GEEN CENT MEER NAAR HAÏTI!


Voor de droogte in Afrika heeft men giro 555 opengesteld. Hulporganisatie Oxfam Novib vindt dat rijke landen te traag reageren op de voedselcrisis in de Hoorn van Afrika. Volgens de hulpclub houden rijke landen te veel ‘de hand op de knip’ en maken zij zich hierdoor schuldig aan ‘moedwillige verwaarlozing’.

Voor wapenleveranties aan die gebieden is volstrekt geen aandacht gegeven. Ook Nederland maakt zich schuldig aan het leveren van wapens en munitie aan dat soort landen, waar etnische conflicten naast de machete’s met geweren en napalm worden uitgevochten. Enig idee, beste mensen, waarom hele volksstammen constant op de vlucht zijn voor andere volksstammen? Niet de droogte, maar het oorlogvoeren is de hoofdoorzaak van de oproep tot het geven van geld, zodat u rustig kunt blijven slapen.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Nu is ons bekend dat eigen belang bij de hulporganisaties een grote rol speelt.We weten immers dat Joris Voorhoeve voorzitter van de Raad van Toezicht is bij Oxfam Novib, zij het “onbezoldigd”; waar leeft die man van? O, ja, hij doet ook nog wat onderzoekjes en projectjes voor de club, daar hebben ze het niet over. Hij was ook degene die onmiddellijk reageerde toen de PVV de geldstroom naar het buitenland wilde dichtdraaien. Gefrustreerd over zoveel bot egoïsme keerde Joris de VVD de rug toe en werd lid van D66, de partij die een EUSSR-dictatuur voorstaat. Joris heeft ook nog eens een poosje bij het Clingendael Instituut mee zitten fantaseren in opdracht van de wapenlobby (want meer is dat Instituut op uw kosten niet!), dus al te betrouwbaar zouden we deze fantast eigenlijk niet willen noemen.

Joris Voorhoeve is voorzitter van de Raad van Toezicht van Oxfam-Novib. Hiervoor krijgt hij geen salaris, alleen een onkostenvergoeding voor reizen en verblijf op basis van een regeling die voor alle medewerkers en vrijwilligers van Oxfam-Novib geldt. De onkostenvergoeding bedraagt in de boeken wel slechts € 1.500,- maar het is volledig ondoorzichtig als Voorhoeve op kosten van Oxfam Novib reisjes per vliegtuig maakt. Dit valt n.l. niet onder de onkostenvergoeding van Joris,maar komt in de boeken als reiskosten etc. ten laste van de exploitatie van Oxfam Novib. Wat er dan in het buitenland wordt genuttigd en aan hotelkosten wordt gespendeerd, zien we niet gespecificeerd in het Oxfam Novib jaarverslag  zie:  http://www.jaarverslagoxfamnovib.nl/Downloads/Jaarrekening-2010.pdf

Alle “prominenten” voelen zich geroepen met uitgestreken gezichten vanuit hun vakantie-verblijf mee te delen hoe erg het wel niet is en geven ons min of meer de opdracht geld op giro 555 te storten. Als al deze “prominente vakantiegangers”, zonder dat zij dit financieel zullen voelen, te beginnen bij bij 150 Kamerleden, nu eenmalig een storting van laten we zeggen € 100.000,-  van hun overtollige uitkering doen, dan is er al € 15 miljoen binnen en goed voorbeeld doet goed volgen! Wanneer de overige roeptoeters als Joris Voorhoeve, Gerrit Zalm, Hirsch Ballin en alle andere met hun toebedeelde baantjes zoveel mededogen hebben dat zij ook storten,dan loopt de pot op tot minstens 25 miljoen. Doen daarbij de 30.000 Europese ambtenaren, zoals o.a. Neelie Smit Kroes, leden van de familie van amsberg etc. ook nog een duit in het zakje, dan mag dit geen probleem meer vormen en spreken we waarschijnlijk al over 900 miljoen of meer. Het “staatshoofd” zou een goed voorbeeld kunnen geven en rente en dividenden ter beschikking stellen van het rampgebied. Tien procent over € 50 miljard is de moeite waard, lijkt ons.

Dit kunnen we echter gevoeglijk vergeten, want u wordt met zielige beelden, reportages, intervieuws met uitgemergelde mensen overgehaald om uw laatste spaarcenten uit het varkentje te schudden. Deze acties hebben tot nu toe € 5 miljoen opgeleverd, hetgeen we betrwijfelen, omdat er in verschillende polls duidelijk is geworden, dat ca. 85%  van de ondervraagden NIETS willen bijdragen.

