – groeit de kennis van de Nederlander
  En daarmee het besef dat adel en koninklijke personen – zeker Bea, Willy en kleeftroep – het in eerste instantie uitsluitend te doen is om zichzelf en dat hun eigen belang prominent voorop staat.
  Met dat bekend is dat Bea, Willy en kleeftroep geen druppeltje koninklijk bloed in de aderen hebben.
  En bij deze omhoog gevallen personen de psychische aandoeningen dermate aanstootgevend zijn.
  Dat een leger aan AIVD en BVD nodig is om dagelijks de drek schoon te spoelen.
  De Bataafse Republiek – ben er helemaal voor.
  Denk ook dat de Nederlanders zichzelf beter zullen herkennen in dat systeem van vertegenwoordiging.
  Met bijkomend voordeel dat bij wanpresteren de vertegenwoordiger zo afgezet is en vervangen is.
  Zodat idiotieen zoals EU, Euro, miljarden afstaan aan randdebielen Brussel, voorkomen worden.
  Nederland wordt weer Nederland. Met Nederlanders die vertrouwen krijgen in de toekomst.

  Like

  • Nu een botoxbabe als Janine Hennis-Plasschaert.
   Eerder als minister van defensie een dienstweigeraar-die daar nog prat op ging ook.
   Militairen van Nederland zijn de afgelopen decennia nooit serieus genomen
   Door welke randdebiel aan Premier dan ook

   Like

 2. Tja, de gedachten van het eerste uur van deze site. Misschien lijkt het zo dat de republikeinse gedachte niet aanslaat, maar dat is dan optisch bedrog. Steeds meer mensen willen verandering, want hoe het nu gaat strijden we een verloren (uitlevering) strijd, een strijd die stukje bij beetje wordt verloren door de Timmermannen en andere idioten die denken dat Brussel goed voor ons is. Dat de strijd gaande is en dat alsmaar meer mensen zich afwenden van Den Haag en hun elite politiek mag duidelijk zijn. Maar het dient te worden opgemerkt dat die Haagse politieke elite ons een ferme hand toesteekt, ze bakken slechts luchtkastelen en valse hoop, en daar kan de kachel niet van roken! In het voorjaar is er het referendum over Oekraïne, een goede peiling van de werkelijke gevoelens ten aanzien van het geloof in de Nederlandse politiek en de manier hoe wij worden be- en gestuurd! De dreun zal bij de heersende elite hard aankomen, mag je verwachten!

  Like

 3. Hopelijk zijn de lessen van oorlogsvoering wel duidelijk voor botoxbabe en dat alle inspanningen op dit gebied niks meer als ellende voortbrengt?
  Wij worden ongewild meegezogen in een oorlog waar de bevolking niet door gecharmeerd is!
  Uit de Nato en uit de oorlog met Irak en sowieso Syrie!

  Like

 4. Ik ben meteen voor een Volksbank.En een tientje per hoofd inleg lijkt mij heel goed.Moet toch kunnen.
  Maar misschien helpen wij met zijn allen mee om de echte schandalen onder de pet te houden.
  Waardoor de onbenullen zich vermaken met tv-amusement ,boulevardachtig en helemaal om te kotsen,blauw bloed van de EO.
  Gisteren zat ik wat te knutselen op een zoekmachine (ook naar aanleiding van ene opmerking van silvia en benny,die kant noch wal raakt in 2015! over majesteiten en hun schennis enzo).
  Kortom: ik zette brutaal in met “gekke klaartje” en soest.
  En viel zo wat van mijn stoel over alle reacties en links.
  De hele geschiedenis van de “vorstelijke” vervalsing klaar en duidelijk beschreven (waaraan Tom Couzy ook nog een behoorlijk steentje heeft bijgedragen,die goede man).
  Ik wist bijna niet te kiezen maar besloot om naar Place4Free – de Matrix van het systeem-.
  .
  te gaan .
  En zie de hele werkelijke geschiedenis werd uitvoerig beschreven.De dode zoon van Willemien Paulien die door husband Hendrik besmet werd met syfilis en 5 miskramen kreeg,eigenlijk dus 6.
  Ze bleek onvruchtbaar. Er werd een meisje weggehaald bij een degelijke huisvrouw.Deze mevrouw heeft later in een verzorgingshuis in Amersfoort tot haar dood geroepen dat ze de moeder van Juliana was.
  Maar ook de voorgeschiedenis kwam aan bod,over Willemien zelf die niet van Willem 3 was.Emma had immers een bewaakte gang,waar de minnaars langs konden.3 in getal,maar de Ranitz gooit de hoogste ogen,ivm zijn erfelijke toondoofheid.

