NEDERLAND – MAFFIASTAAT- WIE GEEFT DE ORDERS??

Ruim een jaar geleden barstte de bom die we nu kennen onder de naam “De Amsterdamse Zedenzaak”. Ook internationaal kreeg deze zaak aandacht, vergelijkbaar met die van de zaak Dutroux. De ongekende schaal waarbij babies, peuters en kleuters door volwassenen zijn misbruikt is zelden vertoond. Zeker niet als bekend wordt gemaakt WIE dat zijn……

Ook zijn we onaangenaam getroffen door het kindermisbruik door geestelijken in de Katholieke Kerk en het halfslachtige onderzoek wat er op is gevolgd door de commissie Deetman, levenslang lid van hare majesteit’s privé rechtbank, de Raad van State. Ten tijde van de “regering van amsberg I” is blijkbaar alles ten goede gekeerd.

Wat is er in dit land aan de hand? We worden immers overspoeld door schandalen, klein en groot, er gaat bijna geen week voorbij of de kranten staan er weer vol mee. Breed uitgemeten, daar waar het geoorloofd is. Wat wij niet mogen weten, wordt niet gemeld en dienen wij zelf op onderzoek uit te gaan. Sedert de oprichting van deze site hebben we onze pijlen gericht op het illegale “koningshuis” en het systeem dat het in stand houdt. Sedert die tijd hebben we vele zaken aan de kaak gesteld en aangedrongen op een massale buitenparlementaire beweging die ertoe leidt, dat de burger-soevereiniteit wordt hersteld. Maar blijkbaar is het allemaal nog niet erg genoeg. De artikelen die we hebben geplaatst tot en met gisteren wekken slechts de reacties van zeer weinigen op.

In een eerder artikel hebben we reeds op aangedrongen dat in verband met het kindermisbruik in Amsterdam de namen van de schoften bekend moeten worden gemaakt, die voor een kindje tussen de € 5.000,- en € 15.000,- hebben betaald. Dit is niet Jan met de Pet, dit zijn hooggeplaatsten, waarschijnlijk lieden waar u en ik in het dagelijkse leven naar hebben te luisteren. Alles moet uit de kast worden gehaald om dat boven water te krijgen, maar de voortekenen zijn slecht. De conclusie is zelfs gerechtvaardigd, dat de ouders van de kinderen door het systeem worden misbruikt, met als doel alles achter gesloten deuren af te handelen. Het homo-echtpaar Mikelsons/Van Olffen zullen als schuldigen een paar jaar aan het zicht worden onttrokken en daarmee zal de kous af zijn.

Er zijn aanwijzingen dat onze Nederlandse samenleving van chantage en omkoping aan elkaar hangt. Er zijn ook aanwijzingen dat het een geraffineerd systeem is, waarbij een miniem kleine elite kans ziet het hele land in de greep te houden. Gelegaliseerd, maar met behulp van de meest criminele methoden. Bronnen wijzen ons er op, dat de scheidslijn tussen onder-, tussen- en bovenwereld dermate verweven zijn, dat er bijna geen zicht meer op goed of kwaad is. Een soort netwerk, waar de verschillende elementen elkaar in bedwang houden, een gedwongen winkelnering, waarbij de massa onwetend wordt gehouden maar de rekening betaalt. Een netwerk van obscuriteit, bij het occulte af en waar zwijgen het enige redmiddel is om het te overleven. Ons land is verworden tot een maffiose staat, tot op het bot corrupt en chantabel, waarbij de hoeder van de staat de grofste misdaden begaat.

De basis

De grondslag van het systeem bestaat uit een rijgketting van landsbestuur, groot-zakelijke belangen en groot-criminele belangen. Een staat die fascistoïde aandoet, immers fascisme is gebaseerd op een samenklontering van belangen van staat en bedrijfsleven, met als smeermiddel de schemering van de criminaliteit. Dit laatste facet doet Nederland de das om en voorkomt een democratisch burgerbestuur. In het centrum van de macht zit het zogenaamde “Oude Geld”, georganiseerd rondom het “koninklijk huis”, ofwel Huis van Oranje B.V., een staat in een staat. Dit oude geld is terug te traceren naar de maffiapraktijken van weleer, de Gouden Eeuw en het VOC tijdperk. De VOC mogen we onderkennen als de eerste echte multinational, de Amsterdamsche Wisselbank de eerste echte Centrale Bank. De basis van de hedendaagse problemen is in de Lage Landen gelegd en vervolgens met Koning-Stadhouder Willem III geëxporteerd. Pas later kwamen de Rotschilds, Barings, Oppenheimers etc. in beeld om de financiële macht over te nemen. Als gevolg van de “nuttige idioot” Napoleon Bonaparte werd definitief de macht van het banken-kartel gevestigd, waar we nu al tweehonderd jaar mee zitten opgescheept. Onder het regime van dit systeem wordt niet de factor arbeid gewaardeerd, maar alle overige factoren, zoals kapitaal, speculatie, oorlogen.

De basis van het huidige oude geld en de zogenaamde “geld-adel” is dus vierhonderd jaar geleden gelegd en door de koloniale uitbuiting bestendigd. Met het aantreden van de koopman koning Willem I begonnen de Oranjes definitief aan een opmars zonder weerga. Door aan te schuiven bij met name de Rothschilds, Carnegie’s en Mellons is hun vermogen (over de rug van de Nederlanders) tot fenomenale proporties uitgebreid, hoewel geheimzinnigeheid ertoe leidt, dat de meeste mensen daar niet ontvankelijk voor wensen te zijn. Omringd door een cordon van oude adel met een buitenring van het nieuwe geld, lijkt het bastion onneembaar.

Maar omdat het “huis van oranje” ook een rol speelt in het landsbestuur, mag duidelijk zijn dat er aan corruptie niet is te ontkomen. Immers, alles wordt in het werk gesteld om het eigen belang voorop te stellen. Zo ontstaat er een fascistische modelstaat, waarin de facto kapitaal misbruik maakt van de wetgevende en uitvoerende macht. Het kapitaal wordt dus beschermd door de “politiek” en dat lukt slechts als de politiek in het gareel wordt gehouden door nepotisme en/of chantage.

De derde laag is van even laag allooi, de criminaliteit. Hiernavolgend zullen we zo goed mogelijk toelichten, waarom de criminele sector een dergelijke grote invloed heeft. Dit is alleen maar mogelijk omdat van deze diensten gebruik moet worden gemaakt, als het gaat om grootscheepse chantage en illegale verrijking. Daar waar de justitiële middelen niet meer toereikend zijn om de zaken in bedwang te houden, moet dit op criminele wijze  gebeuren. Onder leiding van groot-criminelen wordt nieuw geld gestaag toegevoegd aan het oude geld. U moet daarbij denken aan het oude geld wat is ontstaan uit de opiumhandel en andere monopolies, het nieuwe geld uit drugshandel en criminele monopolies. Er is niets nieuws onder de zon. De criminelen van vroeger zijn nu de “oude geld-adel”, een deftige elitaire kaste, welke zichzelf boven ons heeft gesteld door afpersing, fraude, wetgeving en nepotisme. Overwinsten worden in stichtingen gedumpt, besteed aan een goed doel, maar nimmer zonder eigen zaak te dienen, niet uw zaak, niet de zaak van de vertrapten en belastingbetalers.

De dwarsverbindingen

Opium- en cocaïnehandel is alleen maar mogelijk door wetgeving. Door ons verhaal te volgen zult u langzaam maar zeker een beeld krijgen waarom we ons artikel begonnen met de Amsterdamse Zedenzaak. Onderzoek en binnengekomen informatie is dermate verontrustend dat de lezer deze naar juiste merites dient te beoordelen en eventueel moet corrigeren, als de realiteit geweld wordt aangedaan. 

