HET “KONINKRIJK DER NEDERLANDEN” DOOD VERKLAARD – 1 NOVEMBER 2014

Vandaag is het Verdrag van Lissabon voor de volle 100% in werking getreden.

Wat daarvan de verstrekkende consequenties zijn, laten we graag aan de lezer over.

Eén van die consequenties is, dat vanaf vandaag een nieuw land is ontstaan, omdat “regering en parlement” van het oude “koninkrijk der Nederlanden” zijn ontheven van vrijwel alle bevoegdheden. Naar de geest van het Verdrag van Lissabon – een verkapte in 2005 bij referendum door de Nederlanders afgeschoten EU grondwet – moet voor vrijwel iedere politieke beslissing thans ook formeel toestemming uit Brussel komen om er uitvoering aan te kunnen geven. De EU-regelgeving is nu dus ook geformaliseerd en boven de Nederlandse wet gesteld. Daarbij komt dat als gevolg van deze ondemocratische beslissing iedere Nederlandse staatsburger in de eerste plaats EU staatsburger is geworden. Er moet in de eerste plaats immers worden gehoorzaamd aan de EU wetgeving. Dat maakt van de Nederlander een tweederangs burger en van het “koninkrijk der Nederlanden” een provincie van het herstelde Habsburgse Roomse Rijk.

Door deze stille staatsgreep is in feite automatisch een “Nieuw Nederland” ontstaan.

naamloos

 

Het oude “koninkrijk” is terug in het oude nest, we zijn terug bij de periode van voor de Beeldenstorm van 1566.  De inwoners van dit stuk van de wereldbol is echter nergens naar gevraagd. Twee derde van de stemgerechtigden hebben het oligarchische systeem  in stand gehouden en de gelegenheid gegeven de orders van buitenlandse machten uit te voeren.

Het is tijd geworden voor een onafhankelijkheidsverklaring.

Een Nieuw Nederland dat het grondgebied beslaat van het oude “koninkrijk” moet worden geformaliseerd. Er moet een interim-bestuur worden geïnstalleerd en een Hoge Commissaris worden benoemd om de afscheiding in goede banen te leiden. Alles wat met het oude “koninkrijk” heeft te maken is onderhevig geworden aan de wetten en regels van het EU regime in Brussel en Straatsburg.

De “koning” is dood.

De regering is dood.

Het parlement is dood.

Het “koninkrijk der Nederlanden” is dood.

 

Thans worden wij geacht onder het herstelde gezag van het Rooms Habsburgse Rijk onderdanig te zijn. Dat dienen wij te doen door te blijven meewerken aan de farce rond verkiezingen en belasting af te dragen. Bovendien prevaleert de EU rechtsspraak, waarmee ook het rechtssysteem dood en begraven is.

De Provincie Nederland komt onder curatele te staan van een autocratisch EU regime, welke op haar beurt weer onder gezag staat van het militair gezag van Corporate D.C., op haar beurt weer onder financieel gezag van The Crown in London – niet te verwarren met het Britse koningshuis. Het religieuze sausje in de vorm van canonieke rechtspraak en politieke horigheid wordt verzorgd door “Het Vaticaan” met de Latijnse kerk als bindende factor en als argument om andersdenkenden met wortel en tak uit te roeien. Dat doet men al 2.000 jaar zo, dat zal ook niet veranderen.

We waren al gewend aan Brusselse bureaucraten die rekenfoutjes maakten, we doen gemaakt verontwaardigd over zoveel samengebalde domheid, maar we doen uiteindelijk precies wat men ons opdraagt. Een doodgravers elite dicteert en doet uitvoeren – de onderdanen denken dat ze serieus worden genomen en vervallen in burgerlijke gehoorzaamheid.

