DE BATAAFSE REVOLUTIE


In het vorige artikel is duidelijk gemaakt dat religies niets anders zijn dan een imperialistische staatsvorm, welke namens een opperwezen met genocidaal geweld aan volkeren wordt opgelegd. Daarbij wordt namens datzelfde opperwezen alle op de aarde aanwezig grondgebied en alles wat daaronder en daarboven is, geclaimd als onvervreemdbaar eigendom. Toen het West Romeinse Rijk in … Meer lezen over DE BATAAFSE REVOLUTIE