Voor en na de dood van de “dominee” Klaas Bruinsma in 1991 circuleren er namen van vastgoedhandelaren die drugsgelden als belegging legaliseerden. Crimineel geld witwassen dus.  Namen als Maupie Caransa en zijn partner Ome Jaap Kroonenberg, waarmee “prins”Bernhard al samen kwam in o.a. de Hilton bar Juliana’s in Amsterdam. Jaap Kroonenberg was de financier van Klaas Bruinsma en hem zodoende op het paard geholpen. Ook de namen Harro en Chris Dijkhuis en Jan Dirk Paarlberg duiken op als beleggers van drugsgeld. Dijkhuis vastgoed management bezit bijvoorbeeld de Rembrandt Toren aan de Amstel, alsmede de Hotelketen Hilton en is bezig te investeren in de bouw voor het Nieuwe Waldorf Astoria Hotel. Allen zijn zij goed voor een hoge Quote-notering. Ook namen als Harrie van Moesdijk en Tom Moeskop (genaamd Tom en Jerry) passeren de revue. Willem Holleeder investeerde bij Dijkhuis en Paarlberg volgens zeggen reeds een slordige € 150 miljoen. Nu is de vriendin van Willem Holleeder een dochter van Chris Dijkhuis, dus zo’n investering is niet echt verwonderlijk. Daarentegen is weer wel verwonderlijk, dat Officier van Justitie Jacobus (Koos) Plooi, plotseling voorzien van uiterst belastende gegevens, Willem Holleeder zo lang mogelijk achter de tralies wilde opbergen. De moord op Endstra, een andere vastgoedmagnaat is nog nooit opgehelderd. De vader van Endstra is rijk geworden door het in de oorlog geconfisqueerde vastgoed te gelde te maken. Willem Holleeder komt binnenkort hoogstwaarschijnlijk vrij wegens gebrek aan bewijs en de vraag is of sommigen hier niet tegenop zien. Mogelijk komt het hen goed uit dat Willem Holleeder dan een “ongelukje” krijgt, ondanks zijn reeds bestelde pantservoertuig.

Ten tijde van Bruinsma en nog voor de IRT commissie van Maarten van Traa is bekend dat er  voor honderden miljoenen door Stanley “Koekkie” Esser aan drugs werden transporteerd, waarbij de invoer van deze drugscontainers door o.a. de FIOD man Cees Janssen werd geregeld. Ook de namen van Hoofdinspecteur- CID- Frits van Putten, alsmede het “koningkoppel” Chef CID- Klaas Langendoen en Joost van Vondel duiken hierbij op. Langedoen en van Vondel werden veroordeeld tot 4 en 6 maanden cel, wegens ontvangen bedragen en meineed. Cees Janssen werd met gigantische bedragen betaald, waarna deze diverse sportinstituten in o.a. Boskoop, Velp en Leusden uit de grond stampte. Cees Janssen rapporteerde destijds aan Fred Teeven, die bij de belastingdienst werkte, maar in 1990 na een avondstudie slaagde voor het doctoraal examen in de rechten. De naam Eric Nordholt duikt in de zaak Klaas Bruinsma ook op.

Eric Nordholt was in die tijd 1987-1997 Commissaris van Politie in Amsterdam. Op verzoek van Wim Duisenberg neemt Nordholt zitting in het comité voor fraudebestrijding van de Europese Centrale Bank in Frankfort, maar zijn naam wordt in verband gebracht met het Dutroux netwerk, waarin veel bekende hooggeplaatste namen tevoorschijn komen. Een van de hoofdverdachten binnen het Nederlandse Dutroux-netwerk, zou de historicus Ger van Roon zijn en ook Pim Fortuijn zou Nihoul (de opdrachtgever van Dutroux) hebben gekend.

Cees Janssen was echter tijdens de IRT verhoren wegens ziekte op sterven na dood en kon dus niet voor de commissie van Traa verschijnen, waardoor nooit inhoudelijk naar zijn inkomsten en uitgaven onderzoek is gedaan. Vreemd genoeg was daags daarna dezelfde Cees Janssen nog steeds springlevend te zien in één van zijn sportinstituten. Ook Fred Teeven kon over de steekpenningen en bestedingen ervan niets zinnigs verklaren, maar wisselde wel met Robert Mink Kok blijkbaar “noodzakelijke en nuttige” informatie uit. De carrière van Fred Teeven is hierna overigens als een raket omhoog geschoten.

Benk Korthals (Minister van Justitie) voelde de bui hangen en stelde in het debat over het jaarverslag 1995 op 27 augustus 1996 duidelijk dat “wij niet willen dat de BVD een verlengstuk wordt van de politie”. Bij de presentatie van het “Dreigingsbeeld Mensensmokkel” op 29 mei 2001 schrijft Benk Korthals dat de BVD toch maar verder wordt uitgebreid. 

Na de mysterieuze moord op Klaas Bruinsma, komen consequent een drietal namen boven drijven: Mr. John Engelsma (Consigliere van Bruinsma en ook van Dikke Charles), Dikke Charles Geerts en Etienne Urka. Engelsma en Geerts zitten samen met de Zeeuwse “investeerder” Gerard Cok in de porno-business. Na verloop van tijd stapte Geerts uit en is vertrokken naar Kenya. Etienne Urka die de plaats van Klaas Bruinsma overneemt en als raadsman mr. Cees Korvinus heeft. Cees Korvinus die samen met Engelsma een advocatenkantoor heeft en beiden actief zijn in de georganiseerde misdaad. Korvinus werd echter verschoond en  sinds 1 oktober 2009 is Korvinus voorzitter van de VARA. Merkwaardige ontwikkeling en niet te verklaren als we de achtergronden van de maffiose Staat der Nederlanden niet weten.

Dikke Charles Geerts stuurt de politie aan en heeft Korps Kennemerland in de houdgreep. Later verkoopt Dikke Charles zijn imperium en vertrekt naar Kenya, niet bekend is wat zijn activiteiten aldaar zijn. Kenya, het land waar later overigens de pedofiel en kinderhandelaar Robbert Mikkelson nog stage heeft gelopen in een weeshuis. John Engelsma komen we weer tegen in gezelschap van Willem Alexander (om even te laten zien hoe nauw de banden zijn) tijdens de Marathon van New York in 1992 onder de titel; “Centurions of the Netherlands”  zie hier de foto:  Achter Gerrie Knetemann (met pet) zien we John Engelsma. I

In december 1992 -direct na de foto- werd Engelsma door de Orde van Advocaten uit het nobile officium gegooid wegens banden met de onderwereld. Willem Alexander liep de marathon met een van de kopstukken van de ‘erven-Bruinsma’, maar daarmee houden de banden van het “koningshuis” met de Nederlandse maffia natuurlijk niet op. Want op het moment dat de ‘marathon-foto’ werd genomen, had ene Mabel Wisse Smit haar relatie met Klaas Bruinsma zelf nog maar net afgebroken, als daarvan althans uberhaupt sprake was voordat Bruinsma medio 1991 werd vermoord. En dan is er natuurlijk ook nog ‘ome’ Frits Salomonsom die als lid van de ‘Voogdijraad’ van de kroonprins een soort vader was voor het kreunprinsje. Volgens sterke geruchten was Maarten van Traa op het spoor van een ‘witwas-centrale’ in de bovenwereld van de Bruinsma-miljoenen die via de onderneming TextLite onder leiding stond van Salomonson. De voormalig hofadvocaat van Beatrix speelde dus een rol bij het witwassen van de Bruinsma-miljoenen, een rol die niet mocht worden uitgezocht, afgezien van zijn vermoedelijk homoseksuele relatie met Klaasje van amsberg. 

De criminele activiteiten gingen en gaan echter door en hierbij zou duidelijk worden dat kinderhandel en pedofilie één van de belangsrijkste “instrumenten” zullen blijken te zijn om de rechtsgang in Nederland te beïnvloeden. Kinderen uit Oost-Europese landen en kindertehuizen werden misbruikt. De Deetman commissie onthulde slechts een druppeltje van dit omvangrijk misbruik en onderzocht slechts kerkelijke instituten en wel tot 1980. Dat na 1980 kindermisbruik en pedofilie in alle hevigheid toenam vooral onder hooggeplaatste functionarissen in dienst van de overheid wenst men blijkbaar is totaal niet te onderzoeken. Een uitspraak van anti-WOB-minister Piet Hein Donner: “Er is geen sprake van vuur, laat staan rook” zegt helaas meer dan voldoende.

De rechtsstaat compleet lamgelegd

Echt schokkend wordt het indien de volgende ons bereikte informatie op waarheid zou berusten en onmiddellijk diepgaand onderzoek vereist van onafhankelijke (indien daar nog van gesproken kan worden) instanties. Door de ondoordachte constructie van onze rechtsstaat, is het mogelijk geworden dat het recht alleen geschiedt indien dit door de werkelijke macht wordt toegestaan. Daarbij moeten we denken aan het trouw zweren aan een ongekozen staatshoofd door de gehele advocatuur, zodat aanklager en verdediger dezelfde dienstbaarheid jegens de elitaire kaste betrachten. Om ook de top van justitie in het gareel te houden wordt zij chantabel gemaakt. Onder de noemer “groot-criminelen” wordt verstaan een strikt ondergronds samenwerkingsverband tussen elementen uit onder- tussen- en bovenwereld, maar (nog) niet nader geïdentificeerd. Bronnen zijn hierover niet éénduidig, derhalve moet dit voorlopig worden ge-anonymiseerd. Dat er iets in die orde gaande moet zijn blijkt uit verschillende ontwikkelingen, die zich onderhuids hebben voltrokken. Als dit daadwerkelijk aan de orde is, kan worden vastgesteld dat de Nederlandse rechtsstaat zo goed als volledig is lamgelegd vanuit het standpunt van de belastingbetaler en staatsburger.