Blijkbaar vinden wij het niet meer dan normaal, dat we het fascisten-regime in Kiev te hulp schieten door Rusland als leverancier van gas aan Oekraïne te betalen. Zelfs zonder een Verdrag van Lissabon wordt dat over onze hoofden beslist. Want als er over zou worden gestemd, dan zou datzelfde fascistenregime een goed heenkomen moeten zoeken. Nu bestendigen wij oorlog.

Door de lamlendige houding van een meerderheid van de bewoners van dit stuk aarde, dient een minderheid zich te voegen naar de dictaten vanuit het buitenland. Maar mocht het zo zijn, dat we voor een keus zouden worden gesteld, dan zijn de rollen omgedraaid.

Het bestaande systeem klopt van geen kant.

“Republikeinen” of andersdenkenden die met de moed der wanhoop met de heersende macht denken te moeten onderhandelen of overleggen, bestaan niet. Het corrupte systeem wordt niet alleen door de meerderheid in stand gehouden. Het onderhandelen met criminelen levert een strafblad op.

Wij zijn genoodzaakt onszelf een keus voor te leggen, aangezien “het systeem” geen enkel belang heeft bij opties:

[1] Willen we doorgaan als EU staatsburger;

[2] Willen we starten  als vrije Nieuw Nederlandse burger.

Gesteld dat – in het hoogst onwaarschijnlijke geval – de meerderheid als EU-staatsburger verder wil, dan zal voor de minderheid een oplossing moeten worden gevonden in de vorm van autonome vrijheid.

Als de keuze in meerderheid op [2] is gevallen heeft dat als consequentie, dat er een afscheiding ontstaat. Iedere EU burger zal worden ingeschreven als buitenlander met een buitenlands paspoort. Alle paspoorten en ID bewijzen die door het “koninkrijk” zijn uitgegeven worden ongeldig verklaard.

Bij keuze [2] zouden we ook kunnen kiezen voor een nieuwe grondwet en een soevereine munt. Voor een drastisch herzien percentage belasting, namelijk 0%. Voor natuurrecht, voor beslissen bij referendum, voor een radicaal uitgedunde overheid en voor uitsluitend gekozen bestuursfunctionarissen. Zelfs de opperbevelhebber van de strijdkrachten moet worden gekozen.

 • We verdelen ons grondgebied over 50 regionale economisch gelijkwaardige departementen.
 • Ons parlement bestaat uit 50 gekozen afgevaardigden.
 • Ons landsbestuur bestaat uit een College van Secretarissen-Generaal.
 • Bij toerbeurt wordt één S.G. als protocollair staatshoofd aangewezen.
 • Amsterdam is hoofdstad, Den Haag wordt museumstad.
 • De overheid kent alleen beleid door het uitvoeren van de wil van de burgers.

Want, lieve mensen, het hoort fatsoenshalve namelijk zo:

Burgerbestuur_2

 

Nu vraagt u zich waarschijnlijk nog steeds af, waarom dit zomaar zou kunnen.

We leggen het in zo kort mogelijke bewoordingen uit.

Dit hebben wij dus niet bedacht, dit is een brouwsel van de arrogante bureaucraten in Brussel en Den Haag. Over de hoofden van een onwillige bevolking heen, is besloten om ons grondgebied per vandaag ook formeel onder het gezag van een ongekozen door buitenlandse elementen aangestuurd fascisten-regime te brengen. U heeft er niet voor gekozen, wij hebben er niet voor gekozen en per vandaag is het gewoon wel degelijk gebeurd.

In meerderheid hebben wij in 2005 de EU grondwet afgeknald en thans wordt alsnog onze stem volledig teniet gedaan.

Het is niets meer of minder dan een oorlogsverklaring tegen het Nederlandse volk, die wij wijselijk naast ons neerleggen.

De door ons betaalde ordediensten (voormalige politiediensten) moeten onder ons (burgerlijk) gezag worden gebracht. Wij moeten gewoon zonder poeha een interim bestuur aanstellen, ons land reorganiseren en de Nationale Volksbank in werking zetten door het staatsconglomeraat ABN-AMRO-SNS-Reaal die functie te geven. Een Volksbank die dienst doet als wisselkantoor en geldopslag. De uitgifte van de nieuwe munt wordt kadastraal geregeld.

