MARIANNE VAATSTRA EN JUSTITIE

In de uitzending van Peter R. de Vries op SBS-6 werd gesteld dat de politie na dertien jaar heeft uitgevonden, dat Marianne haar moordenaar gekend moet hebben.

In diezelfde uitzending stelde hij ook, dat hij waarschijnlijk zal moeten accepteren voor een waardeloze journalist te worden uitgemaakt, omdat hij alle complotverhalen met zijn weerleggingen naar het rijk der fabelen verwijst. Het is inderdaad de taak van een goed journalist complotverhalen te ontzenuwen met de waarheid en niets dan de waarheid.

Tevens kwam in de uitzending aan de orde, dat er in het tasje van Marianne een aansteker is aangetroffen, waar een (menselijke?) haar in zat, die nog DNA bevatte en welk DNA is veiliggesteld. Dat tasje schijnt na vijf jaar door de politie aan de nabestaanden te zijn geretourneerd, maar over een haar met DNA hebben we niet gehoord. Niet bekend is, of Marianne in het bezit was van die aansteker voor die fatale dag in 1999. Bovendien mag van een uiterst merkwaardige gang van zaken gesproken worden, dat de recherche belastend materiaal terugstuurt naar de nabestaanden.

Ik ben geen journalist en heb de waarheid niet in pacht, maar ik denk namens velen alvast maar excuses aan de nabestaanden te moeten aanbieden. In plaats van dat er complottheorieën zijn ontzenuwd, is er weer één bijgekomen – de uitzending van zondagavond 20 mei 2012. Suggesties die niet kunnen worden bewezen, dan na allerlei verder onderzoek, kunnen de bestaande varianten niet “kaltstellen”,  integendeel. Wat Peter R. de Vries heeft proberen te bewerkstelligen, is hem slecht gelukt – wat mij betreft zijn de twijfels op zijn minst hetzelfde gebleven.

Bovendien zijn de getoonde foto’s dermate schokkend te noemen en zeker als je het meisje hebt gekend – hoe krijg je dát in vredesnaam toch met droge ogen gepresenteerd!  Ik hoop oprecht dat het in een aanstaande Republiek der Vrije Nederlanden niet zover komt, dat politie en justitie in samenwerking met een brood-etende profeet een programma voor de zondagavond in elkaar moeten gaan zitten flansen – want meer was het niet. Het lijkt nergens op, dat de “resultaten” van een geheim onderzoek van vijf (5!!)  jaar door met belastinggeld betaalde ambtenaren, worden bekend gemaakt via de (commerciële) omroep. Het maakt het geheel alleen maar ongeloofwaardig – bedroevend eigenlijk.

Tenslotte is het stellen van vragen aan een nabestaande, zoals de vader van Marianne in de geest van “Hebt u weer wat meer vertrouwen in justitie?” terwijl de politie naast hem zit, laag bij de grondse riooljournalistiek, beschamend en tenenkrommend tegelijk. Om nog maar niet te spreken over het feit dat Marianne wordt weggezet als een fietsen stelende puber, die midden in de nacht met “vrienden van vrienden” een weiland inloopt om…..Hou toch op, stelletje kletsmeijers! Wát een onderzoek, het lijkt nergens op, afgezien van het feit dat je zoiets niet eens uit hoort te zenden.

Nee, nee, de zogenaamde complotten zijn de wereld nog niet uit, integendeel – helaas…..

24 gedachtes over “MARIANNE VAATSTRA EN JUSTITIE

 1. Wat een afschuwelijke narcist is die man toch. Naast het overduidelijk in de berm sturen van deze zaak, viel het weer eens op hoe graag Peterr zijn uitgebreide garderobe en nieuwste BMW wil showen. Sinds wanneer gebruikt het O.M. eigenlijk een commercieel televisieprogramma om onderzoeksresultaten naar buiten te brengen? Lijkt mij geen wenselijke gang van zaken. Overigens weerlegt hij inderdaad geen van de z.g. complottheorieën, de uitzending versterkt eerder de theorie dat het O.M. de zaak coûte que coûte in de doofpot wil houden.