Een aantal signalen, indien het de waarheid is, zijn ronduit zorgwekkend te noemen:

 1. Grote advocatenpanden zouden gekocht zijn door de grootcriminelen via een buitenlandse bankrekeningen op naam en geregeld dat de koopsom van die panden werden betaald. Die koopsom was afkomstig van de grootcriminelen. Vervolgens hebben de grootcriminelen alle criminelen in problemen naar door hen gesponsorde advocatenkantoren toegestuurd. In ruil voor dat mooie cadeau van dat pand moesten die advocatenkantoren aan de grootcriminelen op verzoek het volledige proces dossier van bepaalde klanten afstaan. Bij iedere advocaat moet rechtens een antecedentenonderzoek plaatsvinden voor de aanvang van iedere rechtszaak, maar u kunt er op rekenen dat dit nooit gebeurt.
 2. Er gaan tevens sterke, doch niet bevestigde geruchten dat het pand van mr. Marielle van Essen (ex-advocaat van Erwin Lensink en de “Damschreeuwer”) en mr. Richard A. Korver (advocaat ouders Amsterdamse Zedenzaak) eveneens door middel van dezelfde constructie in eigendom zou zijn van criminelen. In een eerder artikel hebben wij overigens de betrokken ouders al sterk afgeraden om de hen toegewezen advocaat klakkeloos te accepteren; een antecedentenonderzoek is hier zeker op zijn plaats.
 3. Zekere (ongeverifiëerde) theater-voorstellingen met jonge kinderen in het land worden georganiseerd door grootcriminelen voor hooggeplaatste perverselingen, die tegen betaling toeschouwer zijn. Namen als Prins Johan Friso, zijn (toen vaste, maar inmiddels overleden) psychiater  Gustave Guillaume Francois Pareau Dumont, Mabel Wisse Smit, Piet Heijn Donner, Hirsch Ballin, Dick Berlijn, Gerlof Leistra (Elsevier?), Mark Rutte en Geert Wilders worden in verschillende contexten genoemd.
 4. Gustave Guillaume Francois Pareau Dumont, waarmee de later in opspraak geraakte Carla Eradus was getrouwd en die in haar functie als president van de Amsterdamse rechtbank een spoor van corruptie en verwoesting heeft getrokken door juridisch Nederland en kinderen uit huis plaatste, daar waar zij meende dat zij terecht moesten komen. Deze Eradus werd door de pedofiel Erik van den Emster, ongeacht haar hele slechte staat van dienst gepromoveerd tot president van de rechtbank Amsterdam. Een toppositie in de rechterlijke macht in Nederland. Eradus was ten tijde van de moord op Marianne Vaatstra president van de rechtbank Leeuwarden, waar toentertijd Harm Brouwer, die kortgeleden is afgezwaaid bij justitie. De moeder van Erik van den Emster is een Brenninkmeijer en hijzelf is voorzitter van de Raad van Rechtspraak. (cosa nostra, onze zaak.) Door het criminele netwerk werden naar verluid baby’s en kleuters aangeleverd bij Erik van den Emster onder het motto: “Veur wat heurt wat, ons seurt mensen dekt elkander”
 5. Het “toeleveringsbedrijf” voor baby’s en kleuters werd gerund door de pedofielen-homo-duo Robert Mikelson en Richard van Olffen. Kinderen werden (worden?) geleverd tot in de hoogste regionen en komen uit diverse landen. Reeds In 2005 en in 2007 is, omdat Mikelsons toen op marktplaats.nl een adres in Amsterdam opgaf, de Amsterdamse zedenpolitie verteld van de werkelijke werkzaamheden van Robert Mikelsons. De betreffende Amsterdamse zedenrechercheur heeft het in 2005 en in 2007 naar voren gebracht bij de 3-hoek en de 4-hoek. Nader onderzoek is tegengehouden door hogere machten. In de agenda van Robert M. kwam het telefoonnummer voor van de pedofiel Frits van Straelen, plaatsvervangend Procureur Generaal van het Openbaar Ministerie. Deze van Straelen zijn wij tegengekomen tijdens de persconferentie van de “verschrikkelijke Damschreeuwer” en hij acteerde samen met Carla Eradus in de op TV uitgezonden evaluatie van de rechtszaak tegen Geert Wilders. Een kansloos opzetje om iemand die impliciet medeplichtig is aan het in stand houden van het corrupte systeem politiek te laten struikelen, alleen kunnen wij gezien het bovenstaande niet inschatten wie daar ooit moest worden “geofferd”. Vreemde zaak.
 6. Het is De Allesweter, de topcrimineel genoemd door misdaadjournalist Bas van Hout, geweest die gecoached heeft dat de Willem Alexander en zijn vrouw Maxima Zorreguieta als plotselinge toeschouwer aanwezig mogen zijn bij besloten verhoren de Rechter Commissaris en bepaalde verdachten. Zo zijn zij bijvoorbeeld aangeschoven bij een besloten verhoor van Robert Mikelsons. Dat deze door Godzelf aangestelde nitwits zomaar bij besloten verhoren van een Rechter-Commissaris van een verdachte aanwezig mogen zijn, is geregeld met behulp van zwaar pedofiele en daardoor chantabele hoge justitiemedewerkers zoals Erik van den Emster de voorzitter van de Raad voor Rechtsbijstand en daarmee de baas over alle rechters, en Carla Eradus de president van rechtbank Amsterdam. Deze mysterieuze Allesweter, de absolute hoofdcrimineel in Europa en misschien ook wel daarbuiten, heeft omstreeks 2002 geregeld dat hij een eigen pasje kreeg om het gebouw van het Landelijk Parket te Rotterdam zelfstandig en ongecontroleerd te betreden. Zodat hij in dat overheidsgebouw rustig kon praten en overleggen met door hem verkozen en betaalde Officieren van Justitie hoe volgens hem en zijn zwaar criminele groep een bepaalde strafzaak behandeld diende te worden, c.q. hoe de strafzaak gefrustreerd diende te worden, zodat hij processtukken uit strafdossiers kon meenemen en ervoor kon zorgen dat getuigen zich bedachten, zich niets meer herinnerden, dan wel dat getuigen gewoon geliquideerd werden en/of meteen verdwenen.
  Zowel in de Runderkamp-papers als bij De Telegraaf is sprake van ‘twee hoofdofficieren van justitie’ in het pedo-netwerk. De Telegraaf: “In die sfeer van verboden seks en geweld figureerden naar verluidt twee hoofdofficieren van justitie.” Een van deze twee hoofdofficieren blijkt volgens de Telegraaf ‘sinds het Rolodex-onderzoek te werken bij een internationale organisatie te Den Haag’. Deze hoofdofficier is later door Nieuwe Revu en dagblad Metro (20 juni 2007) geidentificeerd als Hans Holthuis, ten tijde van het Rolodex-onderzoek hoofdofficier te Rotterdam. De tweede Officier is vermoedelijk Jan Wolter Wabeke.

De lijst van namen gaat eindeloos door, maar niemand van de politiek neemt stappen om de ernst van de geëscaleerde situatie te onderzoeken en vooral te stoppen.  Zolang namen als:  “het huis van oranje”, Demmink, Opstelten, Benk Korthals, Donner, Ed Nijpels, Hirsch Ballin en vele, vele anderen worden genoemd in de criminele contacten en misbruik van kinderen, waarbij wij o.a. verwijzen naar:  www.rondehuis.blogspot.com  moeten we aannemen dat politiek en rechtelijke macht volkomen crimineel, corrupt en onbetrouwbaar is, zolang geen diepgaand openbaar onderzoek het tegendeel bewijst.

CONCLUSIE

De rechtsstaat Nederland dreigt te worden lamgelegd door de niet-gekozen machtselite en is althans al voor verreweg het grootste gedeelte uitgeschakeld. In het centrum van de macht zit het “Huis van Oranje” met al haar vertakkingen door de maatschappij. Het grootste kwaad is datzelfde “Huis van Oranje” omdat die er geen belang bij hebben gecompromitterd te worden door hun eigen handelen.  De Nederlanders denken (nog) in meerderheid, dat Thorbecke deze lieden al 160 jaar geleden heeft “kaltgestellt” door een grondwetswijziging. Niets is minder waar, sedertdien is hun positie alleen maar verbeterd.

