DE DRIE DOODZONDEN VAN KOEN TEULINGS ( EX-CPB DIRECTEUR)

Heel eurofiel Nederland (ongeveer 15% van alle landgenoten) valt over hoogleraar economie Koen Teulings heen.

Koen heeft namelijk drie doodzonden begaan.

afscheid teulingsCoenraad Nicolaas Teulings (hierboven links op de foto bij zijn afscheidspartijtje) is een Nederlands econoom en sinds 1 oktober 2013 hoogleraar economie aan de Universiteit van Cambridge. Van 1 mei 2006 tot 1 mei 2013 was hij directeur van het Centraal Planbureau. Ten tijde van zijn directeurschap van het CPB zou hij zich positief over de gevolgen van de Euro hebben uitgelaten, maar nu hij niet meer wordt betaald door het Ministerie van Financiën, zou hij een geheel andere mening zijn toegedaan. Althans volgens eurofiel Nederland, die zich als één man achter het “Europese Project” schaart.

Het Centraal Plan Bureau schrijft over zichzelf: “Het Centraal Planbureau (CPB) is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 economische beleidsanalyses maakt. Dat doet het CPB op eigen initiatief, of op verzoek van de regering, het parlement, Kamerleden, vakbonden en werkgeversorganisaties.”

Vervolgens kunnen we in de introductie lezen, hoe het organisatorisch is geregeld met dit onafhankelijke instituut:

“Organisatorisch is het CPB een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken (EZ). De directeur wordt benoemd door de minister, in overleg met de andere leden van het kabinet. Inhoudelijk is het CPB echter volledig onafhankelijk. Het heeft een aparte wettelijke basis en een eigen advies- en toezichtsorgaan, de Centrale Plan Commissie (CPC), die momenteel onder voorzitterschap staat van mr Jan Michiel Hessels.”

Nu nog even kijken wie er onder Mr. Jan Michiel Hessels (Vendex, McKinsey) ressorteren. SER kroonleden, werkgevers, internationaal accountants, hoogleraren economie, een Directeur Generaal bij de Europese Commissie, zie onderstaande link voor een kijkje in de coulissen:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2011/05/27/benoeming-nieuwe-leden-centrale-plancommissie.html

Een kort maar krachtige analyse van het CPB als “onafhankelijke” instelling luidt aldus:

Het CPB is een door de overheid aangestuurde én betaalde onderafdeling van het Ministerie van EZ. Het toezicht wordt uitgeoefend door (buitenlandse) kopstukken van accountantskantoren, EU instellingen en door de overheid gefinancierde (gestudeerde) medewerkers. Van enige onafhankelijkheid is geen sprake: wie betaalt, bepaalt nog altijd wat er wordt “geanalyseerd en hoe het moet worden geïnterpreteerd”.

Een “onafhankelijk” CPB met een waakhond namens de Europese Commissie?

Over de familie Teulings is ook nog wel wat meer te vinden. Een stokoud katholiek geslacht van overheidsdienaren – doorgaans ver verheven boven het alledaags sappelend gepeupel. Hun inkomen is veilig gesteld door hun afkomst. Opa Frans Teulings was vice premier onder Drees en stond te boek als een bekwaam parlementariër, een vroom katholiek, iemand die zich, behalve op politiek gebied, inspande voor het katholieke dagbladwezen, het katholiek onderwijs en de katholieke radio-omroep. Zijn kleinzoon Koen is in de adel ingetrouwd door te huwen met Barones Salomé Bentinck. Twee andere kleinzoons zijn de broertjes Depla – die van de corruptie en de fietsenstalling sex – weet u nog wel? Keurige familie verder, Koen is het eenzame witte schaap…..

De doodzonden van Koen Teulings.

Koen Teulings heeft in 2012 ook al eens sceptici van de Euro gevoerd met zijn visie:

http://www.bnr.nl/nieuws/beurs/616164-1206/cpb-directeur-uiteenvallen-euro-serieuze-mogelijkheid

Hier een selectie van de gespeelde verontwaardiging van “toute Den Haag en omstreken” over de domheid van Teulings, die nu wordt beschuldigd van het vervalsen van cijfers. Niet omdat hij de cijfers vervalst, maar omdat hij het nu ook gewoon toegeeft. Niet de misdaad is strafbaar, maar de ontmaskering van de misdadiger.

