HET GEHEIME TERREURCOMMANDO VAN “PRINS” BERNHARD


Het nieuws wordt de laatste dagen beheerst door hoofddoekjes, moskeëen en ministeriële verantwoordelijkheid in combinatie met een handelsmissie naar het Midden Oosten, waar ook de familie van amsberg zur Lippe B. bij is betrokken.

In verband met de voorgenomen troonswisseling is er veel aan gelegen deze familie zo goed mogelijk in het zonnetje te zetten, zodat de steeds weerkerende leugen van 80% pro-koningshuis min of meer de basis kan vormen om een en ander soepeltjes te laten verlopen.

Maar de troonsbeklautering van een volstrekt incompetente, verwende en onwillige aspirant-koning zal zeker niet soepel verlopen. Steeds worden we geconfronteerd met dommigheden, uitglijders, arrogant gedrag en eigen belang van de familie die zichzelf het predikaat “van oranje” heeft toegeëigend. Zonder afdoende bewijs is er alle reden aan te nemen, dat deze familie als stamvader een topcrimineel en landverrader heeft: Bernhard zur Lippe B. De grondwettelijke afstamming is nog steeds niet aangetoond en we gaan er dan maar vanuit dat het bewijs nooit zal worden geleverd. Maar zolang er verhitte discussies worden gevoerd welke nergens over gaan, is er geen gevaar. Maar dat waait weer over, hoezeer de politieke kaste ook haar best doet de schaamteloze voorstelling aan de gang te houden.  Wat dan weer automatisch aan de orde komt is de rechtsgeldigheid van hun positie zonder afdoend bewijs, hun groot-zakelijke belangen, hun belastingvrijstelling en -ontduiking, betrokkenheid bij wapenhandel, inmenging in de politiek, de zaak Zorreguieta, de Stadhoudersbrief, Bilderberg Conferentie, Club van Rome, de occulte Zwanenbroeders, Maltheser Orde,  Machangulo, Argentijns vastgoed, hun vliegreisjes en vakanties, bemoeienissen met BIS bank en micro-kredieten, inkopen in Milaan en verwaarlozing van hun land en onderdanen.

De constante factoren die tegen dit systeem aan het werk blijven zijn corruptie, chantage en fraude. Met de “oranjes” in de hoofdrol. Overal waar zaken het daglicht niet kunnen verdragen komt deze kliek plus lakeienkongsie in beeld, het is onontkoombaar. Door de jaren heen heeft men de tentakels in vrijwel alle facetten van de maatschappij verankerd, het is dan ook geen wonder dat er geen greintje integriteit meer overeind blijft. De familie is vrijwel met alle criminele facetten in verbinding te krijgen. Of het nu gaat om de milieu-terreur van Royal Dutch Shell of DSM, opium- en cocaïne handel, de daaraan gerelateerde wapenhandel en het nepotisme door de benoemingen-cultus. Met name dit laatste aspect zullen wij in de toekomst extra belichten.

Het schaduwcommando van Bernhard

Begin jaren 2000 heeft Jan Portein van Kleintje Muurkrant een uitgebreide verhandeling geschreven over de daden van de verzetsprinz en consorten.

Voor de oorlog, tijdens en na de oorlog wordt Bernhard consequent in connectie met criminele activiteiten geïdentificeerd, echter hij zal in 2004 wonderbaarlijk genoeg een natuurlijke dood sterven. Dat betekent dat hij hoog in de boom moet hebben gezeten als mede-oprcihter van de Bilderberg Club, de Club van 1.000, het Wereldnatuur Fonds en talloze andere belangenclubjes.

De rode draad van zijn subversieve activiteiten zijn desertie, landverraad, zelfverrijking en terreur. Met name dit laatste aspect wordt belicht in het stuk “Het geheime schaduwcommando van Bernhard”. Het is een ongekende opsomming van nimmer weerlegde constateringen, waarbij deze geïmporteerde Duitse verarmde prins ons land grootschalig aan het noodlot heeft uitgeleverd. De werkelijkheid is een exact spiegelbeeld van wat we op school worden geleerd en wat de propaganda ons dagelijks wijs maakt.

Een prinsgemaal die voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog al brieven schreef om de macht over te nemen, zelfs in conclaaf ging met Leopold van België om de Lage Landen zonder strijd uit te leveren aan de Nazi’s. In de meidagen van 1940 gedeserteerd als hoogste officier, maar volgens het stuk na het afleveren van schoonmoeke en vrouw en kinderen, terug keerde naar het front. Wij wagen dit te betwijfelen, maar het (geheime) doel zou zijn geweest: overgave en Statthalter worden. Via Parijs is hij naar verluid teruggekeerd naar London en de vraag rijst: waarom is daar niets van bekend? In de officiële berichten destijds zou Wilhelmina vanuit Hoek van Holland koers hebben willen zetten naar Zeeland om de strijd voort te zetten, maar er is niemand die daar nog enige waarde aan hecht, behalve om ervoor te zorgen dat er een deal met de Duitsers zou worden gemaakt, met als bruidsschat het rijke Nederlands Indië. Twijfelachtig, zo niet volstrekt ongeloofwaardig.

Maar ook in 1942 hebben de “oranjes” wederom voorstellen gedaan om de functie van Statthalter te ritselen met Hitler Duitsland. Op het moment dat die door Juliana en Bernhard ondertekende originele brief boven water komt, barst de bom en valt de monarchie. Er is genoegzaam veel over deze Verzetsheld bekend tijdens de oorlog, die hij “tot in Argentinië uitvocht”. Het pad effenen voor de “oranjes” door het linkse verzet zo goed mogelijk uit te roeien kunnen we rechtstreeks op hun conto schrijven. Het verraad rond de slag om Arnhem en het Englandspiel zou zijn te wijten aan de “loslippigheid” van de prins, ’s mans weg naar de top is geplaveid met dodelijke slachtoffers.