Wij dringen er op aan om een aantal zaken absolute prioriteit te geven om de absoluut noodzakelijke ineenstorting van het failliete systeem te bespoedigen. Wij moeten een dubbele staatsgreep met alle desastreuze gevolgen van dien met argumenten ongedaan maken. In de eerste plaats door de Nederlanders te blijven wijzen op de volstrekt ondemocratische toestand rondom de “constitutionele monarchie”en in de tweede plaats door te BLIJVEN HAMEREN op een aantal hiaten in de informatie, waar we recht op hebben:

 • WIE zijn de opdrachtgevers voor het kindermisbruik in de Amsterdamse Zedenzaak?
 • WIE heeft opdracht gegeven een helicopter naar Libisch oorlogsgebied te sturen?
 • WIE heeft de opdracht voor de commissie Deetman geformuleerd?
 • WIE heeft beslist op basis waarvan dat Donner “onderkeuning” van dit land moest worden?
 • WIE heeft opdracht gegeven de zaak Spijkers (ondeugdelijke landmijnen) 60 jaar in de kluis te houden?

Er zijn nog wel een paar honderdduizend vragen meer te bedenken. Maar we hebben het sterke vermoeden, dat indien wij volledig uitsluitsel krijgen over deze VIJF vragen, het kaartenhuis met donderend geweld instort. Dat is terecht en onontkoombaar. Tenzij….wij er volstrekt naast zitten en er geen bewijzen ter ondersteuning zijn aan te voeren. Als wij, belastingbetalende Nederlanders in dat geval dan maar te weten komen hoe het dan WEL in elkaar steekt. Dat is een burgerrecht en het is zelfs de plicht van de overheid om ons die informatie te verstrekken. Staatsveiligheid en staatsgeheim zegt u?? Dat telt niet, burgerrechten is het enige wat telt, PUNT, UIT.

Wetten zijn geschreven om de burgerrechten te garanderen. Kleine kindertjes , zo stellen wij vast, zijn volstrekt rechtenloos, het pedofiele virus heeft massaal om zich heengegrepen. Een dodelijk virus voor de slachtoffertjes. We moeten er een dodelijk virus voor de daders van maken. Zonder pardon, zonder mededogen: LEVENSLANG strafkamp en de onbetaalbare schade “terugverdienen”.

De Nederlanders moeten zelf het heft in handen nemen.

Zo kan het niet langer.

We worden doodeenvoudig ……….UITGELACHEN……..

STEM OMHOOG: NuJij.nl

60 gedachtes over “NEDERLAND – MAFFIASTAAT- WIE GEEFT DE ORDERS??

 1. Kijk, Kijk, hier hebben we Dick Berlijn samen met de pedofiel Joris Demmink op het afscheidsfeestje van Harm Brouwer. Dick Berlijn die samen met Friso,Mabel en o.a. Wilders en Rutte, volgens een steeds duidelijker wordende info, is gezien bij een perverse voorstelling van misbruik van kinderen, welke uiteindelijk resulteerde in moord omstreeks het jaar 2000 in een pand bij de Elburgerweg te Hattemerbroek.

  Dan zien we ook nog op datzelfde feestje, soort zoekt soort, of misschien wel zwaan kleef aan. Cees Korvinus advocaat van o.a de crimineel Etienne Urka en zaken partner van John Engelsma, maar tevens advocaat van Karate Bob(Slobodan Mitric),alias dr. Troublemaker. Sinds 1 oktober 2009 is Korvinus voorzitter van de VARA,maar legde deze functie februari 2011 weer neer. Naast Cees Korvinus zien we Pedo Professor Peter van Koppen, vervolgens Gerlof Leistra en lijkt de vierde man (rechts) daar niet op Joost Tonino? Joost Tonino die zijn computer vol had staan met kinderporno en welke computer Peter R. de Vries netjes bij hem terug bracht?

  Korvinus werd van ‘hogerhand’ geheel gespaard. Engelsma trouwens evenzeer. Er werd dit criminele kopstuk geen krulletje gekrenkt waardoor men thans nog immer ongestoord van miljoenen kan genieten.

  In zijn 512 bladzijden tellende boek “De Gouden Tip”schreef Slobodan over de betrokkenheid van de upperclass en komt hij met namen als: Cees Korvinus, Luuk Hamer, Theo de Roos, maar ook Job de Ruiter [Voormalig Minister Van Justitie en Defensie],zwendelaar Ari Olivier, Ruud Lubbers en vele andere prominenten.

  De machinaties van het OM zijn zo sterk, zo machtig… Je loopt het risico verpulverd te worden – financieel of anderszins. Volgens het OM heeft de Rijksrecherche onderzoek gedaan en is er niets aan de hand met Joris Demmink.
  Adèle van der Plas: “ Er is helemáál niets uitgezocht. Dat is het schandalige… En dan durft NRC Handelsblad te schrijven dat het onderzoek door de Rijksrecherche zou hebben aangetoond dat onze aangifte op niets is gebaseerd. Een pure leugen. Er is geen onderzoek gedaan door de Rijksrecherche. Zoals de site Kleine Muurkrant het formuleerde: ze hebben drie maanden lang met hun fluit liggen spelen…. Kennelijk bestaat bij de media een grote behoefte de zittende macht te strelen… Wat je daarnaast ziet, zijn pogingen de boodschappers voor gek te verklaren, zoals dat ook bij Maurice de Hond is gebeurd in de Deventer moordzaak of Erwin Lensink die iets teveel aan de orde stelde. Maar uiteindelijk zal het deksel van de doofpotgaan en duiken er video filmpjes op.

  Like

  • Tom, er zijn ook geluidsbanden van Demmink in omloop, afgetapte tel.berichten. Op Klokkenluideronline heb ik destijds een gesprek kunnen horen waarin Demmink vraagt naar ‘nieuwe jongens” . Opzienbarend!
   Maar volgens het OM heeft de Rijksrecherche onderzoek gedaan en is er niets aan de hand met Joris Demmink…….
   Het gaat de doofpot in, anders komt er teveel aan het licht.

   Like

  • Op Buitenhof vandaag het Rutte charme offensief.
   Met dat Rutte ook nog even werkt aan het Beatrix charme offensief.
   Allemaal doorgestoken kaart.

   Like

 2. @Maartje Le Comte
  Het gaat nog veel hoger en dieper als we denken Maartje !!!

  Het boek Een man tegen de Staat van journalist Alexander Nijeboer wordt vrijdag 27 oktober gewoon aangeboden aan Agnes Jongerius van de FNV. Oud-defensieminister Job de Ruiter wilde het boek door de rechter laten verbieden omdat hij in enkele passages in verband werd gebracht met een mogelijk zedendelict. De oudbewindsman koos eieren voor zijn geld door akkoord te gaan met het opnemen van een aanvullende verklaring middels een inlegvel. De eis van De Ruiter dat Nijeboer ook moest beloven geen onderzoek meer te doen naar een mogelijk pedofiel verleden van De Ruiter werd door de auteur verworpen. Ondanks het feit dat Nijeboer tijdens het Kort Geding een schriftelijke verklaring kon inbrengen waarin onomwonden werd gesteld dat De Ruiter bij een chantage met betrekking tot een zedendelict betrokken zou zijn geweest, leek een schikking al snel een gunstige uitkomst. Het lot van het boek zou dan niet afhangen van een mogelijk wispelturig humeur van een rechter, maar belangrijker nog: de zedenzaak rond Job de Ruiter zou de aandacht te veel hebben afgeleid van waar het in het boek werkelijk om gaat; de misdrijven gepleegd door overheidsambtenaren in de zaak-Spijkers. Een eventueel verbod of mogelijke herdruk zou bovendien vervelend zijn geweest voor de kleine uitgeverij Papieren Tijger. Nijeboer had De Ruiter al op 5 augustus jl. kenbaar gemaakt dat hij van bronnen de namen kolonel Itzinga en Cees van der Giessen had gekregen. Deze respectievelijk hoofd en plaatsvervangend hoofd van de Marine Inlichtingendienst (MARID) zouden volgens die bronnen verantwoordelijk zijn geweest voor de afhandeling van de chantagezaak. De Ruiter beschikte al op 30 augustus over verklaringen van de twee MARID-medewerkers maar verzuimde ze naar Nijeboer door te sturen. Wel bracht hij ze in tijdens het Kort Geding. Indien Nijeboer ze eerder had ontvangen dan had hij de verklaringen waarschijnlijk in het boek opgenomen. Ook zou dat voor hem aanleiding hebben kunnen zijn om de passages te schrappen. Vandaar dat Nijeboer en uitgeverij Papieren Tijger een schikking te pruimen vonden. Tijdens de onderhandelingen werden onredelijke eisen van De Ruiter – zoals een verbod aan het adres van Nijeboer om verder onderzoek te doen – van tafel geveegd. Wel werd afgesproken dat de verklaringen van Itzinga en Van der Giessen zal bevatten. De twee blijken zich niets meer te kunnen herinneren en stellen met deze verklaring dus ook niet onomwonden dat een dergelijke chantagezaak nooit heeft plaatsgevonden. De eerste druk van het boek een inleg vel de volgende tekst zal bevatten: Aanvulling In het boek Een man tegen de Staat staat op de pagina’s 16 en 313 over oud-minister van Defensie Job de Ruiter geschreven dat hij zou zijn gechanteerd. Na het ter perse gaan van dit boek heeft het ministerie van Defensie op verzoek van De Ruiter een verklaring overgelegd van twee oud-medewerkers van de Militaire Inlichtingendienst die destijds belast zouden zijn met deze chantagezaak. Zij kunnen zich niet herinneren ooit met deze of een dergelijke zaak belast te zijn geweest. Hiermee vinden bovengenoemde passages onvoldoende ondersteuning in het feitenmateriaal. De auteur doet dan ook afstand van de passages en begrijpt en betreurt het dat de heer De Ruiter de passages als grievend heeft ervaren. Een man tegen de staat .