  En kijk nu eens waar onze nationale uitvretertjes mee bezig zijn,al generaties.En waarom (met de opkomst van internet) er opeens zo angstvallig wordt gedaan als de keuninklijke lieden wat moeten consumeren met het volk.Leden van de hofhouding lopen er achter aan om elk stukje siervies in te zamelen,servetjes etc. Ook wordt gelet op haren,want ja een DNA-test liegt niet.
  En we hebben genoeg vergelijkingsmateriaal. Van de drie koninkjes lopen honderden afstammelingen rond,vooral in Brabant waar Gorilla fors om zich heen sloeg. De moeders van de jongetjes konden een vergoedinkje ophalen bij de wethouder van de betreffende gemeente.Meisjes leverden niets op.
  Ook in Utrecht wemelt het van de nakomelingen.

  En de familie der Nederlanden, die bestaat hoor.Heel Drenthe weet er van,met die landbouw gemeenschap in Frederiksoord, Maatschappij der Weldadigheid.

  Het lijkt mij goed voor de ontwikkeling van de burgers, dat het hele artikel Place 4 Free zoals bovengenoemd hier wordt geplaatst.
  Opgedragen aan alle silvia’s en bennies.
  Zalig kerstfeest!

  Like

  • Aan een referendum hebben we geen fluit, Paulc .
   Veel te gemakkelijk (te negeren)!
   Net als stemmen: ergens een kruisje zetten en dan weer 4 jaar achter de computer kruipen om te klagen en mopperen.

   Dit voorstel van Herstel de Republiek vereist opgestroopte mouwen en actie in de praktijk.

   Like

   • En die praktijk is er net zo goed Luca.
    Er vinden thans een hoop goede initiatieven plaats overal ter wereld.
    Dat het niet allemaal meteen zichtbaar is, wil niet zeggen dat er dingen niet in ontwikkeling zijn.
    Tracht het grote plaatje te zien.
    Denk jij b.v. dat al wat er op deze site geschreven is geen gevolgen heeft?
    Gedachtes zijn energie.
    Kun je bevroeden hoeveel mensen anders zijn gaan denken door de hier aangeboden informatie van de afgelopen 6 jaar?
    Die weer andere mensen ontmoeten etc.?
    Kijk naar jezelf wat jouw gedachtes omtrent soevereiniteit teweeg hebben gebracht.
    We planten allemaal onze zaadjes, onze gedachtes.
    Het speelt zich ondertussen op andere niveau’s af dan alleen maar fysiek bij elkaar komen, da’s ouwe koek, daarom krijg je geen hond meer mee naar een demon-stratie op een malieveld.Het is nu de tijd dat we dat op een hoger niveau gaan uitvoeren zoals de gedachtes die ik heb en nu met jou deel.
    Daar zit onze kracht.
    En daar kan geen duisternis tegenop.
    Licht creëert namelijk altijd licht in de duisternis, duisternis creëert nimmer duisternis in het licht.
    Probeer het anders maar eens.
    En dat zou meer dan genoeg mogen zeggen,

    NG

    Like

    • En dan nog iets beste Luca, de enige die mij mijn soevereiniteit kan geven ben ik dan toch zelf?
     Beetje van accepteren wie je mag zijn, wie je bent.
     Ik heb er altijd moeite mee gehad om een malafide organisatie als een koningshuis om mijn vrijheid te vragen, daar ik daar namelijk zelf verantwoordelijk voor ben en niet zij, tenzij ik hen de gelegenheid geef, en dat verrek ik dus.
     De weg naar Vrijheid is niets meer dan je eigen verantwoordelijkheid te nemen, en die ga ik niet afsmeken bij enig ander.
     Dus, anders gezegd, we zijn allemaal vrij, maar zijn vergeten hoe het is om daar naar te leven.
     En zo simpel is het.