De affaire Greet Hofmans was bedreigend voor deze illegale dynastie, maar de affaire Pieter Menten zo mogelijk dodelijk in potentie. Menten was een Shell-agent in Polen en Oekraïne en we weten allemaal wie bij Shell de dienst uitmaakt. Doordat Menten veel te veel heeft geweten van de obscure en subversieve daden van dit “koningshuis”, was het in potentie een dodelijk gevaar voor het voortbestaan. We zouden Dries van Agt, destijds Minister van Justitie, nog kunnen vragen wie hem zo zwaar onder druk heeft gezet, maar dit soort mannen praat niet, zelfs niet over hun graf heen. “Trouw tot in den doet” en vervolgens tot in eeuwigheid. Waarom? Angst en intimidatie door “boven ons gestelden”.

Hans Teengs Gerritsen was verzetsheld, maar boekjesschrijvers vergeten doorgaans te vermelden dat hij en Bernhard elkaar al van een gezamenlijke studie in Lausanne (1930) kennen. Tot aan zijn dood in 1990 heeft “Oom Hans” de smerigste klusjes laten opknappen door geheime acties, al of niet met behulp van criminelen. Verbindingen van deze man én Bernhard met Gladio zijn gemakkelijk te maken en waar we spreken over Gladio komen we de onderwereld tegen. De onderwereld van drugshandel, witwassen van drugsgeld, illegale wapenhandel en het schemerdonker van de “tussenwereld”, de vastgoedmaffia. Prinsgemaal die met regelmaat in “Barretje Hilton” in Amsterdam werd gesignaleerd, waar ook Klaas Bruinsma en zijn vrinden frequenteerden. Die belangen zijn zeer groot, groot genoeg om een compleet land met 17 miljoen inwoners uit te mergelen en te compromitteren. Om alles onder controle en in bedwang te houden moet er gecorrumpeerd, afgeperst en gechanteerd worden. Door de wetgevende en uitvoerende macht in een ijzeren greep te houden door chantage en omkoping, kan een relatief kleine groep het hele systeem in de tang houden. Alles en iedereen wordt er bijgesleept, waarvan u en ik denken, dat het ONMOGELIJK is. Maar het is wel degelijk mogelijk. De methoden en praktijken zullen we in een later artikel verder toelichten. Daarbij zullen we zien dat in ieder facet de “koninklijke” familie is betrokken.

Leest u het stuk in de pdf-bijlage en verbaas u over wat er al lang en breed bekend is omtrent de subversieve activiteiten van deze verzameling criminelen. Het wordt de hoogste tijd dat het immer voortwoekerende kankergezwel wordt weggesneden, definitief en desnoods met de botte bijl.

Wordt vervolgd.

Hier de PDF-File: HET SCHADUWCOMMANDO VAN PRINS BERNHARD

32 gedachtes over “HET GEHEIME TERREURCOMMANDO VAN “PRINS” BERNHARD

 1. Hans Teengs Gerritsen Sr. ,de boezemvriend van Bernhard von Lippe, werd “Ome Hans”genoemd.
  Ome Hans bij wie Willem Alexander regelmatig zijn huiswerk schijnt te hebben gemaakt.
  Het valt op dat Hans Teengs Gerritsen Jr. verdomd veel op de overbodige lijkt. Het zal toch niet……………Zie:

  Bron foto: http://www.amstelveenweb.com/fotodisp&fotodisp=1832
  Een bron die Publiekelijk toegankelijk is en waar nog meer bekende gezichten de revue passeren.

  Like

 2. Gladio ?

  Gladio in Nederland maakt(e) gebruik van ‘cover’-stichtingen en -firma’s, net zoals een geheime dienst als de CIA of AIVD dat doet (vergelijk het verhuren door de AIVD van een woning vol microfoons in de Haagse Antheunisstraat aan leden van de ‘Hofstadgroep’). Een voorbeeld was de Stichting Vrede en Veiligheid die in de jaren vijftig maar ook daarna in grote oplaag het blad De Echte Waarheid uitgaf. In het bestuur zaten patriciërs en politici zoals:

  * E.W.P. Van Dam van Isselt – BVD, World Anti-Communist League, pro-Apartheid
  * Tjeenk Willink
  * Huët – CDA kamerlid, Pierson-bank
  * Van Marken – Instituut Latijns-Amerika waar Prins Bernhard aan gelieerd was, Pierson-bank

  De verwevenheid met geheime diensten treedt nog steeds naar voren met o.a. de werkzaamheden van Beatrix’s zoon Prins Constantijn voor de Rand Corporation, een internationale think tank die deels wordt gefinancierd door de CIA. Een aspect dat in de Nederlandse media nimmer ter sprake komt.

  Like

 3. Ik ben toch erg benieuwd wat de Nederlandse pers en de 2e Kamerleden gaan doen als ze met dit artikel over de crimineel Bernhard worden geconfronteerd.

  Staan we er met ons schijnheilig, calvinistisch landje mooi in code oranje op. Ons land heeft een koningin als staatshoofd wier vader aantoonbaar een staatscrimineel blijkt te zijn. Bovendien heeft ze een schoondochter, die haar rol straks moet overnemen, wier vader een oorlogsmisdadiger is en vermoedelijk nog meer criminele akkefietjes op zijn geweten heeft.

  Hoe serieus ben je en wat is je verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger waard als je zulke ernstige mistoestanden laat voortduren?

  Als de Nederlandse pers het laat afweten, dan moet er toch ongetwijfeld een rij buitenlandse kranten zijn die dit op de voorpagina willen uitbrengen. Zelfs de maffiaconnecties van de regeringen in Italië verbleken hier nog bij.