Vandaag kan er een begin worden gemaakt met Nieuw Nederland, het is een kwestie van inkoppen van een voorzet op maat door de EU bureaucraten. Niet wij, maar de arrogante zelfverklaarde machthebbers hebben het “koninkrijk der Nederlanden” dood verklaard en op onze kosten begraven.

Alle standbeelden van grote Nederlanders moeten de trekpleisters worden van de vrijheidslievende Nederlander. Op 50 plaatsen verspreid in ons land. De overheid moet weten, dat Nederlanders geen middelen meer ter beschikking stellen, waar ze niet in vrijheid voor hebben kunnen kiezen. Een centraal orgaan moet in het leven worden geroepen, om te beginnen het maandblad wat 13 manen per jaar wordt uitgegeven:

“Nieuw Nederland – Vrijstaat in aanbouw”.

 

Wij willen niet achteraf worden geconfronteerd met een schadepost van staatswege, maar wensen vooraf geraadpleegd te worden over de besteding der middelen. Alleen al die eis luidt de ondergang van het EU gedrocht in. Men is niet gewend verantwoording af te leggen, men is gewend verantwoording op te leggen. De hand van de gever is echter boven de hand der ontvanger.

Het zal dan snel, heel snel afgelopen zijn met “het project EU”, zo is onze inschatting, maar dat is verder ons probleem niet. We hebben geen schulden en we hebben geen vorderingen meer op het criminele syndicaat EU.

Hoe sneller we uit kunnen stappen hoe beter…. weg ermee!

 

Nieuw Nederland

1 november 2014.

 

English abstract HERE

 

129 gedachtes over “HET “KONINKRIJK DER NEDERLANDEN” DOOD VERKLAARD – 1 NOVEMBER 2014

 1. Nu hebben we het al zo bont gemaakt dat de Belgen ons uitlachen!
  Nogmaals,geen kind dacht aan kerk of geloof, als het Sinterklaastijd was.
  En Cees heeft gelijk, die mannen met een mud kolen op hun nek waren inderdaad pikzwart en moeilijk schoon te krijgen.Misschien zaterdags in de tobbe met soda en bleekwater of zo iets.
  En dat alles voor een grijpstuiver!
  Knechten, het grootste deel van het volk.
  En Vondel,die wijze man, had het al door in de tijd van de stadhouders. Die hij ” de miezerige
  koninkjes van oranje” noemde.Want die verstoorden al de Republiek der Nederlanden.
  En dat is 4 eeuwen geleden! Wij moeten ons schamen.
  Als er iemand met de statuur van Poetin op staat (die nu aan alle kanten bespottelijk wordt gemaakt) dan ging ik misschien nog naar de stembus ook.
  Poetin houdt van zijn land,is trots en vecht er voor.
  En wij worden verkwanseld aan Brussel,Navo en andere misdadige organisaties en wij laten het gebeuren.
  En we laten ons bestelen!
  En we eindigen direkt nog in plaggenhutten want er is een bevolkingsgroep van 89000 mensen op de vlucht,zonder adres.Vluchteling in eigen land omdat ze de lasten niet meer kunnen opbrengen.
  En zo zal het ons dus als volk vergaan.
  Ieder die nog een dak boven zijn hoofd heeft, doet er goed aan in bescheiden mate te hamsteren,voor evt.familie te zorgen, zelf iets gaan kweken bij voorkeur rood fruit.Want de Staat, die bestaat niet meer.