     NG

     Like

 5. Alle referendum kunnen zij hier Nederland naast zich neerleggen, gewoon omdat de regering vind dat zij, gemachtigd en gekozen zijn door het het volk.
  Je kan zich vergelijken als meeuwen, schreeuwen en schijten komen zij aanvliegen en pikken het het eten uit je
  handen en volgens als niks meer te halen valt, pikken en schijten zich nog is extra op je, om vervolgens hun weg
  schreeuwelijkt te weg te vliegen.
  En dan heeft ik nog niet eens over de vuilnis zakken, die door hun kapot getrokken om bij de restjes te komen.
  Dit doet mijn dan weer lijken aan een dood lijkt, wat nog meer geplukt moet werden.

  Like

 6. Mijn volledige steun heb je, liever vandaag dan morgen, dat het smerige jat systeem van de parasieten aan een einde komt. De ambtenaren maffia en zowel de zwarte maffia alsmede justitie en de door god aangestelden!

  Like

 7. Als god bestond, had hij/zij allang ontslag genomen gezien de situatie, en hadden we er een werkeloze bij gehad.

  Like

  • Weer een probeersel zonder plan. Je blijft wel leuk bezig, zo. Tot genoegen van de enkeling die de macht uitoefent.

   Like

  • Laten we de blik vooral op het eigen land richten en dan niet vanachter de computer, maar in daadkracht, Ria. Klip en klaar: wie gaan de Bataafse Republiek weer in ere herstellen in praktijk?
   In een reactie hieronder heb ik een praktisch voorstel gedaan.

   Like

 8. na de nodige uitstel kreeg ik gister toch nog mijn eerste baxter.
  voor de gezonde leken onder ons, dat is afgemeten medicatie op een rol van plastic zakjes, wat de inname versoepelt.
  want met 7 pillen op 1 dag, ben ik die draad al snel kwijt.
  en mijzelf kennende sla ik daar dan al snel een slag naar, als ik die slag al sla…
  direct gevolg is hiervan wel, dat we het frequente bezoek van de wijkverpleegsters gaan afbouwen.
  omdat ik graag wil.
  van 2 maal daags, 7 dagen in de week.
  naar 1 a 2 maal in de week gaan we nog overleggen.
  stukje controle van de bloeddruk, en of ik ze wel in neem.
  dat klinkt en lijkt een soort van onvolwassen gedrag, maar ons kent ons.
  zo weet ik vanuit het ziekenhuis en de huisarts dat mijn waterpijp als schadelijk te boek staat, en toch weerhoudt mij daar het gebruik niet van.
  ander voorbeeld;
  ik weet dat het goed zou zijn om elke dag te gaan lopen of fietsen, maar mijn luie aard en gemis aan sportieve genen weerhouden mij daar eenvoudigweg van.
  wel eet en drink ik mijns inziens verantwoord genoeg.
  zo heb ik geen overgewicht, en gedragen mijn organen zich nog immer als vanouds en naar behoren.
  de balans opmaken is wel iets dat ik veelvuldig doe in mijn levensloop.
  wat dat aangaat volg ik mijn oude voorman wel, die steeds riep; meten is weten.
  in die tijd moest hij me dit met grote regelmaat inprenten van zichzelf, want het werk was mij al gauw goed, en ook steeds goed genoeg.
  ook toen bleek al dat de baas die mij in dienst nam, er een baas bij kreeg.
  de wijkverpleegster kwam intussen langs voor mijn eerste ochtend medicatie van de baxter,
  voor vanavond meld ik mij gelijk af, zodat het tweede zakje mij is toevertrouwd.
  vertrouwen is wel een ding hoor.
  wie, wat, waar vertrouw jij op?
  met andere woorden; zijn de pijlers van jouw bestaan?
  en wat gebeurd er als dat weg valt?
  dan kom je al snel in die sferen waar jij niet eens aan wilt denken.
  toch?
  hier komt het dan ook direct op jouw kracht aan.
  de kracht van zelfbehoud.
  daarin sneuvelen de meeste en grootste kerels.
  pak hem zijn vrouw en kinderen af, en hij verwordt tot wrak.
  je hebt een enkeling die gelijk de vlag uit steekt, maar dit is de regel.
  de regel is trouwens ook weer zo een regel met een schutlaag.
  als schrijver mijner verhalen, ben ik tevens de schrijver van dit vaderland, waar jullie als lezers in zitten.
  echt waar?
  echt waar!
  want dieren zijn precies als mensen.
  met dezelfde mensen wensen.
  een regel is een begeleidingswandje.
  de meeste mensen zoeken hun hele bestaan naar de uitweg.
  zonder ooit aan te komen uiteraard.
  want bij elke gang die ze met hun gedachten tekenen, beleven, zetten ze die ook voor de schaduwzijde van hun eeuwige zoektocht naar verlichting ende verlossing.
  en als ik dit hier zo met logica en rede voor jouw ogen uit schrijf, en jouw verstand mij niet kent, maar wel vertrouwd, heb je een super clou.