  Like

 4. Ja Maartje, Vredelink noemde hem ook wel Broer Konijn,dat zegt genoeg.
  Maar ik vraag me af wat Broer Donner Konijn in zijn hoge functie zit uit te broeden met betrekking tot internet. Is er al iets bekend over Klokkenluideronline?
  Wacht Herstelderepubliek een zelfde lot?
  Wellicht komt er een Nacht van Donner,zorgvuldig voorbereid.Het is donker en koud, de storm giert,maar Donner staat niet op de dijken. Donner zit met zijn enge ambtenarenvingers aan de knoppen en geeft het startsein voor een grootscheepse razzia. De overvalwagens rukken uit en bestormen de huizen van republikeinen.

  Niets verwondert mij meer. Ze zijn tot alles in staat. Wat bespraken die vier daar in de tropen?
  Maar zo lang onderdanen weigeren zelfstandig denkende BURGERS te worden……..
  Ik baal. Al deze onthullingen hadden moeten komen in de jaren zeventig en tachtig. Toen nog niet iedereen gefluorideerd was (daar wordt je onderworpen van) en besproeid via de chemtrails.

  De jongere generatie die zo vlijtig fluortabletjes slikte, je kunt er niets mee.

  Like

 5. @Maartje

  Op de link van Royal Blog trof ik dit citaat aan:

  >>>. De prins zal, anders dan biograaf Fasseur schreef, zeker niet brandschoon zijn geweest – daarvoor waren veel van zijn kennissen te dubieus – maar Aalders veroordeelt zonder ‘wettig en overtuigend bewijs’.<<<

  Probeert de kliek, waar Royal Blog zijn bestaan aan dankt, Erwin Lensink zonder wettig en overtuigend bewijs niet voorgoed in een TBR-inrichting opgesloten te krijgen?

  Breekt Royal Blog nu ook een lans voor Erwin voor het grote onrecht dat hem namens deze familie wordt aangedaan?

  Like

  • “maar Aalders veroordeelt zonder ‘wettig en overtuigend bewijs”

   Dit is nu wat je noemt een “self-fulfilling prophecy”.

   Wie schrijft de wet, wie tekent die wet en wie voert hem uit? Het is een incestueus cirkeltje rondom het beoogde slachtoffer.

   Omdat over geen enkele wet, ook de grondwet niet, is gestemd, moeten we consequent de bewijslast omdraaien, zodat de kerk weer in het midden staat. Ook op andere sites zie ik oeverloze discussies, dat WIJ met bewijzen moeten komen, terwijl de opponent geen schijn van bewijs heeft geleverd, de wetten voorschrijft en het geweldsmonopolie handhaaft.

   Het is makkelijker dan we denken, met de wetgever reken je in een minuut af. Bijvoorbeeld als ik zeg: ik wil de grondwet veranderen, dan zegt men steevast, daar heb je een tweederde meerderheid voor nodig. Van ongekozen parlementariers dieonze zaak niet dienen?

   Toen die grondwet is ingesteld, was er toen een tweederde meerderheid van de nederlanders/belastingbetalers/staatsburgers die dat goed heeft gevonden? Niet? Dan is ie bij dezen afgekeurd en flikker hem maar door de versnipperaar.

   En dan: “Overtuigend bewijs”.
   Overtuigend? dat is 100% subjectief. Dat mag niet gelden in de rechtsstaat.Dus ook dat telt gewoon niet.

   Like

 6. Al generaties lang durft niemand iets te doen.
  In Den Haag is voldoende bekend over ALLE leden van de familie.
  Stuk voor stuk. Ook degene waar hier nog positief over wordt gesproken.

  Like

 7. En het buitenland weet het ook allemaal.
  * Ik wordt in Engeland erop geattendeerd dat Maarten van Traa echt wel vermoord is en dat het vreemd is dat de journalist die het onderzoekt ineens helaas ‘Theo van Gogh gaat’.
  * Op etentjes in Stockholm wordt me verteld dat de familie echt niet meer kan.
  * Amerikanen begrijpen niet dat we een koningshuis hebben, echt niet.
  * Men vertelt me verder dat “slavernij niet meer van deze tijd is, maar in Nederland….”

  Het is genant, want we staan voor schut als volk, internationaal gezien.

  Like

 8. Bernhard was een criminele rotzak.
  Beatrix is gelijk Bernhard en wellicht nog een aantal graden erger.
  Nederland dient het heft in eigen hand te nemen.
  huis Ten Bosch dient een openbaar museum te worden.
  Argentinie en Mozambique zijn de volgende verblijfplaats van die neppers.

  Like

  • WIE BETAALD DE CRISIS?
   HET VOLK?
   en het volk wil nog steeds een monarchie?
   weg met het ondemocratische systeem [ met inteelt en maffiapraktijken]
   een republiek met een democratish gekozen president
   dat zet zoden aan de dijk.

   Like

 9. Hoogheden, ik begrijp uw geslacht met meer hier als daar een scheve schaats, wilt geen DNA afgeven.
  Wilt u wel meewerken met uw nageslacht aan een (zegge 1) funktioneringsgesprek in den krant,op den radio en/of
  op den tv ?
  Graag uw reaktie met enkele beschikbare tijdstippen voor een ( zegge 1) openbaar debat.

  Like

 10. Vroeger als meisje ging ik vaak met vakantie naar een tante in Zwitserland. Ze vertelde me soms over Bernhard als ze weer iets over hem gelezen had in Blick, en dat kwam nogal eens voor. De Zwitsers werden goed ingelicht over de avonturen van deze schuinsmarcheerder. In Gstad werd hij vaak gezien, dronken, lachend, flirtend met allerlei dames enz. Ik ben dat nooit vergeten want in Nederland hoorde je er niets over, totaal niets. De verhalen over Bernhard kwamen hier pas los na de Lockheedaffaire.
  Er worden nooit maatregelen genomen tegen a-sociaal gedrag van het koningshuis, zelfs het gebruikte postadres op Noordeinde om belasting te ontduiken ging de doofpot in. Alle verzet wordt in de kiem gesmoord. Denk maar aan Pim Fortuyn, Theo van Gogh, zelfs die arme Erwin Lensink wordt zwaar gestraft, er is een lange lijst met namen.
  En de oorlogsmisdadiger Zorreguieta wordt met open armen binnengehaald en zal t.z.t. wel gratis in een mooie villa mogen wonen in de buurt van WA en Maxima.
  Enfin, het deksel van de beerput is open en dat krijgen ze nooit meer dicht. De wanverhalen blijven maar doorgaan.
  Daardoor gaan de ogen van de burgers open…….. dat is ònze winst.