Stoomcursus schijnheiligheid

.

Inmiddels is wel duidelijk dat er veel zaken aan de orde zijn in het licht van de verkiezingen. Iedereen weet dat de uitslag er totaal niets toe doet. Belangrijker is het opkomstpercentage. Verreweg het meest belangrijk is de eenheid die thans wordt getoond door de Haagsche politiek in hun verontwaardigde retirades richting een nieuwe gemeenschappelijke vijand: een hoogleraar in Cambridge. Figuranten als Dijsselbloem die glashard beweren dat “hij het niet kan geloven wat Teulings ooit heeft geschreven”.  Plotseling houdt het gangbare (polariserende) toneelspelletje van de politieke acteurs op en gaat men in het gelid staan om uit volle borst het EU volkslied te zingen. Groen Linksers naast CDAers, VVDers naast de Christen Unie. Wilders mag niet mee doen want die is nationalist en zingt dus vals.  Thans worden wij ook overstroomd, zo vlak voor die verkiezingen, door tienduizenden economische geluks asielzoekers uit Eritrea. Alsof ze op commando op ons af worden gestuurd.

Doodzonde 1.

Twee weken voor de “zo belangrijke EU parlementsverkiezingen” schijnt er een interview met de geëmigreerde Teulings te zijn geweest, die zijn verhaaltje van drie jaar geleden nog eens dunnetjes over doet. De journalist schrijft het over, maar interpreteert het anders. In het van de Euro verschoond gebleven Engeland wordt er blijkbaar anders aangekeken tegen uitspraken van immigranten. Koen had het even moeten controleren.

Doodzonde 2.

De Euro betitelen als een “one way ticket”.  De waarheid is natuurlijk bikkelhard. Teulings zegt gewoon hoe het is: het is appeltje – eitje om de Euro in te voeren (desnoods laat je Goldman Sachs de cijfers vervalsen, zoals ze dat in Griekenland hebben gepraktizeerd), maar het is een onmogelijkheid om er weer uit te stappen. Er liggen zulke zware sancties op, volgens Teulings, dat het voor een land bijna niet is op te brengen uit te treden, zonder aan de bedelstaf te raken. Dit liegt hij uiteraard, want niet uitstappen betekent juist doffe ellende,  over een lange periode uitgesmeerd, maar onverbiddelijk . Uitstappen is namelijk vrijheid en economische bloei, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, zoals het zelf uitgeven van geld in plaats van onbestaand geld bij het maffiose bankenkartel te lenen.

Doodzonde 3.

“De Euro is een politiek instrument, hét symbool van de eenwording”.  Woorden van die strekking mogen absoluut niet worden gezegd. Maar het is wel degelijk de waarheid. Met de economie heeft de invoering van de Euro niets te maken gehad, des te meer met de ondemocratische eenheidsstaat, het herstelde Heilige Roomsche Rijk, ofwel het Romeinse Imperium. Eén van de scribenten van het Verdrag van Rome, een zekere David de Rothschild sprak de profetische woorden toen het blanco document (wat doorgaat voor het Verdrag van Rome), was ondertekend:

“I think that we have re-established the Roman Empire without a single shot being fired.”

Conclusie

Koen Teulings zit hoog en droog in Cambridge met een paar ton salaris. Het doel van het krantenartikel is bereikt: politiek Den Haag zingt hetzelfde deuntje. Politiek Den Haag had het referendum in 2005 al eens afgeschoten en de aanvraag voor een nieuw referendum in 2014 vakkundig getorpedeerd. Als iemand zich nu nog tegen de leugenachtige Euro doctrine roert, kan die worden weggezet als een egoïstisch nationalistisch en staatsgevaarlijk type, die daarmee automatisch buitenlanders haat en op economische malaise aanstuurt. Lieden als Geert Wilders dus.

Het is slechts een kwestie van tijd of er wordt een nieuwe aanvullende “media code” geïntroduceerd, die het ageren tegen de zegeningen van het Europese Project en de politieke eenheidsmunt, strafbaar maakt.