U weet misschien nog wel hoe het met Haïti is gegaan, waar alle ingezameld geld, is verdwenen, niets is opgebouwd en de bedden en matrassen op de markt voor €300, werden verkocht.

Wie is er nu gek?

HAÏTI

De Nederlanders zijn gulle gevers als er sprake van rampspoed is. Als je niets kunt geven, geef je via een omweg gelukkig toch nog wat, met dank aan de vrijgevige minister van ontwikkelingssamenwerking. En anders kun je er altijd nog vliegtuigen vol “weeskinderen” vandaan laten komen.

Straatarm? Er gaan geruchten dat er in de grond nogal wat bodemschatten zitten, waarvan aardolie een belangrijke is. De Haïtianen zijn natuurlijk altijd te lui geweest om dat nou eens aan te pakken en er een paradijselijk  land mee op te bouwen; wij zouden het hier wel weten.

Maar hoe komt het nu, dat een land dat zich al vroeg van haar kolonisator heeft vrijgevochten, en al vanaf 1804 zelfstandig is, eigenlijk nog geen steek verder is gekomen, aan de bedelstaf is gebleven en telkens maar weer aanleiding heeft gegeven tot ingrijpen van buitenaf. Zo is het land bijvoorbeeld in de periode van 1915 tot en met 1934 bezet geweest door de Amerikanen en is er ook later in de vorige eeuw regelmatig buitenlandse interventie geweest, naar aanleiding van onverschillig welke oorzaak. Door import van goedkope (want gesubsidiëerd opgekochte)Amerikaanse landbouwproducten (zoals rijst) is de lokale landbouw compleet verwoest en werd er zelfs een speciale zone ingericht waar goedkoop kleding voor het westen kon worden geproduceerd. We kennen ook allemaal de verhalen van de door de Amerikanen gesponsorde dictaturen van Duvalier, Papa en Baby Doc en uiteindelijk is Aristide in de jaren 90 van de vorige eeuw aan de macht gekomen.

Toen de voormalige kolonisator Frankrijk een aantal jaar geleden afkondigde dat slavernij een misdaad tegen de menselijkheid was, eiste Aristide per direct een schadeloosstelling van toen € 21 miljard (en nu € 15 miljard) van de Fransen. Frankrijk ging daar zoals verwacht niet op in en de dagen van Aristide waren geteld.  Hij is afgezet, ontvoerd  en woont nu als balling in Zuid-Afrika.

Waar die € 15 miljard vandaan komt? In 1804 hebben de Fransen bedongen, met behulp van een totale economische en militaire blokkade, dat de voormalige slavenkolonie als prijs voor de onafhankelijkheid het sommetje van 90 miljoen goudfrank moesten betalen, wat nu (met rente) een waarde van ca. € 15 miljard zou vertegenwoordigen. Dit ter compensatie(!) van opbrengstderving uit de slavenhandel. Uiteindelijk heeft het straatarme landje er tot 1947 over gedaan om dat bedrag te betalen door de bij Amerikaanse en Franse banken afgesloten leningen af te lossen.

Dus de uit Afrika geïmporteerde slaven hebben zich vrij moeten vechten en als voorwaardelijke straf voor de onafhankelijkheid een dikke boete moeten betalen, want de kolonisator “miste inkomsten”? Ja, het is ongelooflijk, maar echt waar!

Het resultaat is een straatarm gebleven, uitgemergeld land, dat nog steeds wordt gekoloniseerd, recent dus ook weer met steun van 20.000 Amerikaanse troepen, “ ‘l histoire se répète, toujours”.  Het zal ook inmiddels wel tijd zijn de oliebronnen aan te slaan, dan zal het land er wel wat op vooruitgaan; echter veel sneller als in bijvoorbeeld een olierijk land als Nigeria zal het niet gaan, zo luidt de verwachting.