  Like

  • Mooi knipseltje Gerard! Jij levert veel bewijsmateriaal, bedankt. Ik moest hier wel om lachen…..moe begon te huilen.
   je proeft zijn minachting voor het koningshuis, Vredeling kon heel raak uit de hoek komen.
   Het was toch wel een andere tijd he? Kranten zouden zo’n bericht nu niet meer publiceren, maar er is ook geen enkele minister die zoiets nog durft te zeggen……het zijn nu laffe buigende lakeien geworden, allemaal griezeltjes…… .

   Like

 11. Ja Gerard, ik heb dat berichtje destijds gelezen! Ik herinner het me. Zulke berichten gaven ons dan weer moed.
  Hoe kon ik weten dat 27 jaar later ……..de boel er beroerder voor zou staan dan ooit.Vor republikeinen dan.

  De Famielje zelf is zeer veel rijker geworden en hebben nu een schoondochter, die mits zwaar geschminkt, voor sexbom door kan gaan. En dan wil opeens niemand meer een kwaad woord over haar horen,vooral de mannen niet.
  Ach ja, zo ging het ook met Ayaan, men lag in katzwijm. En dat zal voor de meesten nu wel een kater zijn.

  Raar dat ik zulke dingen altijd van meet af aan door heb.

  Like

 12. Ja Vredeling was de laatste man in de regering en in Den Haag.
  En ik kan me helemaal voorstellen dat hij uit frustratie wel eens een asbak door een ruit sloeg,want ik heb nu constantdie aandrang als ik over Neurdeinde en aanverwante zaken lees.

  En de Partij van de Arbeid, ach……. De Partij van de Arbeid voor anderen en de Partij van de mooie baantjes voor de “bestuurders”. En dat gaven ze ook ronduit toe. En dan moet je de “keuningin”in ere houden, wordt de sociaal-democraten met paplepel ingegoten.
  Vredeling paste daar ook niet in. Ik zie hem meer als een libertair-socialist,vrijdenker/anarchist,Zulke mensen zijn schaars.Helaas.

  En omdat niemand het doet of durft ofwordt vermoord als hij aan het deksel van de beerput gaat zitten rommelen, moet HersteldeRepubliek eigenzinnig doorgaan en van de daken roepen hoe het in werkelijkheid allemaal is gegaan. Elk woordt telt, het geschreven woord blijft en het beklijft, uiteindelijk.
  Hinderlijk doorgaan tot de “grote kranten”er niet meer om heen kunnen.
  Het is immers al een feit, dat elke keer als Trouw of de Telegraaf een of ander berichtje over de sinaasappels schrijft, de ingezonden brieven zo ANTI zijn,dat ze van schrik geen enkele reactie meer plaatsen in de papieren krant.

  De gestage druppel holt de steen. Nog even en we kunnen de grafkelder openen en DNA testen gaan uitvoeren op de mummies aldaar opgeslagen.

  En dan gaan we de holle ruimte opfleuren met waxinelichtjes, duizenden. Dat zal een feest zijn!

  Like

 13. Geplaatst op Boublog;

  mrpettjo:
  15 januari 2012 op 22:13

  Dit is een (lang) relaas van een (Surinaamse?) deelnemer aan de invasiecoupplannen in 1982 en 1983 die ik vond op een Surinaamse website die het verhaal van Van Haperen onderschrijft en ook prins Berhard (het zal niet zo zijn!)was in ieder geval op de hoogte dan wel er zijdelings bij betrokken:

  Ook de door mij voorbereide invasiecoupplannen in 1982 en 1983 werden op vragen van u in 2009 door de toenmalige Nederlandse regering ontkend. Niet alleen werden de geplande invasies ontkend er werd zelfs gesteld dat ik nooit in dienst zou zijn geweest.

  Nu de bal eenmaal aan het rollen is, stuur ik u hierbij het hele verhaal en de achtergrond van de door mij genoemde invasiecoupplannen uit die tijd.

  In 1968 vervulde ik mijn dienstplicht in Suriname bij de TRIS (Troepenmacht in Suriname). Na de basisopleiding op Zanderij kwam ik in Paramaribo terecht, probeerde de taal te spreken en wist zodoende snel contact te maken met de plaatselijke bevolking, waar ik dan ook de meeste vrije tijd doorbracht.

  Dit viel ook op bij de legerleiding en meer nog bij de Sectie 2, de Militaire Inlichtingendienst in Suriname, waarop ik werd uitgenodigd voor een gesprek met één van de inlichtingenofficieren en na een korte opleiding ben ik gestart met infiltreren bij Surinaamse nationalisten en communisten, bracht deze groeperingen in beeld en schreef daar rapporten over met als hoogtepunt, de grote lerarenstaking van de VOLMEK (Vereniging Onderwijskrachten Middelbaar en Kweekschool Onderwijs) in 1969. Door deze staking viel het kabinet van Jopie Pengel.

  Na het vervullen van mijn dienstplicht ging ik terug naar Zeeland, trouwde, kreeg een baan en ging in de avonduren studeren. Ook nu weer werd ik benaderd, ditmaal door een ambtenarentype die refereerde aan het werk dat ik in Suriname voor de S2 verricht had en vroeg mij dat nu te doen voor een andere organisatie die hij “De Dienst’ noemde. Ik hapte toe, na een nepsollicitatie en keuring bij de toenmalige GEWA (Gestichtswacht) die hiervoor faciliteerde, kon ik aan de opleiding beginnen.