  Like

  • Als ondeugende Jobje niks te verbergen zou hebben gehad, geen probleem, laat maar voor komen, toch? Nu kun je niet veel anders dan concluderen, dan dat hij zo schuldig is als wat. Of het is een erg domme man.

   Hij kan aansluiten in de lange rij schoften, is mijn donkerbruin vermoeden.

   Like

 3. Er staat iets te gebeuren, gisteren klokkenluideronline op zwart, vanavond een nieuw artikel over Ben van den Brink op argusoog verwijderd? Het artikel was ‘Europol op zaak Ben van de Brink’ en was binnen een half uur al 44 keer bekeken, en vermelde dat Europol en de Duitse justitie achter het maffianetwerk aan gaan. Er staan nog links naar reacties maar het artikel is verdwenen…

  Like

 4. Vanaf de jaren tachtig zijn er vele miljarden verdiend in de drugs, wapen en mensenhandel in Nederland, wij moeten geloven dat een paar “kleine” boeven, die inmiddels bijna allemaal dood of uitgeschakeld zijn, deze gelden konden beheren. Waar is b.v. het vermogen van J. Mieremet of S. Klepper gebleven, deze hadden alleen al claims bij Endstra van tientallen miljoenen?

  Like

  • Voor de financiële afwikkeling werd de Femis-bank in Baarle-Nassau gebruikt. Die bank bood de mogelijkheid om onder rekeningcodes te bankieren. Dat deden ook de hasjsmokkelaars. Via contant gestorte bedragen bij de bank in Baarle-Nassau hevelden zij geld over naar Singapore en het Midden-Oosten. Daarmee werd dan weer hasj gekocht en schepen voor het vervoer daarvan over zee.
   De belastingspecialist Rob B. fungeert als een scharnier tussen onder-en bovenwereld. Hij adviseerde topcriminelen als de Heineken-ontvoerders en Johnny Mieremet. Ook vastgoedhandelaar Willem Endstra maakte gebruik van zijn diensten. De panden in Alkmaar en de sekshuizen als Casa Rosso in Amsterdam, werden beheerd vanuit Willemstad.Er werden vennootschapstructuren bedacht die eindigden op de Antillen.

   Toevallig heeft W.A. ook een huisje op de Antillen en wel op Curacao aan het Spaanse water (Spanish Water Resort)

   Like

  • @Jack,
   Een goede kennis van mij was captain vlieger op een DC-9 van Swissair.
   Onderweg van Zurich naar Amsterdam (SPL)maakte hij een tussenstop voor disembarking passagiers.
   De bagage van desbetreffende passagiers werd uit de bagageruimte gehaald.
   Op een of andere manier kwam men erachter dat het afhandelingspersoneel Krüger Randen had gestolen uit de bagage ruimte. De Luchthaven politie werd ingeschakeld en er werd een telex bericht verzonden naar Swissair om mee te delen hoeveel (het bleken er enkele tienduizenden te zijn) Krüger Randen o/b waren.
   Onmiddellijk kwam er antwoord hoe de authoriteiten wisten dat er goud aan boord was.
   Er werd uitgelegd wat de reden van het verzoek was en pas toen kwam men met de juiste gegevens.
   Het bleek onder de noemer “diplomatieke bagage” o/b te zijn meegegaan. Geen Douane controle of überhaupt controle. De betreffende Captain wist niks anders dat wat op zijn manifest was aangegeven n.l. ‘Diplomatieke bagage”. Zo verloopt alles in het geheim. Zelfs een lijk is zo te vervoeren

   Like

 5. Tom, Rob B. is Rob Boon en naast de Femis bank had je ook Bank Cantrade:

  Octopussy (389)

  donderdag 22 april 2010
  In de loop van 2007 trokken wij de boertige serie “Bank te koop” uit de vette Bossche grond. Ging over de ABN/AMRO die toen nog gerund werd door Rijkman (aka Grijpman) Willem Johan Groenink. In aflevering 2 van die serie maakten wij toen ondermeer melding van het volgende:

  ” … Dat wordt feest in huize Grijpman zou je zeggen. Nou, da’s volgens insiders maar ten dele waar. De sfeer zou namelijk nogal verziekt zijn door een geschiedenis met een secretaresse die zich op dit moment zou schuilhouden in de stulp van een AIVD-er in Amstelveen. Een aangename mevrouw uit het roze wereldje van Boedapest.”

  Was helemaal waar. Die lichte Hongaarse mevrouw heette Agnes D. en ze vatte haar taak als secretaresse zo serieus op, dat ze soms onder tafel dook om als puntenslijper van Rijkman te fungeren. Later dook ze wéér onder, maar dan in figuurlijke zin. In Amstelveen. Samen met een lid van het snorsmurfengilde, dat direct daarna promoveerde naar het AIVD-walhalla.
  Waarom we daarop terugkomen? Zit zo. Gisteren hoorden we dat die Agnes betrokken was bij nog een interessant evenement uit het woelige verleden van avontuurlijk Nederland.
  Nog maar weer eens kwootje. Dit keer uit het artikel “Retourtje Cantrade” uit juni 2000 (!). Komt ie:

  ” … Zo speelde de bank (Cantrade, red.) een gezellig rolletje mee in de welbekende commedia dell’arte rond de in totaal 17,5 miljoen gulden die eind jaren tachtig, begin jaren negentig door de Surinaamse rijst- en houthandelaar Shyam Guptar op een coderekening bij de Femisbank zou zijn geparkeerd en werd beheerd door de bekende Utrechtse luxe-bordeelhouder Ronnie Galiart. Toen de Femis begin 1991 in het schootsveld van justitie kwam te liggen probeerde Ronnie met hulp van het advocatenduo Bob “Columbo” van der Goen en Oscar Hammerstein en de fiscalist Rob Boon van Deloitte en Touche het bedragje in veiligheid te brengen via een route waarin Cantrade een van de pleisterplaatsen vormde. Volgens het OM ging het om drugsgeld maar het bewijs was te mager om rond te krijgen”.

  En wat blijkt? Dat er aan dat verhaal nog een fleurig hoofdstuk ontbrak. De meloenen die bij de Femis waren geparkeerd hadden namelijk eerst in een andere kluis gelegen. In Boedapest. En wie haalde de poet op voor de nodige betalingen en de deposito bij Femis? Helemaal goed. Tien met een dildo. Agnes D. Maar ze was bij die escapade naar haar geboorteland niet alleen. Houden we nog even warm. Stay tuned.

  Like

 6. Pingback: Goedemorgen best computervrienden! | voorzieners

 7. Rijkdom is niet de oorzaak van armoede

  by Paul van Leeuwen ; Volgens nu.nl komt links Nederland met een nieuw plan. Wie enigszins bekend is met de denkwijze van links Nederland zal dit plan zeker niet als een verrassing zien: er moet een nieuw belastingtarief komen voor topinkomens. Deze plutocraten kunnen een enkel miljoentje uit hun fenomenale rijkdom gemakkelijk missen en de rest van de samenleving heeft dit geld hard nodig, toch? Vrijwillig zullen deze kapitalisten hun centen niet aan de overheid overmaken, maar een groot voordeel van belastingen is dat je mensen tot betaling kan dwingen.