  Like

  • @Attie,

   gun alle kinderen een feestje en vele cadeautjes, maar: “geen kind dacht aan kerk of geloof, als het Sinterklaastijd was”. Ze kregen wel (on(der)bewust) mee dat de ‘lieve’ oude man met die mijter, met kruis/staf, en z’n hulpjes bepaalde of je zoet was geweest, de roe verdiende of zelfs mee werd genomen om nooit meer terug te keren. Er is natuurlijk maar één partij die zich al eeuwen van dat soort praktijken bediend ( geloof het maar ) en erger…toevallig voeren die ook een kruis…Tevens dient een knecht geknecht te worden, m.a.w. er staat altijd iemand boven, maar als dat het grootste deel van het volk betreft is het oké? M.i. is dit juist het probleem, er komt niets tussen mij en mijn oorsprong en er staat al zeker niemand boven een ander.

   En v.w.b. de discussie over zwarte / witte slaven. Deze kwamen zeker ook net uit een inheemse kolenmijn:

   Je eigen slavernij vieren, om “trots” van te worden!

   Like

  • helemaal met je eens, Attie, je hebt het goed verwoord!
   @ Adm. Wat een goed stuk weer en zo waar. Waarom sluit toch zo’n groot deel v.d. bevolking zijn luiken en laat dat zo? Het leven zou voor allen zo leuk en simpel kunnen zijn (nouja allen…. staatsruif vreters zullen stevig balen, maar daar kan een groot deel wel weer van genieten.)

   Like

   • @ATTIE, LANDLOOPER en YTSKE

    Inderdaad uitstekend verwoord Attie en helemaal met je eens. Aan de top van de ZioNAZI EU (zie Dr.Rath: EU door Nazi opgericht = dus mede door de landverrader de ZioNazi SS-er Bernard Bilderberg).

    Deze Jean-Claude Juncker meester-bedrieger aan de top van deze ZioNazi EU-mafia is lid van Committee 300 zoals de andere zeer bekende landverraders en volksverlakkers Zie http://www.yahspeople.com/rothschild.html

    ZioNazi Dictator Juncker is sinds zeer lang een zakkenvuller voor de ZioNazi Corporate Collectivist Bankster-mafia zoals ook in dit committee: Beatrix, Balk Elllende, Constantijn, Duisenberg, Friso, Gates, Mabel de mafiahoer en haar meester Soros en Domme Willem.
    Juncker heeft zeer lang zijn meesters gediend om minimaal belasting naar ons het volk te laten vloeien. Zo spoedig mogelijk dient deze fraudeur opgeruimd te worden en met hem dat hele landverraderlijke, volksverlakkerig en zakkenvullerszootje in Brussel en Denhaag.

    Onder aan de lijst staat volkomen onjuist vermeld : “Most of the names listed above are of Jewish lineage’
    Juist is dat het merendeel Zionisten zijn ofwel ZioNazi ofwel zich valselijk als Joods uitgevende uiterst hebzuchtige psychopoatische barbaren.

    De vrede op onze wereldbol zou erg gediend zijn als deze 300 de nek werd omgedraaid en hun gestolen vermogens in beslag werd genomen tbv het volk dat nu als slaven lijdt onder hun woeker en uitbuiting.

    Volg onder aan de website ook ‘Jesuit-society’ , ‘Freemasons’ en ‘Boule’ om te lezen hoe hopeloos ziekelijk deze wereld in elkaar steekt met een massa aan psychopaten.

    Like

 2. http://www.volkskrant.nl/wetenschap/ouder-ziet-kind-te-positief~a3788984/
  Inderdaad, hoe kweek je narcisten, maar normaal denkende mensen wisten dit natuurlijk al lang, kennelijk moet je tegenwoordig psychologie gestudeerd hebben om dit te zien.
  En het “onderwijs” en de media doen vrolijk mee, ouders weten al minder dan hun ouders enz.
  Blijven prijzen, ook al worden ze steeds dommer, de neergaande spiraal.
  En het is natuurlijk al helemaal niet politiek correct meer als je je kind een draai om de oren geeft wanneer het je het bloed onder de nagels vandaan haalt.
  All by design!