Herstel de Republiek

26 gedachtes over “DE DRIE DOODZONDEN VAN KOEN TEULINGS ( EX-CPB DIRECTEUR)

 1. Eurofiel Nederland = ongeveer 15% van onze Nederlandse landgenoten
  En tot die 15% behoren voor 100% de randdebielen Den Haag, HuistenBosch, DeHorsten en Drakenstein.
  En merkwaardig genoeg ook voor 100% de Commissarissen Kon, de BenW’s en gemeenteraadsleden.
  Waarschijnlijk is daarmee direct bijna alle 15% gedekt.

  Like

 2. Tja, “heel Den Haag” valt nu over hem heen, niet omdat hij gelogen heeft over cijfertjes, want dat wisten ze natuurlijk allang.
  Nee, omdat hij zo duidelijk aangeeft wat de definitie van het woord politiek is, en wat het karakter van een politicus/ca dus moet zijn om je daar mee bezig te houden.

  Like

 3. Beste administrator,

  De campagne tegen EU critici is al van start. Ik heb een paar weken terug een programma mogen luisteren op BNR radio met het onderwerp die als volgt werd geformuleerd: ”wat moeten we doen tegen de gevaren van dit soort EU haat”. Het jacht wordt dus al aagekondigdt. De politiek correcte lafaardenkudde (minstens 80 % van de bevolking) heeft het signaal/instructie over een correct gedrag/houding dus al ontvangen. Bovendien wordt eerst het idee geventileerd dat we het over ”gevaar” hebben om daarmee later de strijd tegen dat verzonnen gevaar te legitimeren. Zo gaat dat altijd he. Het instrument is zoals meestal de angst, het succesfactoor – laffe burgertjes.

  Like

  • Och – dankzij de vrije nieuwsberichten doorzien velen inmiddels de leugens en verzinsels
   Die vanuit de randdebielen Brussel/Straatsburg, gevolgd door de randdebielen Den Haag, worden verkondigd.
   Nederlanders zijn aan het wakker worden. En dat in steeds sneller tempo.
   Daar kan geen NOS of Staatsomroep/Staatskrant meer tegenop

   Like

   • Ik hoop dat het wat wordt, maar zolang iedereen een boterham op tafel heeft staan, zal er niks tot weinig gebeuren, vrees ik. En alleen met “wakker worden” en in internet je verontwaardigingen uiten, kom je van een dictatuur niet af. Daarom is het een dictatuur, om niks te geven om de mening van de burgers.

    Like

   • trompetter voorpagina,

    pedofiel/dichter krijgt gedenksteen op 29 mei in valkenburg door niemand minder dan papa
    EURLINGS(burgemeestertje) onthuld.

    aangezien ik daar woon,ga ik eens een praatje maken met een megafoon tijdens de onthulling.
    eens vragen wat hij heeft gedicht? kinderkontjes?

    sorry voor off-topic administrator,maar volgens mij is dit de eerste gedenksteen in NL voor een pedo.
    jan hanlo,zo heet deze ‘geweldige’ dichter/pedo,schaamde zich niet voor het splijten van kinder anusjes.

    deze steen zal flink wat aandacht krijgen en zeer snel slijten.

    fff

    Like

  • Lafaarden, tja.
   Het referendum van 2005 was duidelijk. We zijn hier gewoon mordicus tegen de EU, het herstelde Romeinse Rijk.
   Dat was rond het jaar NUL ook al zo, toen werd de Bataafse Opstand georganiseerd die faliekant mislukte. En die Bataven waren nog niet eens rijksgenoten. De Romeinen echter maakten jaarlijks een tocht door het neit bezette gebied en gingen daar belasting innen. “Als je netjes betaalt, komen we je niet vermoorden”. Ze zaten als het ware te wachten op die Bataafse Opstand. Daarna was voor decennia alle verzet gebroken.
   Dappere Batavieren, tja…..