  Dit plan speelt haarscherp in op latente onderbuik gevoelens in de samenleving. Het eerste grote misverstand is dat de rijken rijk zijn ten koste van de armen. Dat is lariekoek. De beste manier om rijk te worden binnen een vrije markt is nog altijd het leveren van producten en diensten aan anderen die daarvoor vrijwillig willen betalen. De bazen van de Aldi bijvoorbeeld zijn miljardair en zij hebben daarvoor geen burger uitgeknepen. Integendeel, de Aldi wordt geroemd om zijn lage prijzen. Een voorbeeld uit een verder verleden kan Henry Ford zijn, die zijn beroemde T-ford voor lage prijzen kon leveren en daardoor de Amerikaanse arbeider aan een auto kon helpen. Een ongekende luxe in die tijd! Uiteraard heeft dit Henry Ford geen windeieren gelegd en de Aldibazen evenmin. Links Nederland deelt altijd echter met vreugde andermans geld uit teneinde zichzelf op de borst te kunnen trommelen en in plaats van deze mensen te prijzen krijgen ze de zwarte piet toegespeeld.

  Een tweede misverstand is dat de rijken zoveel kapitaal hebben dat de samenleving als geheel tekort komt. Het aantal puissant rijken is echter zeer beperkt, anders zouden ze immers niet puissant rijk maar gewoon bovenmodaal zijn. Het heeft geen zin hen extra geld af te nemen daar het op de totale rijksinkomsten een grijpstuiver is. Zelfs al zou je ze tien miljard – het genoemde artikel rept over 400 miljoen bij een belastingverhoging van 1% – afnemen, het zou hooguit betekenen dat er in deze kabinetsperiode geen 18 miljard maar slechts 8 miljard moet worden bezuinigd. Daarna is het geld op, want het is niet te verwachten dat ze volgend jaar weer tien miljard hebben verdiend.

  Een derde punt dat ik wil noemen is dat dit kapitaal beter bij kapitalisten kan blijven die dit geld zullen investeren en zo nieuwe welvaart creëren. Als dit geld naar de overheid gaat zullen ze het verkwisten en over de balk gooien. De staat neemt de helft van de inkomsten van alle werkenden af, maar Rupsje Nooitgenoeg is ook Rupsje Nooittevreden. Als ze nu nog niet genoeg hebben heeft de put ook geen bodem en heeft het ook geen zin er extra miljarden in te doen verdwijnen. De overheid is zo’n goede beheerder van uw geld dat geen mens er ooit vrijwillig geld aan doneert en dat ze uitsluitend van dwang gebruik kunnen maken om inkomsten te vergaren. Praktisch is dat wel, maar rechtvaardig? Nee!

  Misschien moet links Nederland maar eens met de pet rondgaan langs het Koninklijk Huis, die hebben geld genoeg, maar om de één of andere reden ontspringen zij voortdurend de dans. Laat het handjevol individuen dat een gat in de markt vult hun eerlijk verdiende geld houden. Hetzelfde geld voor Jan Modaal en eigenlijk iedereen: zolang het om hun eigen geld gaat dat ze niet gestolen hebben heeft niemand het recht hen dat af te nemen, of ze nou bij een overheid horen of niet. Als de overheid geld tekort komt kunnen ze misschien maar beter doen wat ze zelf ook aan brave burgers vertellen: minder uitgeven.

  Zie ook ; http://www.vrijspreker.nl/wp/2012/01/red-ons-land/

  Like

  • Wat dit met het artikel heeft te maken ontgaat mij grotendeels.

   Of het moet gaan over het kleine gedeelte wat handelt over de “oud-geld-adel” onder het hoofdstuk De Basis. De adelstand van nu zijn de opium-traders van het VOC tijdperk. Kapitalisme is een libertarische term en volgens hen een grote zegening. Is dat uw bedoeling? Goedpraten van afpersing? De factor arbeid moet worden gewaardeerd, niet bestraft. Ziet u ook nog steeds onderscheid tussen links en rechts? Lees u even in:

   https://herstelderepubliek.wordpress.com/2010/10/28/een-partijstaat-nederland/

   Het stukje is al meer dan twintig jaar geleden geschreven, maar geldt nog steeds: u wordt belazerd waar u bij staat.

   Like

  • Tja, Het is een fabeltje dat Groot industriëlen sociaal denken. Het gaat tenslotte om de massa verdiensten. Bedrijven als Aldi en consorten kunnen in het groot inkopen tegen dump prijzen en hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat de kruidenier of bakker op de hoek het loodje moest leggen. Concurentie met dergelijke bedrijven is onmogelijk.
   Wat de auto industrie betreft, zijn die niet in handen van een particulier maar van de overheid(Banken) . Ook het bedrijf van Henry Ford was dat.Een T Fordje was te koop voor 850 dollar. Later zakte dit naar 260 dollar.
   Een mooi voorbeeld van volksverlakkerij is de Volkswagen (Kever) van Adolf Hitler. De gepikte Know How en schetsen van de joodse Josef Ganz werden gebruikt om een wagen voor het volk te produceren. De Kever.
   Men kon deze wagen verkrijgen middels het kopen van zegeltjes. Elke week voor 5 mark aan zegeltjes, was mogelijk.De koopprijs voor de Kever bedroeg 1000 Reichsmarken. Flink sparen dus,minimaal zolang de oorlog duurde.Hitler kreeg zo zijn geld binnen voor de oorlogsindustrie en toen de mensen uiteindelijk hun boekje vol hadden kon men fluiten naar de Kever.
   De zegelboekjes en produktielijn zijn hier te zien: http://www.paul-wouters.nl/vw.htm

   Like

   • De overwinsten van de T-Ford zijn gedeeltelijk ook naar Adolf overgemaakt.

    De Kevers konden tijdens de oorlog in Duitsland blijven rijden, dankzij Royal Dutch Shell, groot-aandeelhouder een gedeserteerde “koningin”. Shell leverde tot de laatste week van de oorlog.

    Like

   • Kan je nagaan. Shell leverde tot de laatste week van de oorlog, maar de treinen met eten moesten stil staan… (toen was de afvoer van mensen naar kampen al lang stopgezet, dus daarom ging de treinstaking niet).

    Like

 8. Prima artikel! Daarvoor mijn dank.

  Op Internet is onlangs een e-boek verschenen over de zaak Koos H., die is veroordeeld als seriemoordenaar. Peter R. de Vries heeft aan hem drie uitzendingen gewijd. Hij zou een seksuele relatie hebben gehad met rechter Stolk. Uit het boek komen echter hele andere relaties naar voren. Een belangrijk element is Gladio!

  Het e-boek kan hier worden gekocht voor 5 euro: http://www.derechterenkoosh.nl/

  Like

   • Omdat ik niet heb deurgeleerd, noch mij ooit iets aan heb laten praten, vind ik het hoogst irritant, dat de criminelen met hun initiaal worden aangeduid en de slachtoffers met hun volle naam.
    Hertogs heet die vent dus.

    Like

    • Dit is zo waar. Maatschappelijk gezien worden slachtoffers vele malen erger gestraft dan daders. Over hen wordt meer gepraat en dan ook nog eens in termen als “die is voor het leven beschadigd”. Over daders durft men amper iets te zeggen en hun identiteit wordt ook nog eens beschermd. Dus: Daders met naam, slachtoffers zonder naam. Een daders IS namelijk een dader. Een slachtoffer had gewoon een slechte dag.

     Like

    • @Pajoom en Pat
     Zijn beschermengel Rechter mr. Stolk speelt hierin een grote rol zoals ook boven in het artikel de verwevenheid naar hooggeplaatste pedofielen aangegeven wordt.
     De Opel van Koos Hertogs is gezien bij de school van Edith Post in Wassenaar en ook waar het levenloze lichaam van haar in het duinengebied is aangetroffen. Zij heeft de misbruiker nog in zijn hand gebeten en Koos liep rond met zijn pink in het verband. Er zijn nog meer gegevens als bloedsporen van de andere meisjes in zijn huis en verklaring van zijn “vriendin” etc. Het is waar dat dit allemaal gemanipuleer kan zijn om hooggeplaatste in te dekken. Zijn strafblad bevat echter 50 veroordelingen van geweldpleging tot poging tot moord. Wat let hem te praten over Rechter mr. Stolk en diens cornuiten.?