  Like

  • Schoot me net weer te binnen, de figuur die in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw ook pedagogische rampen heeft gecreëerd, was deze:
   http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Spock
   Kende toen een paar slachtoffers van deze methode, niet te harden!
   De toekomstige tijdbommen voor de “alles moest kunnen maatschappij” en onder de normen en waarden.
   De plaats waar die “ramp” overleed, is toepasselijk.

   Like

 3. Laten we maar ophouden met die zwarte pietendiscussie.Direkt grabbelen de kinderen naar pepernoten terwijl hun ouders met elkaar aan het vechten (letterlijk) zijn. Dan is er toch ook niet veel meer aan.
  Er zijn ook altijd lichtpuntjes.Het Vaticaan loopt op laatste benen en laatste paus.Het zal vreselijk worden als de stad op de 7 heuvelen wordt verwoest.Maar ook erg natuurlijk, want elke vermoorde is er ‘e’en te veel.
  Na vele gesprekken met allerlei mensen,die zich vooral zorgen maken om hun zorgpremie,gezondheid, energienota etc. kom je ook niet verder. Als je begint over een republiek,recht in eigen hand,dan worden ze doodstil.Is kennelijk een brug te ver.
  Maar al dat geld naar Brussel dat maakt iedereen razend. En deurwaarders die de huisuitzetting gaan ” regelen” en dan de bewoner aan een touwtje in het trapgat vinden.Treurig.aantal zelfmoorden sinds 2008 met een derde gestegen zei PeterR met onbewogen tronie op tv. Kent geen emoties,die man. Is alleen maar ongerust want ja, die Deventer moordzaak,stel je voor dat die open gaat.Ook de klusjesman weet te veel! Dus….
  Een paar weken terug had ik een merkwaardige droom, wat me er van bij bleef was dat ik als een soort profeet rondliep de mensen te overtuigen dat jaartallen wel degelijk van belang waren.
  Daarover nadenkens, ja,misschien is het wel zo.Iedereen leeft ni bij de dag.Kent eigen geschiedenis niet. worden afgeleid door flauwe spelletjes op hun tablet etc.
  Daarom vind ik bijvoorbeeld dat in de herstelde republiek grote aandacht moet komen voor de ware geschiedenis van het volk.
  Wie weet nog dat er in l898 hongertochten werden gehouden vanuit de Stellingwerven (ddel van Friesland) naar de magistraten in Drachten.een soort burgemeester. Vrouwen en kinderen lagen in de bedstee te kleumen en te verhongeren.
  Dat was ook het jaar waarin koning gorilla werd vervangen door een l8-jarige snotneus van Duitsche makelij.Die het nooit aan iets ontbrak uiteraard.En op haar l4e verjaardag,toen er al een aubade werd gebracht aan haar moeder vroeg: ” zijn al die mensen van mij” !!!
  En omstreeks l840 toen kloning Willem 1 zich al hevig zat te verrijken aan ja zeker: de slavernij en opium,
  de jonkheren van Lennep en Hoogendorp op een voettocht werden gestuurd om de toestand in het land te leren kennen.
  Waarbij ze ook nog bij inrichtingen kwamen waren zwervende arme vrouwen werden ingesloten
  en zich pas konden vrij kopen als ze met breien 25 gulden hadden verdiend. Tot welk bedrasg ze dus nooit zijjn gekomen.Levenslang, slaven in barre omstandigheden.Normale mensen,nederlanders.
  En zo kun je doorgaan.Ook onder het bewind van koning Gorilla mensen die in holen leefden in de streek rondom Jubbega.
  Slaven in het veen. Aan de huidige bevolking merk je nog die achterstelling.Zoiets werkt wel zeven generaties door. Werken in het veen. Het volk zonder uren. Als de lawei werd gehesen mochten ze naar hun hol met een roggebrood.
  Over Colijn hebben we het al lang en breed gehad. de kreunprinses Juultje van Soest van twijfelachtige afkomst kreeg toen (in jaren derig) een toelage van 200.000 gulden per jaar.Potten maar. Haar eerste kind zat in een brabants klooster en werd als l2-jarige in een dienstje gedaan. Mocht niet bewust worden.Marie-Claire Rovers.
  Verarmd ging de bevolking de tweede wereldoorlog in.Verkrotting en hongersnood.Na l945 alles nog jaren op punten.Aan alles was gebrek.Behalve op Soestdijk. Juultje genoot met haar vriendinnen bij de vijver en de butler kwam met de thee en de hapjes.
  Daarom zouden de boeken die over dergelijke tijdsgewrichten gaan verplichte lektuur moeten worden in het republikeins onderwijs.
  Voor kinderen bijvoorbeeld ook Afke’s Tiental. En de boeken van Anne de Vries: Bartje,Hilde etc.
  En dan vooral in dat onderwijs ook de tegenstelling uitleggen.
  Sommige mensen houden niet van voorspellingen,maar er zijn mensen die weliswaar ook verbloemd iets vertellen over het jaar 2015.
  Natuurlijk houdt de paragnost zich op de vlakte als het om ” hooggeplaatsten” gaat,anders krijgt hij ook nog een ” ongeluk”
  maar voor belangstellenden (en sla de zogenaamde Bekende Nederlanders maar over,want die doen er niet toe) dan kom je interessante stukjes tegen.Bedenk wel dat hij geen exacte jaartallen ziet,het gaat ongemerkt over in een iets verdere toekomst.
  http://www.jancvanderheide.com
  links 3 onderwerpen,waarvan l dus Voorspellingen 2015.