 2. Volgens mij kent de politie het gebruik en het nut van de computer.
  En is het met een computer ook mogelijk soepeltjes is bestanden te zoeken.
  Gaat zo’n politieman in de uitzending van De Vries met droge ogen vertellen dat het verwante onderzoek in de DNA databank van de politie gebeurt doordat alle in de databank – lees computer – opgenomen DNA profielen ca 120.000in totaal HANDMATIG gecheckt moeten worden.
  En dat in 2012!
  Terwijl dat onderzoek al loopt vanaf 1 april 2012.
  Dan klopt er toch iets niet.
  -ofwel de in de DNA databank is geen match relatie gevonden. En dan wordt Peter de Vries met zijn uitzending gebruikt om Het einde van het onderzoek voor te bereiden.
  -ofwel de DNA databank heeft wel degelijk een relatiematch opgeleverd. Op basis daarvan heeft de politie mensen op de korrel. En Peter de Vries met zijn uitzending wordt gebruikt om
  *ofwel de zaak in de doofpot te krijgen want politie wil die daders helemaal niet vervolgen. Beatrix lievelingen zijn onkwetsbaar.
  *ofwel de politie houdt de daders in het oog en kijkt wat hun reacties zijn naar aanleiding van de warrige TV uitzending waarin elk onderzoek door Peter R. De mist in wordt gestuurd.

  • Het zeer kostbare en grootschalige DNA onderzoek is natuurlijk een wassen neus en met name bedoeld om het volk het idee te geven dat er daadwerkelijk gezocht wordt naar de daders, met bijkomend voordeel dat de database in één keer verdubbeld zal worden ( met profielen van onschuldige burgers ). Die burgers zouden anders hoogstwaarschijnlijk nooit toestemming gegeven hebben om hun profiel op te slaan..

 3. Wat betreft de aansteker is de vermoedelijke herkomst al verwoord op http://www.capoditutticapi007.blogspot.com
  Daarnaast bestaat er nog een zeer duidelijke aanwijzing over de gevonden haar in die aansteker, maar ik zal nu niet vooruit lopen op de resultaten van het onderzoek van O.M.
  We houden deze dwaalsporen van P. R. de Vries zeer scherp in de gaten en zullen indien de tijd daar rijp voor is met in bezit zijnde gegevens (die al langer waren aangeboden) naar voren komen.
  Deze terughoudendheid is gebaseerd op manipulatie door het O.M. en wantrouwen in het rechtelijk systeem.
  Peter r. de Vries mag het afdoen als complottheorie, maar hij heeft zijn ziel duidelijk verkocht.

 4. Ik heb de uitzending niet gezien gelukkig.Maar uit de onderzoeken van Kat en Dankbaar staat mij nog altijd de getuige Geke voor ogen. Een verstandige vrouw die vertelde hoe ze vanuit haar slaapkamerraam Marianne heeft zien kibbelen met het vriendinnetje,die later niet wilde getuigen. En hoe ze toen ze al weer bij haar bed stond een auto hoorde aangieren (van de betreffende duitser ,eigenaar van de grote caravan) en ze hoorde Marianne gillen die in de auto werd gesleept.
  Een fiets kun je natuurlijk overal neerzetten! Dat is een klein werkje.
  Het is niet toevallig dat Kat wordt opgesloten en een publicatieverbod krijgt en Peter alle gelegenheid en medewerking om met zijn verhaal te komen.
  Afleiding,daar zijn het in Den Haag grootmeesters in.

 5. Ik heb de uitzending ook gevolgd en het viel mij op dat het er eigenlijk op neer kwam dat het asielzoekers centrum er niets mee te maken had (dit werd telkenmale herhaald), en dat het iemand moest zijn die ze kende.
  Daarnaast vond ik het bijzonder kwetsend dat het meisje als een stelende snollebol werd weggezet, ik denk dat de familie genoeg narigheid heeft gehad en dat deze uitzending voor hen en ook voor vele toeschouwers een bittere nasmaak heeft.

 6. Ter kennisgeving: van 1998 t/m 2003 verrichtte ik administratieve recherchewerkzaamheden voor de redactie van Peter R. de Vries. Toen de Vries destijds berichtte over de zaak-Vaatstra is er via Bert Santema en Goderie van Groen b.v. aan mij gevraagd of ik kon achterhalen wie er allemaal bij de gemeentelijke basis administratie (GBA) op het adres van het AZC stonden ingeschreven.