Iedereen die zappend in zijn fauteuil belerend uit zijn slof schiet en beweert dat “die lui daar alleen maar plunderen, stelen, verkrachten en liever lui dan moe zijn”, moet beter zich inlezen en tot het besef komen dat de geschiedenis heel anders had kunnen en behoren te lopen. Laat Frankrijk die onterecht geïncasseerde slavenschuld maar fijn terug betalen, zodat het land eindelijk tot bloei kan komen. Maar dat is de weg van de meeste weerstand, beter is het reclame te maken door middel van de ontwikkelingsorganisaties, die er vandaag belang bij hebben. De toestand in Haïti is maar mondjesmaat verbeterd na de aardbeving, corruptie tiert welig en een organisatie als het Rode Kruis doet daar vrolijk aan mee:

http://www.nl-aid.org/discovery/whistleblower/corruptie-opbouw-haiti/

Bovendien blijven wij zeggen, dat de wereld nog steeds in de tang van een nieuw soort Cultuurstelsel zit. Met de zogenaamde ontwikkelingshulp worden wereldwijd grondstoffen voor het geïndustrialiseerde Westen veiliggesteld. Of het nu aardolie of het beruchte “coltan” in Oost-Congo is, de economische belangen komen eerst. Ook het wereld Natuurfonds speelt daar een verdachte rol in! Alle door het Westen geboden hulp komt met “bijwerkingen”.

Wat nu?

Hét alternatief voor ontwikkelingshulp is VRIJHANDEL!! Betaal die arme mensen gewoon de prijs die ze verder helpt en stop met het schijnheilige kopen van aflaten. Aflaten? Jawel, en het is bewezen dat alleen de Rooms Katholieke kerk is er beter van geworden, maar nooit bewezen of de hemel er voller van werd……..Van ontwikkelingshulp worden alleen de organisaties beter, niet de armen. Zolang ontwikkelingshulporganisaties hun overtollige cash blijven beleggen in aandelen, obligaties en bankdeposito’s, zeggen wij: liquideren die clubs en het geld terug naar de belastingbetalers. Die kunnen dan zelf bepalen of ze die mensen met waterputten willen helpen, of dat ze de goede prijs voor de koffie willen betalen. Maar door organisaties als Oxfam wordt consequent actie gevoerd TEGEN de vrijhandel! Boeren tegen vrijhandel. Misleiding en eigen belang. Oxfam is geen alternatief denkend instituut maar een soepel meedraaiend onderdeel van het huidige corrupte bestel, niets anders!

Want zo kan het ook: http://home.planet.nl/~kiewi181/home.htm

Er is de laatste 25 jaar € 100 miljard “geïnvesteerd” in ontwikkeling van arme landen. We kunnen er rustig vanuit gaan, dat 80% daarvan aan de talloze “strijkstokken” in binnen- en buitenland is blijven hangen. Weggesmeten belastinggeld, verdampt, en “zwart gewassen”, een beestachtig goor schandaal met een sausje! Later meer, houd ons in de gaten……..

25 gedachtes over “GEEN CENT MEER NAAR HAÏTI!

 1. Geld geven aan Ethiopie en dergelijke? Maar in Zuid Afrika worden stelselmatig Afrikaners van Nederlandse bloede hun huis uitgegooid, in shanty towns aan de rand van de stad gekwakt, en vervolgens door de zeer tolerante en vergevingsgezinde zwarte bevolking verkracht en vermoord, nee letterlijk afgeslacht!
  Werk is er niet meer voor ze. De armoede onder hen is werkelijk ten hemel schreiend, maar er wordt door niemand aandacht aan besteed.
  Ook niet aan de linkse brallers die de apartheid een schande vonden en die vonden dat de zwarten de macht moesten hebben. Sindsdien gaat het met gezwinde spoed de verkeerde kant op daar, a la Rhodesie. Als daar een Gironummer voor komt, dan ben ik bereid om er geld aan te schenken.
  Overigens, waarom halen we die mensen niet hierheen? Ze zijn goed opgeleid en hebben hoegenaamd geen taalproblemen. Kunnen de Roemenen,Polen en Bulgaren thuisblijven. Of maak ik een denkfout?

  Like

  • Mee eens, maar dat past niet in het straatje van de ‘linkse brallers’, zoals u terecht die selectief verontwaardigden noemt. Mede gesteund door de weduwe von Amsberg en haar kliek streven ze nog steeds naar een multiculturele heilstaat. En daar wordt niet van afgeweken c.q. op bezuinigd, ondanks dat die waanzin ons 12 miljard (12.000.000.000) euro per jaar kost (CBS 2009).