  Like

 4. Ik heb eerder deze maand op dit artikel gereageerd met de vraag of er onder u ook mensen zijn die zich politiek wilden organiseren. Degenen die reageerden waren: Kamphuis, Cees, PB, Petra en PeterH.
  Met PeterH heb ik een aantal keren van gedachten bewisseld. Vanaf 9 november heb ik echter geen reactie meer mogen ontvangen van PeterH. Ik heb tevens de administrator gevraagd mijn emailadres aan de andere, hierboven genoemden, door te geven. Of dit gebeurd is weet ik niet.

  Nu ben ik nog steeds geïnteresseerd om een organisatie uit de grond te stampen. In verband daarmee ben ik een filosofie aan het schrijven. Vanuit de basisprincipes van die filosofie ga ik kijken waar de maatschappij niet verenigbaar is met die filosofie. En vanuit die gegevens wil ik een partijprogramma gaan schrijven.
  Op zich is dit veel werk. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit de enige manier is om zich als beweging/partij geloofwaardig aan het Nederlandse volk te presenteren. Je krijgt maar één eerste kans en die moet je door dilletant verprutsen.

  Graag verneem ik van Kamphuis, Cees, PB, Petra, PEterH en wellicht anderen of ze deel willen uitmaken van dit begin.

  Like

  • Peter, ik heb het in 2003 landelijk geprobeerd via DeConservatieven van Winny de Jong, van 2010 tot 2014 in de raad van Almelo, maar allemaal gedoemd te mislukken door de MSM. Ik heb er dus geen zin meer in.

   Like

   • Okay, duidelijk!

    Ik wil echter nog wel een paar uitgangspunten van de filosofie neerzetten:
    – Een natuurlijk mens betaalt niet meer belasting dan een bedrijf.
    – Een natuurlijk mens betaalt niet meer dan een bedrijf of een overheid voor producten die door de overheid via regelgeving (dwang) uit de Nederlandse bodem zijn gehaald (hetzelfde geldt voor al het water).
    – De natuurrechten van de mens (de zogenaamde negatieve rechten) zijn geen onderdeel van de politieke besluitvorming. Dit is de enige manier om de rechten onveranderd te houden.
    – De welvaart van Nederland is slechts te meten aan één gegeven: namelijk de welvaart van het Nederlandse volk en niet die van de Nederlandse overheid.
    – De macht van de volksvertegenwoordiging is geleend van het Nederlandse volk voor de duur van vier jaren. De volksvertegenwoordiging kan derhalve deze macht niet aan derden geven. Alle contracten met de EU en andere internationale verdragen dienen als gevolg daarvan of via referenda door het volk goed gekeurd te worden of slechts een geldigheidsduur van maximaal vier jaren te hebben.

