DE REPUBLIKEINSE POST [15]


Kamprad_1Wij spreken nog wel eens zeer bejaarde veteranen uit het Verzet 1940-1945 die met de meeste achting het koninkrijk Zweden bejegenen, gezien de gevoerde principiële neutraliteitspolitiek en het opvangen van Deense en Noorse joden na de Duitse bezetting van die buurlanden. Sommige verhalen worden hardnekkig in stand gehouden tegen beter weten in. Men neme bijvoorbeeld de Verzetsprinz Zur Lippe B. – op het dak van paleis Noordeinde schoot hij de een na de andere landgenoot uit de lucht, zo ging het verhaal. Dit, terwijl hij al lang en breed in Engeland zat om de bloemetjes na gedaan vluchtwerk eens duchtig buiten te zetten.

Eerder publiceerden we op deze website dat het met die Zweedse neutraliteit wel los liep en dat alleen een select gezelschap joodse wijkelingen uit Noorwegen werd toegelaten en de grens voor de massa vluchtelingen potdicht bleef. Het miljardenconglomeraat IKEA onder leiding van een sympatisant van de NAZI’s, kan zeker ook niet bogen op een brandschoon verleden. Ook geen brandschoon heden, gezien de belastingonduikende constructies die in deze nepstaat aan de Noordzee voor deze club zijn opgetuigd.

De verzetsveteranen van vandaag zouden beter moeten weten, want 70 jaar geleden schreef Johan Doorn in zijn (bij Callenbach te Nijkerk massaal gedrukte) verzetskrant reeds het verhaal, wat de zogenaamde Zweedse neutraliteit neersabelde zonder weerga. En waarom onder anderen de radio’s uit de bezette gebieden werden geconfisqueerd door de Duitsers….

Hij zal destijds hoogstwaarschijnlijk wel voor een “complotgekkie” zijn uitgemaakt, zeker in NSB-kringen en dus automatisch tevens in voorname “Hofkringen” – net zoals dat nu nog steeds aan de orde is als de waarheid met grove middelen moet worden onderdrukt. Want u weet ook, dat de zogenaamde “oranjes” evenals de IKEA voorman, onder leiding van Juliana en Bernhard wegliepen met de NAZI-ideologie.

Vandaar dat Royal Dutch Shell Hitler tot en met de laatste dag van de oorlog bleef leveren.

Johan DoornJohan H. Doorn

Uit het orgaan van de Raad van Verzet (“Oranjekrant”)

17 mei 1943

ZWEDEN’S NEUTRALITEIT.

Onlangs vernamen wij via de radio, booze opmerkingen van de Zweedsche autoriteiten naar aanleiding van het tot zinken brengen van een Zweedsche duikboot binnen de Zweedsche territoriale wateren. Zes en dertig personen vonden hierbij den dooden de Zweden meenden zich in hun volste recht, indien zij veel woede en veel lawaai ten aanhore van de wereld demonstreerden. Duitschland had de „neutraliteit” van Zweden geschonden: men dreigde, zonder nochtans zonder  te bijten.

Hoe treurig het verscheiden van zes en dertig onschuldige menschen ook inderdaad is, toch meenen wij, dat de Zweedsche autoriteiten wel zoowat de laatsten moeten zijn om over inbreuk van neutraliteit, misbaar te maken. Zweden heeft het onnoemelijk geluk, tot dusver buiten den oorlog te zijn gebleven en zweert bij hoog en bij laag bij zijn neutraliteit. Dat het geweten van politici niet al te gauw van slag af is, moge voldoende bekend geacht worden, doch wellicht is het dienstig, er even aan te herinneren dat de Zweedsche „neutraliteit” impliceert:

  • het doorlaten van Duitsche soldaten naar Noorwegen, ergo een faciliteit gericht tégen de Geallieerden.
  • Voorts levert Zweden staal en andere producten (o.a. Ford-motoren die eerst uit Amerika betrokken worden en vervolgens aan Duitschland worden doorgeleverd.

Handelsmoraal waarvoor arbeiders zich moeten doodvechten Deze leveringen geschieden op basis van ruilhandel, aangezien het Duitsche geld, wat waarde betreft, zelfs het noemen niet meer waard is. Ruilproducten zijn o.m. suiker, kaas, cacao, en thans ook radiotoestellen, waarvan de Zweedsche autoriteiten weten dat zij door de moffen uit de bezette landen zijn gestolen. Niettemin accepteert Zweden grif het aangebodene, zoodoende welbewust Duitschland in diens oorlogvoering steunende en de lijdende bezette gebieden hun ellende verhoogende. Indien dit alles nog onder „neutraliteit” kan worden vervat en dies de krokodillen-tranen der Zweedsche regeerders rechtvaardigt, dan lijkt het ons beter, indien te Hot Springs* allereerst maar eens wordt begonnen met een conferentie (gevolgd door een cursus) inzake een grondige herziening der internationale politieke moraal, zonder welke immers alle internationale overeenkomsten toch geen absolute waarde hebben.

./..

* Conferentie te Hot Springs, Virginia, USA vond op 3 juni 1943 plaats ter voorbereiding van de oprichting van de FAO.

http://www.fao.org/docrep/009/p4228e/P4228E04.htm

Er werd dus toen al geconstateerd, dat Ford evenals Shell Nazi-Duitsland tot het bittere einde door bleef leveren.

Zweden schipperde tot 1943 wat af tussen de strijdende partijen. Vanaf eind 1943 werden de geallieerden actiever ondersteund, want het tij begon te keren.

http://en.wikipedia.org/wiki/Sweden_during_World_War_II

In de Eerste Wereldoorlog was Nederland ook “neutraal”. Maar voor drugs moest en moet je in Nederland zijn:

http://www.rnw.nl/nederlands/article/nederlandse-cocaïnefabriek-maakte-vechtmachines-van-soldaten

One Reply to “DE REPUBLIKEINSE POST [15]”

Reacties zijn gesloten.