   Like

  • Officieel volgens overheidscijfers is er sinds de start van de ontwikkelingshulp sinds 1949 meer dan € 70 miljard verspijkerd. Naar het “afrondingsprincipe” van de overheid is een inschatting van € 100 miljard waarschijnlijk aan de lage kant.
   Dat zou betekenen dat er minimaal uit andere “bronnen” nog eens € 700 miljard is opgehoest en dat over de laatste 25 jaar. Bronnen als Lotto, Toto, Loterijen, etc.

   Ik ben benieuwd hoe zoiets wordt verantwoord.
   En waar al dat geld is gebleven…..

   Like

   • Ja administrator en er zijn natuurlijk ook bedrijven die er belang bij hebben om een gift of schenking te doen. Een voorbeeld: De “koninklijke”Shell. Het is bekend hoe een grote vinger deze firma in de pap heeft bij diverse corrupte overheden zoals Nigeria en AFRIKA.
    Een leuke gift helpt daar dan wel mee om alle wetten te omzeilen.

    Like

 2. Administrator,
  U haalt de woorden uit mijn mond. De honger wordt niet door de droogte veroorzaakt echter door de gigantische wanorganisatie en oorlogen ter plaatse. In heel Afrika is een groei van 7 % en grootmacht China steekt geen poot uit. De goedbetaalde managers van de Novib doen een beroep op ons in onze doorzonwoninkjes. In Haiti staan de hulpgoederen op de kade weg te rotten.

  Like

 3. Ze kunnen het zo uit Haitie halen toch?! Of ben ik nu gek.
  Bij de bakker betaal je toch ook niet 2x voor je brood? en als ze er in Haitie niets mee doen. Hupsakee halen die handel voor Afrika.
  Geld naar Griekenland, Protugal, Irland, Afrika, Roemenie straks nog Italie en Spanje…wie volgt? ! Ach Nederland wil best, maar als u straks de belasting niet meer kunt betalen omdat u een te groot hart heeft, belandt u in de cel! En dan is er niemand die uw gezin financieel wil onderhouden. hoor. Weet u wat ze dan zeggen? Tja had u maar niet moeten geven…! En als je niet geeft ben je weer een egoist!
  Het kan of het kan niet. Klaar. In het land waar wij wonen lees je er amper wat over in de krant. Een klein hoekje op pagina 4 met giro 555. Hier zeggen ze zelfs dat het op een “grote onbekende hoop” komt.
  Daarbij zeg laten die charletans als Voorhoeve ect. zelf eerst even het voorbeeld geven. Maar DAT doen ze niet.. stelt u zich eens veur! Daar hebben ze het klootjesvolk veur. Ja toch zeker?!

  Like

  • Ik wil best geven Jacqueline. Maar wel onder bepaalde voorwaarden:
   1. hoeveel ik wil besteden
   2. aan wie ik dat wil besteden
   3. waar het aan wordt uitgegeven
   4. regelmatig van het resultaat op de hoogte wordt gehouden.

   Dat is gewoon zoals het hoort en waar iedereen vrede mee zou hebben.

   Maar als ik vandaag de dag zeg, dat ik niks wil geven, dan pakken ze het wel af via mijn loonstrook en ik weet niet hoeveel waar heen gaat en wat er mee gebeurt.
   Daar zit de pijn.

   Like

   • U slaat de spijker op zijn kop @Administrator! Zo bedoelde ik het ook eigenlijk. Men heeft over zijn eigen loonstrook niets meer te zeggen.
    Soms heb ik absoluut te doen met de mensen die het toch maar weer op weten te brengen iedere dag in de auto in de file op weg naar het werk. In de jaren ’30 is er eens een treffende film TOEN AL, over gemaakt, Welk een vooruitziene geest.. Als ik mij niet vergis heette hij “Metropolis”.

    Like

 4. Er zou geen cent meer moeten gaan naar de zogenaamde “goede doelen”. Het meeste geld blijft aan de strijkstok van de zakkenvullers hangen. Ik ben er niet op tegen om arme mensen te helpen maar dat dient ter plaatse onder betrouwbare leiding te geschieden.