    Dit zijn slechts een paar punten die als gevolg van de basis van de filosofie naar voren komen. Die basis is dat de Nederlandse burger vrij geboren is en soeverein is en blijft tijdens zijn hele leven.

    Like

    • Mijn basis filosofie is nog eenvoudiger: er wordt 0% belasting geheven.

     Volksvertegenwoordigers hebben geen macht, alleen hun electoraat oefent zeggenschap uit. Er is geen “regering” maar een bestuur: een college van secretarissen-generaal.
     De grote slag moeten we slaan door de Euro’s in te wisselen 1 : 1 tegen de Nieuwe Gulden. Met de binnen rollende Euro’s lossen we schulden af, waar we het na onderhandelingen met schuldeisers over eens zijn geworden. Banken moeten maar aantonen, dat ze echt geld hebben uitgeleend. Het worden langdurige onderhandelingen, zo is mijn inschatting. Met de Euro’s kopen we verder alles van waarde op. Je praat over naar schatting € 10 biljoen in omloop. Daar kun je heel wat voor kopen. Nog wel.

     Hier een stukje van een paar jaar geleden, wat iedereen allang weer is vergeten:

     https://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/09/09/de-nederlandse-volksbank-i-o/

     Like

     • @Administrator
      0% belasting voor alle burgers 100% mee eens.
      Alleen belasting voor bedrijven en corporaties die er in principe voor zouden moeten zijn om de burgers te dienen en hun in vrede en welzijn te laten leven met een gegarandeerd minimum inkomen per maand voor iedere burger.
      De bedrijventax zou gerelateerd moeten zijn aan hun nut voor de burgers. Derhalve zouden wapenproducenten, gif producerende “pharmaceutische” en chemische bedrijven extreem hoog belast en mogelijk voor moord en massamoord gestraft dienen te worden.
      Doodstraf voor iedere politicus en bedrijfsdirekteur die meer dan 1 dode op zijn geweten heeft en meer als 100.000 fraudeert. Zou dat hele ZioNazi gepeupel in de heersende landverraderlijke en volksverlakkende partijen en hun puppets in 1 klap uitroeien. Zou ook onmiddelijk een veel gelukkiger en veel creatievere wereld opleveren.

      Like

     • Er mag geen inkomstenbelasting worden geheven. Inkomen wordt verworven door een deel van je leven op te offeren/in ruil te geven voor een beloning. Daar het een deel van je eigen leven is (in tijd), is het een vorm van slavernij dat de overheid meent dat een deel van je leven aan hen toebehoord.

      Uiteraard is dat duidelijk. Te menen dat je het Nederlandse volk aan je kant krijgt als je hen alleen maar dat gegeven aanbied is naïef.

      De reden dat mensen niet slagen in het creëren van een nieuwe partij is luiheid, naïveteit en ongeduld.
      Luiheid omdat het gemakkelijker is te denken dat het wel los zal lopen dan te werken.
      Naïveteit door te verwachten dat mensen precies zo in elkaar zitten als jezelf.
      Ongeduld ten slotte is het product van het onvermogen om onszelf in de hand te houden. Juist omdat wij geraakt worden door de manier waarop wij worden behandeld door de heersende elites is de kans groot dat emoties als woede, wraakgevoelens en een verlangen naar rechtvaardigheid ons juist dwars gaan zitten. Deze emoties zorgen ervoor dat wij meteen willen handelen. Dit meteen willen handelen zorgt ervoor dat wij onvoorbereid de strijd aangaan. Dat is weliswaar voorstelbaar, maar dat maakt het niet minder dom. Het is een praktisch 100% kans dat men dan wordt weggevaagd.