  De naam was goed gekozen, ‘De Dienst’ werd zo genoemd omdat iedereen dan dacht: O ja, dat zal die dienst wel zijn. Het ging om een stay-behind organisatie die werkte als een parallelle inlichtingendienst, was onderdeel van Interdoc, een bureau gericht op misleiding en desinformatie en de Stichting 40-45, eerst gevestigd aan de Van Stolkweg 10 te Den Haag, later aan de Scheveningseweg 11, was opgericht door Louis Einthoven, Cees van den Heuvel, Hans Teengs Gerritsen en Bib van Lanschot en werd geleid door Cees van den Heuvel en de CIA-agent Carl Armfelt. Deze man, een Amerikaan van Zweedse afkomst woonde, net als ik, in Zeeland, hij verzorgde de opleiding en de uitrusting, ook regelde hij, via zijn vele connecties trainingsfaciliteiten bij het Nederlandse en Belgische leger.
  Het was nog echt de tijd van de koude oorlog. De stemming was erg anticommunistisch. Vooral Armfelt was een communistenvreter en de acties van ‘De Dienst’ waren daar ook naar. Het ging hier niet om een showdienst of om mensen die geheim agentje wilden spelen. Nee, het was een strak geleide dienst met cellenstructuur zodat je alleen bekend was met de mensen in je eigen cel. Voor mij lag dit wat anders. Ik heb zelf cellen opgericht, ben bij veel acties betrokken geweest zodat ik met verschillende andere cellen contact had. Daaruit bleek dat het niet alleen om het pesten van communisten ging.

  Over de Suriname acties: In 1980, na de mislukte staatsgreep van Fred Ormskerk, kreeg ik van kolonel Kurt Görlitz de opdracht om te kijken of een omwenteling of staatsgreep tot de mogelijkheden behoorde. Na de mislukte putsch van Ormskerk wilde men nagaan of er meer van deze acties te verwachten waren of, indien men zelf moest ingrijpen, hoe zo’n aanvalsplan er uit moest zien en via welke plaatsen Suriname zou kunnen worden binnengevallen. Zouden buurlanden eventueel ondersteuning willen verlenen. Welke mensen zou men nodig hebben, welke wapens hoe het vervoer te regelen enz. Dit alles was slechts ter oriëntatie.

  In mei 1981 hoorde ik van Armfelt dat Desi Bouterse samen met Harvey Naarendorp een bezoek bracht aan Cuba. Dit was een indicatie dat Suriname nu echt de communistische kant op ging. Ondertussen was Ronald Reagan president van Amerika geworden. Dit had tot gevolg dat behalve de CIA ook de Defence Intelligence Agency (DIA) en de National Security Councel (NSC), waar Oliver North de leiding had, zich aansloot bij plannen voor een eventuele overname van Suriname.
  Vanaf mei werd mij verteld actiever aan het werk te gaan met het voorbereiden van een eventuele overname, dat, indien het nodig was ze gelijk in konden grijpen. Het leek mij doordat de opdracht van Armfelt kwam op een Amerikaanse operatie maar op mijn vragen hierover kreeg ik te horen dat er geen Amerikanen bij betrokken mochten worden.
  Hij dacht meer aan Nederlanders, Belgen en Fransen. Gedacht werd ook aan huurlingen met een militaire achterrond. Weer kwamen dezelfde vragen naar voren: welke wapens? Hoe komen we daaraan? Hoe wordt alles gefinancierd? Maar meer nog, wie zou ik als back-up hebben in Suriname?

  Vanaf dat moment gingen de trainingen echt van start. Dit ging in samenwerking met de Westland New Post, een Belgische stay-behind organisatie opgericht in opdracht van Armfelt, waar een groot gedeelte van de opleidingen en werving plaatsvond. Door Armfelt werd ik in contact gebracht met een vriend en zakenpartner van hem, en wapenhandelaar die ik eerder ontmoet had op Cyprus, Faez Al Ajjaz. Ook stelde hij mij voor aan Madani Bouhouche. Hij was lid van groep G (Groupe ‘d action Politique) binnen de Rijkswacht van België. Later bleek dat Al Ajjaz voor de financiering zou zorgen en Bouhouche een liquidatie team zou leiden om Bouterse, Alibux en Naarendorp te vermoorden.
  Al Ajjaz bracht mij in contact met een goede vriend van hem, de huurlingenleider Bob Denard, die mij in twee weekenden een spoedcursus gaf in het plegen van een staatsgreep.
  Trainingswapens kregen wij via mijn directe meerdere kolonel Kurt Görlitz. Hij regelde ook faciliteiten zoals het gebruik van militaire schietbanen en gezamenlijke militaire trainingen met de Natres en O & I, de Nederlandse Gladio. Binnen deze groep werden ook deelnemers voor de coup geworven.
  Bouhouche zorgde voor de speciale aanvalswapens middels diefstallen uit Nato-depots en door een inbraak op 1 januari 1982 bij de elite eenheid DYANA van de Rijkswacht waarbij onder andere tien moderne Heckler en Koch automatische pistoolmitrailleurs met geluidsdempers en patroonmagazijnen met munitie werden gestolen. Deze waren bestemd voor speciale doelwitten bij de aanval in Suriname.
  De rekrutering, financiering en training liep gesmeerd, er was alleen nog geen datum bekend en ook nog geen vervoer richting Suriname geregeld. De vraag was nog steeds, zou het er ook van komen?