  Like

 9. Dank voor deze post, Admin.
  Voor mij blijft de vraag wat we gaan DOEN.
  Wie neemt het initiatief?
  De Vrijstaat Wonderland wil maar wat graag vriendschapsbanden aanknopen met een Bataafse Republiek.
  Maar wie herstelt volgens het Verdrag van Montevideo de Onafhankelijkheidsverklaring van die republiek, wie zijn er de volksvertegenwoordiging?
  Wat ik aan kan bieden, is een groep vrijdenkende mensen, die zich op zondagmiddag 27 december in Wijchen (bij Nijmegen) verzamelen en in actie zijn. http://www.dereunie.info/index.php/ontmoetingsdag
  Want vanachter de computer zittend gaat die republiek er niet komen.

  Like

 10. Carpoolen?
  Met 3 of 4 Herstel de Republiek-kers zal het toch wel te doen zijn.
  sowieso komt er nog een carpoolapp. op de website, want dit probleem hebben meer mensen.

  Like

  • Dit is één van de weinige sites die geen info over reageerders doorgeeft en waar je privacy behoorlijk veilig is.
   De site is tevens cryptisch versleuteld om de gegevens van derden zo goed mogelijk te beschermen.
   Dus carpoolen via hier kun je wel schudden.
   Ik woon zelf te ver weg Luca, met of zonder carpoolen, gaat gewoon niet.

   NG

   Like

 11. Nog steeds kunnen wij elke dag doen waar wij Zin in hebben.
  Lullige is dat velen er niet meer in geloven, ergo, er geen weet meer van hebben hoe het is om zo te leven.
  Zou het zin hebben dingen te doen waar je geen zin in hebt?
  En toch doen we het allemaal.
  De tijd verprutsen om dat te doen wat wel zin heeft, whatever.
  We hebben ‘geleerd’ dat te doen als je met pensioen gaat.
  Vandaar dat er nu cursussen bestaan om de 65 jarige door z’n vrije tijd te loodsen zodat Lief niet alsnog een echtscheiding aanvraagt n.a.v. zijn permanente aanwezigheid en de wensch dingen samen te doen.
  Ondertussen plukken er maar weinig de dag meer, terwijl dat juist hetgeen is wat de mensheid thans nodig heeft.
  Mensen die gewoon blij zijn dat ze leven.
  Mensen zijn bang geworden om te leven, en geloof mij, dat heeft totaal geen enkele Zin.