      Wil je slagen, moet je het geheel als een militaire exercitie zien: dus drie zaken die een rol spelen.
      1. Je moet de kracht van de tegenstander kennen.
      2. Je moet je eigen zwakheden onderkennen en ervoor zorgen dat deze verdwijnen.
      3. Je moet zelf, en dit geldt zeker in het begin, je eigen slagen kiezen (dus slagveld, tijdstip en reden).
      Wat ik hierboven heb geschreven betreffen slechts algemeenheden. Dit is zeker nog niet uitgewerkt.

      Like

  • @ Peter Kruse
   OK Peter, Ik heb je vandaag geantwoord. Sorry voor vertraging door 2 problemen. Door ziekte en de noodzaak om een deadline van 1 december te realiseren voor een van mijn lopende projecten was ik gedwongen alle andere zaken zoals een artikel over de Bilderberg-mafia-bijeenkomst uit te stellen. Intussen stel ik vast dat we een door de ZioNazi veroorzaakte wereldweide collaps/revolutie/WW2tot3 snel dichterbij zien komen.
   Ik ben zelfs bang dat het voor filiosofieen en vorming van alternatieve organisaties/partijen al veel te laat is gezien ook de uitermate geringe belangstelling en motivatie op deze toch vrij duidelijke strijdbare republikeinse website. Laat staan bij de domme massa slapende schapen.
   Het is nu een kwestie van hoe de komende tijd te overleven. We zien nu al dat de ZioNazi Bilderbergers en hun Banksters het hebben voorzien op een zo spoedig mogelijke uitroeiing van de in hun ogen overbodige eters van 60+ via hun privatisering van hun verplichte dikke winsten opleverende “verzekering van geen zorg” als onderdeel van hun genocide Agenda 21.
   Den Haag en de politieke landverraders en volksverlakkers zouden door alle 60-plussers voor langere tijd platgelegd dienen te worden ipv filosoferen. Ook vind door de ZioNazi bewust veroorzaakte structurele verpaupering van de massa plaats door hun vergroting van private en overheids schulden met alle mogelijke en vooral feitelijke onmogelijke middelen. Geld is er al lange tijd in zeer grote mate niet meer in omloop.
   Wat wij denken dat geld is zijn een ontzettend snel toenemende bergen schuldpapieren in de orde grootte van rond de $2.000.000.000.000.000 = bij 7 miljard mensen ongeveer $ 285.700 / persoon van waardeloze derivaten via de ZioNazi Goldman Sachs/JP Morgan casino’s/Banksters.
   Afrekenen met deze ZioNazi zoals de Oranjes hadden we in 1945 al dienen te doen.Onze generatie heeft de kansen verspeeld, ook voor onze kinderen en kleinkinderen om met deze ZioNazi en NSB-ers voor eens en voor altijd af te rekenen. Deze kanker is nu te zeer uitgezaaid en voortgewoekerd om deze met een simpele chirurgische ingreep te verwijderen. Een langdurige chemotherapie en bestraling op korte termijn zou nog mogelijk deze kanker kunnen remmen, doch daarvoor ontbreken de interesse en de middelen.
   Sombere vooruitzichten en ik geloof zeker niet in wonderen. We kunnen ons beter voorbereiden op het gegeven dat iedere dag de boel kan klappen en ons daarop voorbereiden wat te doen als de schappen leeg blijven zoals ook geld (schuldbrieven) opdroogt. Op de G20 is al besloten dat banken gerechtigd zijn je geld van je rekeningen af te halen als het er op aan komt. Vanzelfsprekend is dit niet in de media gepubliceerd om een bankrun te voorkomen.

   Like

 5. Pingback: Het “Koninkrijk der Nederlanden” dood verklaard op 1 November 2014 | JDreport.com

Reacties zijn gesloten.