  Like

 5. Ik zou in ieder geval aan kleinere organisaties geven. Wilde Ganzen legt iedere week verantwoording af, hoeveel ze hebben gekregen en wat ze er voor doen.Putten slaan, ambulances sturen,. veldhospitaaltje. Ook EO Metterdaad laat zien wat er met het geld gebeurt, maar daar erger ik me weer aan de dominee met zijn oranje fiets en vraagme af waarom ze eerst niet naar hun aanbeden koningshuis gaan. en dan die ellendige blauw bloed crap. Dus laat ik het meestal uit weerzin tegen de familie O. Zo zie je maar weer dat de “keuninklijke troep”mensen negatief beïnvloedt.
  Het werkt echt zo.
  En dan zit ik nog met de dieren,die ik dan ook nog liever steun.Verwaarloosde beren en honden.En dan ga ik me weer zitten schamen omdat ik de dieren voortrek bij mensenkinderen.
  Maar de kinderen hebben meestal nog ouders en de dieren zijn zo afhankelijk en onschuldig en overgeleverd aan barbaren.
  Al die goeddoenerij brengt een mens in gewetenskonflikten.
  En zoals iemand deze week ook al eens opmerkte, waarom 90 miljard naar Griekenland.Die mensen zijn goed doorvoed, hebben nog wel een leuk stulpje op de berg en een uitgebreid familienetwerk. And plenty of fish in the sea!
  Doe ons deel van de miljarden dan niet naar Griekenland maar naar de Hoorn van Afrika.
  en als Maxima dan over een week of zes zich verwaardigt terug te komen met de regeringsfriendship,moegeshopt en lekker bruin gebakken in Mozambique etc. dan doet ze er vast nog wel een hele grote gift bij en dan kan schoonmoe toch niet achterblijven?
  Daar zijn landsmoeders toch voor?

  Like

  • @Attie
   U zou eens moeten zien in wat voor pand de Wilde Ganzen in Hilversum zitten en het is bovendien pas nog erg lang dus voor veel geld verbouwd. De directeur zit aardig boven de norm. Bovendien is het een achterlijk gristelijk “goed doel”. Als je al wat geeft doe het dan niet aan lieden die anderen lieden denken te kunnen “bekeren”.

   Like

  • Het gaat inderdaad goed met De Wilde Ganzen. Jaarlijks rollen er miljoenen aan donaties binnen en men weet al jaren niet goed wat men er mee aan moet. De directie toucheert een kleine € 100.000,- aan salaris, er staat € 4 miljoen op de bank, er is meer dan € 8 miljoen belegd in aandelen en obligaties, kortom: de ganzen zitten goed in het vet.
   O ja! Er komt ook nog € 1,5 miljoen aan subsidies binnen, dus of we willen of niet: we betalen allemaal voor “De Wilde Ganzen”!

   Like

   • Ja administrator, de Wilde ganzen is niet zo onafhankelijk.
    De Wilde Ganzen werkt in opdracht van het ministerie van Buitenlandse zaken , heeft beleggingen in beheer bij Triodos Mees Pierson (Fortis Bank),waarvoor de kosten €30.000,-/jaar bedragen. Zij hebben een baten van 17,2 miljoen per jaar(incl. subsidie)en voor het personeel een pensioenregeling bij PGGM.
    De post kosten in het jaarverslag bestaan voor 77% aan personeelskosten, 1% aan huisvestingkosten, 17% aan kantoor en algemene kosten en 5% aan afschrijving en rente.

    Het jaarverslag:
    http://www.jaarverslagwildeganzen.nl/downloads/Jaarverslag_2010_Wilde_Ganzen.pdf#page=4

    Like

 6. Ik ben al jaren gestopt met het geven, geen geld & goed.
  Geef de mensen iets anders: HUN LAND TERUG!!!

  Als ‘we’ dan toch iets willen of kunnen dan moeten we die uitvretende profiteurs die de mensen van hun rijkdommen bestelen en in armoede dompelen de grens overschoppen!

  Like

 7. Wim3, breng me nu nog niet verder van huis. Wilde Ganzen ook al potverteerders…….
  En spreek me liever nooit meer met u aan, ik ben van jouw generatie zie je.

  Like

 8. Pingback: GOEDE DOELEN: MOREEL FAILLIET « HERSTEL DE REPUBLIEK

 9. Pingback: BELASTING ALS SOLIDARITEITSHEFFING « HERSTEL DE REPUBLIEK

 10. Pingback: “WE” GAAN NAAR MALI – OORLOGVOEREN | HERSTEL DE REPUBLIEK

 11. Pingback: AKTIE PHILIPPIJNEN – EN…..HOE ZIT HET MET HAÏTI? | HERSTEL DE REPUBLIEK

 12. Pingback: De verkrachting van Afrika | HERSTEL DE REPUBLIEK

Reacties zijn gesloten.