     Like

 9. ”De Amsterdamse Zedenzaak”. is gewoon vuile gore handel
  Wat in de wereld van gelovigen gebeurt zijn prive gevallen en geen handelsactiviteiten, even erg maar bleef gewoon een prive kwestie, maar wel weggemoffelt binnen de gemeeschappen. .

  Like

  • In die kerkwereld is het precies zo’n maffia. Strafrechtelijk niet te vervolgen, het is immers een privé-kwestie. Maar gezien het bovenstaande artikel heeft de gang naar de rechtbank in dit land totaal geen effect, aangezien de rechtsstaat is ontmanteld door wetgeving.

   Like

   • Waarom zijn kerken vrigesteld van belasting en is een gift aan kerken en goede doelen aftrekbaar van de belasting. Als iemand mij dat uit kan leggen zou dat aardig zijn.

    Like

    • Omdat van de scheiding tussen kerk en staat in dit land volstrekt geen sprake is. Ik ben tegen iedere aftrekbaarheid van giften, je laat je buurman dan meebetalen aan jouw hobbies.

     Like

 10. Tja, als je pas begint kun je best wat geld gebruiken.
  De criminelen betalen het pand via een Duitse rekening en de constructie zorgt ervoor dat het bedrijfspand toch op de familienaam komt te staan.
  Ja dan alleen nog wat klanten toegewezen krijgen en vervolgens voorkennis geven aan de maffia maatjes en hup geen haan die ernaar kraait.

  Like

 11. @
  Reiny-Leek

  >>>Een tweede misverstand is dat de rijken zoveel kapitaal hebben dat de samenleving als geheel tekort komt. Het aantal puissant rijken is echter zeer beperkt, anders zouden ze immers niet puissant rijk maar gewoon bovenmodaal zijn. Het heeft geen zin hen extra geld af te nemen daar het op de totale rijksinkomsten een grijpstuiver is. Zelfs al zou je ze tien miljard – het genoemde artikel rept over 400 miljoen bij een belastingverhoging van 1% – afnemen, het zou hooguit betekenen dat er in deze kabinetsperiode geen 18 miljard maar slechts 8 miljard moet worden bezuinigd. Daarna is het geld op, want het is niet te verwachten dat ze volgend jaar weer tien miljard hebben verdiend.<<<<

  Het zou niet verkeerd zijn om hier wat genuanceerder naar te kijken. Slechts een klein aantal Nederlanders bezit een gezamenlijk kapitaal van € 127 miljard. Daarbovenop bezit het koningshuis allen al meer dan € 50 miljard. Om hier een flink deel van af te halen en structureel meer belasting te laten betalen, is helemaal niet pijnlijk en doet de koopkracht voor de rest van de populatie aanzienlijk toenemen. Het zou ook een einde maken aan de voedselbanken. Nu ligt dit geld op hopen en de hopen worden ten koste van de gemeenschap alleen maar groter.

  De multinationals, waar de bovengenoemde lieden vaak grote aandelen in hebben, betalen praktisch geen stuiver belasting. Onder het excuus dat ze voor werkgelegenheid zorgen. De multinationals spelen joker met de politici en verplaatsen, wanneer het hun uitkomt, de productie naar de lagelonenlanden of dreigen daarmee.

  Europees zouden de EU-landen de koppen bij elkaar moeten steken en uniforme belastingregels voor de multinationals vast moeten leggen om het uitspelen tegen elkaar te voorkomen. Daar heeft de Europese inwoner tenminste profijt van.

  En als de multinationals dan hun productie naar de lagelonenlanden willen verplaatsen, prima maar dan gelijk een importverbod voor die producten. Daar pak je de multinationals en hun grootaandeelhouders, de banken, de Rothschilds, Goldmann Sachs, de koningshuizen en de witwassers mee aan.

  Je zou maar eens kijken hoe snel Shell de milieuterreur in Nigeria zou aanpakken als er Europees een verbod voor de producten Shell zou worden afgekondigd. Voor Europa en een rechtvaardiger verdeling van de rijkdommen en lasten hebben wij politici nodig die Europees denken. En geen nationalistische clowns die als marionetten door de grootkapitalisten met zich laten spelen.

  Like

  • Folkert; Dit is een helder engeheel juist stuk wat je geplaats hebt De inwoners hebben alleen maar de lasten van de overheid te dragen, en zoveel rijke mensen zijn er al niet meer.

   Like

  • We moeten juist van Europa af en onze eigen soevereiniteit terug. Niks geen regels van Europa. We betalen als netto betaler aan Europa meer dan 8 miljard,maar een andere berekening komt op 30 miljard.

   Like

 12. Ach zodra je gaat inzien dat wij inwoners van dit land hetzelfde zijn als vee op een boerderij besef je dat je hier niet rondloopt voor je eigen nut maar als inkomstenbron voor de (r)overheid.

  We zijn niet vrij, we zijn nooit vrij geweest en zolang we niet gezamelijk onze vrijheid opeisen of afdwingen zullen we ook nooit vrij zijn.

  Like

 13. Wat een smerige staat is Nederland, die door vet kezen bestuurd wordt. Een bananen staat is er heilig bij, daar dient echt de bezem en de luizen kam doorheen te gaan!

  Like

 14. Red ons land!!!!

  Het vertrouwen in de politiek is momenteel negatief, en de oproep van de Occupy groep geeft ook weinig vertrouwen dat het zal gaan veranderen. De democratie wordt door de politiek gebruikt om de inwoners hun vrijheden en hun kapitaal af te nemen, en geeft alle redenen om ons te gaan bezinnen hoe het verder moet. De grootschaligheid en massale medewerkers bestand om ons land te besturen moet aangepast worden, want grootschaligheid van bestuur maakt alles onbestuurbaar, bureaucratisch, onoverzichtelijk en onderdrukt de inwoners. De basis van het besturen moet terug naar de gemeenten die niet bestuurd worden door grote of politieke organisaties, maar rechtstreeks gekozen bekwame onafhankelijke bestuurders die voor maar één belang staan: de gemeente en haar inwoners. Ook zullen ze meer invloed op de regering moeten krijgen, in plaats dan dat de regering alle macht over de gemeente heeft. Het is nu een omgekeerde wereld en dat is onacceptabel en het referendum recht van de burger op het gemeentelijk bestuur zal de belangen en de betrokkenheid van de inwoners verbeteren.

  Om de maatschappij op het rechte spoor te krijgen is het dus noodzakelijk dat er één grote groep mensen samen gaat werken en geen enkele verbinding meer willen hebben met de politiek. De redenen daarvoor is dat de politieke partijen, onder de mom democratie hoog in het vaandel te hebben, een onjuiste voorstelling van zaken geven. Mensen die betalend lid zijn van een politieke partij zijn er maar weinig inwoners, gezien het aantal inwoners van Nederland. Deze “ kleine” groep benoemt een bestuur en die bepaald wie er op de kieslijst geplaatst worden waar alle kiesgerechtigden op mogen stemmen. Daardoor ontstaan er vriendjes cultuur die elkaar leuk betaalde banen toespeelt. Dat noemen ze democratie, terwijl de meerderheid van de inwoners zich moeten neerleggen bij de besluiten die door deze kleine groep bestuurders genomen worden. Dat systeem is geen democratie zoals men vaak denkt, het is een machtscultuur en dat moet veranderen.

  De stem van de burgers moet gehoord worden! In eerste instantie vanuit de eigen gemeenschap, en als er dan in meerdere gemeenten een politiek onafhankelijke groep mensen zich gaan aansluiten, mogelijkerwijs door een vereniging van gemeenten, dan kan er voor gezorgd worden dat ons land bestuurd kan worden zoals de inwoners dat wensen. Je kunt de politiek op geen enkel andere wijze veranderen en daarom is het noodzakelijk dat de macht weer bij de inwoners terecht komt. Geloof of overtuiging speelt geen enkele rol, slechts een goed besluitvaardig bestuur kan ons van dienst zijn. De bedoeling is dan ook geen politieke partij te vormen maar in samenwerkingsverband onze stem laten horen en eisen dat de politiek daar naar moet luisteren.

  Vanuit de eigen gemeenschap kan iedereen een programma van eisen opmaken en ter discussie neerleggen bij alle mensen die zich aan willen sluiten.
  Het gaat er om wat wij als inwoners verwachten van een bestuur die onafhankelijk moet zijn. Er zal een internet site gemaakt moeten worden waar mensen zich kunnen aanmelden. Ook kunnen daar ideeën geplaatst worden om ons land leefbaar te houden. Het gaat om de grote lijnen en niet zozeer om details anders is het niet werkbaar. Zodra er voldoende mensen zijn die zich aanmelden kunnen wij met elkaar een vuist maken tegen de willekeur van de politiek en eisen gaan stellen. Zowel jong als oud kan op deze wijze kenbaar maken hoe ze ons land willen verbeteren en verdere verloedering en tweedracht tegen willen gaan. Wie heeft een menig over dit onderwerp en zou het zinvol vinden zich aan te sluiten.