   Like

 4. Reken maar dat de heer Teulings en vele andere topmensen hier in NEderland hier meelezen.
  Hopelijk putten zij dan hier uit de inspiratie en vooral het lef om niet te zeggen de heldenmoed om deze en vooral andere om niet te zeggen: alle misstanden aan te pakken en te veranderen!

  zegt het voort……….. 🙂 …………….zegt het voort……………. 🙂 …………….zegt het voort 🙂

  Like

  • “Reken maar dat de heer Teulings en vele andere topmensen hier in NEderland hier meelezen.”

   Was het maar waar, dan zag het land er binnen de kortste keren heel anders uit.
   De heersende klasse calculeert. En ze hebben uitgerekend dat wij bij lange na geen kritische massa hebben bereikt.
   Bij de opkomst van Fortuyn calculeerden ze in mei 2001 wél een kritische massa en de angel werd uit het beest getrokken.

   Dus men maakt zich alleen nog maar druk om het einddoel: één wereld, één religie en één munt.

   Like

 5. Ik kots op deze bestuursnegerij hier in nederland! De elite zogenaamd met de OSBers maakt hoogsten inderdaad 15% van de bevolking uit, corruptie en collusie heeft de overhand hier in nederland en dat moet uitgebannen worden. De dolle donderdag is in aantocht en de afrekening zal niet lang meer duren!

  Like

  • @ROTS

   Ik denk ook dat mijn vorige reactie wat te optimistisch was, maar goed…een paar zullen er wel doorslaan de rest blijft OSB-er resp. bleef NSB-er.

   eh… mag een Woeste Woensdag ook? of een Zuiverings Zaterdag+zondag?
   Wrekende Woensdag dan maar en anders maken we er een Vrolijck Vreselijke Vernietigende Vrijdag van. 😉

   Like

 6. n.a.v. Cit bovenstaand: “het zelf uitgeven van geld in plaats van onbestaand geld bij het maffiose banken kartel te lenen.”
  ...en vooral totaal afschaffen van rente. Uiteraard zullen de banken pardon de Nederlandsch VolksKas met filialen tot in de kleinste dorpjes en buurten(Werkgelegenheid!!!!) de zogenaamde NVK-buurtkantoren middels een totaal ander systeem ook gefinancierd(=betaald) worden…. maar daar worden we het wel over eens.

  Dijsselbloem kan dan als geldpoetser in dienst genomen worden om de nieuw uitgegeven zilveren florijnen op te poetsen met het goede oude ‘zilverpoets’ middelen als “Brasso”.

  Zilver
  Om je zilveren sieraden weer mooi te laten glimmen: doe op en stukje keukenrol wat as (uit de asbak) en wrijf daar bijvoorbeeld je ringen mee in, je poetst het dus eigenlijk.
  – Hanneke

  zie verder bij “Oma weet raad” http://www.omaweetraad.com/tipview.php?rubriek=vlekken&label=Zilver

  Like

 7. Om je zilveren sieraden weer mooi te laten glimmen: doe op en stukje keukenrol wat as (uit de asbak) en wrijf daar bijvoorbeeld je ringen mee in, je poetst het dus eigenlijk.

  Uit de asbak???
  Uit de urnen van Timmerfransje, Hobbit Pechtold, Marietje Rutte, “Captain Morgan” Spekman, en Mr. Bintje himself Depri-Diederik zul je bedoelen.

  Like

 8. Hoorde gisteren dat mijn gemeentebestuur morgen zo weinig kiezers verwacht
  Dat een groot deel van de gebruikelijke stemlokalen gewoon niet geopend gaan worden.
  Bijna tekenend zo’n mededeling met die EU gekkigheid van morgen.
  Criminele heks Neelie Kroes neemt al overal afscheid – voldoende verdiend aan eigen slechtheid.

  Like

  • Gewoon een vies mens, @JACK. Een eerste klas aasgier!
   Zoals alles in de top.
   Jij en ik weten wel beter: vooral m.b.t. de gang van zaken rondom het KH

   Moeilijk is het alleen om de rest er van te overtuigen.
   Verbazingwekkend is evenwel hoe gemakkelijk die figuren er mee weg schijnen te komen.
   Niemand vermoedt iets en maakt zich zorgen en zwaait er lustig op los met rare vlaggetjes.
   Máximááááá zwijmelen de simpele huismoedertjes in hun “Hans Donders huispakken” en de nichterige “kerels” onder ons.