  Dit veranderde na de mislukte coup van Surendre Rambocus op 11 en 12 maart 1982. Naar aanleiding van die mislukte coup kreeg ik op 15 maart ’82 van mijn meerdere Kurt Görlitz uiteindelijk groen licht om de machtsovername in Suriname uit te werken.
  Ik produceerde toen een schema waarbij ik er van uitging dat de machtsomwenteling binnen 300 dagen zou moeten plaatsvinden met een marge van 50 dagen voor of 50 dagen na deze 300 dagen. Dit schema werd geaccepteerd bij een vergadering in België. Hierbij waren aanwezig, de militaire leiding, mensen van ‘De Dienst’, waaronder Cees van den Heuvel en Cal Armfelt en ook de financier en wapenhandelaar Faez Al Ajjaz.
  Er werd gesproken over: Welke wapens er al waren en wat er verder benodigd was, op welke manier zou de omwenteling moeten plaatsvinden. Wie zorgde er voor politieke rugdekking. De mate van toepassing van geweld. Die toepassing werd ruim geïnterpreteerd, een dodenaantal tussen de 800 en 1200 slachtoffers werd acceptabel geacht. Tijdens die vergadering werd ik belast met de militaire leiding. Er werd tevens besloten dat er geen Surinamers deel uit zouden maken van mijn team. Armfelt en Van den Heuvel gaven een beeld van de politieke back-up, de mensen die na de machtsovername de nieuwe regering zouden vormen en de ondersteuning door de Surinaamse media.
  De oud-president van Suriname, Chin a Sen, had geregeld dat er militaire ondersteuning zou zijn van de tweede militaire man Roy Horb. Horb zou manschappen ter beschikking stellen om na onze inval de orde te helpen handhaven. Wij gingen er wel van uit dat we zelf een eenheid zouden meesturen naar de kazerne om de groep van Horb te controleren. Ook zou Horb vrachtwagens sturen naar het vliegveld Zanderij voor het transport van onze mensen naar de diverse locaties in Suriname. Later bleek dat ik geen rechtstreeks contact kon maken met deze man. Vanaf dat moment was ik niet van plan hem bij de actie te betrekken en zeker niet te laten weten hoe en wanneer de actie precies plaats zou hebben.

  Verder vernam ik tijdens die vergadering, dat door of namens de familie Rambocus een groot bedrag ter beschikking was gesteld teneinde meer speciale wapens voor de machtsovername te kunnen kopen. Deze wapens zijn ook inderdaad gekocht. Het ging hier om o.a. een XM 18 (thans bekend als MM1) een soort tommy-gun waarmee granaten afgeschoten konden worden en honderd LAW’s (antitankwapens) speciaal voor een eventuele aanval op pantserwagens en Fort Zeelandia. Ook is er moderne communicatie apparatuur aangeschaft voor contact tussen de verschillende groepen. De voorwaarde voor het verstrekken van het geld door de familie Rambocus was dat Surendre Rambocus bevrijd moest worden en een taak in de nieuwe militaire leiding zou krijgen.
  De streefdatum voor de operatie was inmiddels bekend. Na overleg waren we uitgekomen op de nacht van 24 op 25 december 1982. Voor deze datum hebben we bewust gekozen omdat we er vanuit gingen dat er dan weinig mensen op straat zouden zijn en de bezetting van de Membre Boekoe kazerne minimaal was. Dit om niet te veel slachtoffers te maken.
  De staatsgreep zou uitgevoerd worden door 2 pelotons, verdeeld in zes groepen. Elke groep bestaande uit 12 man met een officier als leider. Begin november ’82 kreeg ik te horen dat het vervoer ook geregeld was. Door de CIA was een C-130 (groot militair transport vliegtuig) beschikbaar gesteld. Dit toestel zou vertrekken vanaf Curaçao. Het aanvalsteam zou in kleine groepen naar de plaats van vertrek toegaan. Een groep zou reeds eerder vertrekken om via Frans Guyana naar Suriname te gaan. Deze groep moest de beveiliging bij vliegveld Zanderij uitschakelen en de luchtverkeerstoren bezetten.
  Via het Nederlandse leger kregen wij stafkaarten van Suriname toegespeeld en we kregen te horen dat een peloton mariniers stand-by gehouden zou worden voor het geval er iets mis zou lopen tijdens de operatie. Ook kreeg ik de namen van contactpersonen en van een safehouse, waar ik tijdens of na de coup naar toe kon gaan, voor hulp of informatie. De belangrijkste van die tussenpersonen was Kolonel Bas van Tussenbroek, op dat moment de Nederlandse militaire attaché.

  De gebeurtenissen van 7 en 8 december 1982 in het Fort Zeelandia zorgden er voor dat de inval niet is doorgegaan. In één klap was onze politieke back-up er niet meer. Na 8 december hadden wij geen contacten meer in Suriname. Het gehele plan voor de machtsomwenteling werd afgeblazen, het ging niet meer door. De situatie daar was erg onzeker. Niemand wilde zich branden op dat moment.

  Ongeveer midden januari 1983 werd ik benaderd door kolonel Görlitz met de mededeling dat Armfelt nieuwe mogelijkheden zag. Er was sprake van een nieuwe back-up groep in Suriname, zodat de coup misschien toch door kon gaan. Het bleek dat er een deal was gesloten tussen Chin a Sen en Haakmat en dat er met verschillende Surinaamse verzetsgroepen overleg was.
  De situatie in Suriname was erg veranderd. Verscheidene van de contactpersonen waren dood of naar Nederland gevlucht. De eerdere plannen moesten wel bijgesteld worden zeker ten aanzien van het Surinaamse gezicht na de coup. Mijn opdracht was om te infiltreren in de Surinaamse verzetsbewegingen om mensen te rekruteren die na de machtsovername gezichtsbepalend zouden zijn, zodat het zou lijken dat de machtsovername alleen een Surinaamse aangelegenheid was. Een moeilijke kwestie daarbij was dat de Surinaamse inbreng zoveel als mogelijk selfsupporting moest zijn, wat inhield dat de verzetsbewegingen zelf de financiële middelen moesten ophoesten voor de militaire trainingen.