  NG

  Like

 12. Stemmen, Demonstreren, Referenda, Volksraadplegingen hebben geen enkel nut.
  In wezen is een demonstratie een bewijs van onvermogen. Protesteren met leuke bordjes en hoedjes op. De parasieten daar op het Loo en in het Binnenhof lachen zich dood. “Wel amice”, roept Rutte tegen van der Scheur sorry vanderSteur,
  “gooi er nog maar een paar ME-battaljons ertegenaan kenne we lachen!”

  ja hoor van der Steur (kattenkliek lie-zeum, en Corbal van Minerva div pedodisputen(?) te Leiden, waar ook Demmink van weetuwel e.v.a. VVD-ers lid van zijn/waren). beetje volgevreten oranjeslijmbal: let vooral op de onderdanige slijmstand…

  Like

  • @Beste mensen,

   Nogmaals: Stemmen, Demonstreren, Referenda hebben TOTAAL geen zin!
   Zijn in feite Papierentijgers resp. Zoethoudertjes.

   HEt enige wat ik mij wel zou kunnen voorstellen is een VOLKS-OORDEEL.

   VOLKSOORDEEL
   Wat is een Volksoordeel?
   Een Volksoordeel is een combinatie van een een Volksraadpleging en een Maatregel.
   De Maatregel vloeit direct voort uit de in het Oordeel geformuleerde vraag/vragen!

   Het Oordeel is [pas] van kracht als minimaal xx % (zeg b.v. 75% = draagvlak) van de bevolking zich heeft uitgesproken over dit Oordeel en minimaal yy % (zeg b.v. 75% = 56,25 % de meerderheid dus) hiervan zich achter het Oordeel scharen. (75/75 regel). Evt ander combinaties voor een groter draagvlak e.d. ook mogelijk b.v. 80/80=64%
   Zodra het Oordeel is aangenomen dient dit deel dan wel de gehele bevolking zich achter dit Oordeel te scharen en onverwijld uit te voeren.

   N.B. 1 Politie en Leger zijn gehouden zich voor 100% achter dit Oordeel te scharen en mede de uitvoering hiervan te bekrachtigen; weigering betekent Ontslag op laste van het Volk!

   N.B. 2 Alle andere machtsconstellaties zijn hierbij uitgeschakeld en hebben geen enkele bevoegdheid aan de uitslag iets te veranderen, nog dit aan te vechten juridisch danwel anders.

   N.B. 3 De geraadpleegde bevolking dient ‘handelingsbekwaam’ te zijn. Dus geen minderjarigen, niet Nederlanders e.d.

   Zegt het voort…..zegt het voort….zegt het voort…….(tot iedereen hiervan heeft gehoord nml.)…..

   Like

   • Alle bijdragen, critische geluiden, verbeteringen, verdere gedachtegangen, voorstellen etc. zijn welkom.
    De kunst is om kernachtig verwoord en volledig gedekt door algemeen menselijk recht e.d. een super democratisch
    rechtvaardig en volledig transparant “ULTIEM” machtsmiddel te ontwikkelen!!!

    Like

    • Ben het roerend met je eens, Nemesis.
     Vandaar mij aanbod om daar 27 december voor te gebruiken, zodat er een eerste samenkomst kan zijn.
     In het hoofdartikel wordt gesproken over 40 gewesten; die hebben we via de Vrije Mens al allemaal bemenst.
     De lijn doortrekkend kun je kijken naar de 443 gemeenten: die hebben we via de Vrije Mens ook al allemaal bemenst.
     Dus zo’n Volksoordeel is een kwestie van lokale bijeenkomsten, een landelijke (online) logistiek en de mensen, die er mee aan de slag gaan.

     Het volstaat niet om “het voort te zeggen”.
     Het volstaat pas om daadwerkelijk aan het werk te gaan.
     En 27 december biedt alleen maar een groot, warm, sfeervol onderkomen (met lekkere koffie!) plus een gemotiveerde groep mensen.
     Wie komt er allemaal?
     http://www.dereunie.info/index.php/ontmoetingsdag

     Like

Reacties zijn gesloten.