 7. Heb de uitzending niet gezien, ik wordt al naar als ik die man zijn stem hoor laat staan hem ook nog zie,,, Vind wel dat het me allemaal”te” toevallig is. Friso, Mabel, Kat en dan Demmink weg bij justitie. Waarschijnlijk moet deze zaak snel de doofpot in en wordt er voor het grote publiek een eind aan gebreid. Arme ouders, alsof het allemaal nog niet genoeg is geweest.

 8. Dit muisje heeft een staartje is kort maar wordt lang gemaakt door de macht en corruptie!

 9. ZE HEBBEN AL DE DNA VAN DE VERKRACHTER EN MOORDENAAR VAN MARIANNE.HET ZAL MIJ NIKS VERBAZEN DAT HET SPOOR LEID NAAR ONZE COMATEUZE PRINS IGLO.NATUURLIJK DAT DIT IN DE DOOFPOT GESTOPT WORD,OM MEERDERE SCHANDALEN TE VOORKOMEN VAN HET KH.
  HELAAS WORD DEZE PERSOON EXTRA VEILIG BEWAAKT ZODAT NIEMAND MAAR DAN OOK NIEMAND
  EEN HAAR TE PAKKEN KAN KRIJGEN.(in geval van vaatstra maar ook tevens dna afkomst bea )
  OFWEL DE ZAAK IN DE DOOFPOT TE KRIJGEN,WIL POLITIE DE DADERS NIET VERVOLGEN.BEATRIX LIEVELINGEN ZIJN ONKWETSBAAR.

  • EN MAAR NIET TE VERGETEN DAT OOK JORIS DEMMINK DE RITUELE FEESTJES VAN PRINS IGLO
   VERZORGDE EN BEA DIE DEZE FEESTJES DIK BETAALDE.
   HET ZOU OOK KUNNEN DAT DE DNA AFKOMSTIG IS VAN J DEMMINK OF VAN PRINS IGLO.
   HIER IS GEEN SPELD TUSSEN TE KRIJGEN.VANDAAR DAT ZE VASTLOPEN OP DE ZAAK VAATSTRA.
   HET MOET KUNNEN DAT JORIS DEMMINK EN PRINS IGLO HUN DNA GEDWONGEN MOETEN AFSTAAN.
   JORIS IS HET LAND UITGEVLUCHT NAAR SINGAPOOR
   EN ONZE COMATEUZE PRINS WORDT ZWAAR BEWAAKT.
   VERDACHT!!!!!!!

 10. Weg met de monarchie, weg met de republiek, leve de anarchie. Dat is althans wat ik kan opmaken uit bovenstaande reacties.
  De mensen die als reactie zullen zeggen dat ik het niet begrijp (of iets in die trant), u zal ongetwijfeld gelijk hebben.
  Groeten.

  • In de Internationale betrekkingen betekent anarchie een situatie waarin alle landen gelijkwaardig zijn, dat wil zeggen er is geen autoriteit boven dat van de soevereine staat.
   Een situatie waarin geen anarchie bestaat is bijvoorbeeld het feodalisme, waar de koning of keizer bovenaan een keten van patronage en persoonlijke loyaliteiten staat.

   De figuren uit de tweede zin hierboven noemen het “chaos”. Bangmakerij van de zittende machtselite, tot nu toe werkt het nog aardig….

 11. Rhiannon, voor 4 euro kun je haar nu opvreten,eventueel terwijl het gezelschap om de tafel het Wilhelmus neuriet.
  Ze is ook heel makkelijk na te maken: oregano trostomaatjes en wat kruiden.Saai en simpel.

 12. Pingback: MARIANNE VAATSTRA EN JUSTITIE (II) « HERSTEL DE REPUBLIEK

 13. Pingback: MARIANNE VAATSTRA EN JUSTITIE (III) « HERSTEL DE REPUBLIEK

 14. Pingback: MOORDENAAR MARIANNE VAATSTRA OPGEPAKT? « HERSTEL DE REPUBLIEK

Reacties zijn gesloten.