  Hoe sla je spijkers met koppen?
  Eerst een vragenlijst maken om af te tasten wat de meningen van de ingezetenen zijn, daarbij is het enkel noodzakelijk dat hun emailadres bij de organisatie bekend is om elkaar te kunnen benaderen. Indien dit stuk positief gezien wordt op internet, zoals facebook enz. verder verspreiden en ook de politiek informeren door openkaart te spelen.

  A; Bent u van mening dat de politiek te ver gaat in het onderdrukken van de inwoners.
  B; Bent u van mening dat de overheid een financieel wanbeleid aan het voeren is.
  C; bent u van mening dat het bestuur van ons land te bureaucratisch is.
  D; Bent u van mening dat actiegroepen te veel macht krijgen met steun van overheidsgeld.
  E; Bent u van mening dat er teveel geld naar Europa gaat.
  F; Bent u van mening dat men te veel verplichtingen aangaat met Europa.
  H; Bent u van mening dat een bestuur zonder geloof politiek of idealisten behoort te zijn.
  I; Bent u van mening dat de economische groei niet nodig is maar houden zoals het was.
  J; Bent u van mening dat inwoners meer invloed moeten hebben op het beleid.
  K; Bent u van mening dat er iets op vreedzame wijze iets veranderd moet worden.
  L; Bent u van mening dat een kleinschaliger beleid beter zou zijn, sluit u dan aan.

  Samenwerken met gelijk denkenden is noodzakelijk, en begrijpen dat onze vrijheid het allergrootste bezit is, en daar zul je wat voor moeten doen. Geen protestacties en de straat op gaan maar door bundeling van krachten de politiek aanspreken en op vreedzame wijze veranderingen bewerkstelligen. Educatieve acties op een eigen site maar ook doorplaatsen op alle andere sites. Hoe meer aandacht hoe beter. Gemeentelijk en regionaal kun je gespreksgroepen vormen en elkaar adviseren en overleggen wat voor ons land en haar inwoners prioriteit moet krijgen, maar ook in kleiner groepsverband kun je elkaar ondersteunen gaan. En via de nieuwe site kun je alle ondersteuning krijgen.

  Over de politiek wordt vaak gezegd en gedacht, die kun je nooit laten opstappen of veranderen en niemand durft daarvoor een gangmaker te zijn. Zoals ons voorstel inhoud is het zaak om de politiek te dwingen om te gaan veranderen. Eerst zorgen dat er een grote meerderheid van de inwoners achter het plan van aanpak gaan staan. ( de macht bij de inwoners zelf) Daarna open kaart spelen en eisen stellen. Als dat niet werkt zijn er andere wegen om de politieke naar onze voorstellen te laten luisteren, daar komen wij later op terug

  Like

 15. Pingback: Webster Tarpley over de plannen voor een genocide

 16. Lees dit eens even :

  PROTOCOL No. 16

  1. In order to effect the destruction of all collective forces except ours we shall emasculate the first stage of collectivism – the UNIVERSITIES, by re-educating them in a new direction. THEIR OFFICIALS AND PROFESSORS WILL BE PREPARED FOR THEIR BUSINESS BY DETAILED SECRET PROGRAMS OF ACTION FROM WHICH THEY WILL NOT WITH IMMUNITY DIVERGE, NOT BY ONE IOTA. THEY WILL BE APPOINTED WITH ESPECIAL PRECAUTION, AND WILL BE SO PLACED AS TO BE WHOLLY DEPENDENT UPON THE GOVERNMENT.

  2. We shall exclude from the course of instruction State Law as also all that concerns the political question. These subjects will be taught to a few dozen of persons chosen for their pre-eminent capacities from among the number of the initiated. THE UNIVERSITIES MUST NO LONGER SEND OUT FROM THEIR HALLS MILK SOPS CONCOCTING PLANS FOR A CONSTITUTION, LIKE A COMEDY OR A TRAGEDY, BUSYING THEMSELVES WITH QUESTIONS OF POLICY IN WHICH EVEN THEIR OWN FATHERS NEVER HAD ANY POWER OF THOUGHT.

  3. The ill-guided acquaintance of a large number of persons with questions of polity creates utopian dreamers and bad subjects, as you can see for yourselves from the example of the universal education in this direction of the GOYIM. We must introduce into their education all those principles which have so brilliantly broken up their order. But when we are in power we shall remove every kind of disturbing subject from the course of education and shall make out of the youth obedient children of authority, loving him who rules as the support and hope of peace and quiet.

  WE SHALL CHANGE HISTORY

  The protocols of the learned elders of Zion, geschreven rond 1850, doet het een belletje rammelen?

  Klik om toegang te krijgen tot ProtocolsOfZion.pdf

  Ik weet niet of je het hele document moet lezen, maar misschien helpt het bij het uitzoeken wat er ten grondslag ligt aan de vreemde zaken die op dit moment in de wereld aan de hand zijn.

  Like

 17. Pingback: NEDERLAND – MAFFIASTAAT » Argusoog

 18. Pingback: NEDERLAND – MAFFIASTAAT | Sp00kje Nieuws

 19. Pingback: BRONNEN: G. LEISTRA IN PEDONETWERK | Sp00kje Nieuws

 20. Reactie van Slobodan “karate Bob” Mitric zelf op dit artikel;

  http://www.nujij.nl/algemeen/karate-bob-kan-het-land-uit.15327397.lynkx

  slobodanslobodan 10 minuten geleden door slobodanslobodan

  Gerd Leers ken ik niet persoonlijk.

  Wel weet ik dat hij persoonlijk alle leden kent van de bende die in 1987 kroonprins Alexander wouden kidnappen.

  Een van die terroristen, die notabene in die tijd een bodyguard van prins Alexander was, tenminste betrokken bij een missie van de prins in Zwitserland, heeft mij persoonlijk verteld dat hij Gerd Leers goed kent en dat Gerd Leers alle bendeleden goed kent…

  Ik weet niet of het waar is of niet; hij vertelde dat Gerd Leers hem en de bendeleden vrijwillig zijn diensten heeft belooft in criminele activiteiten in een woonwagenkamp dat niet in zijn district was maar ergens anders. Ik hou voorlopig geheim waar het is dat Gerd Leers vrijwillig naar hen is gegaan en zijn hulp aan hun heeft aangeboden…

  Groeten,

  Slobodan Slobodan

  P.S.

  De Koninklijke geheime dienst was ook daarover op de hoogte gebracht tijdens mijn bezoek in mei 1987 aan hun hoofdkwartier in Den Haag.

  DE GOUDEN TIP

  http://www.willehalm.nl/degoudentip.htm

  THE GOLDEN TIP

  http://www.willehalm.nl/thegoldentip.htm

  Like

 21. Pingback: Nederland = Maffiastaat | AmsterdamPost

 22. Pingback: BRONNEN: G. LEISTRA IN PEDONETWERK | klokkenluideronline Forum

 23. De mensen moeten eerst de ogen worden geopend!
  Hier bij ons in Friesland tot de eigen familiekring worden de mensen nog slapend gehouden door het OM en Justitie en het zogenaamde coldcaseteam in en rondom het onderzoek van Marianne Vaatstra de enigste opdracht is om die vieze beerput dicht te houden het is een omgekeerde wereld en het werkt ook nog want de familie van het meisje die geloven dus nog steeds in het Om van Leeuwarden!
  Het is niet meer te geloven!
  Voor degenen die willen weten hoe het er in het onderzoek op de moord van Marianne Vaatstra aan toe ging moeten maar eens deel 1 t/m/ deel 4 lezen op deze site.

  http://rechtiskrom.wordpress.com/2012/01/20/deleugens-van-het-om-in-de-vaatstra-zaak-4/

  Like

 24. Pingback: HET IS HIER ÉÉN GROTE STAATSRECHTELIJKE PUINHOOP « HERSTEL DE REPUBLIEK

 25. Pingback: NEELIE KROES: HET VRIJE INTERNET MOET ER OOK AAN GELOVEN « HERSTEL DE REPUBLIEK

 26. Pingback: BOINNK!!! | En wij maar denken dat Neelie Kroes een democrate was ( VVD !) Zij blijkt echter een N.W.O.-Lakei te zijn.

Reacties zijn gesloten.