  Door mij werden eerst de verzetsbewegingen in Nederland in kaart gebracht, die bestonden in Amsterdam voornamelijk uit Creolen, in Rotterdam uit Hindoestanen en een groep Javanen onder leiding van de huidige parlementariër Salem Somohardjo.
  In die periode lukte het mij een contactman aan te werven, Hans Chelius. Chelius vertelde mij dat hij in Suriname gewerkt had voor de inlichtingendienst van Bouterse. Later vluchtte hij naar Nederland waar hij zich aansloot bij het verzet. Hij zocht de leiders van de bewegingen op en maakte afspraken voor mij met ex-minister president Chin a Sen, de oud-minister van leger en politie Michel van Rey en de oud-minister André Haakmat.
  De verzetsbeweging van Chin a Sen bleek het best georganiseerd. Zij beschikten ook over financiers en over contacten bij verschillende geheime diensten. Bij de eerste gesprekken met vertegenwoordigers van deze groep werd er aangegeven dat Chin a Sen zelf al bezig iets voor te bereiden in Amerika. Dit bevreemde mij omdat Armfelt, met wie ik regelmatig contact had over de voorbereiding, hier niets over had gezegd.

  Enkele weken voor palmpasen kreeg ik te horen dat Chin a Sen met Somohardjo binnen twee weken in samenwerking met de CIA een coup uit zou voeren met huurlingen via Venezuela. De planning hiervan bleek aan alle kanten te rammelen zodat ik in overleg met Armfelt, Van den Heuvel en Görlitz wat druk zette op Somohardjo, zodat deze de geplande couppoging niet durfde uitvoeren.
  Behalve met het trainen van de aanvalsgroep ben ik vanaf toen ook gestart met het opleiden van de Surinamers die met ons aan de nieuwe coup mee zouden doen. Via werving binnen de verzetsbeweging konden wij een groep van 22 man selecteren die een militaire basistraining kregen in de bossen van Drenthe, met de nadruk op de vaardigheden die zij nodig zouden hebben na de machtsovername, zoals het afzetten van wegen, het inrichten van controleposten, het maken van krijgsgevangen etc.. Nadien kregen er 12 mensen een para-training op Texel, zodat die ook eventueel als versterking gedropt konden worden en volgden 3 mensen waarvan twee piloten een aanvullende vliegopleiding te Lelystad.

  Het hele verhaal over deze tweede poging tot het overnemen van de macht in Suriname zal ik niet verder beschrijven omdat hier reeds zeer uitgebreid over is verhaald in het boek ‘Het Legergroene Suriname’ van Elma Verheij en Gerard van Westerloo. Dit verhaal is tot stand gekomen uit gesprekken die zij gevoerd hebben met veel van de betrokkenen maar niet met mij omdat ik geen gesprek met hen wilde.
  Veel is in dit boek ook niet aan bod gekomen omdat de schrijvers hier niet van wisten. Bijvoorbeeld, het faciliteren door de Nederlandse legertop en dan nog wel in de persoon van de hoogste legerofficier van dat moment de generaal Cor de Jager, hij was toen de enige viersterren generaal in Nederland. Op 17 april 1983 heb ik met generaal De Jager een uitgebreid gesprek gevoerd over de uitvoering van de plannen. Dit was op het kasteel van Breda, tijdens de uitreiking van de prins Maurits medaille aan overste Brongers. Deze uitreiking werd georganiseerd door de Koninklijke vereniging ‘Ons Leger’. Na de uitreiking en de daarop volgende taptoe moest ik hem tot in detail informeren over de voortgang, hoe ik precies te werk ging en wat mijn inschatting was op het slagen van de staatsgreep.

  Ook is nooit gesproken over de rol van Hans Teengs Gerritsen, die mij twee van de piloten liet tonen aan Prins Bernhard op het vliegveld Lelystad, waar de prins een lunch had met zijn vroegere vliegvrienden. Het betrof hier twee piloten van Surinaamse afkomst, een oud-gezagvoerder van de SLM en een gevluchte ex-piloot met de naam Nassir, uit de Surinaamse luchtmacht. Dit impliceert dat ook prins Bernhard van de voorgenomen staatsgreep op de hoogte was.
  Verder is er nooit iets geplaatst over de Belgische betrokkenheid bij de plannen voor de staatsgreep of over de rol hierin van de oud-ministerpresident van België, Paul Vanden Boeynants en zijn vele dubieuze vrienden. Hij zag dat alles als een voorbereiding voor een staatsgreep in België als dat nodig mocht zijn. Er is ook niet geschreven over het Belgische liquidatieteam dat Bouterse c.s. moest vermoorden met een techniek bekend uit het Practical Shooting, de “Pirate, Mammoth, Sniper’ techniek, die later ook werd gebruikt door de Bende van Nijvel. Waarschijnlijk betrof het hier dezelfde mensen; Madani Bouhouche, de zigeuner Farkas, die door iedereen ‘Pinta’ werd genoemd en Claude Delperdange.