   Like

   • Om bij het KH te blijven:
    Wat mij het meest ergert is dat oeverloze dagelijkse gezwijm over die Aso’s op TV en in de landelijke media.
    Dat gezwijm wordt door ons Nederlanders betaalt.
    Want alles gaat uit van de staat en de randdebielen van de dag in Den Haag.
    Die Aso’s kosten ons Nederlanders dus niet slechts gratis verblijf in de meest luxw paleizen, gratis vervoer in de meest luxe auto’s en de meest luxe vliegtuigen en allerlei ondersteunend personeel – Euro 300 mio per jaar.
    Maar die Aso’s kosten nog veel meer, namelijk onze duurbetaalde zendtijd op TV en in de media.
    Een verschrikkelijk domme manier van handelen.
    Een handelen dat danig afgestraft dient te worden bij de komende republiek.

    Like

  • Kun je zien wat niet stemmen al bespaart; wat een opluchting moet het zijn voor alle Europese landen als dat zooitje definitief opdondert, direct uit de schulden.

   Like

 9. Brussel is een bolwerk waarvan het fundament 100 jaar geleden werd gelegd,, Joseph Retinger was door een machtig instituut met overal invloed aangesteld om de top mensen van alle economieën-organisaties-instituten bijeen te verzamelen en gezamenlijk hiermee de wereld -economisch-te reguleren met als stok achter de deur de -gekochte- politiek en het daaraan verbonden militairisme,, een macht die alleen farao eerder had gehad.
  In 1960 werd Bernhard als opvolger aangewezen,, een echte snob maar prins van een rijk gemaal,, de uitvinders van de MN de VOC haakte hiermee weer aan en wilde het roer van het handelsschip zo snel mogelijk richting haven Brussel koersen om te komen tot de -voorspelde- slotsom.
  Knap om dat te doorbreken,, het Slotkasteel is op fundament van bloed en volkenmoord gevestigd om te komen waar het nu is,,.
  Koen Teurlings kan je vertellen wie dat bolwerk besturen en waarom.

  Like

 10. Geloof nou maar dat niks een heel toevallig toeval is, maar helemaal tot in de finesse georganiseerd en gestuurd. Ik heb toch jarenlang tussen die lui rondgelopen en bij ze op de gang gestaan en in hun kantoren. Het belangrijkste is (willekeurig moment van de dag) Vergadering, dienstreis, uit eten gaan met relatie?? vroeg naar huis of laat aankomen. Willen jullie nog meer WETEN, ik ken nog wel wat, en geloof me het stelt geen ene reet voor als je het ziet of hoort. Nee dan de horsten in wassenaer, chocomel met een koninklijk vel, en om je heen meelopers van het laagste soort die maar een beweging kunnen maken (Ja of nee knikken) en als je de rest ziet zijn het gewoon stervelingen met (veels te) veel geld en ze reageren en praten op hun nivo, een soort beroepsgroep zeg maar.net zoals vuilnismannen, dokters, verpleegsters, kantoorpersoneel, en ga zo maar door, alleen met andermans geld. Nou en. En zo is het ook met Teurlings mee doen en zeggen wat ze willen horen, en als je je eigen plan trekt moet je niet opkijken als ze je een mes in je donder steken (en daar kan ik heel goed over mee praten)

  Like

 11. Bottom line is wel dat ze een gigantisch probleem hebben. Iedereen kijkt een beetje gegeneerd toe hoe die kleine minderheid ambtenaren en academici voor het Groot Kapitaal doen alsof we voor de EU zijn, terwijl ons land met rente en massa immigratie totaal naar de verdommenis wordt geholpen.

  Ze weten heel goed dat ze de greep op de conversatie kwijt zijn. De EU is al dood, alleen moet er nog arts bijkomen om even te bevestigen dat de patient geen hartslag meer heeft.

  Het kan nog een paar jaar duren, maar dit zal in hun gezicht exploderen.

  Like

 12. Pingback: HERSTEL.NL? Trap er niet in! | HERSTEL DE REPUBLIEK

Reacties zijn gesloten.