  Maar het belangrijkste is denk ik de rol van Carl Armfelt, de spin in het web, van veel gebeurtenissen uit die tijd. Graaf Carl Magnus Torsten Armfelt, geboren op 1 januari 1918, van Zweeds/Finse afkomst, was de zoon van de toenmalige ambassadeur in de Verenigde Staten en kwam voor het eerst in de belangstelling van geheime diensten in Amerika toen hij in februari en maart 1946 moest getuigen voor de Senaatscommissie in Washington, die belast was met het onderzoek naar de onwettige internering van in Amerika geboren inwoners gedurende de tweede wereldoorlog. Het ging over een proces tegen 5 vooraanstaande burgers uit Honolulu en tegen 5 generaals uit het Amerikaanse leger.
  Eind van de jaren vijftig zette Armfelt met William Colby in Zweden een stay-behind organisatie op genaamd Sveaborg. Later werd Armfelt naar Nederland gestuurd om Cees van den Heuvel te assisteren bij Interdoc en kreeg tevens de opdracht om stay-behind organisaties op te zetten in België en Nederland. Zowel in Nederland als België waren reeds stay-behind organisaties maar vanaf het begin van de jaren zestig werd elke nationale stay-behind gedubbeld door een Amerikaans netwerk. Bij ons en bij de Belgen was dat de taak van Armfelt. In Nederland deed hij dat met het opzetten van ‘De Dienst’ en de WACL (World Anti Communist League) en in België, de WACL, de Westland New Post en was hij volgens mij ook betrokken bij de Bende van Nijvel en de CCC, beide groepen pleegden aanslagen in de jaren tachtig.
  Ik kom tot een dergelijke stelling omdat Armfelt in gesprekken die ik met hem voerde, aangaf dat hij een organisatie op zou gaan richten die in staat moest zijn in geval van nood het land te destabiliseren. Dat moest een uiterst rechtse organisatie worden. Hij zei dat tegen mij in de periode dat ik met mensen uit de WNP trainde die er later van verdacht werden leden van de Bende van Nijvel te zijn. Maar het wordt nog vreemder. Hij zei dat hij dan niet alleen een rechtse terreurorganisatie op zou richten, maar ook een linkse. Niemand weet dan nog waar hij aan toe is en wie er achter zit, waren zijn woorden. Precies zoals tussen 1983 en 1986 gebeurd is in België.
  Frappant is ook dat na de laatste aanslag van de bende van Nijvel in november 1985 en de arrestatie van de leden van de CCC op 16 december 1985, negen dagen later, Armfelt zonder enige waarschuwing vooraf, hals over kop, met zijn Poolse vrouw en kinderen naar Port Rowan in Canada vertrok. Er werd toen gesuggereerd dat dit te maken zou hebben met de voorgenomen aanslag op Olaf Palme, volgens mij vluchtte hij uit angst, dat door deze arrestaties zijn rol hierin bekend zou worden. Ook was er sprake van bedreigingen in andere zaken. Op 8 november 2005 is hij in Simcoe, Ontario overleden.

  De machtsovername is gestopt na een aanslag op mijn leven. Op 15 juni 1983 zou het vertrek naar Suriname geregeld worden. Ik stond in de hal van het centraal station in Amsterdam te wachten op kolonel Görlitz die mij zou vergezellen naar het verzamelpunt. Tot mijn verbazing ontmoette ik niet hem maar de drie mannen die tot het liquidatieteam behoorden die Bouterse uit moesten schakelen. Zij sloten mij in en vertelden dat zij opdracht hadden mij naar Den Haag te brengen voor een laatste overleg. Het lukte mij om hen te misleiden toen ik enkele politiemensen zag aankomen. Ik wist een van de belagers neer te slaan en kon het op een lopen zetten.
  Ik ben toen ondergedoken onder een andere naam in een hotelletje in oud-zuid en maakte de andere dag telefonisch contact met Kolonel Görlitz. Hij vertelde mij dat diezelfde nacht, Peter Meijer vermoord was en dat zij het ook op mij gemunt hadden. Peter Meijer was iemand met wie ik contact had over Suriname. Hij was werkzaam geweest bij de militaire missie in Suriname en op de hoogte van de betrokkenheid van Kolonel Valk en zijn missie bij de coup van Desi Bouterse. Peter Meijer zou die nacht met zijn volkswagen kever uit de bocht gevlogen zijn in een flauwe bocht nabij Delft. Görlitz vertelde mij ook dat het ongeluk in scene gezet was en dat het de bedoeling was geweest dat ik samen met Peter Meijer in die auto zou zitten. Volgens hem waren Armfelt en Van den Heuvel bij de aanslag betrokken en adviseerde mij om ondergedoken te blijven.
  Dit zijn natuurlijk alleen de grote lijnen, mocht u verdere details willen weten, dan kunt u mij via e-mail bereiken.

  http://www.waterkant.net/suriname/forum/viewtopic.php?id=6043

  Er blijft maar meer en meer naar buiten komen:

  http://www.rnw.nl/suriname/article/van-haperen-tegencoup-met-belgisch-doodseskader
  http://www.rnw.nl/suriname/article/van-haperen-huurling-geheim-agent

  Nog veel meer Bernhard en coup(pogingen)

  Serie; http://www.stelling.nl/kleintje/actueel/WTUU1110642184.html ( Bandstoten tegen Desi )
  Serie; http://www.stelling.nl/kleintje/329/Portein.htm ( Raadsels rond Moengo )
  Serie; http://www.stelling.nl/kleintje/actueel/GMKA1291134258.html ( Coup of Gladiosoup )

  http://www.stelling.nl/kleintje/306/oltmans.htm

  Zoekfunctie Kleintje Muurkrant; http://www.stelling.nl/kleintje

  Like

 14. Alle monumenten die opgericht zijn voor o.a. deze vreselijke volks verlakkende smeerlap hebben een duidelijk occult kenmerk, zie b.v. de uitschuifbare koperen “penis” in Wageningen, deze komt d.m.v. zonlicht in erecte toestand:

  De bewoners van Wageningen zijn er dan ook erg blij mee:

  http://nos.nl/artikel/71783-monument-bernhard-krijgt-vaste-plaats.html

  Niet alleen de straten die naar hem vernoemd zijn maar ook deze zg “monumenten” dienen wat mij betreft z.s.m. vernietigd te worden.

  Het valt overigens wel op al die fallus ( obelisk ) symbolen wereldwijd; http://nl.wikipedia.org/wiki/Fallussymbool

  Denk ook nog eens aan ‘de Naald’ in Apeldoorn en Karst Tates; http://www.karsttates.com/00022_De_Naald_Apeldoorn.html

  Like

 15. Pingback: Stroomnieuws-Zondag 15 januari 2012 » Argusoog

 16. Na deze uitzending was Peterrr’s kostje definitief gekocht? Opvallend dat de misdadigjournalist na deze uitzending steeds nauwer samen ging werken met het Ministerie van Vuiligheid & Corruptie…

  Like

 17. Wij worden genaaid waar wij zelf bij staan liegen en bedriegen, daar zijn onze ambtenaren en politici niet in te overtreffen! Hoe lang blijven wij deze mensen nog accepteren? Het volk maar de riem aantrekken, kunnen wij beter doen bij die lui die de zaak belazeren, maar dan op de goede plaats!

  Like

Uw bijdrage

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.